Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekOZIMÉ OBILNINY

stáhnout dokument Metodika - přípravky ENERGEN v ozimých obilninách (soubor JPG; velikost 280.1 kB)

OZIMÉ OBILNINY

Metodiky a popis možností použití přípravků ENERGEN.

1. Zjednodušené metodiky aplikací přípravků ENERGEN v pšenici ozimé.

Pro mnoho případů budou postačovat zjednodušené metodiky. Při méně obvyklém průběhu počasí, však bude dobré znát i možnosti alternativních aplikací. Dále je velmi dobré vědět, že při určitém průběhu počasí je nutné změnit dávkování a neaplikovat „to co bylo dohodnuto a naplánováno“. Jakákoli aplikace nezohledňující stav porostu a průběh počasí, nemusí dopadnout tak, jak si představujeme.

 

NA ÚVOD NĚKOLIK INSPIRATIVNÍCH VIDEÍ:

https://www.youtube.com/watch?v=hKEfi0c4_ME&t=587s  novinky od Vojtěcha Švarce - Farma Chmel

https://www.youtube.com/watch?v=8U-E7Tuzx5k  Diskuze o postupu  jak chránit pšenice v suchu - pro mne jedna z nejzajímavějších - Východní Slovensko u Petra Petranského  na návštěvě se mnou František Tomáš a Vojtěch Švarc

https://www.youtube.com/watch?v=Hb4slOmP9DQ&t=17s u Vojtěcha Švarce před sklizní 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xS2vWyf2qTk&t=11s Rodinná farma MVDr. Petra Löwenthala v Krnově - práce v suchu

https://www.youtube.com/watch?v=NzH65lVj54o&t=1s na návštěvě s Petrem Králem v Želiezovciach u Jury Martosyho

https://www.youtube.com/watch?v=qwuD3Gow28I&t=33s na návštěvě u Františka Tomáše v Trebišově

https://www.youtube.com/watch?v=umd4fgwoV04&t=146s na návštěvě v pšenicích u Ondry Bačiny v Klíčanech u Prahy (nová odrůda Baranko)

https://www.youtube.com/watch?v=7ZkITsMDmdo&t=1730s povídání v odrůdách u Vávlava Grindlera v Liběšicích


2. Podrobné termíny aplikací, metodiky a dávkování přípravků ENERGEN.

 PODZIM:

 a) Moření.

Pokud je to možné, pak můžeme k mořidlu přidat takmix přípravků ENERGEN. Na 1 tunu mořeného osiva doporučujeme přidat 0,5 litru ENERGEN GERMIN FH v kombinaci s 0,5 litru ENERGEN FULHUM PLUS. Výsledkem je vysoká energie vzcházení, vyrovnanost porostu a kvalitní vcházení i při nepříznivých podmínkách. Tvorba doslova mohutné kořenové soustavy již okolo 4. listu. V pokusech nám vychází, že 40 dní po výsevu jsme schopni mít takto ošetřený výsevek ve 3 odnožích a mohutnou kořenovou soustavou.
b)   Rané aplikace od 4 listů - donožování.

Na mladé rostliny od 4 listů, doporučujeme, do slabších porostů, použití přípravku ENERGEN FULHUM PLUS  v dávce od 0,5 do 1 litru na ha. ENERGEN FULHUM PLUS zasahuje do růstu mladých rostlin tak, že masivně podpoří tvorbu kořenové soustavy, zvláště pak jemného kořenového vlášení. To pak je jako půdní čerpadlo zodpovědné za kvalitní příjem živin a vláhy po celý život rostliny. Účinkem je bohatá tvorba kořenů, mohutnější rostliny, časnější vstup rostlin do odnožování a zvýšení počtu odnoží na rostlině. (Pozor nekombinovat stimulaci s herbicidy, došlo by ke spolehlivé regeneraci plevelů. Na podzim, (a na jaře do odnožování), nedoporučujeme přidávat do kombinace jako přípravek k přípravku ENERGEN FULHUM PLUS žádné nitrofenoláty, protože mají pomalý, kumulativní, auxinový účinek a mohly by výrazně zasáhnout do odnožování a snížit počet odnoží vytvořených na podzim. Zvláště u raných odrůd, hybridů a odrůd s málo produktivním klasem, které dělají výnos hustotou porostu, je to nebezpečné.

Za velmi vhodnou kombinaci s přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS považujeme mangan (například Mantrac v dávce 0,3 l/ha), který snižuje apikální dominanci a tím i podporuje odnožování, dále CCCv dávce 0,5 až 1 l/ha dle stavu porostu a odrůdy). U odrůd, které jsou náchylné k plísňovým onemocněním (např. Pannonia ), můžeme do tohoto tankmixu přidat vhodnou fungicidní kombinaci. Pokud se pohybujeme v lokalitě s výnosovou hladinou nad 6 t/ha, měli bychom vždy použít i 0,2 litru bóru.

 JARO
d) Jarní aplikace v odnožování.

Do slabších a středně silných porostů, nebo v přísuškových oblastech doporučujeme použití přípravku ENERGEN FULHUM PLUS  v dávce od 0,5  litru na ha, který zasahuje do růstu rostlin tak, že v nižší dávce mírně a v plné dávce 1 litru na ha masivně podpoří tvorbu kořenové soustavy, zvláště pak jemného kořenového vlášení. FULHUM nemá auxinový účinek. Vytváří bohaté kořenové vlášení, které  pak je jako půdní čerpadlo zodpovědné za rychlé probuzení rostlin po zimě, mohutný příjem živin a vláhy po celý život rostliny. Účinkem je bohatá tvorba kořenů, mohutnější rostliny a zvýšení počtu i schopnost udržení odnoží na rostlině. Za velmi vhodnou kombinaci s přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS považujeme mangan (například Mantrac v dávce 0,3 l/ha), který snižuje apikální dominanci, a tím i podporuje odnožování, dále antigiberelin (postačuje nejlevnější Retacel v dávce 0,5 až 1 l/ha dle stavu porostu a odrůdy). V tomto tankmixu, by zvláště při chladnějším průběhu jara, neměla chybět měď, (Cupran, Coptrac v dávce 0,3 l/ha). Měď dokáže pro rostliny odblokovat dusík, který je jim za nižších teplot nedostupný. Aplikací mědi dokážeme dát porostům značný náskok v příjmu dusíku a tím i růstu i za chladného jara. Jestliže jsou porosty po zimě napadeny plísněmi, nebo jestliže to vyžaduje průběh počasí nebo signalizace, můžeme do tohoto tankmixu přidat i vhodnou fungicidní kombinaci. Pokud se pohybujeme v lokalitě s výnosovou hladinou nad 6 t/ha, měli bychom vždy použít i 0,2 litru bóru. V odnožování je velmi vhodným doplňkem  15% roztok močoviny. Jedná se o velmi rychle přijatelný dusík a navíc kapalná močovina přijatá listem indukuje v rostlinách tvorbu cytokininů a tím následně podporuje proces odnožování.


 
e) Jarní aplikace přípravků ENERGEN ve fázi BBCH 29 až BBCH 31.

Termín od konce odnožování do počátku sloupkování (BBCH 29 -32), je pro aplikace fyziologicky aktivních látek jedním z nejsložitějších. Vytváří se základ klasu, probíhá prvotní diferencicace počtu řad v klasu a to jsou všechno okamžiky, které můžeme pozitivně i negativně ovlivnit. 

 

Jak se jednoduše rozhodovat v období  od konce odnožování do počátku sloupkování ? (BBCH 29 až 32) 

 

1. Když nevím, nejsem si jistý, když mi vychází pro danou odrůdu odpovídající počet klasů na m2, když je nejasný vývoj počasí...  Pak udělám nejlépe, když s jakoukoli aplikací počkám na později. Ale vždy budeme doporučovat společně s krácením přidat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL, který vrací zpět z 80% klasu auxinový účinek, který mu antigibereliny berou. To omezuje redukce zrn v klasu.

 

2. Jestliže je dostatek až nadbytek vláhy, nejsou příliš vysoké teploty, toto počasí se jeví setrvalé nebo porosty silně odnožují a je zřejmé, že budou mít nadbytek odnoží, pak zvolíme jednoznačně auxinovou aplikaci (ENERGEN APIKÁL v dávce 0,5 až 1 l/ha), pro odstranění nadbytečných parazitických odnoží, omezení redukcí řad v klasu a zvýšení HTS. Auxinovou aplikaci můžeme bez rizika (u hustých porostů) realizovat po celou první polovinu sloupkování.

3. Jestliže je přísušek, jsou vyšší teploty a porosty evidentně redukují kořeny, a tím rostliny i ztrácejí odnože, pak zvolíme nejlépe v opakovaných nízkých dávkách ENERGEN FULHUM PLUS (je to účinější, než jedna aplikace, pro případ kdyby se období sucha protáhlo). A nasazujeme preventivně systém opakovaných aplikací pro zadržení vody v rostlině ENERGEN 3D PLUS v opakované dávce 0,1 l/ha do každé aplikace.

  f) Aplikace ve fázi sloupkování.

Období od BBCH 37 do počátku mléčné zralosti je dalším pevným bodem, kdy můžeme velmi jistým zásahem (ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS), ovlivnit výnos prostřednictvím zvýšení HTS. Není to sice aplikace, jejíž účinek bychom mohli na porostu viditelně sledovat, je však velmi dobře měřitelná průměrným zvýšením HTS o 3 gramy. Přitom již navýšení o cca 0,8 gramu uhradí náklady na aplikaci. Auxinová aplikace by mohla být riziková v přísušcích, AKTIVÁTOR však mají silný protistresový deštník proti suchu. V podstatě lze konstatovat, že 0,5 litru ENERGEN AKTIVÁTORU PLUS v sobě obsahuje účinek 0,25 litru ENERGEN 3D PLUS, což je důležité nejenom kvůli zadržení vody v rostlině, ale také pro podporu práce s dusíkem a zvýšení obsahu dusíkatých látek. Aplikace ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha má vysokou ekonomickou návratnost, protože snižuje propad zrna pod sítem, tím zvyšuje výnos a současně i kvalitu.


g) Aplikace vhodné po celé hlavní vegetační období

Vysokou ekonomickou návratnost má aplikace přípravku ENERGEN 3D PLUS v opakovaných nízkých dávkách 0,1 l/ha. Tím, že až 17x zvyšuje obsah paměťových látek na sucho, je nejsilnějším přípravkem na trhu s protistresovým účinkem proti suchu. Současně vytváří v době sucha v rostlinách různé typy energeticky bohatých látek, které se po prvním dešti štěpí na jednoduché cukry a pomáhají rychle regenerovat porost po stresu. Vliv na aktivitu nitrátreduktázy posiluje příjem a zabudování dusíku do rostlin a tím i kvalitu potravinářské pšenice.

3. Ekonomicky nejzajímavější aplikace – platí pro přísušky.

Používání protistresových látek společně s posledním fungicidem patří zvláště v regionech s přísušky k ekonomicky nejzajímavějším aplikacím. Je však nutné si uvědomit jednu důležitou skutečnost. Jestliže v suchém nebo naopak vláhově velmi silném průběhu jara dojde k redukci kořenů (v takovém případě je výhodnější opakovaná aplikace nižších dávek ENERGEN 3D PLUS, která pomáhá opakovaně zadržovat v rostlinách vodu) Současně je při dlouhém vláhovém deficitu výhodné pomáhat redukujícím se kořenům opakovanou aplikací přípravku ENERGEN FULHUM PLUS. Tím, že udržíme funkční kořeny, udržíme i odnože a zachováme předpoklady pro tvorbu výnosu ve finále.

Které aplikace považujeme za ekonomicky nejdůležitější?
1. Podzimní podpora tvorby kořenů a odnoží - pojistka proti nepříznivému průběhu počasí na jaře. Nejvíce ekonomickou aplikací je pak Germin s Fulhumem k osivu.
2. Zvýšení toku asimilátů auxinovou aplikací s posledním fungicidem - přímý zásah do tvorby výnosu.
3. Protistresové aplikace proti suchu - umí za 100 Kč/ha až 6000 Kč/ha - není třeba komentáře.


OZIMÉ OBILNINY
 
OZIMÉ OBILNINY
 
OZIMÉ OBILNINY
 

Vztahující se pokusy


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist