Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekMÁK SETÝ a HOŘČICE

stáhnout dokument Metodika - přípravky ENERGEN v máku a hořčici (soubor JPG; velikost 98.2 kB)

MÁK SETÝ a HOŘČICE

MÁK setý – termíny aplikací (platí i pro hořčici)

DLE POSLEDNÍCH INFORMACÍ - JE VELMI ÚČINNÉ SPOJIT TUTO APLIKACI S 1.TERMÍNEM DO JEDNOHO POSTŘIKU.

ODKAZY NA VIDEA:

https://www.youtube.com/watch?v=BMjdQ3YIYBM

https://www.youtube.com/watch?v=-TbjCuwfmJA  video z Labrisu

https://www.youtube.com/watch?v=1138ybcHYmY&t=33s regenrace řídkých porostů máku

1. Aplikace - od 6 listů do počátku prodlužovacího růstu.

Platí pro řídké až středně husté porosty:
ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS    0,3 l /ha  do silných porostů 
                                                            0,5 l /ha na slabší až střední rostliny

Tvorba výnosu:
Zvýšení počtu květů na rostlině a zesílení porostu má přímou úměru k počtu semen v makovici i HTS 

Účinky: 

  • Posílení porostu.
  • Brzdění růstu.
  • Razantní tvorba kořenů a kořenového vlášení.
  • Zvýšení příjmu živin rostlinami.
  • Regenerace po poškození herbicidem.
  • Zvýšení odolnosti k suchu.
  • Silná kořenová soustava s bohatým kořenovým vlášením lépe zachycuje srážky, vydatněji čerpá vláhu a živiny z půdního profilu.

 

PŘÍKLAD: Jestliže má porost máku dostatek výživy, pak dokáže nejenom reagovat na účinek Aktivátoru silným větvením, ale právě díky dostatku výživy, není takovýto zásah rizikový a rostliny jsou schopny vytvořit výnos vysokým počtem semen na rostlině a současně udržet i HTS.

1. Aplikace - od 6 listů do počátku prodlužovacího růstu.
Platí pro husté porosty

ENERGEN FULHUM PLUS    0,3  l /ha do silných porost
                                                      0,5  l /ha na slabší až střední rostliny

Tvorba výnosu:
Zvýšením HTS, zesílení porostu má přímou úměru k počtu semen v makovici i HTS
Účinky:

  • Posílení porostu.
  • Razantní tvorba kořenů a kořenového vlášení.
  • Regenerace po poškození herbicidem.
  • Zvýšení příjmu živin rostlinami.
  • Zvýšení odolnosti k suchu.
  • Silná kořenová soustava s bohatým kořenovým vlášením lépe zachycuje srážky, vydatněji čerpá vláhu a živiny z půdního profilu. 

PŘÍKLAD: Jestliže je porost máku hustý, pak nemá smysl podporovat větvení rostlin AKTIVÁTOREM, ale plně postačuje posílení rostlin a tím i HTS přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS.

První aplikaci přípravků ENERGEN do máku je výhodné spojit s listovou výživou.

2. Aplikace - prodlužovací růst - počátek prorůstání listových růžic.

DLE POSLEDNÍCH INFORMACÍ - JE VELMI ÚČINNÉ SPOJIT TUTO APLIKACI S 1.TERMÍNEM DO JEDNOHO POSTŘIKU.

Všechny hustoty porostů - ENERGEN STIMUL PLUS – dávka 0,3 l/ha na silné rostliny
Všechny hustoty porostů - ENERGEN STIMUL PLUS – dávka 0,5 l/ha na slabé a menší rostliny

Tvorba výnosu:

  • Ovlivnění počtu semen v makovici.
  • Zvýšení HTS v dobrých podmínkách.
  • Udržení HTS v suchu.

Účinky: 

  • Stimulační - posílení růstu.
  • Zlepšení kvality kvetení - zvýšení počtu semen.
  • Tvorba kořenů.
  • RAZANTNÍ PODPORA PRÁCE S DUSÍKEM
  • Adaptogenní účinek
  • Zvýšení odolnosti k suchu.

          

Tato aplikace rozhodujícím způsobem zasahuje do tvorby výnosu v suchých oblastech udržením dobré HTS.

 3. Aplikace –  tvorba poupat sž tvorba semeníků:

Všechny hustoty porostů - ENERGEN FRUKTUS PLUS – dávka 0,5 l/ha na silné rostliny

Tvorba výnosu:
Ovlivnění počtu semen v makovici.
Zvýšení HTS v dobrých podmínkách.
Udržení HTS v suchu
Účinky:

  • Stimulační - posílení růstu.
  • Zlepšení kvality kvetení - zvýšení počtu semen.
  • Tvorba kořenů.
  • Adaptogenní účinek
  • ZADRŽENÍ VODY V ROSTLINĚ

  

Tato aplikace rozhodujícím způsobem zasahuje do tvorby výnosu v suchých oblastech udržením dobré HTS.
Základní pravidla účinků adaptogenů v máku?
A jak dlouho účinkují přípravky ENERGEN v přísušcích ?


Mák a jiné hlouběji kořenící rostliny:
a) těžká půda                 –  35 až 50 dní
b) lehká a střední půda – 20 až 30 dní

Jedná se nikoli o navýšení, ale o udržení výnosu a to většinou s rozdílem větším než 15% oproti kontrole.

Srovnání účinku adaptogenů v letech 2006 a 2007. Každý z těchto roků měl ve vegetačním období máku výrazný přísušek, ale zcela jinak časově umístěný.

V roce 2006 zasáhl přísušek na většině lokalit na přelomu června a července. V tomto roce dosahovala velmi vysokých výsledků aplikace adaptogenu v pylových tetrádách a později. Nejedná se o navýšení výnosu (rozdíl výnosu mezi ošetřenou variantou a přischlou kontrolou dosahoval až 40%), ale v případě sucha je tento rozdíl dán udržením ošetřeného porostu před propadem, zvláště HTS.
V roce 2007 zasáhl přísušek plošně celou republiku v dubnu. V tomto roce nejlépe dopadly mladé rostlinky ošetřené adaptogeny, protože byl proveden zasáh do porostu v období rozhodujícím pro dobré přežití rostlin.

 

Adaptogenní účinek přípravků ENERGEN stabilizuje výnosovou hladinu při výskytu nepředvídatelných zátěží a stresů.
ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS podporou tvorby kořenů připravuje předpoklady pro lepší překonání stresových podmínek. Podporuje větvení rostlin a tvorbu dalších květů.
ENERGEN STIMUL PLUS podporuje rostliny v růstu a významně přímo ovlivňuje míru přizpůsobení rostlin k suchu a jejich lepší hospodaření s vodou. Podle stavu porostu, jeho vyspělosti a průběhu počasí přípravky optimalizují vývin i délku doby činnosti asimilačního aparátu, podporují tvorbu chlorofylu a regulují energetickou bilanci vazby zářivé energie.
ENERGEN FRUKTUS PLUS je nejsilnějším adaptogenem. Za normálních vláhových podmínek pouze mírně ovlivňuje zvýšení HTS. Vzhledem k tomu, že červen i červenec bývá často srážkově podnormální, přináší i tato aplikace slušné navýšení výnosu. U kombinace AKTIVÁTORU s přípravkem STIMUL se na první pohled zdá, při srovnání se samostatnou aplikací přípravku AKTIVÁTOR, že je tato aplikace zbytečná. Ze zkušeností však víme, že právě tato kombinace přináší nejvyšší výnosovou jistotu. Protože pokud by přišel výraznější přísušek, pak by se účinek samotné aplikace přípravku AKTIVÁTOR a jeho kombinace s přípravkem STIMUL mohl rozejít i o více než 10% v tvorbě výnosu ve prospěch kombinace.

ENERGEN CLEANSTORM PO CELOU VEGETACI

JAKO UNIVERZÁLNÍ OPAKOVANÁ APLIKACE:

Přípravek ENERGEN CLEANSTORM je schopen v máku univerzálně nahradit aplikace přípravků STIMUL a FRUKTUS. Suma účinků, kterou v sobě má, však v sobě nese i vyšší sumu použitých účinných látek a tím i vyšší cenu. Tento ekonomický moment lze do značné míry obejít používáním nízkých dávek CLEANSTORMU opakovaně, jako přídavek k ostatním postřikům v dávce 0,2 l/ha.


MÁK SETÝ a HOŘČICE
 
MÁK SETÝ a HOŘČICE
 
MÁK SETÝ a HOŘČICE
 

Vztahující se pokusy


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist