Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekVÝZNAM APLIKACE PŘÍPRAVKŮ ENERGEN V HLAVNÍM OBDOBÍ PRODLUŽOVACÍHO RŮSTU.

20.04.2013

ENERGENY mají sumu cílených fyziologických účinků, které v hlavním období růstu obilnin a řepek  budou mít letos zcela mimořádný význam. Právě v období sloupkování u obilnin a prodlužovacího růstu řepek budeme v příštích týdnech rozhodovat o tom, jestli porosty s velmi slušným potenciálem dovedeme k cíli s vysokým výnosem. Na rozdíl od předchozích období růstu se situace zjednodušuje a priority vedení porostu jsou zcela jasné.

Faktory, které v příštích týdnech můžeme ovlivnit jsou tyto: 

1. Podpora příjmu a zpracování dusíku podporou aktivity nitrátreduktázy – tato aplikace posouvá rostliny v čase. U pšenic pozitivně ovlivňuje obsah dusíkatých látek v zrnu. Do tohoto tématu patří i doplňková listová výživa močovinou přes list.

2. Včasná ochrana porostů před přísušky. Včasná podpora zadržení vody v rostlině je, jak vyplývá z pokusů významnější, než ochrana před suchem pozdě okolo kvetení, kdy rostliny již mohou mít první přísušek za sebou.

3. Podpora tvorby a udržení kvalitních kořenů na rostlině. Z mnoha pokusů vyplývá, že vytvoření silných kořenů na počátku růstu vytváří předpoklady pro tvorbu výnosu. Jestliže se nám nepodaří udržet funkční kořeny do období růstu semen (plnění zrna, růst šešulí), pak následuje propad výnosu. Potom nastává modelová situace, kdy krásné porosty, které slibovaly vysoký výnos se ve finále propadají. V mnoha případech je to tím, že byly kořeny ve druhé polovině růstu zredukované suchem. Zde platí „POMÁHAT A CHRÁNIT“ kořeny až do konce.

4. Zvýšení příjmu živin v hustých porostech. V porostech pšenic (a dalších obilnin) nad 3 MKS a řepek nad 40 rostlin na m2 mají rostliny vzájemným konkurenčním bojem redukované kořeny. (Platí i při pěstování pšenice po pšenici pro druhou pšenici). V takovéto situaci je díky redukovaným kořenům omezen příjem živin. Proto podporou tvorby kořenů nejvíce ovlivníme, právě v tomto období, zvýšení příjmu živin rostlinou. Takováto aplikace významně zasahuje do ekonomiky výživy všech hustých porostů.

5. Optimalizace hormonálních hladin. V účincích doporučených přípravků ENERGEN® nalezneme i optimalizaci hormonálních hladin v závislosti na změnách vnějšího prostředí. Jednoduše řečeno, v těch případech, kdy probíhají prudké změny počasí, jsou rostliny schopné se velmi rychle přizpůsobovat bez toho, že by byly významně stresovány.

Všechny výše uvedené účinky mají dále doporučované přípravky ENERGEN.

Doporučení aplikací přípravků ENERGEN®:

Do obilnin (pšenice, ozimé ječmeny, triticale, žita) doporučujeme 2 univerzální aplikace 0,3 l/ha ENERGEN® FULHUM® + 0,1 l/ha ENERGEN® 3D SMÁČEDLO. Při první aplikaci v intervalu od krácení do poloviny sloupkování klademe větší důraz na podporu tvorby kořenů a proto je výhodné zvýšit dávku ENERGEN® FULHUM® na 0,5 l/ha (zvláště u opožděných porostů, nebo v regionech se silnějšími přísušky). V regionech se silnými přísušky můžeme ve finále zařadit k poslednímu fungicidu 0,2 l/ha ENERGEN® 3D SMÁČEDLO. (V regionech s nadbytkem vláhy se vyplatí do všech aplikací vyměnit ENERGEN® 3D SMÁČEDLO za ENERGEN® CLEANSTORM. Ten má všechny účinky ENERGEN® 3D SMÁČEDLA s tím, že obsahuje silné extrakty z rostlin s fungicidním a baktericidním účinkem.)

Do řepek doporučujeme od výšky porostu 15 cm do počátku kvetení aplikovat ENERGEN® STIMUL v dávce 1 l/ha. Toto doporučení vychází z výsledků na mnoha Vašich farmách i v pokusech posledních dvou velmi neobvyklých let. Včasná ochrana před suchem, podpora tvorby kořenů a podpora práce s dusíkem v jedné aplikaci provedené ve správný čas, mohou rozhodnout o výnosu. Účinek této aplikace je vysoký a stabilní.

Pro podporu našich doporučení uvádíme pokus, který má vysokou výpovědní hodnotu.

Zadání pokusu:

Pokus byl založen v Polsku v blízkosti Toruně, což je region se silnými přísušky a lehkou písčitou půdou. Zde jsme založili v pokusnické stanici pokus s jarní pšenicí, odrůdou Tybalt. Akceptovali jsme výši místního výsevku (5 MKS/ha) a dohodli jsme se na výživových variantách - místní úrovni výživy jarních pšenic 80 kg N/ha, na zvýšené výživě 120 kg N/ha a nízké výživě doplněné kapalnou močovinou přes list. 

Vzadu majitel pokusnické stanice pan Kwiatkowski, vpředu zástupce EGT v Polsku pan Stanislaw Fik

Vzadu majitel pokusnické stanice pan Kwiatkowski, vpředu zástupce EGT v Polsku pan Stanislaw Fik

Ve všech variantách mimo kontroly bylo s posledním fungicidem aplikováno ENERGEN® 3D SMÁČEDLO v dávce 0,25 l/ha. Ve variantě FF byl v odnožování poprvé aplikován ENERGEN® FULHUM® v dávce 1 l/ha a potom společně s krácením byl aplikován podruhé ENERGEN® FULHUM® v dávce 0,5 l/ha. Varianta FFA měla 2 stejné aplikace ENERGEN® FULHUM®  jako předchozí varianta FF s doplňkovou aplikací ENERGEN® APIKÁL v dávce 0,5 l/ha ve fázi BBCH 37 (objevení se posledního listu). Varianta F3D je postavena na kombinaci opakovaných, nízkých aplikací ENERGEN® FULHUM® 0,3 l/ha a ENERGEN® 3D SMÁČEDLO 0,1 l/ha. (první dávka FULHUM® byla vyšší 0,7 l/ha).  Z pokusu vyplývá několik skutečností, které potvrzují naše pokusy v jiných lokalitách. 

Závěry pokusu:

1. U všech variant je zřejmý nárůst výnosu ve variantách, kde byl aplikován ENERGEN® FULHUM® (FF a F3D). Porosty s vysokou hustotou rostlin na m2 (výsevek 5 MKS/ha), si v konkurenčním boji vzájemně redukují kořenovou soustavu. Z tohoto důvodu mají takovéto porosty i horší příjem výživy. To je jejich slabé místo. Pokud jim podporou tvorby kořenů pomůžeme tento problém vyřešit, pak si nejenom zvýšíme tvorbu výnosu, ale výrazně zasáhneme i do ekonomiky výživy na zemědělském podniku. PODPORA TVORBY KOŘENŮ V HUSTÝCH POROSTECH VÝRAZNĚ ZASAHUJE DO EKONOMIKY VÝŽIVY.
2. U varianty pokusu s nízkou hladinou výživy velmi výrazně ukázala varianta F3D, jak je důležitá nejenom podpora a udržení kořenové soustavy v suchu, ale zvláště podpora příjmu a zpracování dusíkaté výživy, kterou v sobě FULHUM® a hlavně 3D SMÁČEDLO obsahují. PODPORA PŘÍJMU A ZPRACOVÁNÍ N JE VŽDY NÁVRATNOU INVESTICÍ.
3. U varianty pokusu s nízkou hladinou výživy a doplňkovou výživou kapalnou močovinou je velmi zřejmá ekonomika tohoto postupu. Zvláště, pokud tuto variantu srovnáváme s variantou s nízkou výživou. Kapalná močovina je totiž přijímána opravdu velmi rychle. Rostlina ji přijme za 40 minut. Navíc objem takto dodaného dusíku je díky vysokému příjmu rostlinou několikanásobně vyšší než z jakékoli jiné formy dusíkaté výživy. DOPLŇKOVÁ VÝŽIVA MOČOVINOU PŘES LIST JE VYSOCE NÁVRATNÝM POSTUPEM. (Doporučujeme, zvláště ve druhé polovině sloupkování, kombinovat s ENERGEN 3D SMÁČEDLEM, protože močovina v suchu zrychluje vodní provoz a může způsobit velkou ztrátu vody a nakonec i snížení HTS a výnosu).
4. U všech variant vyplývá, že v suchu, kdy bojujeme o dostatek odnoží je jakákoli auxinová aplikace riziková, protože nás může připravit o odnože a negativně ovlivnit distribuci asimilátů v suchém průběhu počasí tak, že dojde k celkovému snížení tvorby výnosu. Pokud by byl průběh jara jako v roce 2010, kdy bylo odnoží nadbytek (nad 1500 na m2), pak by auxinová aplikace dopadla nejlépe. Rok 2012 byl ale velmi suchý.
5. Nově zkoušený postup kombinace nízkých, opakovaných dávek ENERGEN® FULHUM® a ENERGEN® 3D SMÁČEDLA je bezpečný a vysoce návratný při všech úrovních výživy. Zisk z této aplikace se v pokusech  pohyboval od 1100 do 2300 Kč/ha. AKTUÁLNĚ DOPORUČUJEME DO OBILNIN.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist