Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekREGENERACE PLODIN PO MRAZECH

24.04.2024

PRINCIPY REGENERACE POROSTŮ PO MRAZECH

  1. VELIKOST ROSTLIN A FÁZE VÝVOJE – u malých rostlin, které teprve nedávno vzešly je důležité udělat inventury a zjistit, jaká je skutečná míra jejich poškození. Na začátek u nich budeme doporučovat malé ošetření, které můžeme později 1x až 2x opakovat, pokud uvidíme, že porosty reagují a rostou. (např. cukrová řepa, mák). U větších rostlin budeme doporučovat jednorázovou lety ověřenou kombinaci, která bude mít multifaktoriální regenerační účinek. (např. řepka). U dřevin máme ověřené postupy, kde spíše aktivujeme rezervy energeticky bohatých látek z rostlin a následně pak tvorbu hmoty. (réva vinná, ovocné sady).
  2. PRÁCE S ENERGIÍ - poškozené porosty aktivují veškeré zásoby energie, kterou mají k dispozici. Buď jednoduché cukry, nebo si rozkládají složitější látky na jednoduché cukry, které pak používají na opravu. To je brzdí ve vývoji, snižuje výnosový potenciál a ohrožuje kvalitu jejich výnosu. Proto je pro všechny poškozené porosty důležité, když jim poskytneme cukr (nejlépe odzkoušenou a ověřenou sacharózu nebo melasu) v dávce 3 až 5 kg/ha formou postřiku na list.
  3. STIMULACE FYZIOLOGICKÝCH PROCESŮ – vždy doporučujeme, pro regeneraci po poškození takové výrobky ENERGEN, které současně podpoří zvýšenou aktivitu buněčného dělení, obecné růstové procesy, které optimalizují hormonální hladiny, tvorbu kořenů a práci s dusíkem. Tuto definici zcela splňuje ENERGEN STIMUL PLUS, který navíc obsahuje protistresový systém proti suchu, a proto dokáže dosáhnout i daleko za současné období a ochrání porosty i před možnými přísušky po dobu minimálně 30 dní.
  4. MIMOKOŘENOVÁ VÝŽIVA – ta může fungovat různě. Může podpořit procesy dělení buněk, zvýšení koncentrace chlorofylu a zvětšení listové plochy. (smysl má močovina v dávce od 5 kg/ha do 7 % /ha). Může ale také pozitivně ovlivnit vývoj klasu u obilnin. (1,5 kg/ha P2O5 – od 3 do 5 kg/ha FERTISOL, FORTEFEED). Může, ale nejenom regenerovat porosty, ale i pomáhat velmi opožděným porostům obilnin výživou přes list. (15 % roztok DAM, 8 % roztok SAM ve 300 až 500 litrech vody/ha).
  5. ČASOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ – ošetření můžeme udělat do týdne po poškození, kdy již zcela jistě budeme vědět celkový stav porostu. Jdou zde proti sobě dva momenty. Prvním je to, že rychlá regenerace má super účinek. Druhým je to, že nechceme vyhodit peníze na mrtvý porost. Obecně platí, že ošetřujeme se znalostí věci v okamžiku, kdy si jsme již jistí tím, že to má smysl. Nejprve použijeme nízkou dávku stimulačně-výživového a energetického tankmixu. A po několik dnech, když vidíme reakci do toho můžeme jít naplno. Vzhledem k tomu, že nyní v období chladna byl relativně dostatek srážek, lze očekávat, že po oteplení dojde k silnější mineralizaci. Proto opakovaně doporučujeme podporu růstu kořenů, aby té mineralizace byly porosty schopné dynamicky využít.

 

PLODINY

RÉVA VINNÁ A OVOCNÉ SADY – dle aktuálních informací je poškozeno okolo 40 % výměry révy vinné. S touto situací již máme dlouhodobé zkušenosti, i když je pro nás daleko příjemnější, jestliže je normální stav a my s vinaři společně s námi řeší ovlivnění obsahu cukru, aromatických látek…

U dřevin obecně doporučujeme významnější stimulaci s následnou listovou výživou, která jim doplní ztracené rezervy. Metodik je následující:

  1. Ošetření tam, kde je menší listová plocha. (U více omrzlých dřevin počkáme na alespoň minimální obnovení listové plochy.) ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,3 l/ha, 3% močoviny, 5 kg/ha cukru. (sacharóza, melasa)
  2. Ošetření po cca 7 až 10 dnech ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,3 l/ha k tomu ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,3 l/ha 1,5 kg/ha P2O5 – například 3 do 5 kg/ha FERTISOL, FORTEFEED, 5 kg/ha cukru. (sacharóza, melasa)
  3. Ošetření po cca 7 až 10 dnech ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha, 1,5 kg/ha P2O5 – například 3 do 5 kg/ha FERTISOL, FORTEFEED

Míra poškození i regenerace může být různá, ale někdy, a to zvláště u silně rostoucích odrůd, může být výsledek velmi dobrý. Připomínám zde naše výsledky z regenerace révy vinné po mrazech již z roku 2011.

MÁK – jarní mák vysetý na podzim většinou odešel po lednových mrazech. Ozimé máky dosud fungovaly a míra jejich poškození může být různorodá. Větší, či menší míru poškození lze ale očekávat u všech ozimých máků, a proto i jejich regenerace po mrazech bude mít smysl. Jarní máky byly vysévány od prvních teplých dní a budou ještě dosévány dle informací z terénu v malém množství až do konce dubna. Jejich poškození bude záležet na růstové fázi a lokalitě. Regenerujeme dle výše uvedených principů, optimálně v dělených dávkách.

Regenerace po poškození ozimých máků: vzhledem k jejich růstové fázi 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, plné hnojivo s dominancí fosforu, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 5 kg/ha cukru. Můžeme přidat zinek.

Regenerace po poškození jarních máků: protože se jedná o rostliny, které mohou být ve fázi od klíčení až do fáze listových růžic, budeme pracovat s porosty, které mají minimálně již pravé listy. Ošetřujeme porosty, které jsou živé, nebo na rozhraní. Do první dávky doporučujeme na první impuls 0,25 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 2 kg/ha cukru. Pokud je malá listová plocha, pak doporučujeme co nejmenší dávku vody 50 až 120 l/ha, dle možností postřikovače. Až porost zareaguje, klidně již za 7 dní můžeme dát vyšší dávku 0,25 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, k tomu 0,25 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, plné hnojivo s dominancí fosforu, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 5 kg/ha cukru. Můžeme přidat zinek.

CUKROVÁ ŘEPAprotože je cukrová řepa v podobné růstové fázi, jako jarní mák, lze do ní použít stejné doporučení jako do jarních máků výše s využitím výrobku ENERGEN STIMUL PLUS. Tam, kde je dostatek vláhy, zcela jasně do cukrové řepy upřednostníme ENERGEN FOLIÁR PLUS v dávce 0,5 l/ha, který razantně podporuje tvorbu chlorofylu, zvětšuje listovou plochu, podporuje buněčné dělení a podporuje růst kůlového kořene cukrové řepy, což je výhodné zvláště tam, kde v budoucnu hrozí přísušky. Na cukrovou řepu se ještě podrobně podíváme na konci období chladna abychom udělali jistou inventuru stavů a další doporučení do porostů. U cukrové řepy můžeme aktuálně spojit regenerační tankmix s insekticidními postřiky.

OZIMÁ ŘEPKA porosty řepek mohou mít různá poškození. Od fyzického poškození, (ohnutí, či zlomení) sněhem, vymrznutí blizen části květů až po hlubší poškození porostů. Výhodu zde získávají hybridy a odrůdy, které dokáží vytvářet větší semena, nebo mají obecně velkou plasticitu velikosti semen. Ty mohou část výnosu velmi dobře kompenzovat. Do řepek pro jejich rychlou regeneraci doporučujeme jednorázovou aplikaci 0,3 až 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, plné hnojivo s dominancí fosforu, (1,5 kg/ha P2O5 – od 3 do 5 kg/ha FERTISOL, FORTEFEED) a 5 kg/ha cukru. Z dusíkaté výživy velmi dobře funguje 25 až 50 l/ha Lovo CaN nebo do 7 kg/ha síranu amonného. (Určitě nepoužíváme do řepek v této fázi vyšší dávky močoviny).

PŠENICE OZIMÁ - u ranných odrůd pšenic v nejteplejších regionech, které jsou již v metání doporučujeme již klasickou kombinaci. ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,3 l/ha v období aplikace fungicidu na praporec až do klasu. Použití AKTIVÁTORU je zcela bezpečné. I proto, že obsahuje 3Déčko a nezrychluje odpar vody. Navíc v této fázi již nijak neovlivníme hustotu porostu, ale jenom velikost zrna a obsah dusíkatých látek. A při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha AKTIVÁTORU.

V kombinaci s AKTIVÁTOREM doporučujeme použít mimokořenovou výživu – plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), 5 až 8 kg/ha síranu amonného, okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru. Dochází ke zvýšení HTZ, OH, dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

Na podrobnější doporučení se již nyní můžeme s předstihem podívat ve videích:

https://youtu.be/lhz_kBAcfJ0?si=zWm4QkrokLKOJv2f

https://youtu.be/WSTIGH8QTjM?si=HP9o0U9ZyChajDG5

Ostatní odrůdy, které jsou ve fázi sloupkování doporučujeme zkontrolovat. Podívejte se na jejich klas v hlavním stéble, jestli není zničen mrazem.

Přikládáme videoaktualitu z 16.4.2020, kdy Petr Král velmi podobně informoval o tom, jak si provést inventarizaci porostů poškozených mrazem. Platí velmi dobře i pro dnešní dny:

https://youtu.be/EADl19URHmQ?si=bCQYuAYEKP9IW_e2

Pokud ano, pak záleží na stavu klasů ve vedlejších odnožích, síle kořenové soustavy a schopnosti odrůdy dotáhnout odnože, vytvořit produktivní klasy a pracovat s velikostí zrna. Ve skoro nadpoloviční většině porostů je velký nepoměr nadzemní a podzemní části. Prostě je slabší kořenová soustava, proto doporučujeme práci s kořeny (FULHUM) a u hustších porostů s ředěním porostů (APIKÁL). Podrobnější doporučení naleznete ve článcích na našem webu www.energen.info .

Do porostů ve sloupkování doporučujeme mimo ENERGENŮ, práci s fosforem (1,5 kg/ha P2O5 – od 3 do 5 kg/ha FERTISOL, FORTEFEED), který je důležitý pro kvalitní vývoj klasu. A u porostů s vyšší mírou poškození i cukr 3 až 5 kg/ha a do 7% močoviny na list.     

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach

 


REGENERACE PLODIN PO MRAZECH
MÁK A CUKROVÁ ŘEPA
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist