Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPLODINY, ÚHLY POHLEDU A REGENERACE PO MRAZECH

21.04.2024

PŠENICE OZIMÁ

PRODUKTIVITA KLASU.

Z pohledu diferenciace klasu jsou nízké teploty prospěšné, protože zpomalí prodlužovací růst klasu a způsobí jeho kvalitnější vývoj. Negativním momentem pro vývoj klasu je to, že nízké teploty razantně omezují příjem živin kořeny z půdy. Nehovoříme ani o tom, že velké procento pšenic má kořeny stále velmi podprůměrné. Z tohoto pohledu bude mít význam mimokořenová výživa plným hnojivem s dominancí fosforu. Pro období chladu okolo 14 dní je optimální dávka 1,5 kg/ha P2O5.

VYROVNANOST A HUSTOTA POROSTU.

DOPORUČENÍ DO SLABŠÍCH A NEVYROVNANÝCH POROSTŮ PŠENIC.

Velká výměra pšenic má stále slabé kořeny, nepoměr nadzemní a podzemní části. V důsledku toho se zesiluje hlavní stéblo a růstově „utíká“ odnožím. Tam, kde tomu tak je doporučujeme k mimokořenové výživě, a to až do poloviny sloupkování použít ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,3 až 0,5 l/ha a k tomu do 10% rozpuštěné močoviny. Podpora tvorby kořenů nejenomže pomůže vyrovnat porosty, ale i zvýší příjem živin z půdy. To se nám v porostech bude hodit, protože i tam, kde byly přísušky přišla většinou voda a po zvýšení teplot by tím pádem mohla začít probíhat kvalitní vlna mineralizace dusíku. A právě tehdy větší kořeny pomohou jako čerpadlo využít půdních zásob živin. A nezapomínáme přidávat do každého postřiku 0,1 až 0,2 l/ha bóru, který zvýší příjem ostatních živin a zpevní pletiva stébel.

DOPORUČENÍ DO PĚKNĚ NAROSTLÝCH, HUSTÝCH POROSTŮ OZIMÝCH PŠENIC.

Mimo mimokořenové výživy, která bude v obdobích chladu důležitá ve všech porostech, doporučujeme do hustých porostů až do poloviny sloupkování  0,5 l/ha ENERGEN APIKÁL. Přesune asimiláty do hlavních stébel a tím zvýší produktivitu jejich klasu, podpoří růst kořenů a příjem a zpracování dusíku ve stejném rozsahu jako FULHUM. Zde bychom měli trochu upozornit na to, že jistou univerzální hustotou porostu je přibližně 600 klasů/m2. Pokud máme výsevek nad 4 MKS, je vysoce pravděpodobné, že je porost hustý a že mu použití APIKÁLU prospěje jak v tvorbě výnosu, tak i v jeho kvalitě.

Odkaz na video ENERGEN APIKÁL – pravidla ředění hustých porostů:

https://youtu.be/LgPdCHdX3nE?si=iOIChsNRZrN3yOwY

METÁNÍ RANÝCH ODRŮD OZIMÉ PŠENICE.

V nejteplejších oblastech již metají rané odrůdy pšenic. A to znamená, že se nám blíží termín kvetení a případná aplikace klasového fungicidu. (Vyšší intenzita bude mít smysl u kvalitních potravinářských pšenic a pšenic tvrdých). Zde doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,3 l/ha v období aplikace fungicidu na praporec až do klasu. Použití AKTIVÁTORU je zcela bezpečné. I proto, že obsahuje 3Déčko a nezrychluje odpar vody. Navíc v této fázi již nijak neovlivníme hustotu porostu, ale jenom velikost zrna a obsah dusíkatých látek. V kombinaci s AKTIVÁTOREM doporučujeme použít mimokořenovou výživu – plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), 5 až 8 kg/ha síranu amonného, okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru.

Na podrobnější doporučení se již nyní můžeme s předstihem podívat ve videích:

https://youtu.be/lhz_kBAcfJ0?si=zWm4QkrokLKOJv2f

https://youtu.be/WSTIGH8QTjM?si=HP9o0U9ZyChajDG5

ÚČINKY AKTIVÁTORU BEZ OHLEDU NA HUSTOTU POROSTU:

Zvýšení HTZ, OH, dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

Výsledné odrůdové průměry posledních 12 let

Při 125 kg N/ha AKTIVÁTOR průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,4 t/ha.

Při 225 kg N/ha AKTIVÁTOR průměrně přes odrůdy zvyšoval výnos o 0,7 až 1 t/ha.

Z toho lze snadno dovodit, že má použití ENERGEN AKTIVÁTORU PLUS do klasu vysokou ekonomickou návratnost. A při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha AKTIVÁTORU.

OZIMÉ JEČMENY – Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA PŘEDNOSTNĚ SLADOVNICKÉ.

Ječmeny reagují na použití přesné a cílené dávky auxinů na klas výborně. Platí pro ně podobné doporučení, jako pro pšenice s tím rozdílem, že použijeme místo AKTIVÁTORU výrobek ENERGEN FRUKTUS PLUS v dávce 0,3 až 0,5 l/ha (když je vláha má smysl použít vyšší dávku). K tomu doporučíme plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru. Výsledkem je zvýšení HTZ, OH, snížení dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

REGENERACE POROSTŮ POŠKOZENÝCH MRAZEM.

Regenerace porostů po poškození mrazem je dominantně spojena s nadměrným výdejem energie. Týká se dominantně dvouděložných rostlin, kde došlo k poškození porostů (řepky, máku, (zvláště ty z podzimních výsevů, mladé rostliny cukrových řep). Tam, kde je poškození viditelné je již v porostech vysoká míra stresu. Kdybychom si prostřednictvím přístrojů mohli takovýto stav zviditelnit, viděli bychom, že přenosové soustavy vedou elektřinu na plné pecky a rostliny čerpají maximální rezervy energie spojené se štěpením cukrů. Rychlost regenerace souvisí i s výkonem kořenové soustavy a aktivním dělením buněk. Proto do takto poškozených porostů doporučujeme 5 kg/ha cukru nebo melasy, 5% roztok močoviny a do řepek a máků 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS.

STIMUL můžeme použít i do cukrové řepy, ale tam, kde je dostatek vláhy, zcela jasně do cukrové řepy upřednostníme ENERGEN FOLIÁR PLUS v dávce 0,5 l/ha, který razantně podporuje tvorbu chlorofylu, zvětšuje listovou plochu, podporuje buněčné dělení a podporuje růst kůlového kořene cukrové řepy, což je výhodné zvláště tam, kde v budoucnu hrozí přísušky. Na cukrovou řepu se ještě podrobně podíváme na konci období chladna abychom udělali jistou inventuru stavů a další doporučení do porostů.

Přikládáme video, které jsme natočili v loňském roce a má obecnou platnost pro regeneraci porostů po mrazech:

https://youtu.be/inNY_iHHmp4?si=C7MNmbOQgNCN4sYj

JARNÍ, SLADOVNICKÝ JEČMEN A OVES NAHÝ.

Mohli bychom hovořit obecně o jarních obilninách, ale úmyslně jsme dali do nadpisu dvě, které snad budou mít v letošním roce dobrou ekonomiku a bude mít smysl se jim více věnovat. Obě jarní obilniny již začaly většinou odnožovat. Doporučujeme v této fázi do jarního ječmene 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Podporou tvorby kořenů zesílíme odnožování, tím podpoříme tvorbu výnosu a vytvoříme předpoklady pro naředění dusíku v zrnu výnosem. Jarní ječmen výborně reaguje na mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. Tím ovlivníme produktivitu klasu a k tomu roztokem močoviny okolo 7 % podpoříme vyrovnání odnoží. U podpory odnožování CCC pozor na blízkost mrazíků, abychom porosty nezastavili v růstu.

Jarní ječmen – přednáška a doporučení.

https://youtu.be/-0-WRYX2oQE?si=dvvtB8jbKPR8KX8A

Oves obecně je plodinou, která na podporu tvorby kořenů 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS a finální aplikací 0,3 l/ha AKTIVÁTORU reaguje nejsilněji ze všech obilnin. Je to dáno tím, že podobně jako hrách má slabší plnění asimilátů do zrna a zvětšením kořenů a použitím správné dávky AKTIVÁTORU při metání až květu podpoříme tok asimilátů do zrna, ale omezíme i redukci klásků v latách.

Video z roku 2023 z ovsa nahého hovoří o již zavedené technologii používání ENERGENŮ u bratrů Říhánkových v Útušicích u Plzně.:

https://youtu.be/y_FuEZZ6su8?si=3WuSKCgdRTPB7EcF

MÁK SETÝ

POUŽITÍ ENERGENŮ V LISTOVÉ RŮŽICI.

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,5 l/ha, který navíc podporuje silnou tvorbu postranních větví. Do opožděných, hustých porostů doporučujeme přednostně ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Oba výrobky razantně podpoří růst nových kořenů, příjem a zpracování dusíku a schopnost trhat vodu z půdy. Do tankmixu s přípravky ENERGEN doporučujeme přidat 7 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazol). Velký význam u takto oslabených porostů bude mít přidání 3 až 5 kg cukru na ha. Zvláště po proběhnutí nízkých nočních teplot přispějí cukry k rychlé regeneraci porostů.

FÁZE POČÁTKU PRORŮSTÁNÍ LISTOVÝCH RŮŽIC MÁKU

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu.

V praxi, zvláště tam, kde proběhl rychlý vývoj porostů, se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha a Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho takmixu v celkové dávce 1 l/ha. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem.

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach


PLODINY, ÚHLY POHLEDU A REGENERACE PO MRAZECH
Diferenciace klasu
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist