Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekTŘI AKTUÁLNÍ TÉMATA NA ZAČÁTEK DUBNA.

02.04.2024

Na úvod tohoto článku bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši masivní zpětnou vazbu na video, kde se zmiňujeme o stavu kořenů ozimých pšenic a ve kterém hovoříme o důsledcích, které to má na vývoj klasu, porostu i celkového výnosu. Velmi rádi slyšíme, že chodíte v porostech, kontrolujete vývoj kořenů i klasu a reagujete na tento stav porostu. A mnohokrát Vám děkujeme, že k nápravě tohoto stavu masivně používáte ENERGEN FULHUM PLUS. Je to pro nás v době, kdy jste nuceni plošně šetřit, projevem Vaší důvěry v kvalitu a účinek našich výrobků, důvěru v to, co děláme i říkáme ve zpravodajích a videích.

V těchto dnech se nám potkává několik různých témat i několik různých stavů porostů. A proto chceme komentovat základní tři momenty, které jsou nejaktuálnější.

1. momentem je plošná práce s porosty řepek.

2. momentem je připomenutí aktuálního špatného stavu kořenů na více než 50% výměry ozimých obilnin.

3. momentem je pak připomenutí principů krácení a doporučení k ředění porostů na cca 25% výměr ozimých obilnin.

1. ŘEPKA OZIMÁ

Porosty řepek v nejteplejších regionech začínají nakvétat.

Porosty řepek jsou v hlavním období růstu, a proto doporučujeme do všech porostů řepek i ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha, nebo ve snížené dávce v kombinaci s výrobkem CLEANSTORM.

ENERGEN STIMUL PLUS – je lety používání ověřený výrobek s vysokým účinkem na tvorbu kořenů (zde je srovnatelný s FULHUMEM, s nejvyšší podporou příjmu a zabudování nitrátového dusíku (to je u nitrátomilných řepek sázkou na jistotu) a velmi silným protistresovým účinkem proti suchu. Tím, že velmi silně optimalizuje hormonální hladiny, ovlivňuje i rychlost rostlin v jejich přizpůsobení všem stresům obecně. A to se do aktuálního průběhu počasí s velkými výkyvy teplot velmi hodí. Výborně regeneruje porosty po poškození, včetně poškození mrazem. (Zvláště v kombinaci s mimokořenovou výživou).

Po teplém průběhu počasí je masivní nálet blýskáčka. STIMUL má tedy smysl umístit k insekticidu, popřípadě i fungicidu.

Aplikační okno pro použití STIMULU je od počátku prorůstání listových růžic do počátku kvetení. V nižších dávkách i na šešule po odkvětu na počátku jejich růstu.

Odkaz na video ENERGEN STIMUL PLUS:

https://youtu.be/YZeG3e-iswQ?si=xc_IK9RsEOHFRr87

 

Protože ještě mohou nastávat mrazíky doporučujeme opakovaně přidávat do aplikací 0,25 l/ha ENERGEN CLEANSTORM, který v synergii s bórem, cukrem, fosforem a draslíkem zvyšuje mrazuvzdornost porostů.

2. OZIMÁ PŠENICE – PŘIPOMENUTÍ SLABÉHO VÝKONU KOŘENŮ

Dne 24.3.2024 jsme natočili aktuální video a doporučení do ozimých pšenic, které naleznete na YouTube, kanál ENERGEN CZ zde je odkaz na video:

https://youtu.be/6yl8E23N3Pc?si=zlbw8trL6K5HafLm

Ve videu popisujeme stavy porostů od Východního Slovenska až po Tachov. Hlavní informací je skutečnost, že na více než 50% výměry porostů ozimých pšenic jsou ve špatném stavu kořeny.

To ohrožuje jak udržení počtu stébel na rostlinách, které by mohly nést silný a produktivní klas, ale i samotný kvalitní vývoj klasu a tím pádem i dostatečný počet řad v klasu. Díky nízké teplotě půdy nejsou pomocí kořenů přijímány živiny, nebo jen velmi omezeně. To prohlubuje popisovaný problém a do popředí se dostává, kvůli vývoji klasu, mimokořenová výživa, zvláště pak fosforem. Velký význam má i použití rozpuštěné močoviny, která indukuje okamžitě v listech tvorbu cytokininů a tím společně s CCC snižuje apikální dominanci hlavního stébla a podporuje dorovnávání růstu vedlejších odnoží. Porosty mají na velkých plochách, díky slabým kořenům, velkou tendenci odhazovat odnože a řídnou. Špatný stav kořenů je obrovským rizikem tam, kde nastane nedostatek vláhy. To by začalo brzdit růst nových kořenů a způsobilo by to zrychlení odhazování odnoží.

Doporučujeme do porostů doplňovat nejenom mikroprvky, ale i přes zimu proplavenou síru, aby došlo k lepšímu využití dusíkaté výživy a bezpečnému zabudování dusíku do porostů.

PODPORA TVORBY KOŘENŮ

Je zásadním momentem dlouhodobého udržení jak architektury porostu, tak i produktivity klasu v době jeho tvorby a počátečního vývoje.

Doporučujeme ENERGEN FULHUM PLUS buď v plné dávce 0,5 l/ha nebo v dělené dávce 2x 0,25 l/ha.

Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy, ale změní i hormonální hladiny v rostlině. Kořenové špičky budou tvořit cytokininy a ty pak v nadzemní části snižovat apikální dominanci, omezovat růst hlavního stébla a dlouhodobě podporovat růst a vyrovnání odnoží.

3. OZIMÁ PŠENICE A OZIMÉ (PŘEDNOSTNĚ SLADOVNICKÉ) JEČMENY.

Přibližně 25 až 30 % ploch pšenic má výborný stav kořenů a jsou společně s ozimými ječmeny přehuštěné. U těchto porostů můžeme do tvorby výnosu, ve fázi krácení zasáhnout dvěma způsoby. Prvním je správný výběr morforegulačních prostředků a druhým je naředění přehoustlých porostů, ovlivnění produktivity klasu v nejsilnějších stéblech.

KRÁCENÍ POROSTŮ PŠENIC A VÝZNAM POUŽÍVÁNÍ ENERGEN APIKÁLU:

ENERGEN APIKÁL můžeme použít v širokém aplikačním oknu od konce odnožování do poloviny sloupkování. Směřuje asimiláty do hlavních stébel, zvyšuje produktivitu klasu a podporuje růst kořenů, čímž pomáhá vytvářet předpoklady k tvorbě vyššího výnosu.

Odkaz na video ENERGEN APIKÁL – pravidla ředění hustých porostů:

https://youtu.be/LgPdCHdX3nE?si=iOIChsNRZrN3yOwY

 

OBECNĚ K PRINCIPŮM KRÁCENÍ:

Husté porosty pšenic doporučujeme krátit trinexapacethylem, který nám odhazuje ty nejslabší odnože. 

Řídké pšenice krátíme CCC, které bude podporovat dotahování slabších odnoží a zahušťovat porost.

Pšenice, které mají optimální počet silných odnoží, krátíme neutrálně k jejich hustotě. Můžeme například volit 0,2 l/ha trinexapacethyl a 0,5 až 0,8 l/ha CCC. Látkou, která neovlivňuje hustotu porostu je čistý prohexadion calcium. Při jeho používání se nemusíme ohlížet na délku klasu a ani neovlivňuje hustotu porostu. U všech ostatních „krátidel“ by délka klasu v hlavním stéble měla být maximálně 1 cm. To neplatí pří úrovni výživy nad 175 kg N/ha.

Ke každému krácení má smysl přidávat 0,1 litru/ha ENERGEN APIKÁL, který v této dávce neovlivní hustotu porostu, ale vrací klasům podstatnou část asimilátů, které jim krácením bereme. Hustší pšenice můžeme ředit zvýšením dávky APIKÁLU na 0,3 až 0,7 l/ha. Do každého krácení doporučujeme přidat 0,5 l/ha bóru, který zpevňuje pletiva.

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach

 

 

 


TŘI AKTUÁLNÍ TÉMATA NA ZAČÁTEK DUBNA.
Výskyt blýskáčka na začátku dubna 2024
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist