Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekŘEPKY V PRODLUŽOVACÍM RŮSTU A PŠENICE SE SLABÝMI KOŘENY

01.04.2021

Porosty řepek v nížinách díky vyšším teplotám vystartovaly do prodlužovacího růstu. Kdo dal včas dostatek nitrátového dusíku, může být nyní klidnější, protože mírný nadbytek dusíku může nyní řepky mírně morforegulovat. Čím větší je kořenová soustava, tím pomalejší je prodlužovací růst, protože velké kořeny produkcí cytokininů morforegulují a větví rostliny.

Pomineme-li insekticidní ošetření, ke kterému jsme se v našich zpravodajích a videích opakovaně vyjadřovali, je nutné podotknout že porosty řepek, které jsou často, zvláště v nižších nadmořských výškách a po časnějších výsevcích, tragicky napadené dřepčíkem, potřebují kvalitní fungicidní zásah.

A vzhledem k poměrně rychlému startu prodlužovacího růstu budeme současně doporučovat i morforegulaci. Není nutno uvádět přípravky – nyní fungují všechny účinné látky – dávku volíme s ohledem na fungicidní účinek.

Doporučení na stimulaci řepek:

(Již nemá smysl dávat dělené dávky, čas se zkrátil již natolik, že pokud jsme nestihli postupné aplikace, je výhodné zasáhnout porost silným stimulačním impulsem.)

Vyšší nadmořská výška, kde porosty ještě nevstoupily do prodlužovacího růstu:

Řídké porosty pod 40 rostlin/m2ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS – 0,5 l/ha

Husté porosty - ENERGEN FULHUM PLUS – 0,5 l/ha

(Pokud by byl rychle dostupný jenom FULHUM volíme jej i do řidších porostů, zvláště, pokud bude použit společně s morforegulací.Primární je indukce tvorby kořenů.)

Nižší nadmořská výška, kde porosty již zahájily prodlužovací růst.

Do všech porostů budeme doporučovat ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 litru/ha.

Ten má stejnou sumu huminových látek jako FULHUM, razantní podporu příjmu a zpracování nitrátového dusíku (v pokusech až 4x navýšil příjem a zabudování nitrátů.) To nitrátomilná řepka ocení. Obsahuje i 3Déčko a proto ochrání porosty před přísuškem až do konce kvetení. STIMUL můžeme začít používat již v této fázi na fotografii níže:

Přípravek ENERGEN STIMUL PLUS má velké aplikační okno a můžeme jej použít od výše dokumentované růstové fáze na fotografii, až do konce kvetení. Vzhledem k průběhu počasí letošního roku je nutné zdůraznit, že včasnější aplikace bude mít výrazně vyšší dopad na tvorbu výnosu. Podrobnější povídání o využití STIMULU do řepek si můžete poslechnout ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=XrVJF34RYzs    Do všech typů porostů řepek patří vyšší dávka bóru 1 až 2 litry v první dávce, fosfor a do zamokřených porostů i cukr.

PŠENICE – PRÁCE S KOŘENY !!!

Nebudeme to dlouho rozebírat. Kořeny pšenic jsou na velkých výměrách slabé. Staré jsou odumřelé a nové jsou pěkné jen na lehčích, kyprých půdách s dobrou strukturou. Slabá kořenová soustava u pšenic i ozimých ječmenů, vede k zesílení růstu hlavního stébla, protože kořeny porosty nemorforegulují. Okamžité snížení apikální dominance a podporu odnožování dosáhneme postřikem kapalné močoviny na list. Ta indukcí tvorby cytokininů krátkodobě nahradí nefungující kořeny a podpoří odnožování. Pomocníkem jí může být mangan, který pomáhá v rostlinách odbourávat auxiny a celý proces dlouhodobě zastabilizuje použití ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 litru/ha. Protože kořeny porost dlouhodobě morforegulují a zesilují. Tam, kde jsou alespoň 2 cm velké, nové korunkové kořeny, můžeme přidat 0,5 až 0,8 l/ha CCC. A nezapomínáme na fosfor přes list. Půda má stále okolo 5 až 7 stupňů Celsia, a to je na příjem fosforu kořeny málo. A je to limitující faktor vývoje porostu.

Lepší porosty pšenic: Je nutné říci, že i lepší porosty pšenic začínají být v tomto okamžiku mírně opožděné, a proto do nich budeme doporučovat alespoň 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Má to význam pro nastartování rychlejšího růstu kořenů a dlouhodobého vyrovnání odnoží. Jako příklad uvádíme video z Farmy bratrů Říhánků z Útušic u Plzně: https://www.youtube.com/watch?v=cpNwdo8lgrs

Slabší porosty ozimých ječmenů jsou často ohrožené ještě více, protože již, na rozdíl od pšenic, odnožovat nebudou. Proto potřebují rychle nastartovat a podpořit výše uvedeným způsobem růst kořenů a odnožování.

Jako příklad přidáváme video z ozimého ječmenu: https://www.youtube.com/watch?v=UXcolrJ0pz8

Ing. Petr Král – poradenství Energen pro ČR a SR

Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků Energen

 


ŘEPKY V PRODLUŽOVACÍM RŮSTU A PŠENICE SE SLABÝMI KOŘENY
Počátek prodlužovacího růstu řepek v nížinách otevírá okno pro použití ENERGEN STIMUL PLUS
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist