Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekINVENTURA STAVU A VÝHLED VÝVOJE POROSTŮ ŘEPEK DO JARA 2015.

11.01.2015

Do stavu porostů ozimých řepek se budou na jaře 2015 promítat momenty spojené s respektováním klimatických podmínek, které panovaly v době zakládání porostů. Rozhodující byla volba termínu výsevu, kvalitní krácení a na těžších půdách i hloubka zpracování půdy.

Zima 2015 - současný stav prorostů ozimých řepek.

Na úvod je nutné konstatovat, že níže provedený popis porostů odpovídá průměru ČR. Stav porostů v konkrétní lokalitě se může, zvláště díky propustnosti půd a nebo odlišné sumě srážek, odlišovat od následujícího popisu.

Důležité faktory při zakládání porostů.

Hlavním faktorem byl dlouhodobý nadbytek vody a nedostatek vzduchu v půdě, který neumožňoval kořenům dýchat. Vývoj počasí byl takový, že hlavní sumy dlouhodobých srážek přišly po 10.8.2014. Kdo do tohoto data stihl výsev řepek, má většinou porosty velmi pěkné. Příprava půdy – u těch podniků, kde mají hlubší a středně těžkou až těžší půdu, byla velmi důležitá hloubka zpracování půdy. Tam, kde byla provedena příprava do 30 cm hloubky, (pokud to podloží dovolilo), se dostal do půdy potřebný objem vzduchu a řepka před zimou měla v sondách kořeny dlouhé až 90 cm. Je zajímavé, že na srovnatelných pozemcích s přípravou půdy do 20 cm hloubky, je délka kořenů poloviční. 

Kvalitně založený porost se zpracováním půdy do 30 cm, kvalitní výživa a podzimní stimulace kořenů.

Zpracování posklizňových zbytků - stejně jako půdní desky, utužení půd a nadbytek vody, působila na podzim mimořádně negativně špatně zapracovaná sláma. Tam kde byla sláma kvalitně rozdrcena, rovnoměrně rozprostřena a zapravena  s dostatkem dusíku na její rozklad, je stav porostů v pořádku. Tam, kde byla sláma vcelku a nerovnoměrně rozprostřena, docházelo  k inhibici porostů. Za prvé v těchto místech sláma odebírala rostlinám dusík, za druhé nebyl její rozklad ideální, ale spíše hnilobný a hnilobné produkty tohoto rozkladu dále brzdily růst rostlin.

Výživa, krácení a stimulace. 

Pevná výživa - ten, kdo aplikoval na podzim 100 až 150 kg/ha močoviny, má dnes velmi pěkné porosty. Byl to relativně levný zásah s vysokou návratností. Optimální suma podzimního N, (včetně toho na rozklad slámy),  měla být tento podzim o něco vyšší, a to od 60 do 80 kg N/ha.

Kapalná výživa a stimulace -  tento podzim byl o kořenech, které byly díky nadbytku vody v půdě redukované. A to i u porostů, které v nadzemní části vypadaly velmi pěkně. Kdo provedl stimulační podporu kořenů, ten dostal porosty do vyšší ligy.  

Krácení - redukované kořeny měly nízkou produkci cytokininů a z tohoto důvodu se řepky v nadzemní části přirozeně tlačily více do prodlužovacího růstu. Tam, kde byly porosty řepek silné a vyrovnané (cca 20% z osetých ploch) velmi dobře působil  metconazol nebo tebuconazol aplikovaný od 4.listu. U nevyrovnaných porostů velmi dobře fungovala aplikace 0,3 l/ha přípravku postaveného na kombinaci metconazolu a mepiquat chloridu + 0,5 l/ha přípravku na bázi tebuconazolu. Kombinace těchto 3 účinných látek měla dlouhodobý účinek v čase, kvalitně krátila a přitom nechávala dorůstat malé rostlinky. Tam, kde bylo letos provedeno krácení slabě, (zvláště pak u hustých porostů nad 50 rostlin/m2), došlo k prodlužovacímu růstu a je možné, že z tohoto (+ zdravotních důvodů), nepřežije okolo 5 až 10% porostů zimu. V žádném případě bych na jaře nedoporučoval zaorávat porosty s hustotou nad 7 rostlin /m2, protože i tyto porosty mají při intenzivním vedení výnosový  potenciál 3 t/ha.

Jedním z výrazných rysů porostů je jejich nevyrovnanost

Výhled na jaro 2015.

U řepek je výhled o mnoho optimističtější, než u obilnin, protože řepkám daleko více pomohl teplý podzim. Na jaře to bude velmi podobné jako u obilnin. Alespoň ve slabinách porostů. První slabinou bude zdravotní stav, proto bude mít význam kvalitní fungicidní ošetření. Druhou slabinou budou slabší až mizerné kořeny, kde budeme logicky doporučovat přípravek ENERGEN FULHUM  v dávce 1 l/ha. Jaro bude o kořenech. Aplikaci však neprovádějte dokud nebudou mít rostliny alespoň 2 cm dlouhé nové jarní kořínky. To je signálem, že studená půda pustila porosty do plného růstu a že jsou schopné plně zareagovat na podporu růstu kořenů.

Jaroslav Mach, Vývoj přípravků ENERGEN


INVENTURA STAVU A VÝHLED VÝVOJE POROSTŮ ŘEPEK DO JARA 2015.
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist