Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekFÁZE OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU

22.05.2020

Takovýmto přípravkem je ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS. A jak jej doporučujeme používat?

V regionech, kde byla dostatečná suma srážek, doporučujeme buď společně s krácením, fungicidem nebo insekticidem aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech, se středním a nižším úhrnem srážek, doporučujeme dávku 0,3 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech s nízkými srážkami do 15 mm, doporučujeme 0,2 l/ha „3DÉČKA“ v kombinaci s plnou mimokořenovou výživou.

Vzhledem k tomu, že porosty obilnin dostaly na většině území srážky, rozběhl se příjem dusíku a na mnoha místech i částečná mineralizace.  Porosty opět získávají výnosový potenciál, a proto má smysl tuto energii, která je spojena s vláhou a příjmem živin, začít směřovat do klasu. Pokud budou při aplikaci do klasu vysoké teploty, pak má smysl aplikovat jako ochranný faktor 0,3 l/ha zinečnatého hnojiva. Vzhledem k letošní dlouhodobé deficienci fosforu doporučujeme 1,5 kg/ha P2O5. Potřebnou síru můžeme doplnit třeba 5 až 7 kg/ha síranu amonného. A protože doba plnění zrna je jedním z energeticky přirozeně nejnáročnějších období, používají někteří agronomové již několik let 5 kg cukru na ha. (Výživové a energetické přídavky k AKTIVÁTORU, bych si na Vašem místě zkusil do některé z odrůd s vyšším výnosovým potenciálem a pěkným klasem. A udělejte si kontrolu, budete překvapeni.)

Podrobnosti k pšenicím naleznete ve videu v odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=5szgng-tnbw

Nedalo mi to a při návštěvě Václava Pleskače v ZOD Habry jsem si udělal fotodokumentace porostů pšenic. Výborná práce s kořeny, přesně po mrazech regenerovány a cíleně použit cukr. Optimální výživa, dále kombinace stimulace a mimokořenové výživy. Těším se to, co nám řekne kombajn.

JARNÍ SLADOVNICKÉ JEČMENYENERGEN FRUKTUS PLUS

FRUKTUS je náhradou „3DÉČKA“ do sladovnických ječmenů – zadržuje stejně silně vodu v rostlině, zvyšuje HTZ, celkovou produktivitu klasu a mírně snižuje obsah dusíkatých látek.

Opožděné a nevyrovnané porosty, (velmi zesílené hlavní stéblo a slabší kořeny), budou i nyní velmi dobře reagovat na ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s CCC, 0,5 l/ha manganu a 1,5 kg/ha P2O5.

Do porostů, které jsou v plném sloupkování, doporučujeme od 2. kolénka až do fáze aplikace posledního fungicidu do klasu využít energie přístupné výživy a směřovat ji do klasu, který je ve vývoji. V takovémto případě doporučujeme 0,5 l/ha „FRUKTUSU“ Touto aplikací budeme také průběžně ovlivňovat snížení obsahu dusíkatých látek, produktivitu a plnost klasu, odolnost k suchu i tvorbu kořenů. V regionech s nedostatkem vláhy můžeme i nadále opakovaně využívat 0,2 l/ha FRUKTUSU jako náhradu 3DÉČKA.

MÁK – dotažení slabých rostlin do průměru bude určovat výnosovou hladinu.

Tento týden jsem měl štěstí vidět opravdu krásné porosty máku. A přitom při poslední návštěvě před 3 týdny byly slabé, nevyrovnané a nebyly v příliš dobré kondici. Co jim tak pomohlo? Opakovaná aplikace nižších dávek FULHUM, k tomu do 5 kg/ha močoviny a do 3 kg/ha cukru. Jednou tam byl tuším fosfor. A výsledek? Došlo k vyrovnání porostu, který získal vysoký výnosový potenciál.

Podrobnosti a doporučení k máku naleznete ve videu v odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=Kq0v2lLhadE

Tento porost máku byl nafocen 19.5.2020 tři týdny po mojí první návštěvě.

CUKROVÁ ŘEPA – opět stejně jako u máku, dotažení slabých rostlin do průměru bude určovat výnosovou hladinu.

Jakým způsobem pracovat s nevyrovnanými porosty cukrové řepy, jak kombinovat stimulaci s herbicidy, abychom masivně neregenerovali plevele a další doporučení naleznete ve videu, které jsem natočil s Ing. Radkem Kašikem (Auxieffect), v porostu cukrové řepy na Moravě. Podobně jako u máku, nejsilnější účinek na dorovnání porostu bude mít kombinace 0,5 l/ha FULHUM, k tomu do 5% močoviny a 5 kg/ha cukru. Pokud by byl čas a kapacity, pak je výhodné dávku rozdělit a aplikovat po 5 až 10 dnech opakovaně. (Například 0,25 l/ha FULHUM, k tomu do 5% močoviny a 5 kg/ha cukru). Viz mák výše.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UtPyc9N-QGY

KUKUŘICE – regenerace po mrazech, dodání energie pro opravy a včasná aplikace.

Stimulace v kukuřici dobře funguje do doby, než rostliny přejdou z C3 do C4 a vytvoří škrobnatou pochvu. Pak rostliny začínají mnoho systémově fungujících látek v různém rozsahu štípat (stimulátory, pesticidy…) Současně kukuřice, stejně jako slunečnice, potřebuje velmi silný stimulační impuls. V letošním roce je u kukuřic prioritou podpora regenerací po mrazících. Proto se zvyšuje i význam podpory tvorby kořenů. Do nepoškozených porostů budeme jako vždy doporučovat od 3. do 5. listu 1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Do porostů, které byly zasažené mrazem budeme doporučovat 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁL a 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. K tomu má smysl podpořit buněčné dělení a rychlou regeneraci listů rozpuštěnou močovinou (do 10 kg/ha) a zvýšenou potřebu energie cukrem.

Podrobnosti naleznete ve videu v odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=GxUdVkFBtyM

BRAMBORY –reagují výborně na stimulaci a jejich ošetření má vždy vysokou návratnost

Ve fázi od BBCH 20 do fáze BBCH 30 brambory výborně reagují na podporu tvorby kořenů. Doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Na počátku kvetení můžeme současně ovlivnit zadržení vody v rostlině, podporu růstu a razantní zvýšení odolnosti k houbovým onemocněním aplikací 0,5 l/ha ENERGEN CLEANSTORM.

SÓJA – v počáteční fázi růstu výborně reaguje na podporu tvorby kořenů

Do počáteční fáze doporučujeme ENERGEN APIKÁL v dávce 0,5 l/ha. APIKÁL obsahuje stejné množství huminových látek jako FULHUM, takže má stejný účinek na kořeny. Paralelně zvyšuje apikální dominanci porostu a podporuje nasazení spodních pater výše nad zemí. Do slabých a nevyrovnaných porostů sóji můžeme použít stejný postup, který výše doporučujeme do máku. (Fulhum, fosfor, trochu močoviny a cukr).

ENERGEN FOLIÁR PLUS – cytokininový účinek pro porosty cukrovky a brambor pod závlahou.

Často od agronomů slýcháme, že u nich obchodní zástupci konkurence vypráví o tom že „Energeny“ mají jen auxiny, ale že nemají cytokininy a ať si je koupí od nich. Není to pravda, protože přípravek ENERGEN FOLIÁR PLUS je kombinací velmi silného cytokininového účinku a huminových látek. Jsme při jeho doporučování ale opatrní, protože razantně zvyšuje odpar vody. Kam jej tedy můžeme použít?

Cukrová řepa, brambory, mrkev pod závlahou reagují na aplikaci FOLIÁRU opravdu velmi silně. Máme informace od agronomů, kteří nás informují o tom, že se jim razantně zvětšila listová plocha, listy byly temně zelené díky vysoké koncentraci chlorofylu a velmi pevné. V takovémto porostu klesá i tlak houbových onemocnění.

Do cukrové řepy pod závlahou doporučujeme od konce května do konce července 2 až 3 aplikace 0,5 l/ha ENERGEN FOLIÁRU. Do brambor pod závlahou doporučujeme od fáze BBCH 30 do konce kvetení také 2 až 3 aplikace 0,3 l/ha ENERGEN FOLIÁRU.

Podobně dobře reaguje kukuřice, pokud je v nivách blízko řek, kde je vysoká hladina spodní vody a vláhová jistota. Optimálně od 3. do 5. listu 0,5 l/ha FOLIÁRU. Nemáme do vláhové jistoty, do těchto plodin nic lepšího, ale znovu opakuji, jenom do vláhové jistoty, protože růst a tvorba hmoty úzce souvisí i s odparem vody. A proto nedoporučujeme FOLIÁR do podmínek, kde voda není.

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král.


FÁZE OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU
Pšenice ZOD Habry agronom Václav Pleskač
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist