Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDOPORUČENÍ ENERGEN – PRÁCE S KOŘENY, LISTOVÝ FOSFOR A DODATEČNÁ ENERGIE.

09.03.2023

Tři dominantní faktory ovlivňující na začátku vegetace tvorbu výnosu.

1. Proč velká kořenová soustava přímo ovlivňuje tvorbu výnosu ozimých obilnin? Opakovaně hovoříme o tom, jak mají velké kořeny, vliv na tvorbu výnosu. Proč tomu tak je? Ve druhé polovině odnožování před počátkem tvorby prvního kolénka, v obilninách probíhá diferenciace klasu. Výkon kořenové soustavy a příjem živin z půdy, má významný vliv na to, kolik se vytvoří řad v klasu. To určuje potenciál výnosové hladiny.

V některých regionech navíc došlo díky zamokření k útlumu růstu kořenové soustavy a také k jejich případnému poškození mrazy. Takovýto stav kořenové soustavy, se může negativně dotknout, právě v období diferenciace počtu řad v klasu. I ty porosty, které mají aktuálně funkční kořenovou soustavu, v průběhu každého jara prochází přestavbou, kdy jejich kořeny postupně odumřou a nastane tvorba nových jarních kořenů. A i v nich má smysl mírně podpořit tvorbu nových kořenů.

Video ENERGEN FULHUM PLUS: https://youtu.be/aaoGXkGfyH8

Video regenerace kořenů: https://youtu.be/V5suCkOOrZ0                                                                                                            

2. Fosfor a vývoj klasu. Druhým faktorem, který bude ovlivňovat diferenciaci a vývoj klasu ve druhé polovině odnožování a na začátku sloupkování bude dostupnost fosforu. Při teplotách pod 10 stupňů Celsia, se významně snižuje příjem, fosforu a ostatních prvků, kořeny z půdy. Což je další moment, který může negativně ovlivnit počet řad v klasu. Právě proto má v tomto období velký význam využití vodorozpustného NPK s mikroprvky a s dominancí fosforu. Dávku upravujeme tak abychom porostům poskytli alespoň 1,5 kg P2O5 na hektar. Při dlouhodobě nižších teplotách na počátku vegetace opakovaně po 12 až 14 dnech. (V příloze naleznete letáky k listové výživě fosforem).

3. Energie. U těch porostů, které jsou opožděné, které mají inhibici růstu kořenů díky zamokření, případně i poškození mrazem, jsou nízké zásoby energie. Proto mohou mít i z tohoto důvodu opožděný a zpomalený start. Nebudou mít v rezervách dostatek cukrů jako palivo. Dodatečný přísun energie je pro takovéto porosty významným momentem, který zrychluje jarní start.

Video o fyziologii výživy a práci s cukry: https://youtu.be/LuEO5m4ezSk

DOPORUČENÍ DO POROSTŮ PŠENIC

Slabší porosty pšenic a všechny porosty s mrazy poškozenou kořenovou soustavou:

Doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, 3 až 5 kg/ha mimokořenové výživy s dominancí fosforu. U porostů na lehké půdě a v přísušku, po uválení přidat mangan. Dále 5 až 15 % močoviny. Ranné výsevky, které bývají více poškozené mrazem a budou potřebovat energii na opravu můžeme ošetřit přidáním 5 kg/ha cukru. To jim urychlí růst v čase.  VÝRAZNĚ LEPŠÍHO VÝSLEDKU DOSÁHNEME, POKUD DÁVKU FULHUMU ROZDĚLÍME NA DVĚ A SPOLEČNĚ S VÝŽIVOU OPAKUJEME. Do druhé aplikace pak, pokud teploty dovolí plnou vegetaci, do tankmixu přidáme 0,5 /ha CCC.

Ostatní porosty: Stejné doporučení, s tím, že použijeme jen jednu výše uvedenou aplikaci a 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS.

Video odnožování obilnin: https://youtu.be/5UZHWO-P8_Q

DOPORUČENÍ DO POROSTŮ ŘEPEK.

Řepka ozimá většina porostů řepek nevypadá špatně. Případné poškození od dřepčíka olejkového v nižších nadmořských výškách uvidíme až porosty budou v počátku prorůstání listových růžic.

Doporučení do slabších a poškozených řepek: Až rostliny zahájí růst, doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, dále 3 až 5 kg/ha plného listového hnojiva s dominancí fosforu, 5% močoviny a vyšší dávku bóru. A molybden, tam kde má porost lžičkové listy. Pokud dávku FULHUMU rozdělíte společně s výživou do dvou, bude účinek významně vyšší. Do poškozených porostů řepek doporučujeme 5 kg/ha cukru. Rostliny potřebují energii na opravy po mrazech a čerpání cukrů z vlastních rezerv je silně zpomaluje v růstu.

V řídkých porostech nahradíme ve stejné dávce FULHUM přípravkem ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, který odvede stejnou práci v nárůstu kořenů, ale navíc podpoří větvení řepek a zahustí porost.

Video listové růžice řepek: https://youtu.be/WNDTv3s75rE

Doporučení do středních a silných řepek: Je z pohledu listové výživy prakticky stejné kvůli akceleraci porostu. Z přípravků ENERGEN můžeme použít sníženou dávku 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, nebo později s krácením 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, který v minulých letech stabilně odváděl výbornou práci. Na ten je ale čas.

 Kvalitní jarní start ovlivní u řepek i počet šešulí na rostlině.

DÉLKA DOBY VEGETACE – FUNKCE ČASU.

Současně je nutné si uvědomit faktor času. Každý den vegetace a fotosyntézy porostu tvoří výnos. Na jaře 2023 zatím nejsme mimo normál, ale chladnější start jara a nižší počet vegetačních dní, může limitovat vyšší výnos. Proto vidíme jako důležité nastartovat porosty na jaře stimulací kořenů, podpořit vývoj klasu fosforem a dodáním rychlé energie.

EKONOMIKA NA JAŘE 2023.

Je zřejmé, že situace s cenami komodit není jednoduchá. Současně v rozhovorech s mnohými z Vás opakovaně slyším, že nevidíte jako cestu plnou extenzitu. Hledáte ty nejjistější, účinné a ekonomicky návratné zásahy do porostu. I proto budeme natáčet na YouTube, kanál ENERGEN CZ krátké aktuality z terénu, kde se letos budeme v porostech vyjadřovat právě na toto téma.

Na tomto webu v kontaktech naleznete přímé spojení na naše poradce a obchodní zástupce, kde si jednoduše podle okresů můžete najít na koho se můžete obrátit pro podrobnější informace o možnostech nákupu přípravků ENERGEN.

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach 


DOPORUČENÍ ENERGEN – PRÁCE S KOŘENY, LISTOVÝ FOSFOR A DODATEČNÁ ENERGIE.
Počet řad a produktivitu klasu před metáním ovlivníme již na konci odnožování
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist