Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ – UPOZORNĚNÍ NA SKRYTÁ RIZIKA

16.04.2023

STAV KOŘENŮ NA TĚŽŠÍCH PŮDÁCH

Porosty ozimů díky chladnému průběhu počasí ztratily svůj 14denní náskok, který měly oproti loňskému roku. Rozdíl v ročnících je ale v tom, že v loňském roce bylo v tomto období chladno a sucho, které prospívalo porostům na středních a těžších půdách, letos je chladno a vlhko.  Velkou roli hraje i teplota půdy. Máme prakticky po celé republice pořád velice studenou půdu. Proto nám rostliny nepřijímají většinu živin a každým dnem se stav porostů na těžších půdách spíš trochu zhoršuje. Je dost často vidět nedostatek N a P, převážně na těžkých půdách, a zvláště pak na pozemcích se severní orientací. Naopak lehčí pozemky s výhřevnější jižní orientací jsou na tom mnohem lépe. Rozdíl 3-5 stupňů v teplotě půdy letos dělá obrovský rozdíl. Standardně má půda pořád kolem 4-8 stupňů. Do všech opožděných krácení bude mít smysl přidat alespoň 0,3 l/ha bóru pro zpevnění pletiv.

Z těchto důvodů máme velmi pěkné kořeny na lehkých, písčitých půdách, ale trochu skrytě problematický stav kořenů, zvláště na těžších půdách. Tam může být nadbytek vody a nedostatek vzduchu způsobující anoxii, která mění vnitřní strukturu kořene. Takovýto kořen je sice specializovaný do zamokření, ale v případném přísušku nebude umět „tahat vodu“ jako kvalitní čerpadlo a může porosty velmi zdržet v růstu, a dokonce způsobit i velké růstové propady porostů ozimých obilnin.

A protože je to opět aktuální, tak tomuto tématu přidáváme video velmi přesně popisující tento stav: https://youtu.be/V5suCkOOrZ0

V příštích dnech se oteplí a začne proces mineralizace a rychlého využívání dodané výživy. Ty porosty, které byly brzy na jaře silněji vyhnojené a využily již první teplé okno k růstu, nyní budou ve velké výhodě. Přesto na středních, a zvláště pak těžkých půdách bude mít smysl pracovat s kořeny, protože bychom neměli předpokládat optimální průběh počasí. A porosty zvláště na těžších půdách budou díky stavu svých kořenů významně citlivější na sucho.

Obilniny na těžkých a mokrých půdách často zahazují odnože a dost často jsou jen na hlavním stéble nebo mají 1-2 slabší odnože. Viz foto:

Příklad 1: Pšenice ozimá, vlhčí a studenější pozemek. Špatný příjem živin. Nedostatky N, P a Mn – porost se ředí. V půdě je přitom dostatek N. Do takovéhoto porostu doporučujeme listovou aplikaci N, P, Mn + 0,3- 0,5 l/ha Fulhum plus + 0,7 l/ha CCC.

OZIMÉ OBILNINY – PŠENICE A JEČMENY – KRÁCENÍ A VÝVOJ KLASU

Je pravděpodobné, že díky opoždění termínu krácení proběhne postřik při délce klasů nad 1 cm. V tomto okamžiku budeme, (zvláště u CCC a trinexapacethylu), snižovat tok asimilátů do klasů vstupujících do hlavní růstové periody. To může způsobit svým antiauxinovým účinkem redukce řad na bázi klasu a snížení celkové produktivity klasu. Proto budeme doporučovat do všech porostů plošně ENERGEN APIKÁL, který vrátí klasu přednostní tok asimilátů. Nahrává tomu i to, že po zvýšení teplot nastane vysoký příjem dusíku a nebude velké nebezpečí nadměrného ředění porostů. APIKÁL má navíc stejnou práci s kořeny jako FULHUM. (Velkou roli pro vývoj klasu, bude v této fázi, hrát i mimokořenová výživa fosforem.)

DÁVKU APIKÁLU VOLÍME DLE HUSTOTY POROSTU.

Do hustých porostů, (vysoký výsevek, časný výsev, lehčí pozemek, hodně N, optimum vody…), doporučujeme dávku APIKÁLU 0,4 až 0,5 l/ha. Bude to mít smysl, jak pro kořeny, tak pro udržení produktivity klasu.

Do středně hustých porostů s ohledem na vývojovou fázi klasů, které jsou již daleko doporučujeme mírně vyšší dávku APIKÁLU na 0,2 až 0,3 l/ha.

Do řidších porostů pak doporučujeme obvyklou dávku APIKÁLU 0,1 až 0,15 l/ha pro udržení produktivity klasu, zde bude vhodné do řídkých porostů přidat i 0,2 až 0,4 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS pro regeneraci kořenů.

APIKÁL – video s informacemi o výrobku a jeho použití: https://youtu.be/dTwOzR0rVdA

U hustých porostů ozimých pšenic a ozim. ječmenů je při použití APIKÁLU vysoká ekonomická návratnost. A navýšení výnosu od 0,4 t/ha při nízké úrovni výživy až k 1 t/ha při intenzitě. O tom vypovídají výsledky více než 10letých pokusů, které jsme prováděli křížem přes odrůdy na PS Lukavec.

Viz video o významu ředění porostů obilnin i s výsledky dlouhodobých pokusů: https://youtu.be/SIBnMcXMsoA

Ve fotodokumentaci uvádíme další konkrétní příklad tentokrát ozimého ječmene:

Příklad 2: Ozimý ječmen 6řadý, jižní orientace pozemku, lehčí půda. Hustší porost. Doporučujeme trinexapacethyl + ENERGEN APIKÁL 0,3-0,5l. Porost má díky jižní orientaci pozemku viditelně dobrý příjem živin.

ŘEPKA OZIMÁ

Do všech porostů řepek doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS. Tímto si vyřešíme podporu tvorby kořenů, 4násobné zvýšení příjmu a zabudování nitrátové formy dusíku a prakticky dvojitou ochranu před budoucími přísušky. (Podpora tvorby kořenů a zadržení vody v rostlině). To má vliv na dynamiku tvorby výnosu všech porostů.

Příklad 3: Řepka na studenějším, mokřejším pozemku s příznakem nedostatku N a P. Hnojeno dostatečně. Studená půda, Doporučujeme výživu mimokořenovou výživou s dominancí fosforu a ENERGEN STIMUL PLUS 0,5 l/ha doprovázeno lehkou regulací.

Podrobné aktuální doporučení naleznete v aktualitě na YouTube: https://youtu.be/de9ohRcuptc

STIMUL – video s informacemi o výrobku a jeho použití: https://youtu.be/YZeG3e-iswQ

Hlavní období růstu řepek: video s podrobnými informacemi: https://youtu.be/nFK14eOw8xY

JARNÍ JEČMEN, JARNÍ PŠENICE, OVES

Na začátku tvorby 1.odnože a v odnožování doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS.

FULHUM – video o fungování a využití výrobku a doporučeném dávkování: https://youtu.be/aaoGXkGfyH8

Dělené dávky ENERGEN FULHUM PLUS například 2 x 0,25 l/ha mají vždy vyšší účinek než jedna plná dávka. Pokud by se nestihla dávka rozdělit, pak použít jednorázově plnou dávku.

MÁK SETÝ

POUŽITÍ VÝROBKŮ ENERGEN V LISTOVÉ RŮŽICI

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Do opožděných, hustých porostů doporučujeme přednostně ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Do tankmixu s přípravky ENERGEN doporučujeme přidat 7 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazol)

FÁZE POČÁTKU PRORŮSTÁNÍ LISTOVÝCH RŮŽIC MÁKU

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu. 

V praxi se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha a Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho tankmixu v celkové dávce 1 l/ha. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem.

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach 


AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ – UPOZORNĚNÍ NA SKRYTÁ RIZIKA
Porost pšenice v zamokření má kořeny, které neumí zvládnout přísušky.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist