Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ K 11.5.2020

10.05.2020

MÁK a CUKROVÁ ŘEPA.

V letošním roce je vysoké procento porostů máku a cukrové řepy značně nevyrovnaných. Vzniká zde nebezpečí, že pokud bude v červnu nedostatek vláhy, že slabší, opožděné rostlinky se již nebudou plnohodnotně podílet na tvorbě výnosu. To by byla škoda, protože například mák bude mít dobrou realizační cenu. Proto doporučujeme pracovat intenzivně s porosty a od fáze 4 listů aktuálně používat FULHUM, močovinu a fosfor v podobném doporučení jako je níže do jarního ječmene. Výhodné bude i dávku rozdělit a opakovat po 5 až 10 dnech. Do porostů s malou listovou plochou volíme co nejmenší dávku vody. Do velmi slabých a stagnujících porostů máku a cukrovky v suchu můžeme dodat rychlou energii cukrem a současně volíme i komplexnější mimokořenovou výživu. Když výživu dočasně neberou kořeny, musíme ji dodat přes list. Pokud porosty dostaly srážky, pak ubereme listovou výživu a dominantně věnujeme pozornost aplikaci například 0,5 l/ha FULHUM, 1,5 kg/ha P2O5 a 5% roztoku močoviny. V odkazu videa naleznete rozhovor s Ing. Jiřím Čtvrtečkou v porostu máku:  

https://www.youtube.com/watch?v=w1O3vlAfAiM

Nevyrovnané porosty máku a cukrové řepy si zasluhují zvýšenou pozornost. Zvláště slabší rostliny máku mohou způsobit významný výnosový propad, pokud nebude dobrý průběh počasí, aby se dotáhly. Proto má smysl s porosty máku začít pracovat právě nyní. A Cukrová řepa? Dlouhodobí pěstitelé říkají: Den opoždění porostu na začátku vegetace jsou 3 dny až týden na jejím konci.

OVES.

Oves dokáže přirozeně vytvářet větší kořenovou soustavu než jarní ječmeny. Přesto je obilninou, která na podporu tvorby kořenů přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha reaguje nejlépe. Je to dáno tím, že má slabší plnění asimilátů do zrna a v horších podmínkách přirozeně redukuje latu. Tyto negativní jevy odstraníme právě zvětšením kořenové soustavy. Velké kořeny zesílí tok asimilátů do zrn a zvýší přirozeně výnos. Prakticky stejný problém a stejně dobrou reakci má hrách, který lze v tomto období vyřešit aplikací FULHUMU.

Několik slov o ovsu naleznete v tomto videu z Labrisu: https://www.youtube.com/watch?v=am9T_zSs_e0

Ozimý oves Pankrác v Labrisu

BRAMBORY.

Brambory jsou plodina, která má podobně jako oves, velmi vysokou pozitivní reakci na podporu růstu kořenů. Doporučujeme použít ve fázi BBCH 20, (malý kopeček listů), 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Rostliny razantně zvětší objem kořenů a mírně prodlouží stolony. Výsledkem takovéto aplikace je proto i zvýšení počtu hlíz na rostlině. Pokud nezvýšíme výživu, pak je to postup velmi vhodný do sadbových brambor, protože logicky zvýšíme výnos větším počtem menších hlíz. Pokud současně navýšíme mírně výživu, pak rostliny výnos lépe „utáhnou“ a zvyšujeme výnos vyšším počtem středních a poměrně vyrovnaných hlíz. To je již optimální i pro konzumní brambory. Aplikace má vysokou ekonomickou návratnost a vyplatí se odzkoušet na i menší výměře. Pro ilustraci přikládám předloňské video z pelhřimovska:   https://www.youtube.com/watch?v=36XTw2pqcng&t=22s

JARNÍ JEČMEN – AKTUALIZACE A OPAKOVÁNÍ

Letošní rizikový vývoj porostů jarního ječmene je dán tím, že mají slabší kořeny, zesilují hlavní stéblo a ztrácí odnože. Nyní v mnoha teritoriích voda spadla, a to je okamžik, kdy můžeme nejvíce ovlivnit další vývoj porostů.

Aktuální stav většiny porostů sebou přináší riziko jejich nevratného naředění. Dnes je již jasné, že porosty jarních ječmenů mohou být v mnoha regionech ohrožené nejenom snížením výnosu v důsledku naředění, ale současně i zvýšením obsahu dusíkatých látek. To může způsobit opožděná mineralizace z opožděných srážek, zvláště pak v kombinaci s menším počtem klasů na m2. Proto v období od odnožování, (vyšší nadmořské výšky a pozdější výsevy), do poloviny sloupkování má smysl důrazně podpořit udržení hustoty porostu.

Doporučení do porostů jarního ječmene stále trvá doporučujeme silný impuls:

1.      ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha pro podporu tvorby kořenů, které nám pomohou udržen hustotu porostu i jeho maximální výkon.

2.      0,5 až 1 l/ha CCC – pro vyrovnání odnoží v odnožování (v BBCH 31 krátit přednostně CCC pro udržení odnoží).

3.      Kapalná močovina na list od 5 kg/ha do 5% roztoku. Velmi rychle indukuje v listech tvorbu cytokininů a tím snižuje apikální dominanci, pomáhá udržet slabší odnože a rozpohybuje porost. Přidávat k ní alespoň 0,1 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, protože močovina razantně zvyšuje odpar vody a FRUKTUS ji zadrží. Pak můžeme o 0,1 l/ha snížit FULHUM.

4.      Fosfor, který je v přísušku v deficitu. Opakovaně 1,5 kg/ha P2O5. (Poslední dobou se setkávám buď s aplikací vodorozpustného amofosu (MAP), nebo s velmi dobrými výsledky Kristalon žlutý (13:40:13).)

5. Mangan v dávce 0,3 až 0,5 l/ha snižuje apikální dominanci, vyrovnává slabší odnože s hlavním stéblem a proto má v této fázi a zvláště stavu porostů a vývoji počasí velký význam.

Na odkazu nového videa se s Petrem Králem znovu vracíme do ječmene, který jsme již jednou filmovali: https://www.youtube.com/watch?v=kJzrm5c-sxM

Účinek výše uvedeného komplexního doporučení na porost jarního ječmene v jedné z nejsušších lokalit Slovenska.

Proč má takovéto ošetření aktuálně tak velký význam? Protože hustota porostu tvoří u jarního ječmene výnos. Protože vyšší hustota porostu bude v letošním roce i rozhodující pro naředění dusíku v zrnu. A také proto, že pokud jarní ječmeny v příštích 14 dnech začnou odhazovat odnože, bude tento proces nevratný. Ve vyšších nadmořských výškách bude časové okno pro ošetření delší.

OZIMÁ PŠENICE.

Porosty pšenic ošetřujeme ve sloupkování 3DÉČKEM a pokud bude v době aplikace posledního fungicidu dostatek vláhy, můžeme nahradit 3DÉČKO výrobkem ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha. V přísušku snížíme dávku AKTIVÁTORU na 0,3 l/ha a v silném suchu jej nahradíme 3DÉČKEM. Za splnění těchto podmínek AKTIVÁTOR významně zvýší HTZ a produktivitu klasu. Můžeme jej začít používat od fáze BBCH 37, kdy dominantně ovlivní omezení redukcí zrn v klasu a mírně i HTZ až po aplikaci s posledním fungicidem do klasu, kdy již dominantně ovlivní HTZ a obsah dusíkatých látek. Při vysokých teplotách přidáváme jako ochranný faktor 0,3 l/ha zinku. Speciální doporučení přídavků ke klasovému fungicidu bude v příštím článku.

Výsledek našich komplexních doporučení v jedné z nejsušších lokalit Slovenska. Porosty pšenice odrůdy Génius absolvoval mimo jiné 4 dny mrazů -8o C. Nyní bude aplikováno již jenom  „3 DÉČKO“.

KUKUŘICE.

U kukuřice je důležitý moment, že v závislosti na hybridu někde od 5.až 6 listu vstupuje z C3 do C4 cyklu. Je to období, kdy se nám zdá, že chvíli neroste a svoji energii směřuje do vytváření škrobnaté pochvy. Do té doby velmi dobře reaguje na stimulaci a aplikaci všech systémově působících látek, např. fungicidů. Po vytvoření škrobnaté pochvy získávají rostliny schopnost aplikované látky po vstupu do rostliny více či méně úspěšně štípat a tím snižovat, či eliminovat jejich účinek. Listovou výživu rostliny přijímají bez problému po celou vegetaci.

Z tohoto důvodu doporučujeme aplikaci přípravků ENERGEN v rané fázi do 5.listu. Navíc máme tu zkušenost, že porosty kukuřice, (podobně jako slunečnice), potřebují velmi silný stimulační impuls, aby byl účinek silný, zajímavý a aplikace měla dobrou ekonomickou návratnost. Z tohoto důvodu doporučujeme od 3. do 5. listu použít ENERGEN APIKÁL v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. Teoreticky, tam, kde jsou porosty kukuřice s pěknými kořeny, vychází velmi dobře i samostatná aplikace 1 l/ha ENERGEN APIKÁL.  Naše doporučení do kukuřice se vyplatí alespoň odzkoušet, abyste si udělali svůj názor. Podívejte se na ilustrační video z Vysočiny z 20.6.2018: https://www.youtube.com/watch?v=KReYa1LICL0

ŘEPKA OZIMÁ.

Aktuálně má význam i ENERGEN 3D PLUS v dávce 0,25 l/ha, svojí schopností zadržet vodu v rostlině a razantně ovlivnit práci s nitrátovým dusíkem. Pokud chceme podpořit zvýšení HTS, pak můžeme aplikovat 0,3 až 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, který stejně silně zadrží vodu v rostlině a ovlivní i tok asimilátů do generativních orgánů. Jakýkoli tankmix aplikujte mimo letovou aktivitu včel.

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král.


AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ K 11.5.2020
Ozimý oves Pankrác
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist