Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránek



ENERGEN CLEANSTORM

ENERGEN CLEANSTORM

Složení

Sušina v % min. 20 %
Spalitelné látky v sušině v % min. 50%
Součet volných aminokyselin v % min. 12 %

ENERGEN CLEANSTORM dále obsahuje vysokou koncentraci rostlinných extraktů s podpůrným fungicidním a baktericidním účinkem, látky stimulující růst, látky zvyšující přirozenou odolnost k suchu, látky zvyšující průnik účinných látek do listu. Dále obsahuje látky podporující příjem a zpracování dusíku rostlinami.


Účinky

  • Dávka 0,2 litru/ha – Razantně zvyšuje odolnost k suchu – pomáhá rostlinám zadržovat vláhu v období stresu ze sucha. Po dobu 2 měsíců dokáže v rostlinách zadržet o 25% více vody. To se následně promítá do tvorby výnosu. Udržuje kvalitní výkon fotosyntézy i při nepříznivém průběhu počasí. Zvláště při opakovaných aplikacích.

  • Dávka 0,4 litru/haProtistresové účinky proti chladu a kvalitní prevence před pozdními mrazy. Smáčivý účinek – zlepšuje pokryvnost postřiku. Lepivý účinek – vytváří na listech film, který je odolný smyvu deštěm. Přijímá vláhu z rosy a opakovaně dávkuje účinné látky do listů. Zvyšuje tak významně jejich příjem. Penetrační účinek – je umožněn díky speciálnímu souboru látek, které plní funkci smáčedla a lepidla a současně zvyšují průnik všech účinných látek a živin pokožkou listů a dále membránami všech buněk. Důsledkem je výrazné zvýšení účinku systémově působících fungicidů, insekticidů a zvýšení příjmu souběžně dodávané listové výživy.

  • Dávka 0,6 litru/ha - Silný, podpůrný fungicidní a baktericidní účinek jej předurčuje do kombinace s fungicidy.  V této dávce již razantně zvyšuje odolnost rostlin k pozdním mrazům. Zvyšuje tok asimilátů do rostoucích semen a plodů. Zvyšuje v rostlinách a plodech biosyntézu cukrů (réva vinná, cukrová řepa, cukrová třtina, ovocné plodiny, plodové zeleniny) a biosyntézu účinných látek (chmel, aromatické látky v plodech a rostlinách...).

  • ZVYŠUJE OBSAH PAMĚŤOVÉ LÁTKY NA SUCHO O 300 AŽ 1300% - TÍM NEJENOM LÉPE PŘIPRAVUJE ROSTLINY NA SUCHO, ALE TAKÉ PO SRÁŽKÁCH SE TATO LÁTKA ROZKLÁDÁ, UVOLŇUJE ENERGII A RYCHLE REGENERUJE POROSTY.

    RAZANTNÍM ZPŮSOBEM ZLEPŠUJE PRÁCI OBOU SPEKTER BARVIV VE STRESU ZE SUCHA (CHLOROFYLY I KAROTENOIDY)

Speciální účinky

Přípravek je možno použít v dávce 0,1 až 0,2 l/ha  jako paušální přídavek do všech postřikových aplikací. Zvláště do pšenic od BBCH 31 do aplikace posledního fungicidu. Vysoký účinek proti suchu, synergické účinky podpory práce s dusíkem a zvýšení prahu tolerance k houbovým onemocněním mají vysokou přidanou hodnotu. Je použitelný univerzálně do všech plodin.


Určení

Doporučené použití je do obilnin, řepky, hořčice, máku, slunečnice, cukrové řepy, kukuřice, luskovin, zelenin, chmele, ovocných, okrasných a lesních dřevin, révy vinné. Nesené látky jsou přichyceny na list a nejsou rychle smývány srážkami. Každá vláha – rosa, déšť způsobuje opakovaný příjem nesených látek. Přípravek umožňuje vysokou prostupnost nesených látek přes membrány buněk do listu. Udržuje výkon fotosyntézy rostlin i při nepříznivém průběhu počasí, příznivě ovlivňuje růst rostlin, semen a plodů.  Razantně zvyšuje odolnost k suchu. Zlepšuje využití dodávané listové výživy a pesticidních postřiků. 

Speciální určení

Velmi vhodná je kombinace ENERGEN CLEANSTORM s 50% dávkou supersmáčedla. Vzniká unikátní účinek smáčivý v kombinaci s účinkem silně lepivým. (Vyzkoušeno na Energen 3D PLUS v minulých letech).


ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 
ENERGEN CLEANSTORM
 

Plodiny

Všechny plodiny univerzálně


Zvláštní použití

Původně jsme  ENERGEN CLEANSTORM uvažovali doporučovat pouze do ekologického zemědělství. Hned po prvních přednáškách, kde byl výrobek představen, se úvahy agronomů o použítí přípravku ENERGEN CLEANSTORM začaly směřovat do použití v ochraných pásmech, kde by přípravek mohl svým 70% účinkem průměru fungicidů, mohl být významným pomocníkem. Nyní je nově registrován v mutaci do ekologického zemědělství pod názvem ENERGEN CLEANSTORM E.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist