Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekZPRÁVA O OBILNINÁCH K 15.5.2020

16.05.2020

Ve vyšších nadmořských výškách, a zvláště pak u polopozdních a pozdních odrůd pšenice je po srážkách velký prostor k tomu, ještě pracovat s klasem. Níže uvedená doporučení platí pro OZIMÉ PŠENICE a pro finální fáze ošetření na klas i pro KRMNÉ, OZIMÉ JEČMENY a TRITICALE.

Pokud máme porost pšenice s klasem, který je po srážkách v takovémto stavu, bez výrazných redukcí na bázi a v období počátku velké periody, pak je to přesně ten stav, kdy má ekonomický smysl o udržení jeho plnohodnotnosti začít bojovat. Zvláště pokud se jedná o odrůdy pšenic, které netvoří výnos hustotou porostu, ale kompenzačně nebo klasem. Pokud máme hladinu dusíku do 160 kg/ha, pak porost velmi dobře využije doplnění od dalších 30 kg dusíku například v pevné močovině nebo DAM (SAM) damovými hadicemi na půdu. Ideálně před dalším deštěm. Protože potřebujeme hnojivo dostat ke kořenům. Pro klas na fotografii výše to bude mít několik bonusů. Zvýšení celkové hladiny výnosu, omezení redukcí zrn v klasu, zvýšení a stabilizace HTZ, snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu.

Výše doporučené dohnojení dusíkem platí v plném rozsahu i pro klasy, které jsou na fotografiích výše. Vidíme na nich odlišnou míru redukce zrn v klasu. Tyto redukce mohou buď pokračovat, nebo se zastaví. Můžeme je ale také ve velkém rozsahu v této fázi vývoje ještě ovlivnit. Právě v tomto období je v našich rukou, jestli ztratíme 4 až 5 řad nebo obvyklé dvě řady v klasu. Vzhledem k tomu, že porosty obilnin dostaly na většině území srážky, rozběhl se příjem dusíku a na mnoha místech i částečná mineralizace. Porosty opět získávají výnosový potenciál, a proto má smysl tuto energii, která je spojena s vláhou a příjmem živin, začít směřovat do klasu.

V regionech, kde byla suma srážek nad 25 mm doporučujeme buď společně s krácením, fungicidem nebo insekticidem aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech, s nižším úhrnem srážek, doporučujeme dávku 0,3 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS.

V regionech s nízkými srážkami do 10 mm, doporučujeme 0,1 – 0,2 l/ha „3DÉČKA“

AKTIVÁTOR je multifunkční výrobek, který podpoří přednostní směřování asimilátů do klasu. Nyní to má hlubokou logiku, protože porosty jsou po srážkách v pohybu a my můžeme pozitivně ovlivnit finální stav klasu. Můžeme omezit redukce zrn v klasu, propad zrna pod sítem, zvýšit HTZ a díky podpoře práce s dusíkem i zvýšit obsah dusíkatých látek v zrnu. Vzhledem k tomu, že má AKTIVÁTOR stejnou sumu huminových látek, jako FULHUM, tak tato aplikace bude pozitivně ovlivňovat růst kořenů, které po letošních mrazech nestojí za moc.

V pozdější fázi vývoje, například při aplikaci fungicidu do klasu, jsou již redukce řad v klasu dané. Účinek AKTIVÁTORU se v tomto okamžiku směřuje přednostně na zvýšení HTZ a s ním spojené snížení propadu zrna pod sítem a zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu. A to není málo. Tato fáze vývoje porostu pomalu nastává u nejranějších odrůd v nižších nadmořských výškách. Dávkování a volba přípravku dle výše uvedeného doporučení. Pokud budou při aplikaci do klasu vysoké teploty, pak má smysl aplikovat jako ochranný faktor 0,3 l/ha zinečnatého hnojiva. Vzhledem k letošní dlouhodobé deficienci fosforu doporučujeme 1,5 kg/ha P2O5. Potřebnou síru můžeme  doplnit třeba 5 až 7 kg/ha síranu amonného. A protože doba plnění zrna je jedním z energeticky přirozeně nejnáročnějších období, používají někteří agronomové již několik let 5 kg cukru na ha. (Výživové a energetické přídavky k AKTIVÁTORU, bych si na Vašem místě zkusil na malou výměru do některé z odrůd s vyšším výnosovým potenciálem a pěkným klasem. A udělejte si kontrolu, třeba budete překvapeni.)

OZIMÉ SLADOVNICKÉ JEČMENY – platí pro ně prakticky všechno, co bylo napsáno o posledních fázích vývoje pšenic s tím rozdílem, že výrobek AKTIVÁTOR nahradíme výrobkem FRUKTUS.

V regionech, kde byla suma srážek nad 25 mm doporučujeme buď společně s krácením, fungicidem nebo insekticidem aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS.

V regionech, s nižším úhrnem srážek, doporučujeme dávku 0,3 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS.

V regionech s nízkými srážkami do 10 mm, doporučujeme 0,2 l/ha FRUKTUSU v kombinaci s plnou mimokořenovou výživou.

JARNÍ SLADOVNICKÉ JEČMENY – Opožděné, slabší a nevyrovnané porosty budou velmi dobře reagovat na ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s CCC, 10 % močovinou, 0,5 l/ha manganu a 1,5 kg/ha P2O5. Do porostů od 2. kolénka až do fáze aplikace posledního fungicidu do klasu doporučujeme nyní po srážkách využít energie přístupné výživy a směřovat ji do klasu, který je ve vývoji. V takovémto případě doporučujeme 0,5 l/ha „FRUKTUSU“ Touto aplikací budeme průběžně ovlivňovat snížení obsahu dusíkatých látek, produktivitu a plnost klasu, odolnost k suchu i tvorbu kořenů. V regionech s nedostatkem vláhy můžeme i nadále opakovaně využívat 0,2 l/ha FRUKTUSU jako náhradu 3DÉČKA.

OVES JARNÍ - Dokáže přirozeně vytvářet větší kořenovou soustavu než jarní ječmeny. Přesto je obilninou, která na podporu tvorby kořenů přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha reaguje nejlépe. Je to dáno tím, že má slabší plnění asimilátů do zrna a v horších podmínkách přirozeně redukuje latu. Tyto negativní jevy odstraníme právě zvětšením kořenové soustavy. Velké kořeny zesílí tok asimilátů do zrn a zvýší přirozeně výnos. Prakticky stejný problém a stejně dobrou reakci má hrách, který lze v tomto období vyřešit aplikací FULHUMU.

PRO DALŠÍ PLODINY – MÁK, CUKROVÁ ŘEPA, KUKUŘICE, SLUNEČNICE, HRÁCH, BRAMBORY… PLATÍ DOPORUČENÍ Z MINULÉHO ZPRAVODAJE.

SLEDUJTE VIDEA – BUDEME SE VYJADŘOVAT K CUKROVÉ ŘEPĚ I OBILNINÁM.

 Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král.


ZPRÁVA O OBILNINÁCH K 15.5.2020
Směřujeme porosty pšenic do vysoké produktivity klasu.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist