Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekVÝVOJ POROSTŮ PŠENIC A ŘEPEK NA PODZIM 2020

30.10.2020

Vývoj porostů pšenic a řepek na podzim 2020

OZIMÉ ŘEPKY: vzhledem k vývoji srážek a teplot je vývoj porostů v mnoha regionech nepříznivý. Informace o podobném stavu jsou z velkých teritorií celé Evropy.

  1. Problémem jsou nevyrovnané a slabé porosty. Pro ty platí naše minulé doporučení – viz video: https://www.youtube.com/watch?v=h249wmYO0PM
  2. Problémem začínají být porosty řepek, které díky říjnovému průběhu počasí začínají prodlužovat vzrostné vrcholy. Můžeme se například podívat na fotografie z farmy Chmel, které mi zaslal Vojta Švarc.

Problémem není ani tak velký objem listů a řapíků, ale prorůstající vzrostný vrchol, který může rychle díky aktivnímu růstu začít měnit hormonální hladiny, štěpit a spotřebovávat cukry a další látky pozitivně ovlivňující mrazuvzdornost.

Doporučujeme silně zakrátit. Řepky velmi dobře reagují na kombinace azolových fungicidů. Pokud již byly tyto možnosti využity, lze jako záchranou brzdu využít trinexapacethyl. Na ten reaguje od dávky 0,5 l/ha řepka velmi dobře. K tomu bych doporučil ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha – velmi se nám osvědčily i pozdní listopadové aplikace, protože podpora tvorby kořenů zajistí rozsáhlejší výživu, a hlavně velké kořeny morforegulují. To je velmi důležité.

Jak působí například v řidších porostech řepky ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v kombinaci s morforegulací proti kontrole se samotnou morforegulací se můžeme podívat na fotodokumentaci ze Slovenska od Kristiána Randára.

Fyzicky zde vidíme nejenom synergický účinek kořenů na morforegulaci porostů, který je u AKTIVÁTORU v řepkách silnější než u Fulhumu, ale také vyšší nasycenost listů řepek živinami.

Dále bychom mohli doporučit doplnit listovou výživou fosforem, draslíkem a bórem, které zvyšují mrazuvzdornost. (1,5 kg P2O5/ha a 0,5 až 1 l/ha B). Můžeme přidat 5 až 10 kg/ha močoviny, protože močovina indukuje v listech cytokininy a tím snižuje apikální dominanci nadzemní části rostlin, což má doprovodný morforegulační účinek.

Výsledkem použití takovéhoto tankmixu i v poměrně pozdním termínu je zvýšení mrazuvzdrornosti a výrazné zesílení kondice a síly porostu na jaře.

OZIMÉ PŠENICE: Díky vydatným srážkám jsou na velkých plochách Evropy pšenice dosud nevyseté, nebo vyseté pozdě. Agronomové nám volají, jestli mají pšenice ještě vysévat. Naše doporučení je jednoznačně ano, protože i velmi pozdní podzimní výsevek má přirozeně vyšší výnosový potenciál než většina jarních pšenic. I když některé odrůdy jarních pšenic ze Selgenu mne velmi překvapily a v průběhu zimy Vám pošleme video z těchto odrůd jarních pšenic.

Právě u takovýchto pozdních výsevků výrazně zvýšíme sílu, energii a jistotu vzcházení porostů využitím stimulátorů na ošetření osiva k mořidlu. Opět si jako pomůcku vezmu fotodokumentaci ze Slovenska od Kristiána Randára.

Pšenice ozimá Viriato, Nitra 25.10.2020. U pšenice s hlubším výsevkem bylo na osivo použito mořidlo a stimulační kombinace GERMIN a FULHUM. A oproti tomu u mělkého výsevku, (2 cm), vyseté pšenice bylo použito jenom mořidlo bez stimulace. Mělký výsevek by v tomto okamžiku měl být ve výhodě a vývojově pokročilejší. Přesto byl porost vývojově dál u hlubšího stimulovaného výsevu.

Pšenice tvrdá Diadur ze dne 23.10.2020. Použito mořidlo a k tomu ENERGEN GERMIN FH a ENERGEN FULHUM PLUS. Porost k tomuto datu začal ukazovat první list. Kontrola ještě nebyla vidět. Všimněte si, jak takto stimulované rostliny v první fázi svého života přednostně směřují energii do tvorby kořenů. Teprve potom vystřelí a začnou silně růst.

Nebojte se jít do pozdních výsevků. Tyto účinky máme ověřené a můžeme říct, že se jedná o stimulační aplikaci s nejvyšší návratností.

Doporučení do porostů ozimých obilnin, které jsou vzešlé, ale opožděné:

Budu z velké části opakovat doporučení, které jsme dali do řepek. V dávce 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Podpora tvorby bohatých a silných kořenů zajistí po celou zimu kvalitní výživu, větším čerpáním živin z půdního profilu. Navíc velké kořeny morforegulují svojí produkcí cytokininů nadzemní část. Tím podporují růst a tvorbu dalších odnoží. A podzimní a zimní odnože zvyšují jistotu výnosového potenciálu porostu.

Nedoporučujeme do slabších porostů používat CCC, protože lze předpokládat, že jejich kořenová soustava nebude dostatečně velká a mohlo by dojít k dočasné inhibici růstu.

Z pohledu výživy porosty velmi dobře využijí 1,5 kg P2O5/ha, dále 0,2 až 0,3 l/ha B. Velmi dobře ve špatně odnožených porostech pracuje 0,3 l/ha manganu a mědi. Můžeme přidat 5 až 10 kg/ha močoviny, protože močovina indukuje v listech cytokininy a tím snižuje apikální dominanci nadzemní části rostlin, což má doprovodný morforegulační účinek.

Opakujeme také naše doporučení z 11.10. 2020 na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=LVr2lMYXqsg&t=172s

I velmi pozdní listové a výživové stimulační zásahy pro mne v historii používání listových aplikací byly největším překvapením mírou svých účinků na jaře. Právě Ti agronomové, kteří takto při nepříznivém průběhu počasí ošetřili porosty v období, kdy jejich sousedi měli již měsíc zazimovaný postřikovač, získali do jara opravdu velký náskok.

Podíváme se na příklad z historie:

V roce 2012 byla provedena pozdní aplikace v části pole, kde byl proveden z důvodu poruchy sečky opožděný výsevek odrůdy Tacitus. Dne 20.11.2012 byl na později vysetou část porostu, z důvodu velmi slabého růstu aplikován ENERGEN FULHUM s močovinou. Výnos na podzim ošetřené varianty byl 8,07 t/ha a výnos na podzim nestimulované kontroly byl 7,67 t/ha. Rozdíl mezi byl pouze v pozdní podzimní aplikaci přípravku ENERGEN FULHUM.

Porost dne 24.4.2013 vypadal takto. Vpravo je později vysetý porost, který byl v listopadu ošetřen FULHUMEM z důvodu velmi slabého růstu. Velmi pozdní, podzimní aplikace přinesla navýšení výnosu 400 kg/ha.

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král


VÝVOJ POROSTŮ PŠENIC A ŘEPEK NA PODZIM 2020
Vpravo velmi pozdní, (po 20.11.), aplikace Fulhumu do slabého porostu.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist