Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekV ROCE 2022 INTENZITA PŘINÁŠÍ ZISK

14.03.2022

EKONOMIKA POROSTŮ – vysoký výnos bude v letošní roce tvůrcem zisku.

Vzhledem k tomu že cenová situace se zdá v delším časovém horizontu nepřehledná, uvažuje mnoho řídících pracovníků a ekonomů přednostně o úsporách. Ano je to tak, že ceny hnojiv jsou na trojnásobku, pesticidy vyletěly také cenově vzhůru, k tomu ceny pohonných hmot atd. Ano, to je pravda, balík peněz potřebných k provozování zemědělství se zvětšil, a navíc živočišná výroba, (zvláště chov prasat), částečně směřuje do ztráty.

Rozhodujícím momentem, ale nejsou vysoké náklady, ale vysoké výkupní ceny. Řepka v evropských i světových zásobách bylo kvůli loňskému výpadku Kanady na historickém minimu. A i kdyby se letos vypěstovalo v Evropě rekordně řepky, nepokryje to zpracovatelské kapacity. Zrušení přídavku do paliv v ČR nehraje z tohoto důvodu žádnou roli. Sóji dle informací SPZO bylo v jižní Americe sklizeno o 20 mil. tun méně. A k tomu Ukrajina, která pravděpodobně nebude schopná zajistit výsev všech ploch jařin (slunečnice, sóji, kukuřice, jarního ječmene…) a možná ani sklidit všechny plochy ozimů. V přednášce, kterou jsme na začátku roku natáčeli s Petrem Králem byla tabulka, kde, již tehdy jsme Vám ukazovali, že má letos smysl vést všechny porosty intenzivně. Tuto tabulku jsme upravili tak, že nyní je tam vyšší cena hnojiva a komodity jsme nastavili dle aktuální kotace na burzách v době sklizně mínus 10 %. Tabulka je i v excelu v příloze, kam si můžete dosadit svoje aktuální čísla.

Jsou farmy, které budou do hnojiv dávat stejné peníze jako v loňském roce. Narazili jsme na cestách dokonce na farmu, která v loňském roce dávala do hnojiv 800 tisíc EUR a pro letošní rok ředitel naplánoval 400 tisíc EUR. To je, jak říká jeden náš kamarád „VELKÝ ŠPATNÝ“. Je zřejmé, že zvláště intenzivní pěstování bude mimořádnou finanční zátěží finančního toku a že to bude pastva pro banky.

Je ale také zřejmé, že u skoro všech plodin budou rekordní výkupní ceny, které budou i při vysokých nákladech tvořit vysoké navýšení zisku. A to nemluvíme o tom, že mnoho zemědělských podniků má za nižší ceny nakoupená hnojiva i pesticidy. Pro tyto farmy je to historická příležitost vytvořit vysokým výnosem opravdu velké finanční rezervy.

VEDENÍ POROSTŮ – o modelovém vedení porostů budeme s Petrem Králem hovořit ve videích, která pro Vás nyní připravujeme. Aktuálně přikládáme dvě videa. Jedno je z řepky po poškození zvěří a druhé z pšenice tvrdé, která byla vyseta druhý den po sklizni sóji, bez jakéhokoliv zpracování, přímo do strniště. V těchto videích zmiňujeme, jaké zásahy můžete udělat u slabších porostů, které máte v plánu zachránit a zlepšit jejich potenciál výnosu.

 

Odkazy: Řepka ozimá PD Pohronie Želiezovce – poškození zvěří:

https://www.youtube.com/watch?v=sbB8BNHU6_I&t=1s

Pšenice tvrdá Lunadur – výsevek do strniště sóji:

https://www.youtube.com/watch?v=y1Wm_B_CY9A&t=207s

 

PRIORITA – PRÁCE S KOŘENY

Řepka ozimá většina porostů řepek nevypadá špatně. V nižších nadmořských výškách je větší míra poškození od dřepčíka olejkového. Rozsah tohoto problému uvidíme až porosty budou v počátku prorůstání listových růžic.

Doporučení do slabších a poškozených řepek: V okamžiku, kdy budou mít rostliny listovou plochu v prvním růstu, doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, k tomu 3 až 5 kg/ha plného listového hnojiva s dominancí fosforu, 5% močoviny a vyšší dávku bóru. Pokud by se Vám podařilo dávku FULHUMU rozdělit a společně s výživou provést opakovaně, bude účinek významně vyšší. Do velmi poškozených porostů řepek doporučujeme 5 kg/ha cukru. Použít molybden, tam kde má porost lžičkové listy. Rostliny budou potřebovat energii na opravy a čerpání cukrů z vlastních rezerv porosty silně zpomaluje v růstu. V řídkých porostech můžeme ve stejné dávce nahradit FULHUM přípravkem ENERGEN AKTIVÁTOR, který odvede stejnou práci, ale navíc podpoří větvení řepek a zahustí porost.

Doporučení do středních a silných řepek: Je z pohledu listové výživy prakticky stejné kvůli akceleraci porostu. Z přípravků ENERGEN můžeme použít sníženou dávku 0,25 l/ha ENERGEN FULHUM, nebo později s krácením 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS, který v loňském roce odváděl výbornou práci. Na to je ale čas.

Slabší a nevyrovnaný porost řepky

Pšenice ozimá a ječmen ozimý

U obilnin je nutné upozornit na několik momentů ve vztahu k aktuálnímu stavu kořenů. Je opravdu nutné vzít rýč a udělat si důkladnou inventarizaci stavu kořenů na různých pozemcích, podívat se na porosty schované i větru vystavené plochy, zkontrolovat porosty na různých půdách i jednotlivé odrůdy. STAVY KOŘENŮ JSOU VELMI ODLIŠNÉ. Kdo to v tomto okamžiku podcení, může se najednou divit že 30 až 70 % ploch stagnuje v růstu. To se pak promítá do finální tvorby výnosu a tím pádem i do tvorby zisku.

1. Kořeny obilnin jsou částečně nebo úplně poškozené pozdními mrazy. Rostly prakticky skoro celou zimu, ale nynější březnové mrazy jim neprospěly. Často došlo k jejich poškození.

2. Protože na mnoha místech a na mnoha typech půd došlo k promrznutí půdy pouze do několika centimetrů, je struktura takto promrzlé půdy pěkná a drobtovitá, ale spodní horizont je slévavý a kořeny do něj budou obtížněji prostupovat. Zde bude dominantní jak mimokořenová výživa s dominancí fosforu, tak podpora růstu kořenů FULHUMEM. Pěkné kořeny a bohaté jsou zde dominantně nahoře v půdě s drobtovitou strukturou.

3. Sucho v mnoha regionech mohlo způsobit omezení bakteriálního života a omezený rozklad slámy. Velký a nerovnoměrný obsah nerozložené slámy v půdě způsobuje slabý kontakt kořenů rostlin s půdou a kapilární vodou. Omezuje růst i odnožování, protože v lehké a načechrané půdě je omezený příjem manganu, který v rostlinách odbourává auxiny a podporuje odnožování. Takovéto porosty je vhodné uválcovat, podpořit tvorbu kořenů, doplnit mimokořenovou výživou s dominancí fosforu a manganu.

4. Tam, kde nalezneme silný půdní škraloup, porosty v přísušku mírně stagnují. Jeho narušením prutovými nebo hvězdicovými branami dostaneme do půdy vzduch. Ten bude prohřívat půdu, urychlí mikrobiální život a nastartuje půdu. Současně dostaneme do půdy případně ležící výživu na povrchu a začneme rychleji vyživovat porost. Je to letos jeden z nejzajímavějších intenzifikačních faktorů na pozemcích s půdním škraloupem.

DOPORUČENÍ DO POROSTŮ PŠENIC

Slabé a střední porosty pšenic a všechny porosty s mrazy poškozenou kořenovou soustavou:

Doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, dále 3 až 5 kg/ha mimokořenové výživy s dominancí fosforu, u porostů na velmi lehké půdě po uválení přidat mangan. Ranné výsevky, které bývají více poškozené mrazem a budou potřebovat energii na opravu můžeme ošetřit přidáním 5 kg/ha cukru. To jim pomůže urychlit růst v čase.

VÝRAZNĚ LEPŠÍHO VÝSLEDKU DOSÁHNEME, POKUD DÁVKU FULHUMU ROZDĚLÍME NA DVĚ A SPOLEČNĚ S VÝŽIVOU OPAKUJEME.

Dobře odnožené, ale silně nevyrovnané porosty:

Mají stejné doporučení, s tím, že použijeme jenom jednu výše uvedenou aplikaci a 0,3 l/ha ENERGEN FULHUMU.

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král


V ROCE 2022 INTENZITA PŘINÁŠÍ ZISK
Petr Král v porostech na Západním Slovensku
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist