Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekSTAVY POROSTŮ OZIMŮ NA JAŘE 2021 – PRÁCE S KOŘENY

07.02.2021

Výživový stav půd a porostů. Každé jaro je důležité udělat si po zimě inventarizaci porostů na polích a rozhodnout, jak budu s jednotlivými porosty pracovat. Jinak mohou uniknout důležité momenty a mezi prsty nepozorovaně proklouznout tuny v hektarových výnosech. Dnes lze již konstatovat, že na velkých územích ČR byl proplavný režim. Proto bude třeba počítat s doplněním mobilních prvků N, S a Ca. Strategii dusíkaté výživy bude výhodné doplňovat sírou a vápníkem. Na těžších půdách bude, díky nadbytku vody a obtížnému dýchání kořenů, chybět energie. Tu můžeme na jaře opakovaně dodávat v 3 až 5 kg cukru nebo melasy. V kombinaci s cukrem bude rozhodující listová výživa fosforem. Opakovaně 1 až 1,5 kg fosforu. Ten, i kdyby byl v půdě v nadbytku, bude jeden z limitujících faktorů rychlého růstu na jaře. Rostliny jej totiž přijímají kořeny až když teplota půdy vzroste nad 10o Celsia.

Kořeny rostlin v nedostatku vzduchu. Ty porosty, které jsou letos umístěné na středně těžkých až těžkých půdách s nadbytkem vody, mají vnitřní strukturu kořenové soustavy postavenou jinak. Protože mají v půdě nedostatek vzduchu a nadbytek vody, jsou nucené vytvářet v kořenech velké mezibuněčné prostory v parenchymatickém pletivu, do kterých si ukládají vzduch potřebný pro dýchání. Navíc je pro ně takovýto způsob dýchání energeticky velmi náročný. Obtížné dýchání bude i důvodem značného vyčerpání zásob energie, a proto i výborného využití listových aplikací cukrů a fosforu, které synergicky energetiku rostlin podpoří.

Co je důležité si u kořenů na jaře 2021 uvědomit?

Za prvé je kořenová soustava na zamokřených půdách slabá a je potřeba ji podpořit v růstu. Zvláště proto, že je jedním z hlavních předpokladů pro tvorbu vysokého výnosu.

Za druhé, a to je skrytá hrozba, všechny porosty, které mají nadbytek vody v půdě, mají kořeny, díky velkým mezibuněčným prostorům nastavené na tento nadbytek vody. Nejsou uzpůsobené tomu, vysoce efektivně čerpat vodu z půdy v případném jarním přísušku. Pro přísušek tyto kořeny jako by ani na rostlinách nebyly. Je to jenom optika. Proto bude nutné na jaře volit intenzivní postupy pro tvorbu zcela nové kořenové soustavy. Doporučujeme ENERGEN FULHUM PLUS v opakovaných dávkách 0,25 l/ha.

OZIMÁ ŘEPKA.

Ohroženými porosty jsou zvláště ty, které na počátku podzimu trpěly nadbytkem vláhy. Nejhorší situace je na středně těžších až těžkých půdách, kde kořeny řepek měly nedostatek vzduchu a nadbytek vody. Zde platí to, co bylo výše uvedeno.

Z pohledu základní výživy bychom doporučili pro jarní regeneraci močovinu. Až v okamžiku, kdy se nastartuje růst budeme doporučovat rychlý nitrátový dusík. Také potřebujeme mít pro řepku na začátku vegetace, (dle půdní zásoby), 20 až 40 kg/ha síry. A nezapomínáme na vápník. Základní jarní výživu dusíkem, pokud nám to otevření vegetace dovolí, bude výhodné zvládnout do konce března, zvláště tam, kde není nadbytek vláhy.

Příklad: První možný termín přihnojení 100 kg močoviny, může být i močovina se sírou UREAS od Yary.

Počátek aktivní vegetace: například 300 kg DASA a do 21 dnů po 1. aplikaci, nejpozději do konce března, doplnit celkovou dávku dusíku na 80 %. (20 % dusíku bere řepka po odkvětu – buď z organické výživy, nebo pokud přijde mineralizace. Do budoucna bude mít smysl kvalitativní přihnojení na lehkých a organicky nevyhnojených půdách.)

Z pohledu mimokořenové výživy a stimulace doporučujeme do porostů nad 40 rostlin/m2, buď jednorázově na počátku růstu 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, nebo v dělených dávkách po 7 až 14 dnech 2x 0,25 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Do porostů pod 40 rostlin/m2 anebo porostů s výpadky rostlin doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, který podpoří i větvení řepek. Z mimokořenové výživy doporučujeme opakované aplikace cukru nebo melasy. Dále z výše uvedených důvodů fosfor, který můžeme doplnit až 10% roztokem močoviny. V době prorůstání listových růžic bude mít význam bór 0,5 až 1 l/ha a dále mangan, měď a zinek v dávkách okolo 0,3 až 0,5 l/ha. Tyto mikroprvky aplikované na list až o 40 % zvýší příjem N, P, K, S. (Pokusy Ing. Karel Říha.)

PŠENICE OZIMÁ.

Z pohledu směřování a využití základní výživy se porosty obilnin budou blížit výše popsanému postupu do řepky. Základní rozdíl je v umístění síry. Zatímco řepka ji potřebuje na samém začátku vegetace, kdy ovlivňuje počet květů na rostlině, obilniny potřebují mít síru k dispozici přibližně od poloviny sloupkování, kdy síra ovlivňuje nejenom vývoj klasu, práci rostliny s dusíkem, ale zvláště kvalitativní parametry zrna.

Příklad: Do všech porostů budeme do první dávky doporučovat 100 kg/ha obyčejné močoviny.

Počátek aktivní vegetace: slabé porosty například 150 až 250 kg/ha hydrosulfanu nebo LAS a po 1. krácení 100 až 150 kg LAD nebo LAV.

Počátek aktivní vegetace: silné porosty (nechceme více zahustit) – v odnožování například 100 až 150 kg/ha hydrosulfanu nebo LAS a po 1. krácení 150 až 250 kg LAD nebo LAV. A 20 % dusíku ponecháme jako rezervu na kvalitativní přihnojení buď ledkem v polovině sloupkování nebo damovými hadicemi na zem ve fázi podpraporce.

Z pohledu mimokořenové výživy a stimulace je doporučení podobné jako u řepky, s tím, že z přípravků ENERGEN budeme doporučovat na regeneraci porostů ENERGEN FULHUM PLUS. Jinak dávky FULHUMU a doporučení mimokořenové výživy jsou stejné jako u řepky. A můžeme zvýšit v odnožování koncentraci močoviny až na 15 %. Kapalná močovina má i fyziologický rozměr, protože indukuje v listech tvorbu cytokininů, tím dočasně nahrazuje práci slabých kořenů a přímo podporuje tvorbu odnoží.

Vlevo velmi častá aktuální fáze vývoje pšenic. Vpravo – nadbytek vody na těžších půdách brzdí vývoj porostů.

Závěr. U slabých, zabrzděných a opožděných porostů ozimých obilnin a části řepek se bude rozhodovat o vytvoření výnosové hladiny na začátku vegetace. Dominantním cílem bude vytvořit rychle velkou kořenovou soustavu, silné a dobře nakrmené porosty. Kdo zaváhá, může letos přijít o tuny výnosu.

Ing. Petr Král, poradenství ČR a SR Energen,

Ing. Jaroslav Mach, vývoj přípravků Energen


STAVY POROSTŮ OZIMŮ NA JAŘE 2021 – PRÁCE S KOŘENY
ENERGEN FULHUM VŽDY PRACUJE PRO VÁS
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist