Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekStanovisko k řepkám, pšenicím a jařinám k 12.4.2015.

11.04.2015

Stanovisko k řepkám, pšenicím a jařinám k 12.4.2015.

Výživa a stimulace řepek.

Výživa řepek: Většina farem má 100% hlavní dávky N v porostech. Dle velmi podrobné a zajímavé přednášky pana Ing.Dostála, kterou jsem vyslechl v Libčanech bychom nyní neměli zapomínat na přihnojení sírou, která sice neovlivní HTS, ale ovlivní počet šešulí na rostlině a počet semen v šešuli. Dalším limitujícím prvkem by mohl být hořčík. Menší velikost kořenové soustavy může limitovat příjem fosforu z půdních zásob. (Zatím byl díky vláhovým poměrům a velikosti kořenů přednostně přijímán draslík). Obecně nejlepší cestou je nechat si rychle udělat listové rozbory, protože pak víme, že máme například N na 83% a síru na 15% a tím, že máme limitovaný výnos.

Výživa pšenic: Prakticky většina porostů je ve fázi BBCH 29 až 31. Vyjímečně až 32. To znamená, že bychom po termínu krácení do porostů měli ve velice krátké době dodat skoro veškerý zbývající dusík. Již budeme hnojit na klas a nikoli na slámu, (jako v odnožování v hustých porostech) a zvláště v přísuškových oblastech bude výhodné porosty rychle vyživit, dokud bude dostatek vody v půdě. (Viz kapitola dusíkatá výživa pšenic v dokumentech ke stažení na www.energen.info .) Podobně jako u řepek, chybí pšenicím podobná výživa, což bylo dáno hlavně průběhem počasí a vývojem porostů. Síra, která se podílí na HTS, může jít v obilninách o něco později než do řepek, kam by měla jít co nejdříve. Nicméně i pšenice jí využijí ve vysoké dávce. Opět v ideálním spojení s deficitním hořčíkem. Podpora růstu slabých kořenů (50% ploch porostů), bude rozhodující pro čerpání fosforu z půdy. U všech plodin nezapomínat na doplňkovou výživu bórem.

Stimulace řepek na počátku hlavního období růstu:

Do porostů, které jsou slabší a nevyrovnané, nebo i do pěkných porostů s mělkými kořeny doporučujeme prakticky od výšky porostu 15 cm do květu, přípravek ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Podpoří tvorbu kořenů, razatně podpoří příjem a zpracování dusíku a až do sklizně ochrání porosty před suchem. Vzhledem k limitovaným kořenům doporučuji jako velmi výhodnou kombinaci s listovou výživou obsahující nitrofenoláty. (například Campoforty). Listová výživa bude po určitou dobu nahrazovat slabší práci kořenů a nitrofenoláty budou mít synergický účinek na tvorbu kořenů.

Do porostů se silnými kořeny budeme doporučovat v průběhu následující vegetace 0,2 až 0,3 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLA ve 2 až 3 opakovaných aplikacích. Toto ošetření razatně podpoří příjem a zpracování dusíku a průběžně ochrání porosty před suchem.

Do porostů s vysokým tlakem Phomy doporučujeme 0,6 l/ha ENERGEN CLEANSTORM, který k účinkům 3D SMÁČEDLA přidává ještě podpůrné fungicidní účinky.

Krácení a stimulace pšenic v první polovině sloupkování.

Krácení pšenic:

Do nevyrovnaných porostů ve fázi BBCH 29 až 31 a současně s délkou prvního kolínka do 1 cm, doporučuji krátit přednostně přípravky na bázi CCC. Většina porostů není ošetřená CCC v odnožování a proto je nutné krátit porosty co nejdříve !!! Hrozí, že se dole vytvoří slabší, nezakrácené části stébla se sklonem ke zlomení v přívalových srážkách.

Do nevyrovnaných porostů ve fázi BBCH 29 až 31 a současně s délkou prvního kolínka nad 1 cm, doporučuji kombinaci trinexapax ethylu (například 0,2 l/ha Modusu) a 0,5 l/ha CCC pro vyrovnání porostu.

Do vyrovnaných porostů s délkou kolínka nad 1 cm, doporučuji dle odrůdy a nadmořské výšky například 0,2 až 0,3 l/ha Modusu.

Několik slov k termínu krácení:

Tam, kde nebylo CCC v odnožování, doporučuji začít krátit co nejdříve. Pokud budou přes noc nižší teploty a budete se bát, že krácení nezabere, pak kraťte raději 2x. V týdnu od 13.4.2015 v dávce 0,75 až 1 l/ha CCC a do délky klasu 0,7 cm v hlavním stéble ještě jednou 1 l/ha CCC, nebo již trinexapac ethylem.

Hustota porostů pšenic:

Cca 55% porostů je víceméně hustších a společně s termínek krácení budou potřebovat aplikaci cca 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁLU. Podrobnosti a podmínky pro přesnější použití přípravku ENERGEN APIKÁL naleznete v minulém doporučení, které je v plném znění i na našem webu www.energen.info – ve článcích.

Univerzální doporučení do krácení – Do všech aplikací antigiberelinů, (CCC, trinexapac ethyl), přidávat paušálně 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Tato velmi nízká dávka prakticky nezasahuje do hustoty porostu, ale vrací asimiláty klasu, které mu bere krátící přípravek. Jedná se o důležitý okamžik, který může rozhodovat i o produktivitě  klasu.

Termín aplikace auxinu - Přípravek ENERGEN APIKÁL můžeme spojovat společně s aplikací antigibereliny v termínu krácení, nebo v pozdějších aplikacích s fungicidy, insekticidy a listovou výživou. Ve velmi hustých porostech je velmi výhodné jejich doplnění nitrofenoláty, nebo výživou s nitrofenoláty, protože nitrofenoláty prodlužují auxinový účinek v čase a pomáhají dořeďovat velmi husté porosty.

Náhrada auxinového účinku účinnou látkou trinexapac ethyl?

Účiná látka trinexapac ethyl dokáže v porostech pšenic spolehlivě odstranit velmi slabé odnože, pokud však máme porost, který má například hustotu stébel 1400 na m2 ,(silných a středně silných a k tomu ještě nějaké slabounké), pak nelze významné naředění očekávat. Takovéto doporučení by bylo nevyužitím možností, které auxinové aplikace přinášejí. Někdy můžeme dojít k mylně k názoru, že trinexapac ethyl naředil významně porost, pokud za něj tuto práci odvedl například silnější přísušek.

 

ATYPICKÉ DOPORUČENÍ DO PŠENIC PRO JARO 2015.

Cca 50% pšenic má slabé až mizerné kořeny. Důvody jsou dva.

Jeden je historický a tím byl nadbytek vody v půdě, který v době vzcházení silně inhiboval rozvoj kořenové soustavy. (Typickou oblastí je Českomoravská Vysočina, kde dobíhala sklizeń pšenic ještě v září).

Druhý důvod je trvale, negativně působící. Tím je skutečnost, že mnoho farem v nepříznivých podmínkách zakládání porostů šlo do vysokých výsevků nad 4 MKS. Při takovéto hustotě dochází díky vzájemnému boji rostlin o místo ke vzájemné redukci kořenové soustavy.

Důsledky slabých a redukovaných kořenů?

 1. Nižší výnosový potenciál – jenom si vzpomeňme na výnosy loňského roku, kdy nám suchý průběh zimy vytvořil na rostlinách přirozenou cestou velké kořeny. Rostliny potřebují v době plnění zrna silné a funkční čerpadlo kořenů.
 2. Redukovaný přijem fosforu – nejlevnější výživa fosforem je na jaře 2015 razantní podpora tvorby kořenů.
 3. Rostlina ve finále potřebuje k plnění zrna silné kořeny a pokud nám slabé kořeny zredukuje přísušek, pak bude výnosová hladina ve finále velmi skromná.

Řešení a doporučení:

V první polovině sloupkování do všech porostů s výsevkem nad 4 MKS a do všech porostů se slabými kořeny doporučujeme:

ENERGEN FULHUM 1 l/ha a k tomu preventivně 0,2 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLA.

Účinky:

 1. Razantní podpora tvorby kořenů – z pohledu tvorby výnosu vyřešíme porostům jeden z limitujících momentů.
 2. Silná podpora práce s dusíkem a posun porostu v čase.
 3. Ochrana před přísušky až do poloviny června.

Rozhodující momenty ovlivňující tvorbu výnosu pšenic na jaře 2015:

 1. Zdravé paty stébel – kvalitní fungicidní mix proti chorobám pat stébel a také braničnatkám a rzím
 2. Silné kořeny až do plnění zrna – budou určovat HTS a práci s fosforem, který je podlimitní.
 3. Preventivní ochrana před suchem – porosty potřebují chránit preventivně. Ztracenou vodu nezachráníte.
 4. Výživa sírou a hořčíkem jako základní výživou – může rozhodovat o celkové výši výnosu.
 5. Správné rozhodování – chodit v porostech s rýčem a nožem – sledovat kořeny, odnože a klas !!!

 

Jařiny:

Doporučujeme do jarních ječmenů, jarních pšenic a ovsa od 3.listu po plné odnožování aplikaci ENERGEN FULHUM  v dávce 1 l/ha v kombinaci s 10% močoviny a mikroprvky. Tato aplikace vede k zesílení kořenů a vytváření předpokladů výnosu.

Doporučujeme do máku a hořčic do listových růžic aplikaci ENERGEN FULHUM  v dávce 1 l/ha pro husté porosty a aplikaci ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 1 l/ha pro řidší porosty. Nebo jejich kombinaci.

 

Pěkný den, dobré počasí a solidní ceny přeje

za společnost EGT systém Jarda Mach


Stanovisko k řepkám, pšenicím a jařinám k 12.4.2015.
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist