Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekROZŠÍŘENÉ DOPORUČENÍ DO PŠENIC A ŘEPEK PRO BŘEZEN 2015

14.03.2015

Doporučení do řepek na počátku března 2015:

Výživa: Kdo neměl do 10.3.2015 v řepkách plnou dávku dusíku, může mít, při určitém průběhu počasí problém. Je důležité aby byl v co nejkratší době v řepkách všechen dusík. U slabých řepek bude důležité aplikovat rychlý, nitrátový dusík.  Důležitá bude, díky proplavnému režimu i doplňková výživa S a B. Tam, kde budou slabé kořeny, bude hrát roli i doplňková výživa P na list. Krácení a zdravotní stav: Krácení bude potřeba provést poměrně brzy i s ohledem na velmi vysoký tlak Phomy. Z pohledu Phomy bude například vhodný tebuconazol nebo paclobutrazol v plnohodnotné dávce doplněný například 0,2 l/ha Caryxu pro zesílení krátícího účinku. (Nebo Topsin doplněný krácením…). Zvláště u slabých řepek pak bude mít kombinace včasné a plné dávky N se silným krácením synergický morforegulační účinek. Pokud by totiž přišly vysoké teploty, pak by se slabé řepky tlačily do prodlužovacího růstu a tomu je třeba zabránit. Stimulace: Přibližně na 25% výměry jsou řepky velmi pěkné a silné a nepotřebují podporu kořenů. Na 50 až 65% výměry mají řepky slabé kořeny. Do těchto porostů budeme doporučovat plošně ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha. Pomoc s vytvořením silného půdního čerpadla bude pro tyto porosty rozhodující, protože kořeny a jejich velikost, jsou jedním z hlavních předpokladů pro tvorbu vysokého výnosu. V průběhu zimy 2013/2014 se vytvářely u řepek i pšenic velké kořeny proto, že následovaly kapilární vodu v zimním přísušku. Tento přirozený proces vytvořil velké kořenové soustavy, které byly v průběhu jara hlavním motorem vytváření předpokladů pro vysoké výnosy. Tak nám příroda názorně ukázala význam velikosti kořenové soustavy a tím pádem i význam její stimulace v době, kdy kořeny tuto velikost nemají. Proto doporučujeme do více než 50% ploch řepek i pšenic na jaře 2015 přípravek ENERGEN FULHUM v plné dávce 1 l/ha.  

Doporučení do pšenic na počátku března 2015:

Rozdělení porostů: Na 25% je na lehkých půdách a tam kde v září nepršelo jsou husté porosty 1200 až přes 2000 stébel/m2. Na 50 až 65% porostů na středních až těžkých půdách jsou zredukované kořeny a slabší odnože. Okolo 15 až 25% porostů má hustotu normální, bez potřeby zásahu. Výživa: Do hustých porostů doporučujeme maximálně 25 až 30 kg N do odnožování a hlavní sumu N po prvním termínu krácení, abychom předčasnou N výživou dále nezahušťovali porost. Do řídkých porostů klidně i 100 kg N do odnožování a v rychlém nitrátovém N. Doporučujeme doplňovat N výživu sírou, která je v deficitu. Přidávat do každé aplikace 0,1 až 0,2 l/ha B, jehož cena je nízká a má vysoký výkon. V každém případě u slabých porostů se zredukovanými kořeny bude vysokým intenzifikačním faktorem P a mikroelementy ve výživě přes list. (Než se vytvoří kořeny).

Stimulace a strategie do řídkých porostů pšenic: (Více než polovina výměry) 1 litr/ha ENERGEN FULHUM pro podporu tvorby kořenů a odnoží, 15% roztok močoviny pro indukci cytokininů v listech a rychlou podporu odnožování., Mn -mangan pro podporu odnožování, Cu - měď – při chladnu pro zlepšení práce s N, P - fosfor – v řídkých porostech se slabou kořenovou soustavou  bude jeho deficit a 0,75 l/ha CCC.

Termín aplikace CCC se řídí teplotou nad 7oC, při které začíná CCC zabírat.  Je také důležité, aby porosty měly bílé nad 1 cm dlouhé, nové, jarní kořeny. Pokud je nemají, pak může aplikace CCC na dobu 10 až 14 dní pozastavit růst a vývoj porostu. Tam, kde bude vysoký tlak padlí doporučujeme do odnožování i 0,6 l/ha ENERGEN CLEANSTORM, který umí padlí potlačit z 90% do doby aplikace 1. fungicidu.

Stimulace a strategie do hustých porostů pšenic: Obecně budeme doporučovat aplikaci 0,5 až 1 l/ha přípravku ENERGEN APIKÁL, pro snížení hustoty porostů. Do méně hustých porostů bude vhodné jeho umístění v 1.termínu krácení. Do porostů nad 1500 stébel jej můžeme použít již v termínu  odnožování.

Přehoustlé porosty pšeni nám v loňském roce daly velký prostor na odpozorování správné dávky přípravku ENERGEN APIKÁL. Naučil nás počítat kolik bere klasů a jakým typům odrůd. Co jde proti němu a co mu pomáhá.

900 až 1200 stébel/m2– do odnožování 25 až 40 kg N, + S,P,Mikro. Společně s krácením 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁL, který sebere od 200 do 400 stébel. Po 1. termínu krácení, hlavní sumu dusíku.
1200 až 1500 stébel/m2 – do odnožování 25 až 30 kg N, + S,P,Mikro. Do odnožování 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁL, který sebere od 300 do 500 stébel. Po 1. termínu krácení, hlavní sumu dusíku.
Nad 1500 stébel/m2 – do odnožování 25 kg N + S,P,Mikro. Do odnožování 0,7 l/ha ENERGEN APIKÁL, který sebere od 400 do 600 stébel. Po 1. termínu krácení, hlavní sumu dusíku.
Nad 2000 stébel/m2 – do odnožování 25 kg N + S,P,Mikro. Do odnožování 1 l/ha ENERGEN APIKÁL, který sebere od 500 do 800 stébel. Po 1. termínu krácení, hlavní sumu dusíku.

Vliv odrůd na auxinový účinek přípravku ENERGEN APIKÁL. Rané a velmi rané odrůdy snižují počet stébel velmi málo. Suchomilné, tvrdší odrůdy také neochotně snižují počet stébel. Nejvíce a nejrychleji snižují počet stébel na rostlině vláhomilné odrůdy pšenic.

Umístění auxinové aplikace, například 0,5 l/ha přípravku ENERGEN APIKÁL, s antigiberelinem do 1. termínu krácení je sice velmi dobré, protože vrací sumu živin klasu, o který jej antigiberelin svým antiauxinovým účinkem okradl, ale je výhodné tuto aplikaci realizovat pouze do hustoty porostů do 1200 stébel/m2. Umístěním auxinové aplikace do odnožování její účinek výrazně zesílíme.

V přísudkových oblastech dávku ENERGEN APIKÁLU cca o 0,1 až 0,2 l/ha dávku snižujeme. Důvodem je skutečnost, že sucho má auxinový účinek a bere kořeny a odnože. Tím, že redukuje kořeny dochází ke snížení produkce cytokininů z kořenových špiček. V nadzemní části se snižuje obsah cytokininů ve prospěch auxinů. Tím se zesiluje apikální dominance hlavního stébla, to více sílí a potlačuje v růstu vedlejší stébla a odnože. Tento auxinový trend vývoje porostu podoporuje i snížení N výživy v odnožování.

Pokud bude v období odnožování a první polovině sloupkování chladno a budou optimální podmínky pro růst kořenů, pak nastává proces opačný a rostliny budou mít vysokou tendenci odnožovat a dotahovat růst slabších odnoží. Při takovémto průběhu počasí a vývoji porostův dávku ENERGEN APIKÁLU cca o 0,1 až 0,2 l/ha dávku zvyšujeme.  Proces odnožování postavený na vyšším obsahu cytokininů podporuje i umístění vyšší dávky (60 až 100 kg), rychlého, nitrátového dusíku do odnožování. Snížení apikální dominance přímou indukcí tvorby cytokininů v listech podporuje i aplikace kapalné močoviny přes list.

Obecný postup bude v hustých porostech pšenic stejný jako v roce 2014. Z jedné strany porosty ředit auxinem a z druhé strany zvyšovat dávku N o 25 až 50 kg/ha. To je cesta ke zvýšení produktivity klasu, zvýšení HTS a dusíkatých látek v hustých porostech. Významným pomocníkem bude i ENERGEN 3D SMÁČEDLO v opakované dávce 0,2 l/ha po celou dobu vegetace, jako systémový přídavek ke všem aplikacím, protože výrazně zvyšuje aktivitu nitrátreduktázy a tím i příjem a zabudování dusíku. To může v hustých porostech rozhodovat o kvalitě. Současně optimalizuje hormonální hladiny v závislosti na změnách počasí. V praxi to znamená, že zlepšuje schopnost přizpůsobení porostů rychlým změnám počasí. Významným účinkem 3D SMÁČELDLA je i jeho schopnost zadržení vody v rostlinách. V praxi je použití 3D SMÁČEDLA nejčastěji spojováno s termínem aplikace fungicidů Na počátku sloupkování a pak na praporec nebo na klas.

Několik slov o naší účasti na mezinárodní soutěži technologií v Kroměříži:

Společnost EGT se této soutěže účastnila společně se svým zastoupením EnergoAgro.  Vedením porostů všech 4 parcel se zabýval dominantně ing. Karel Fuksík ze společnosti EnergoAgro. Díky jeho pravidelné návštěvě porostů každý týden, jsme mohli konzultovat změny ve vývoji porostů. Jako odrůdy nebyly zvoleny žádné žhavé novinky - Mulan – 2 místo ve výnosech a Ostroga, která jako vláhomilná rostlina není vůbec ideální do mírně přísuškové lokality Kroměřížska.

Testovali jsme na ní právě schopnost přípravků ENERGEN udržet ji v přísušku v plné kondici. Je to odrůda, která má svoje výnosové optimum okolo 7 t/ha a proto výnos 12,29 t/ha je pro ni opravdu vysoký. V roce 2014 jsme se zaměřili hlavně na výnos a intenzitu. Z tohoto důvodu jsme sice s Mulanem skončili s výnosem na 2 místě, ale ve tvorbě zisku jsme byli až na 17 místě ze 48 technologií. Viz: http://www.vukrom.cz/sluzby-a-produkty/polni-dny-2015 . V letošním roce jsme přihlášeni se 4 odrůdami pšenic (opět nás naleznete pod 2 názvy) a budeme se snažit zohlednit při vedení porostu i jeho ekonomiku.

Kvalitní úrodu, zdravé porosty a dobré ceny přeje za společnost EGT system spol. s r.o.

Jaroslav Mach – vývoj přípravků ENERGEN

 

 


ROZŠÍŘENÉ DOPORUČENÍ DO PŠENIC A ŘEPEK PRO BŘEZEN 2015
Varianta s Mulanem
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist