Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekŘEPKY A PŠENICE NA JAŘE 2012

05.03.2012

Stavy porostů řepek a pšenic jsou toto jaro velmi různorodé, přesto lze zjednodušeně říci : Bude nutná silná regenerace kořenové soustavy.  Vzhledem k současnému stavu porostů bude podpora růstu kořenů nejenom rozhodující pro růst, ale bude přibližovat i termín sklizně.  Kdyby  porosty neprošly obdobím devastujících mrazů a následného střídání teplot, pravděpodobně bychom u cca 60% ploch pšenic a 75% ploch řepek tuto aplikaci vůbec nemuseli doporučovat.

Principy působení:

Rostliny se na jaře probouzejí k plnému růstu v okamžiku, kdy jim začnou růst bílé kořenové špičky. Proto je důležité vzít do ruky rýč a kontrolovat, co se nám děje s kořeny. Jestliže bychom totiž začali pod vlivem teplého sluníčka aplikovat stimulaci dříve, než začnou růst kořeny, pak bychom donutili rostlinu čerpat z vlastních energetických zásob, zeslabovali bychom jí a současně i vystavovali vyššímu tlaku chorob. Proto se vyplatí se stimulací počkat.

 

Proč je tak důležité nastartovat dynamický růst kořenů?

Když se rostlinky letos na jaře začnou vlivem slunečního záření probouzet, nejprve se nám bude předbíhat růst nadzemní části. Půda byla zmrzlá do 0,5 m a bude toto jaro zdržovat kořeny v zahájení růstu. Až v okamžiku, kdy kořeny začnou růst a vytvoří bílé kořenové špičky, začnou se v nich produkovat cytokininy, které se směřují do nadzemní části. Svým účinkem pak začnou probouzet k aktivnímu růstu spící pupeny řepek a podporují  jejich prorůstání a větvení. U obilnin podporují tvorbu odnoží. Narůstající nadzemní hmota začne produkovat auxiny a ty zpětně podpoří růst a větvení kořenů. V tomto období se rostliny nachází ve velmi dynamickém procesu a to jak rychle bude nastartován a jaká bude jeho síla, bude záviset na první stimulační dávce směřované na start růst kořenů. (V tomto období jsou v pšenici zcela bezpečné pouze přípravky s dominantním účinkem humátů nebo extraktů řas, ale bez rozhodujícího účinku auxinů, které mohou až zcela zastavit proces odnožování.)

 

Stavy porostů řepek a pšenic.

V současné době jsou ve velmi dobrém stavu všechny porosty pšenic a řepek, které se nacházely ve vyšších nadmořských výškách a byly přikryty sněhem.

 

Řepky: V nižších nadmořských výškách, kde byly holomrazy je situace odlišná. Poměrně dobře jsou zde na tom porosty řepek, které byly na podzim kvalitně a včas založené, dobře živené a silně krácené. Tam, kde rostliny řepek vstupovaly do zimy z různých důvodů slabší, dochází k vysokým propadům. Pokud však v porostu máme třeba 7 rostlin na m2 , pak to stejně není důvod k zaorání. Při dobrém vedení porostu má u mnoha odrůd takováto hustota  potenciál nad 3t/ha. Zvláště bych nedoporučoval poškozené porosty zaorávat proto, že v Německu a Francii neproběhla před mrazy fáze otužování a lze předpokládat, že zcela zmrzlé budou až 3x vyšší procentuální výměry pšenic a řepek, než u nás.

 

Pšenice: V nížinách holomrazy decimovaly nadzemní část pšenice. V současné době se objevují různé zaručené zprávy, které hovoří o tom, které odrůdy nepřezimovaly. Počkejme jak odrůdy zregenerují, protože nerozhoduje listová plocha, ale to, jestli má pšenice živý, vzrostný vrchol a jaké má kořeny. V nížinách po holomrazech u mnoha odrůd poměrně dobře přezimovaly dvě kategorie velikostí pšenic. První jsou pozdní výsevy, kde měly rostliny nad povrchem 1 až 3 listy. Tyto porosty vypadají, že přežily. Dále vypadají životaschopně rané výsevy se silnými narostlými kořeny a silnou nadzemní částí. Ta sice zmrzla, ale vzrostné vrcholy zatím žijí. Střední velikost rostlin, zvláště tehdy, kdy měly slabší kořeny, v holomrazech velmi často propadla. Neuzavírejme však tuto kapitolu předčasně. Rozhodující není současná „optika“, ale skutečná schopnost porostu regenerovat. A také to, jestli po současném období tepla, kdy rychle klesá mrazuvzdornost, nepřijde ještě období mrazů, které by porosty znovu poškodily.

 

Doporučení k aplikaci přípravků ENERGEN:

Je pro počátek tohoto jara velmi jednoduché. Rostliny budou potřebovat rychle vytvořit  silné půdní čerpadlo, které by jim pomůže odstartovat a překonat počáteční nevýhodu. Současně pomohou silné kořeny s bohatým kořenovým vlášením překonat rostlinám i případné období sucha, které se k nám začíná v mnoha regionech na konci března a v dubnu opakovaně vracet.

Pšenice doporučená aplikace: ENERGEN FULHUM v dávce 1 litr na ha.

Doporučený tankmix: + rozpuštěný 10% roztok močoviny (začíná pracovat již od 5 kg/ha) + 0,1 litru/ha bóru (většina přípravků s bórem má stejnou koncentraci) + měď 0,3 litru/ha (chladná půda bude zpomalovat příjem a metabolismus N a přídavek mědi  umožní porostům tuto  nevýhodu překonávat a dá jim růstový náskok).

Řepka doporučená aplikace: Na většinu porostů ENERGEN FULHUM v dávce 1 litr/ha v kombinaci s výživou, fungicidy, insekticidy. Na řidší a silné porosty do 30 rostlin na m2 budeme doporučovat kombinaci  ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,7 litru/ha +ENERGEN FULHUM v dávce 0,3 l/ha.

Doporučujeme věnovat pozornost aplikaci fungicidů, protože přechody mezi uhnívajícími částmi rostlin a zdravými pletivy nejsou oddělené a rostliny mohou být v počátku růstu inhibovány v růstu rozkladnými látkami z mrtvých pletiv.

Pěkný den, dobré ceny a příznivý průběh počasí přeje Jarda Mach – vývoj přípravků ENERGEN.


ŘEPKY A PŠENICE NA JAŘE 2012
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist