Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPšenice ozimá - Jarní ošetření přípravky ENERGEN.

05.02.2011

Zakládání, vývoj a stav porostů pšenic a ozimých obilnin. (2010/2011)

Zakládání, vývoj i stav porostů ozimých obilnin jako celku byl ovlivněn průběhem počasí prakticky stejně jako u řepek. Porosty jsou na většině lokalit mírně opožděné a podobně jako u řepek, tak i u ozimých pšenic byla na podzim díky zamokření tvorba kořenů slabá. Opožděné porosty mají šanci dohnat svůj vývoj prostřednictvím podpory tvorby velkého objemu kořenů. V tomto okamžiku bychom si měli jasně říci, že přípravky na bázi auxinů, nám sice při aplikaci v odnožování podpoří tvorbu kořenů a vyrovnají odnože, ale měli bychom s jejich aplikací počkat až do fáze BBCH 29 a později, protože zvyšují apikální dominanci a tím nám zastavují i tvorbu odnoží. Do odnožování bychom měli používat výhradně takové přípravky, jejichž podpora tvorby kořenů stojí pouze na obsahu huminových látek. (např. Energen Fulhum). Takovýto přípravek nezasahuje negativně do apikální dominance. Naopak tím, že podpoří tvorbu velkého objemu kořenů, zvyšuje na rostlině počet kořenových špiček. Ty produkují cytokininy, které v nadzemní části snižují apikální dominanci a tím i podporují zvýšení počtu odnoží.

Pšenice ozimá – všechny porosty.

Prioritou jara 2011 je rychlá podpora velkého objemu kořenů. 

 1. aplikace - odnožování.
Do porostů, (letos asi většina), kde chceme podpořit ve fázi odnožování další tvorbu odnoží doporučujeme Energen Fulhum v dávce 1 l/ha s CCC, Mn a Cu, kde Energen Fulhum podpoří tvorbu bohatého kořenového vlášení a nezasahuje do tvorby odnoží.  CCC podpoří odnožování. Mangan snižuje apikální dominanci a zesílí účinek CCC. Měd zvyšuje příjem dusíku v prochlazené zemi.  Současně doporučujeme přidat 10 až 14% roztok močoviny, která při aplikaci přes list indukuje v porostu tvorbu cytokininů a tím i tvorbu odnoží.

 2. aplikace - BBCH 29 až BBCH 31.
V porostech, kde jsme již podpořili tvorbu odnoží, ale i u porostů, kde tento zásah nebyl nutný doporučujeme v druhém termínu aplikace ve fázi BBCH 29 až 31, kdy zakracujeme Modusem nebo CCC, použít přípravek s auxinovým účinkem, Energen Aktivátor v dávce 1 litr/ha. Sem již auxinový účinek opravdu patří. Výsledkem bude zvýšení apikální dominance. To způsobí odstranění parazitických odnoží, přesun toku asimilátů do hlavních stébel, omezení redukcí zrn v klasu a eliminování negativního účinku antigiberelinu, který oddaluje termín sklizně o cca 7 dní.

Fotodokumentace nám ukazuje možnost posunu porostu po aplikaci v počátku jeho vývoje. Na fotodokumentaci vidíme odrůdu Sultán. Vlevo je rostlina kontrolní a vpravo je rostlina ošetřená v odnožování přípravkem ENERGEN FULHUM v dávce 1 litr/ha.
  
Přísné vedení porostu se nám vždy vyplatí, stejně jako znalost jeho rizikových křížovatek a možností správných a bezrizikových zásahů. Doporučujeme na tomto webu k prostudování informační zóny, která obsahuje 8 podrobných kapitol zabývajících se vedením porostů pšenice, dále podrobný rozbor vlastností odrůd pšenice na trhu ČR a fotodatabanka pěstovaných odrůd.


Pšenice ozimá - Jarní ošetření přípravky ENERGEN.
ilustrační obilniny
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist