Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPRIORITY STIMULACE DUBNA 2016.

12.04.2016

Při návštěvách zemědělských podniků mohu v předstihu hodnotit směřování porostů. Jaro 2016 v ČR aktuálně vypadá jako vláhově bezproblémové a porosty řepek a pšenic jako relativně v pořádku. Na jihu Slovenska, kde jsou porosty v předstihu, je dnes zcela jasné, že tomu tak není.

Dlouhodobé vláhové poměry.

Vrchní vrstva půdy je nasycená, ale dlouhodobý vláhový deficit již v  regionech ukazuje nedostatky porostů. Hrozí nebezpečí, že pokud budou přicházet v průběhu jara vlny přísušků, že bude jejich letošní dopad silnější. Důvodem je regionálně  rozšířené sucho v hlubším půdním horizontu. Důsledkem této situace může být takový průběh vývoje porostů, kdy i při slabším přísušku nebude pomáhat spodní kapilární voda kořenům, protože na ni nedosáhnou. Pak nastane velmi rychlá redukce kořenů ze sucha, masivní ztráta odnoží a pokles nárůstu listové hmoty, která vytváří fotosyntézou výnos.

Kořeny? Kořeny!

Podpora tvorby silných kořenů je prioritou jara 2016. Vzpomeňme si na teplou zimu 2014, během které měly ozimy možnost vytvořit velkou kořenovou soustavu. Tehdy příroda ukázala, že velké kořeny jsou jeden z rozhodujících prvků tvorby vysokého výnosu. Netvrdím, že vedení porostů není důležité, ale podpora tvorby kořenů, může být toto jaro jednou z hlavních priorit. Doporučujeme proto do ozimých pšenic a ječmenů aplikovat FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. Protože obvyklý termín (odnožování), pro aplikaci FULHUMU nedával k této aplikaci mnoho prostoru, doporučujeme aplikovat FULHUM ještě v termínu krácení a pak až do poloviny sloupkování. Význam bude mít aplikace u všech obilnin se slabými a průměrnými kořeny. (Průměrné kořeny tvoří průměrný výnos). U řepek je velká skupina nevyrovnaných porostů, s vysokým podílem malých rostlin, nebo porosty s kůlovými a nevětvenými kořeny, které sice budou pracovat s kapilární vodou, ale budou mít celkově nízký příjem výživy. Do těchto porostů doporučujeme STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Podpoří tvorbu kořenů, aktivuje práci s dusíkem (zvýšení aktivity nitrátreduktázy) a pomáhá zadržet 25% vody v rostlině minimálně po dobu 2 měsíců. Do porostů řepek s dobrou kořenovou soustavou doporučujeme opakovaně 0,25 l/ha ENERGEN 3D PLUS, které silně aktivuje práci s dusíkem a pomáhá zadržovat vodu v rostlině. 

Ceny pšenic a ekonomika.

Rezignovat na práci s porosty pšenic z důvodu nízkých cen je malou ekonomickou sebevraždou. Zcela jistě nemá smysl usilovat o maximální intenzitu, ale stejně tak je špatně, když při nízkých cenách dosáhneme nízkého výnosu. Smysl má hledat takové momenty, pomocí kterých dosáhneme dobrého výnosu, s rozumnými náklady. Jedním z velmi dobrých nástrojů je kapalná močovina na list, která díky své vysoké přijatelnosti rostlinami dokáže zvýšit výnos i kvalitu. Tím příznivě ovlivníme ekonomiku dusíkaté výživy i ekonomiku celého porostu. Vysokou ekonomickou návratnost má také přípravek ENERGEN 3D PLUS v opakované dávce 0,1 l/ha. Aktivuje nitrátreduktázu, příjem a zpracování dusíku. Samozřejmě, že rozhodující je jeho schopnost zadržení vody v rostlině. První aplikaci ENERGEN 3D PLUS doporučujeme provést již v prvním termínu krácení a pokračovat až k poslednímu fungicidu. Včasné zadržení vody v rostlině má význam proto, že vodu, kterou jsme z porostů ztratili, již nezachráníme.

Auxiny a jejich používání.

V současné době nacházíme různé hustoty porostů. Zjednodušíme Vám však rozhodování. Do všech porostů pod 1700 stébel/m2 doporučujeme v termínu krácení přídavek 0,1 l/ha přípravku ENERGEN APIKÁL pro vrácení větší části asimilátů klasu. Pokud budete mít v porostu pšenice nad 2000 stébel, pak v prvním termínu krácení, ale i později použijte jako přídavek 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁLU. Při hustotě od 1700 do 2000 stébel můžete použít ještě 0,3 l/ha ENERGEN APIKÁLU. Toto jaro jsme opatrnější, vzhledem k potenciálnímu možnému nedostatku vody. Sucho má auxinový účinek. V přísuškových oblastech je proto bezpečnější, pokud ředění hustších porostů provedeme aplikací ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha ve fázi BBCH 37.

Jarní ječmen.

Jarní ječmen byl toto jaro v termínu výsevu o 3 až 4 týdny opožděn. Jeho výše výnosu je přitom vázána na počet vegetačních dní. Proto je důležité jej na počátku popostrčit. Přivítá nitrátový dusík do odnožování. Pokud sečteme dusík před setím, pod patu a dusík v odnožování, pak bude v letošním roce výhodné dosáhnout čísla 90 až 110 kg N/ha. Dusík aplikovaný do konce odnožování, bude příznivě ovlivňovat výši výnosu a pravděpodobně i podporou zvýšení výnosu i snižovat obsah NL v zrnu. Dusík po BBCH 30 bychom již neměli aplikovat. Ten by mohl silně zvýšit obsah NL. Pokud však přijde ve sloupkování silná vlna mineralizace půdního dusíku, pak bude stejně hrozit navýšení dusíku v zrnu. Do odnožování budeme jednoznačně doporučovat od 4 listu aplikaci ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. Podporou silných kořenů posuneme porosty v čase a posílíme jejich práci s výživou a vláhou.

Jaroslav Mach, Vývoj přípravků ENERGEN  


PRIORITY STIMULACE DUBNA 2016.
ENERGEN 3D PLUS - zadržení vody v rostlině v suchu
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist