Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPředstavení přípravku FULUREUM

05.10.2013

Jak výrobek vznikl?

Při mnoha aplikacích přípravku ENERGEN® FULHUM®, doporučujeme kombinaci s kapalnou močovinou na list. Z části proto, že močovina v kapalné podobě  je velmi rychle přijatelná a z části i proto, že má významné fyziologické dopady do vývoje porostu. Výrobek obsahuje 0,8% huminových látek a jejich solí, dále  fyzicky 43% roztok močoviny (deklarace přepočteného N v etiketě  je z důvodu rezerv nižší). Adaptogeny zvyšují odolnost k suchu a látky podporující tvorbu kořenů významně ovlivňují příjem živin.. Látky podporující aktivitu nitrátreduktázy příznivě ovlivňují příjem a zabudování dusíku.

Základní účinky  -  dávka od 7 do 10 litrů/ha:

Podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a výživy.  Razantně pomáhá řešit opožděný růst, nevyrovnanost a špatný fyziologický stav porostů. Přímo i nepřímo indukuje podporu odnožování obilnin a větvení řepek.Příznivě ovlivňuje obsah N v zrnu potravinářské pšenice.

Speciální účinky  -  dávka od 5 do 7 litrů/ha:

Jako přídavek k přípravkům s green efektem a všem látkám zvyšujícím odpar vody, pomáhá chránit porosty před ztrátou vody v suchu. Zvětšuje výkon listového aparátu a nárůst hmoty. Má adaptogenní ( protistresový) účinek.   V rámci tohoto účinku umožňuje ošetřeným  rostlinám tolerovat teploty o 2 až 3oC nižší.  Pomáhá v rostlinách zadržet po dobu 4 až 6 týdnů o 15 až 30% více vody.  Zvyšuje práh tolerance k onemocněním.  Zvyšuje obsah zásobních  látek (škrob, dusíkaté látky, cukr v cukrové řepě i v plodech révy vinné a ovoce). Zvyšuje obsah účinných látek v rostlinách (alfa hořké kyseliny v chmelu, účinné látky v léčivých rostlinách). (Zvýšení biosyntézy dusíku, cukrů a účinných látek je faktorem vlivu na zpeněžení kvality i výnosu).

Hlavní určení:

FULUREUM® je univerzálně použitelný do všech polních  plodin po celou dobu vegetace. Do suchých oblastí s malými a nedostatečnými srážkami. Jednotlivé plodiny jsou vypsány ve výrobkovém listu na našem webu.

Doplňkové a speciální určení:

Silně regeneruje  po chemickém, mechanickém a mrazovém poškození porostů. Do listnatých, ovocných a jehličnatých dřevin ve školkách je použitelný po celou dobu vegetace. Do trávníků po celou vegetaci. Rychle regeneruje všechny problematické trávníky. Nedoporučujeme mísit s herbicidy, protože silný stimulační účinek a regeneruje plevele.

Přednostní použití:

  • Odnožování obilnin na jaře a na podzim – podpora tvorby kořenů a odnoží.
  • První polovina sloupkování obilnin – udržení kořenů a odnoží v přísušcích a v řídkých porostech.
  • Fáze listových růžic řepka – podzim, jaro.
  • Mák, hořčice – jaro.

Do jakých plodin, v jakých termínech a koncentracích přípravek  FULUREUM® doporučujeme?

Výrobek je určen na všechny farmy, kde nemají možnost si rozpouštět močovinu, nebo tam, kde to i provádějí, ale z kapacitních důvodů je pro ně výhodné, například na jaře ve špičce, si aplikaci na jednu výměru koupit.

Na podzim doporučujeme FULUREUM® do řepek v dávce 7 až 10 litrů na hektar do opožděných, hustých a nevyrovnaných porostů. V současné době by aplikace přípravku měla smysl do cca 30% porostů slabších řepek. Do pšenic doporučujeme na podporu odnožování a zesílení porostu dávku 5 až 7 litrů na hektar. Nebojte se ani velmi pozdních aplikací v listopadu. Močovina na rozdíl od nitrátového dusíku není tak riziková ve vztahu ke snížení mrazuvzdornosti. Navíc porosty i po velmi pozdních aplikacích reagují v nárůstu hmoty, díky tepelné setrvačnosti půdy silným růstem.  FULUREUM® působí na porosty i tak, že příznivě ovlivňuje jejich schopnost reagovat na výkyvy počasí. 

Pro příklad účinků podzimního ošetření  porostu pšenice uvádím Školní statek Humpolec, kde  pan ing. František Krupička provedl velmi pozdní aplikace. Zajímavá deklarace účinků většinou přijde v okamžiku, kdy se něco stane. Dne 5.10.2012 se rozbila sečka při výsevu rané odrůdy Tacitus. Zbytek pole byl doset 10.10.2012. Dne 20.11.2012 byl na později vyseté části porostu, z důvodu velmi slabého a opožděného růstu aplikován ENERGEN® FULHUM®  s močovinou v dávce 1 l/ha. Výsledek dne 24.4.2013 vypadal takto. Vpravo je později vysetý porost, který byl v listopadu ošetřen z důvodu velmi slabého růstu. V porostu je zřejmý velký rozdíl v odnožování.

Jarní aplikace doporučujeme ve stejných dávkách pro podporu odnožování obilnin, následně pro udržení odnoží v přísuškových oblastech a podporu příjmu a zabudování dusíku. Do řepek doporučujeme aplikace zvláště ve fázi obrůstání listových růžic. Na jaře doporučujeme zahájit aplikace do všech plodin až v okamžiku, kdy rostliny mají nové, jarní bílé kořeny.

Ilustrační fotografie z Vlastiboře

Na jaře 2013 byly prováděny také provozní zkoušky přípravku FULUREUM® na dvou farmách společnosti EUROFARMS. Ve výnosových zkouškách ve Vlastiboři bylo dosaženo v pšenici ozimé průměrného navýšení výnosu oproti kontrole 270 kg/ha. Aplikace byla provedena pro regeneraci kořenové hmoty po jarních mrazech a pro udržení a vyrovnání odnoží na rostlinách. Dávka FULUREUM® 5 litrů/ha. To je přínos 1080 Kč při nákladu 230 Kč/ha. Zisk z aplikace je 850 Kč.

Kapalná močovina aplikovaná postřikem na list – vlastnosti:

Příjem dusíku z kapalné močoviny přes list probíhá v časové ose během několika desítek minut, maximálně do 1 hodiny. Suma přijatého dusíku je přibližně dvojnásobná, než z DAMu a cca 3 až 4 násobná ve srovnání s ledkem. Používání kapalné močoviny v postřiku na list je krokem do budoucna a výrazně zasahuje do ekonomiky dusíkaté výživy v každého porostu. Pokud máme například v pšenici sumu základní výživy 140 kg N/ha a podaří se nám v kapalné močovině dodat ještě 25 kg N/ha, pak se nám porost nebude chovat jako by měl k dispozici 165 kg N/ha, ale jako kdyby měl k dispozici cca 190 kg N. A to je významné. Močovina aplikovaná v dostatečné sumě a opakovaně přes list, výborně eliminuje i případný proplavný režim a ztráty dusíku jím způsobené. V letošním průběhu jara dokázala suma cca 15 kg N/ha v postupných dávkách v kapalné močovině na list eliminovat proplavný režim, který odnášel až 30 kg N/ha. Navýšení výnosu pak přinášelo spolehlivě více než 1 tunu.

Rizikem aplikace močoviny přes list mohou být vysoké koncentrace, zvláště v kombinaci s vyššími teplotami a slunečním zářením. Proto je nutné znát i koncentrace močoviny vhodné pro jednotlivé růstové fáze. Tyto koncentrace naši zástupci umí v konkrétním stavu porostu vždy poradit. Druhým rizikem aplikace močoviny přes list je skutečnost, že zrychluje vodní režim a odpar vody. To je nebezpečné v přísušcích, zvláště ve druhé polovině vegetace u obilnin. Z tohoto důvodu je jedním z velmi důležitých účinků přípravku  FULUREUM® i jeho schopnost zadržet vodu v rostlině.

Rozhodujícím účinkem přípravku FULUREUM® je jeho dopad fyziologický.

Přípravek v sobě kombinuje účinky přípravku ENERGEN® FULHUM® a rozpuštěné močoviny.

Kapalná močovina velmi rychle indukuje v listech tvorbu cytokininů, které prakticky ihned začínají snižovat apikální dominanci rostliny a tím omezovat v prodlužovacím růstu vzhůru hlavní výhon, (nebo stéblo) a podporují tvorbu a růst postranních pupenů, větví a odnoží. To vede k silné podpoře přirozené morforegulace porostu. Dalším efektem je razantní podpora tvorby chlorofylu (ztmavnutí porostu) a silné zvýšení výkonu fotosyntézy i při nižší intenzitě slunečního záření a kratším dni. To je opět pro podzimní aplikace vyváženo zvýšenou podporou odolnosti k chladu a rychlým změnám počasí.

ENERGEN® FULHUM®  jako součást výrobku, pak v časovém horizontu od 14 do 30 dní silně podporuje tvorbu bohatých kořenů. Kořeny přijímají více živin a vláhy a jako mocné čerpadlo dodávají rostlinám vše potřebné k dynamickému růstu. Současně však také větší kořeny produkují i více cytokininů, takže v čase navazují na stejný, okamžitý účinek močoviny, který již odeznívá. To vede k další podpoře odnožování, větvení a růstu.

Závěr. Přípravek FULUREUM® má smysl aplikovat do všech hustých porostů, kde dochází k redukci kořenů a do všech slabých a opožděných porostů. Do řepek má význam jeho aplikace na přibližně 30% ploch opožděných porostů. V pšenicích, pokud bereme výměry opožděných výsevů, je potřeba podpory a zrychlení růstu skoro plošná. Podzimní aplikace může dopomoci porostům k tomu, že vytvoří jednu silnou podzimní odnož. Tí se porosty stanou nezávislými na jarním průběhu počasí a získají výnosovou stabilitu.

Pěkný den přeje Jarda Mach vývo přípravků ENERGEN. 


Představení přípravku FULUREUM
pšenice ozimá
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist