Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekPráce s porosty ozimých řepek v září 2022.

01.09.2022

Slovo na úvod.

V loňském roce byla dominantním momentem různorodost stavu porostů. V letošním roce to platí jen velmi omezeně. Většina řepek byla vysetá před plošnými srážkami, kdy na většině území spadlo 30 až 100 mm.

Bouřky po zasetí řepek.

To má několik důsledků. Rostliny řepek vzcházely dobře, rovnoměrně a v první růstové fázi poměrně dynamicky narůstaly. Mnoho porostů z tohoto důvodu rychle vstoupilo do rychlého růstu s pravými listy a v děložních lístcích, kde jsou řepky zranitelné se moc nezdržovaly. Proto je velmi často velmi nízké poškození škůdci, které decimují porosty ve fázi nejmenších rostlinek. A nyní na konci srpna je mnoho porostů ve 3 listech a rychle se blíží fázi krácení.

Řepka ve fázi 4.až 5. pravého listu

Rizika: Místy, tam kde byly přívalové deště, hrozí eroze půdy a tvorba půdního škraloupu. Doporučujeme projít okraje pozemků. Po vlhkém počasí je velký výskyt slimáků. Hlavně při okrajích luk, pastvin a polních cest. Doporučujeme ošetřit okraje moluskocidy.

Výskyt slimáků na okrajích polí

Otočení za vývojem porostů 2021/2022. Zde nechceme rozebírat nic podrobně. Jenom bychom chtěli připomenout jeden moment. Mnoho porostů řepek, které se povedlo na podzim 2021 opravdu dobře založit a měly silné kořenové krčky, velké kořeny s velkým objemem kořenového vlášení, vstupovaly do jara velmi dobře a dosahovaly výborných výsledků. Přitom to byly porosty řepek často na průměrných půdách a suma živin, kterou na jaře dostaly, také nebyla na maximu. Naopak se dost šetřilo. A přitom takto dobře založené porosty překlenuly díky velikosti kořenových soustav i silné jarní přísušky a velmi často dosáhly ve finále vysokých výnosů. To je moment, který bychom si měli připomenout, protože podzimní práce s porosty je důležitý moment, který přináší vysokou výnosovou jistotu.

A co nyní v první polovině září?

Je stále velmi dobrá cena řepky, není pravděpodobné, že bude klesat, naopak, tak proč si již na samotném začátku vytvářet, nebo ignorovat rizika?

Doporučení k výživě a stimulaci:

1.    Práci s tvorbou bohatých kořenů, které budou díky velkému kořenovému vlášení silným čerpadlem živin a vláhy zajistí ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha.

2.    Pokud máte řidší porosty řepek (do 25 rostlin na m2), pak doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha, který stejně jako FULHUM pracuje s kořeny a zvyšuje aktivitu nitrát reduktázy, ale navíc má na řepky podpůrný morforegulační účinek.

3.    Tím, že oba výrobky ENERGEN obsahují podporu aktivity nitrát reduktázy, tak cca 4x zvyšují zabudování nitrátové formy dusíku do daleko přirozenějších aminokyselin. Tím přirozeně zvyšujeme i mrazuvzdornost rostlin, protože volný nitrátový dusík v pletivech rostlin by ji snižoval. Pokud by se Vám podařilo aplikace Energenů rozdělit na dvě dávky po 0,25 l/ha, bude účinek výrazně silnější.

4.    Krácení má nejvyšší efekt okolo 4. až 5. listu. Pokud jsou porosty nevyrovnané, krátíme podle toho, jaká velikost rostlin má v porostu převahu. Kombinace více účinných látek je vždy výhodou, protože mají synergický a dlouhodobější účinek.

5.    Pro podporu kvality vývoje pletiv je výhodné použít se stimulací i mix listové výživy. Tam, kde je vyšší vláhová jistota v kombinaci s močovinou do 10% roztoku. Tam kde je přísušek by listové mimokořenové výživě měl dominovat fosfor. Optimálně plné NPK s dominancí fosforu a mikroprvky.

6.    Nezapomínáme přidávat do každé aplikace 0,5 až 1 l/ha bóru. Řepka bór preferuje a na podzim podle síly a velikosti rostlin dokáže velmi dobře využít celkem 2 až 3 kg/ha přípravků s bórem. Ale velikost jednotlivé dávky musíme použít úměrně velikosti rostlin. 

7.    Z mikroprvků na podzim dokáže řepka velmi dobře pracovat s manganem, který podporuje její větvení a mědí, která zvyšuje schopnost rostliny přijímat dusík i při chladnějším podzimu. O bóru jsme psali samostatně. Nezapomínáme na podzimní aplikaci molybdenu v dávce 0,1 až 0,2 l/ha. Řepka na něj výborně reaguje lepším využitím dusíku.

8.    Je důležité si uvědomit, že řepka má relativně velkou spotřebu dusíku. V pokusech i praxi výborně reaguje na podzimní výživu okolo 80 až 100 kg/ha močoviny. Je velmi důležité, aby rostliny nebyly přes zimu „vyhladovělé“ protože pak klesají jejich zásoby pohotové energie, zpomaluje se jejich jarní start a zhoršuje kvalita i rychlost jarního regeneračního růstu.

9.    Ceny dusíku jsou vysoké. Ale když si spočítáte výživu řepky a proti tomu postavíte její cenu, pak si uvědomíte, že nechcete mít díky snížené výživě nižší výnos. Protože se to nevyplatí. Nemusí to být výživa enormní, ale neměla by být zanedbaná a výrazně snížená.

Nezapomeňte na včasné ošetření výdrolu obilnin

Řepka dokáže velmi dobře růstově reagovat i v zimě v každém krátkém oteplení. Nárůst hmoty od podzimu do jara se pohybuje od 50 do 450 % dle toho, jak teplá je zima.

Nyní jeden důležitý moment. Rostliny na podzim dominantně ukládají energii do kořenů a kořenových krčků. To ovlivňuje i jejich kvalitu a zásoby energie při jarním startu.

Ukládání energie v rostlinách mohutně zvýší nárůst silné a bohaté kořenové soustavy. Na podzim se prostě vyplatí do řepek investovat. Investujete nejenom do zvýšení předpokladů tvorby výnosu, ale stejnou měrou i do zvýšení výnosové stability. A argument, že se to nevyplatí? Podívejme se na cenu řepky.

Mák – několik slov o sezoně máku s Jiřím Čtvrtečkou v Labrisu

V průběhu sklizně jsem se stihl zastavit v Labrisu, podívat se na novou odrůdu máku s krásně modrou barvou zrníček, Asi proto se jmenuje Azurit a probrat s Jiřím letošní sezonu i výhledy pěstování máku. Přikládám odkaz videa, které je sice již pár dní natočené, ale ještě jsme Vám jej neposílali. https://youtu.be/VDnLKar3t-Y

Odrůdy pšenic dále posílám pro připomenutí odkaz i na video odrůdách pšenic. https://youtu.be/LUr7LxMEXTI

Pěkný den přejí Petr Král – poradce společnosti EGT pro ČR a SR a 

Jarda Mach – vývoj přípravků Energen


Práce s porosty ozimých řepek v září 2022.
Řepka ve fázi 4.až 5. listu
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist