Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPRÁCE S JARNÍMI OBILNINAMI NA ZAČÁTKU KVĚTNA

05.05.2021

V letošním roce se k velkým plochám jarních ječmenů přidaly i velké plochy jarních pšenic, které částečně nahradily nevyseté ozimé pšenice. K tomu můžeme připočíst i jarní ovsy, které posloužily na mnoha farmách jako doplněk pro doplnění mezer po výpadku výsevku ozimých obilnin.

Co jde proti tvorbě výnosu?

 1. Zkrácený čas na vegetaci. Počet dní asimilace plně výkonných porostů znamená počet dní, kdy se v porostech bude ze slunce akumulovat energie, kterou nakonec rostliny použijí pro tvorbu výnosu.
 2. Prodlužující se den ovlivňuje směřování porostů jařin do prodlužovacího růstu. Naopak proti tomu jdou stále nižší teploty. Přísušky, které by brzdily odnožování zatím nehrozí ani v suchých lokalitách, kde mají jařiny, stále dobrý kontakt s kapilární vodou. Zatím nevytvořily velký objem hmoty, který by vodu razantně vyčerpal.
 3. Aktuálně opožděný vývoj rostlin a tím i kořenové soustavy neumožňuje dynamicky čerpat potřebnou sumu živin z půdy. Porosty navíc nemají dostatek času na odnožování.

Je možné dostat porosty jařin do stavu, který by odpovídal datu v kalendáři a vrátil jim výnosový potenciál?

Z větší části ano, ale chce to reagovat rychle a správně. Nikdy jsme netvrdili, že máme patent na pravdu, ale nynější stav jařin, jsme již řešili mnohokrát a vždy se nám u toho dost dařilo. Rostliny umí dobře odpovídat na správné zásahy a pokud nás nezablokuje dlouhodobě nepříznivý průběh počasí, tak máme stále ještě velký prostor na práci s porosty.

Krátké povídání o porostech jarních obilnin přidáváme v odkazu ve videu z Farmy Chmel:

https://www.youtube.com/watch?v=ucxMplZEoU0

Doporučení do odnožování a jeho odůvodnění:

 1. ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 litru/ha. Podpoří tvorbu kořenů, které začnou čerpat více živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji. Produkce cytokininů z rostoucích kořenových špiček snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podpoří odnožení i vyrovnání porostů.
 2. Mangan – v dávce 0,3 až 0,5 l/ha okamžitě podpoří odbourávání auxinů v rostlinách a tím pádem i snížení apikální dominance, posílení slabších odnoží a celý proces odnožování.
 3. CCC – v dávce 1 l/ha – podpoří odnožování a dotahování slabších stébel. U jařin jsou dnes kořeny natolik veliké, že je CCC již nemůže inhibovat, jak tomu bylo v určité době u počátku růstu nových jarních kořenů u ozimých pšenic.
 4. 10 % roztok močoviny – Okamžitě v listech do 40 minut po aplikaci začíná indukovat tvorbu cytokininů a tím i působí velmi podobně, jako v delším čase, podpora růstu kořenů FULHUMEM. Nemusíme se bát do konce odnožování použít kapalnou močovinu ani do sladovnických ječmenů Tím, že podpoří růst odnoží paradoxně způsobí celkovým zvýšením výnosu snížení dusíkatých látek v zrnu. Tak nám vlastně do značné míry funguje i základní výživa dusíkatými hnojivy přes půdu. Pokud jí rostliny přijmou v době odnožování, podpoří nám tvorbu odnoží, výnosu, počtu zrn na m2 a sníží obsah dusíkatých látek v zrnu. Takže uvažovat i o doplnění základní dusíkaté výživy pro urychlení vývoje porostů.
 5. Nadstandartní ošetření – pokud opravdu chceme s porosty rychle podpořit v jejich odnožování a kvalitním růstu, přidáme například 3 až 5 kg cukru a k tomu 1,5 kg/ha P2O5. Je to o krátkodobě působící energii, kterou porosty jako silný impuls využijí k tomu, kam je směřujeme hlavními zásahy.

Co nám může v odnožování porostů jarních obilnin způsobit problém?

 1. Nedostatek vody, který by redukoval kořeny a odhazoval odnože. I proto je třeba preventivně pracovat s kořeny.
 2. Použití vyšších koncentrací auxinů a nitrofenolátů, které zvyšují apikální dominanci, a proto mohou brzdit až zastavovat proces odnožování, nebo v pozdější fázi vývoje porostů způsobit zesílený růst hlavního stébla a odhození již vytvořených odnoží. To opravdu nechcete.
 3. Trinexapacethyl – který naopak využíváme k odhazování odnoží u velmi hustých porostů pšenic ve fázi BBCH 30 až 31.

Je jasné, že díky průběhu jara je kapacita postřikovačů využita maximálně. Dořešují se ještě herbicidy v jařinách i ozimech, dále blýskáček a krytonosec v řepce a je na to málo času. Proto doporučujeme výše uvedený silný tankmix, který jedním silným zásahem podpoří rychlé odnožování jarních obilnin. Nyní v jarních obilninách ovlivňujeme tuny. Postupně s časem bude náš vliv na hlavní výnosové prvky klesat.

Pěkný den a dobrý vývoj počasí přejí Jarda Mach a Petr Král


PRÁCE S JARNÍMI OBILNINAMI NA ZAČÁTKU KVĚTNA
Přesně viditelná hranice kde byl postřikovač s FULHUMEM vypnutý.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist