Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPOZDNÍ PODZIMNÍ OŠETŘENÍ ŘEPEK A PŠENIC – CESTA PROTI PROUDU.

24.10.2015

Aktuální stav prorostů řepek a pšenic – důvody k ošetření.

2/3 porostů řepek jsou nevyrovnané a slabé. Přibližně 85% porostů pšenic je ve fázi 1 listu až 4 listu. Pokud by byl průběh počasí srovnatelný s posledními 2 roky, pak by byla vysoká pravděpodobnost, že porosty budou mít dostatek času, aby se do jara dotáhly do stavu, který nebude rizikový. Pokud bych měl popsat tu nejrizikovější variantu průběhu počasí, pak by to byla dlouhá a mrazivá zima, která by zastavila růst porostů na současném stavu.  Jaro by se otevřelo velmi pozdě a kombinace delšího dne a rychlého nástupu vysokých teplot by razantně donutila slabé řepky do prodlužujícího růstu a neodnožené pšenice do sloupkování. Pracovat s porosty na podzim je jako pojistit výnos proti nepříznivému průběhu počasí. Je jasné, že počasí nepřálo při zakládání porostů, ale právě nyní je prostor, současný negativní stav zcela zvrátit. Nechápu jarní deprese agronomů ze špatného stavu porostu, kterému se dá předejít ještě dnes následným sledem opatření.

Herbicidy. Podzimní aplikace herbicidů do pšenic je rozhodující. Na podzim ani silné poškození nesprávnou aplikací herbicidů nezasahuje na rozdíl od jarních aplikací negativně do tvorby výnosu. Předpovědi počasí napovídají, že teploty budou dostatečně vysoké a podzimní aplikace herbicidů budou smysluplné a účinné. I proto doporučuji provést jejich aplikaci jako první a teprve týden po ní ještě provést stimulační zásahy.

Výživa dusíkem.  Dobře zvolená a rychle provedená výživa N je v tomto okamžiku jedním z  kroků, který bude ovlivňovat následný vývoj porostů a jejich výchozí stav na jaře. Pro pozdní aplikace nelze doporučit nitrátovou formu dusíku, nebo formy dusíku, které se v půdě váží a ke kořenům se dozvávají ve změněné nitrátové podobě (DASA…). Asi nejvhodnější aplikací je obyčejná močovina nebo Urea Stabil. Při dostatku vláhy pak kapalný SAM nebo Amisan. U pevných hnojiv (močoviny) doporučujeme dávku 80 až 100 kg/ha. U kapalných 100 až 150 l/ha.

Doporučení listových aplikací do řepek.  Do porostů řepek doporučujeme: ENERGEN® FULHUM®  v dávce 1 l/ha. K aplikaci doporučujeme přidat 10% roztok kapalné močoviny, 5 kg hořké soli a 0,5 až 1 l/ha bóru. Do slabších porostů přidat 5 kg/ha cukru. Kombinace FULHUM®, močovina a cukr působí na rostliny jako turboakcelerátor a přitom nesnižuje jejich mrazuvzdornost. V případě potřeby přidáme i slabší morforegulaci.

Ilustrační příklad účinku přípravku ENERGEN v řepce.

Doporučení listových aplikací do ozimých pšenic.  Do všech opožděných porostů pšenic a ostatních ozimých obilnin doporučujeme kombinaci 1 l/ha ENERGEN® FULHUM®  - tvorba kořenů a odnoží, 15% močoviny – podpora tvorba cytokininů v listech - tvorba odnoží. Významný je přídavek 3 až 5 kg/ha hořké soli a 0,5 l/ha bóru. Důležitý je i přídavek 0,75 l/ha CCC pro dlouhodobou podporu odnožování. U odrůd s mrazuvzdorností okolo 4 doporučujeme k B přidat i (dle půdní zásobenosti) i P a K. (například MPK Krista v 3 až 5% koncentraci).

Časování.  Herbicidy – co nejdříve a samostatně. Maximálně kombinovat do obilnin s insekticidy, protože se lokálně objevovují ve velkém počtu přenašeči viróz. Výživa N – co nejdříve, zde již není na co čekat a plošně doplnit výživu slabších porostů řepek a pšenic. Listové aplikace stimulace a výživy – do řepek co nejdříve. Do pšenic od 3.listu a při aplikaci herbicidů cca 7 dní a více po aplikaci herbicidů.

Má smysl provádět takto pozdní aplikace?   Má. 1.důvodem byly špatné podmínky pro zakládání ozimů a jejich opožděný, slabý a nevyrovnaný růst. 2. důvodem je riziko nepříznivého průběhu počasí v zimě a na jaře. Zesílení porostu po podzimních aplikacích pak působí jako pojištění vyšší výnosové hladiny. 3. důvodem je úspora, protože zesílení porostů na podzim je v ekonomickém důsledku vždy levnější než záchrana porostů na jaře. Navíc nevíme, jestli pro jarní záchranu dostaneme od přírody prostor. Naši zákazníci ví, že tento článek vede k úsporám použití našich přípravků i jiných stimulátorů na farmě, v průběhu celé vegetace. 4. důvodem je skutečnost, že při teplotách pod 3 až 5o C rostliny začínají dominantně ukládat asimiláty do kořenů, kořenových krčků a odnožovacích uzlů. A to je přesně to, co v tomto okamžiku potřebujeme. Tepelná setrvačnost půdy dlouhé období umožňuje rostlinám kořenový růst. 5. důvodem je skutečnost, že pozdní stimulace a výživa výborně funguje. Viz příklad.

Příklad.  V roce 2012 na  ŠS Humpolec pan ing. František Krupička provedl pozdní aplikace v části pole, kde byl proveden z důvodu poruchy sečky opožděný výsevek odrůdy Tacitus. Dne 20.11.2012 byl na později vysetou část porostu, z důvodu velmi slabého růstu aplikován ENERGEN® FULHUM®  s močovinou v dávce 1 l/ha. Výnos na podzim ošetřené varianty byl 8,07 t/ha a výnos na podzim nestimulované kontroly byl 7,67 t/ha. Rozdíl mezi byl pouze v pozdní podzimní aplikaci přípravku ENERGEN® FULHUM® .Velmi pozdní, podzimní aplikace přinesla navýšení výnosu 400 kg/ha. Toto navýšení má při ceně cca 4000 Kč/t hodnotu 1600 Kč/ha. Po odečtení nákladů na výrobek a  případně i na samostatný pojezd,  je zisk z této aplikace okolo 1000 Kč/ha.

Porost dne 24.4.2013 vypadal takto. Vpravo je později vysetý porost, který byl v listopadu ošetřen z důvodu velmi slabého růstu. 

Pěkný den přeje Ing. Jaroslav Mach


POZDNÍ PODZIMNÍ OŠETŘENÍ ŘEPEK A PŠENIC – CESTA PROTI PROUDU.
Silné kořeny tvoří výnos.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist