Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPostup při odstraňování nadbytečných odnoží pomocí přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR

10.04.2011

Podstata zásahu:

Cílem zásahu je zvýšení apikální dominance. To znamená razantní zesílení toku živin do hlavních stébel a omezení jejich přísunu do nejslabších odnoží. Důsledkem je rozdělení odnoží na silné, které tvoří výnos a slabé a zanikající, které již dále nerostou. Pokud necháme parazitické odnože bez tohoto zásahu dále vyvíjet, pak nám mohou spotřebovat cca 20 až 40 kg N, který se dále (u většiny odrůd), nepodílí na tvorbě výnosu. Současně dojde ke spolehlivému vyrovnání porostu. (Někteří výrobci přípravků s auxinovým účinkem doporučují aplikaci jejich přípravků již do odnožování za účelem vyrovnání odnoží. Doporučuji důrazně počkat, alespoň do fáze BBCH 29, protože odrůdové reakce a průběh počasí mohou způsobit, že porost bude zcela bez odnoží).

 

Nástroje:

Auxiny a jejich prekurzory: Z přípravků Energen doporučujeme přípravek s auxinovým účinkem na obilniny a tím je ENERGEN AKTIVÁTOR  v dávce 1 litr/ha. Výsledkem je při normálním průběhu počasí velmi silná eliminace parazitických odnoží, které by rostlině zbytečně odebíraly energii. Velmi důležitým důsledkem zvýšení apikální dominance je velmi dobré vyrovnání síly všech hlavních odnoží a vysoká eliminace redukcí zrn v klase. Nejdůležitějším důsledkem pro tvorbu výnosu je zvýšení nebo udržení počtu zrn v klase. Auxinový účinek dokáže velmi silně eliminovat i negativní antiauxinový účinek antigiberelinů (Modus, CCC) tím, že odstraní inhibici prodlužovacího růstu klasu. Tím vrátí zpět o 5 až 7 dní i termín sklizně, mírně však snižuje jejich účinek na krácení (cca o 15%).

 

Modus: Velmi slabé jarní odnože dokáže odstranit přípravek Modus. Z tohoto důvodu je velmi výhodné jeho aplikaci spojovat s auxinovým přípravkem ENERGEN AKTIVÁTOR, protože jejich synergický účinek eliminuje v růstu velmi spolehlivě všechny parazitické odnože. Modus však na rozdíl od AKTIVÁTORU můžeme použít jen do délky klasu 0,7 cm. Přípravek Modus je smysluplné pro tento fyziologický účinek aplikovat od 0,2 do 0,3 litru/ha.

 

Fenolické látky: Nitrofenoláty a listová hnojiva obsahující nitrofenoláty, jsou vhodné jako doplněk auxinového účinku při velkém nadbytku odnoží, protože prodlužují v čase auxinový účinek.

 

Aktuální stav:

Porosty jsou po zimě a jarním odnožování velmi nevyrovnané. Současný průběh teplot a srážek nám však na většině lokalit vede porosty do mírného až vysokého nadbytku počtu odnoží.

 

Odrůdy:

Základním úhlem pohledu musí v tomto okamžiku být konečný počet klasů na m2 , který od odrůdy očekáváme a znalost odrůd a jejich reakcí. Je velký rozdíl jestli se nám porost odrůdy klasového typu (Ludwig, Bohemia, JB Asano), směřuje do nadbytku 150 klasů na m2 , nebo jestli se nám odrůdy kompenzační (Sultán, Federer, Cubus), směřují do nadbytku 300 klasů. Klasové odrůdy a odrůdy tvořící výnos hustotou porostu (Potenciál, Bakfis), při nadbytku odnoží velmi rychle snižují HTS, trpí redukcemi zrn v klase a snižují výnos. Oproti tomu odrůdy čistě kompenzační dokáží zvládnout bez negativních dopadů na tvorbu výnosu i nadbytek 300 klasů na m2 . Všechny skupiny odrůd řeší vysoký počet stébel tvorbou parazitických odnoží bez klasu, ale pouze většina kompenzačních odrůd, dokáže tento problém eliminovat následným přesunem asimilátů do hlavních stébel. Na auxinový zásah reagují velmi pozitivně všechny skupiny odrůd (klasové, kompenzační i ty co tvoří výnos hustotou porostu) v čele s kompenzační odrůdou Magister. Upozornění: Velké riziko ukazuje nová klasová odrůda JB Asano, která v tuto dobu silně odnožuje a není výjimkou na ní nalézt 5 podzimních a 7 jarních odnoží.

 

Různý průběh počasí ve fázi BBCH 29 až 31

Pro úspěšnost a dostatečný účinek tohoto zásahu je důležité si uvědomovat vazbu na průběh počasí.

Sucho a teplo.

Jestliže je takový průběh počasí, že je sucho a teplo, (jaro 2007 a 2009), pak dochází k přirozenému ukončení odnožování. Pak na eliminaci parazitických odnoží zcela postačuje buď dávka 0,5 litru/ha přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR, nebo jsou sucho a vysoké teploty tak výrazné, že eliminaci parazitických odnoží zajistí samotný průběh počasí. Bez slabšího auxinového zásahu ve fázi BBCH 29 až 31 však zůstanou odnože nevyrovnané.

Normální vláha i teploty. (Zatím to vypadá na průběh jara 2011)

Při normálním průběhu počasí je zapotřebí, zvláště u kompenzačních a odnoživých odrůd, provést auxinový zásah v dávce 1 l/ha přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR.

Dlouhodobé chladno a vlhko.

Jestliže jsou dlouhodobě nízké teploty a dostatek vláhy (jaro 2006, 2010), pak probíhá přirozená morforegulace. Při takovémto průběhu počasí tvoří odrůdy jako Potenzial, Bakfis, JB Asano… často enormní počet odnoží. Klasové odrůdy jsou schopny odhodit parazitické odnože dávkou 1 l/ha přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR. Problém však nastává u většiny kompenzačních odrůd a odrůd vysoce odnoživých, kde k eliminaci tvorby parazitických odnoží je zapotřebí buď velmi silné auxinové dávky (až 1 až 1,5 l/ha přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR navíc v kombinaci s 0,3 l/ha Modusu a s prodloužením auxinového účinku pomocí nitrofenolátů v dávce od 0,2 l/ha výše).

 

Vlastní Kuchařka - volba síly a termínu zásahu dle stavu porostu:

Kombinace umístění aplikace v čase do konkrétní růstové fáze s vhodně zvolenou silou zásahu nám určuje konečný výsledek.

 

Síla zasahu:

 

a)    Vysoký přebytek stébel na m2- Pokud máme porost, kde nám na m2 přebývá 700 až 1500 stébel, pak musíme volit silný auxinový účinek v kombinaci s doplňkovými aplikacemi. Doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 1 l/ha (u nejsilněji odnožených porostů směřujících nad 2000 stébel na m2), doporučujeme dávku přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR až 1,5 l/ha. Podpůrně lze kombinovat auxinový účinek Aktivátoru a Modusem v dávce 0,3 l/ha a nitrofenoláty od 0,2 l/ha.

b)   Střední až silný přebytek stébel na m2- Pokud máme porost, kde nám na m2 přebývá 300 až 700 stébel, pak stále ještě musíme volit silný auxinový účinek v kombinaci s doplňkovými aplikacemi. Doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 1 l/ha. Podpůrně lze kombinovat auxinový účinek Aktivátoru s Modusem v dávce 0,3 l/ha.

c)    Slabý přebytek stébel na m2- Pokud máme porost, kde nám na m2 přebývá 150 až 300 stébel, pak doporučujeme volit auxinový účinek v kombinaci s doplňkovými aplikacemi. Doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,5 až 0,7 l/ha. Podpůrně lze kombinovat auxinový účinek Aktivátoru s Modusem v dávce 0,3 l/ha.

 

Termín zásahu:

d)   Časná aplikace ve fázi BBCH 29 až 30 – v tomto termínu aplikace je redukce nadbytečných odnoží velmi vysoká. Dokonce může odstranit i slabší podzimní odnože. Termín je vhodný pro porosty s vysokým až středně silným nadbytkem odnoží. (Je možná kombinace Aktivátor, Modus, Nitrofenoláty).

e)   Střední aplikace ve fázi BBCH 30 až 31 do délky klasu 0,7 cm – v tomto termínu aplikace je redukce nadbytečných odnoží středně vysoká. Může odstranit i slabší podzimní odnože, pokud použijeme nejsilnější kombinaci síly zásahu. Termín je vhodný pro porosty se středně silným nadbytkem odnoží. (Je možná kombinace Aktivátor, Modus, Nitrofenoláty).

f)     Pozdní aplikace ve fázi BBCH 32 a později – v tomto termínu aplikace je redukce nadbytečných odnoží středně vysoká až slabší. Nemůže již odstranit slabší podzimní odnože. Termín je vhodný pro porosty se slabým nadbytkem odnoží.  (Je možná kombinace Aktivátor, Nitrofenoláty). (Modus = krácení musí být preventivně ukončeno do délky klasu 0,7 cm – řežeme rostliny nožem a počítáme s tím, že klas každý den přirůstá až o 0,2 cm).

g)   Co se zaplevelenými porosty? Jestliže máme z různých důvodů porost zaplevelený, pak nemůžeme herbicid kombinovat se stimulací, protože každý funkční stimulátor regeneruje plevele a přípravky Energen je regenerují velmi silně. V tomto případě doporučujeme vyřešit nejprve plevele, zakrátit porost. Teprve když jsou plevele skutečně mrtvé, můžeme aplikovat auxinový účinek. Doporučujeme například v kombinaci s fungicidem nebo s takovou listovou výživou, která obsahuje nitrofenoláty, aplikovat přípravek ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 1 l/ha. Již vytvořené parazitické odnože sice již nezmenšíme, ale odebereme jim výživu, kterou přesměrujeme do klasů hlavních stébel. I takto opožděná aplikace auxinového účinku přináší vysoký efekt v navýšení HTS.

 


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist