Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPopis aktuálního stavu a rizik vývoje porostů na začátku března 2024

01.03.2024

Po celý únor díky vyšším teplotám a srážkám probíhala velmi intenzivní regenerace porostů na lehčích půdách. Na těžších půdách a tam, kde byl nadbytek srážek, probíhaly růstové procesy pomaleji. Nyní na začátku března se porosty směřují do aktivního růstu, který je ale doprovázen často nedostatkem N, Mg, S, a Ca. Zvláště pak tam kde díky rozbahněné půdě nebylo možné porosty včas přihnojit. U řepek k tomu přistupuje další problém, a to je dnes již dlouhodobý výskyt krytonosce. Ten, díky tomu, že přezimuje jako dospělec, má již bohužel v teplejších lokalitách odpracováno a nakladeno.

OBILNINY – pšenice ozimá a ječmeny

V teplejších regionech jsou rané odrůdy pšenic v hlavním stéble, již za fází prvého kolénka. Vegetace je tím pádem o měsíc posunutá dopředu.

Silné a dobře odnožené porosty nalezneme v místech, kde na podzim nebyl problém se vzcházením. Díky současným teplotám a relativnímu dostatku až nadbytku vody v půdě, mají porosty velkou růstovou dynamiku i ve středně těžkých půdách. Zde se nám na první pohled tvoří i velká skupina porostů ozimých obilnin, které budou přehuštěné. Do takovýchto porostů nespěcháme s vysokou sumou výživy a volíme pomalou výživu dusíkem (močovina) nebo nižší dávky ledku. Připadají v úvahu i hnojiva s obsahem síry (Sulfan, Močovina se sírou, DASA).

Středně silné a slabší porosty nalezneme na severních expozicích a na těžších půdách, nebo na zamokřených částech pozemků. To se týká letos ve zvýšené míře i souvratí, kterých vcelku nejsou malé plochy. U těchto porostů volíme rychlejší ledková hnojiva v dávkách nad 200 kg/ha.

Rizika a návrhy opatření do obilnin:

U všech typů porostů lze očekávat, že díky dlouhodobému nadbytku vláhy, (s výjimkou zcela lehkých a písčitých lokalit), bude vnitřní struktura kořenů postavena na podporu dýchání v nadbytku vody. Takovéto kořeny neumí trhat vodu z půdy, pokud přijde přísušek. Takovéto kořeny velmi dobře pracují v aktuálním nadbytku vláhy. Proto potřebujeme nutně podpořit obnovu růstu nových kořenů. Je to rozhodující pro dynamiku růstu porostů. Každý den plně funkční vegetace a fotosyntézy, která jede na plný výkon, je přímo úměrný tvorbě výnosu.

Proto doporučujeme do porostů ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha nebo ještě lépe v dělené dávce 2x 0,25 l/ha. FULHUM má novou formulaci, a právě to co se děje toto jaro umí výborně. K tomu podporu práci s dusíkem a zvýšení schopnosti kořenů trhat vodu z půdy.

Díky proplavené síře a díky horšímu fyziologickému a energetickému  stavu porostů po zimě, lze předpokládat významně horší schopnost přijímat a zpracovávat v počátku vegetace dusík z půdy.                                                      

Co dále doporučujeme do obilnin?

  1. Poskytnout porostům proplavenou síru pro zlepšení příjmu dusíku.
  2. Špatný a pomalý příjem dusíku můžeme částečně eliminovat postřikem močoviny od 10 do 15 % (v odnožování to není problém), nebo 8 % síranu amonného a podobných typů hnojiv.
  3. Příjem a zpracování výživy kořeny bude limitovati malá rezerva energeticky bohatých zásobních látek. Proto je výhodné přidat 5 kg/ha cukru nebo melasy.
  4. Určitě bude v mnoha porostech chybět bór a mangan.
  5. Pro kvalitní a dynamický vývoj porostů bude mít význam doplnit přes list i fosfor. (Například vodorozpustným Fertisolem nebo Fortefeedem).

VIDEO – OVLIVNĚNÍ DIFERENCIACE A PRODUKTIVITY KLASU:

https://youtu.be/KRdaEygqkJw?si=qF2ac0d3TjKTERjk

ŘEPKA OZIMÁ

Porosty řepek letí růstově vzhůru, ale kvalita nových pletiv je daleko více problematická než u pšenic. Platí zde velmi podobná doporučení a prakticky ze stejných důvodů, jako do obilnin s jistými modifikacemi a doplněním.

 Rizika a návrhy opatření do řepek:

  1. Zcela jasným rizikem navíc je lokálně poměrně masivní výskyt krytonosce.
  1. V průběhu dlouhodobého nadbytku vláhy a také z důvodu mrazových poškození lze předpokládat vhodné podmínky pro rozvoj houbových onemocnění.
  1. Stav a výkon kořenové soustavy bude malinko lepší a trochu méně rizikový než u obilnin, přesto doporučujeme práci s kořeny. Již proto, že vnitřní fyziologický a energetický stav bude horší než u obilnin.

Proto doporučujeme do porostů ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha nebo ještě lépe v dělené dávce 2x 0,25 l/ha. FULHUM má novou formulaci, a právě to co se děje toto jaro umí výborně. K tomu podporu práci s dusíkem a zvýšení schopnosti kořenů trhat vodu z půdy. U silných porostů bude stačit jedna aplikace dělené dávky Fulhumu, s následnou aplikací Stimulu Plus v období dlouživého růstu.

Do porostů kde bude menší počet jedinců, (25 a méně rostlin na m2), doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, který pracuje stejně jako FULHUM s novou formulací, ale navíc podpoří tvorbu postranních větší. Dávka je 0,5 l/ha nebo ještě lépe v dělené dávce 2x 0,25 l/ha.

  1. Nevynechávat S z přihnojení. Potřeba dodat 30-50 kg S za vegetaci.

   

   

Co dále doporučujeme do řepek?

Poskytnout porostům proplavenou síru pro zlepšení příjmu dusíku. U řepek má síra ještě další význam, protože na počátku jarní regenerace porostů ovlivňuje společně s dostatkem fosforu počet generativních orgánů na rostlině.

Podobně jako u postřik močoviny od 10 % (v odnožování to není problém), nebo 8 % síranu amonného a podobných typů hnojiv.

Přídavek energie bude mít u řepek vyšší význam než u obilnin, a proto je výhodné přidat 5 kg/ha cukru nebo melasy. K vyšší dávce bóru a manganu bude mít význam přidat i molybden.

Výživa fosforem přes list je u řepek jedním z nejdůležitějších momentů mimokořenové výživy. (Například vodorozpustným Fertisolem nebo Fortefeedem).

Pozor na aktuální snížení mrazuvzdornosti obilnin i řepek.

Aktivní růst v současné době razantně snižuje mrazuvzdornost. Proto upozorňujeme na to, že některé z výše uvedených kombinací, kam patří i použití draslíku, fosforu, bóru a cukru v listové výživě významným způsobem podpoří mrazuvzdornost. Podpora růstu kořenů Fulhumem pak vytvoří v podobě velkých kořenů porostům silnější půdní čerpadlo, které je důležité pro regeneraci porostů po poškození.

 

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach

                                


Popis aktuálního stavu a rizik vývoje porostů na začátku března 2024
Přednáška o diferenciaci a produktivitě klasu na YouTube kanál ENERGEN CZ
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist