Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekPOHLED NA POROSTY OZIMŮ OD POLOVINY DUBNA

11.04.2021

POHLED NA POROSTY OZIMŮ OD POLOVINY DUBNA

Letos je vysoká vláhová jistota, kterou můžeme na většině území vztáhnout na dobrou zásobu kapilární vody. Přesto v mnoha regionech začíná půda odshora rychle a silně prosychat. Druhým momentem je chladný průběh jara, který zpožďuje vývoj porostů. To vyžaduje opakovanou práci s porosty.

NĚKOLIK SLOV K DOSAVADNÍMU VÝVOJI OBILNIN. Zpožďování vývoje velkých ploch pozdě vysetých pšenic je nepříznivé. Na těžších a zamokřených půdách provádíme kontrolu kořenové soustavy. Její velikost bude letos rozhodující pro výnos. Velké kořeny morforegulují, a proto budou lépe dotahovat ve slabších porostech odnože a zabrání zesilování hlavního stébla a odhazování odnoží. Opakovaná podpora tvorby kořenů je letos nutností. Rostliny s velkými kořeny mají o 20 až 30 % vyšší příjem výživy z půdy, a to bude určovat tvorbu výnosu. V sušších regionech bude také důležité, aby porosty obilnin držely kontakt s ustupující kapilární vodou. Doporučujeme kontrolovat aktuální stav kořenové soustavy i u ozimých ječmenů a pěkně, včas založených porostů ozimých obilnin. Obnova jarních kořenů letos neprobíhá příliš dobře.

OZIMÁ PŠENICE: Do většiny porostů z pozdních výsevů doporučujeme znovu podpořit kořeny 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. I do pěkných porostů má význam letos dát 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS na nastartování bohatší tvorby kořenů, protože jsou opožděné. K tomu přidáme do 7 % až 10 % kapalné močoviny a 0,1 až 0,2 l/ha bóru. Do porostů, které trpí buď přemokřením nebo přísuškem, (obojí je letos časté), doporučujeme 1,5 kg P2O5 a 3 až 5 kg cukru na ha. Do každé aplikace od druhého kolénka, má smysl přidávat 0,1 až 0,2 l/ha ENERGEN 3D PLUS. Podpoří zadržení vody v rostlině a 4x zvýší zabudování nitrátové formy dusíku.

Velmi přesně popisuje aktuální potřeby s prací s ozimými pšenicemi video z Útušic blízko Plzně, z farmy bratrů Říhánků. https://www.youtube.com/watch?v=cpNwdo8lgrs&t=19s

OZIMÝ JEČMEN: Doporučujeme rozlišit práci s krmnými a sladovnickými ječmeny. Do sladovnických je výhodné v přísuškových regionech od počátku sloupkování až do aplikace s klasovým fungicidem aplikovat 0,1 až 0,2 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, který má stejně silný účinek na zadržení vody v rostlině jako ENERGEN 3D PLUS s tím rozdílem, že nemá podporu práce s dusíkem, což je do sladovnických ječmenů výhodou. Pokud by hrozil vysoký obsah dusíku v zrnu, pak můžeme dávku FRUKTUSU zvýšit na 0,5 až 0,7 l/ha, což mimo jiné zvýší HTZ a sníží propad zrna pod sítem. V krmných ječmenech postupujeme jako v pšenici.

Práci s ozimými ječmeny na těžkých půdách popisujeme ve videu ze Statku Kutlíře.  https://www.youtube.com/watch?v=kBvuZTKLsfQ&t=179s

JARNÍ JEČMENY A JARNÍ PŠENICE: Nemůžeme se o nich nezmínit. Do obou letos mírně opožděných plodin doporučujeme 0,5 l/ha FULHUM, 7 % až 10 % kapalné močoviny a 0,1 až 0,2 l/ha bóru. Do porostů v plném odnožování s kořeny okolo 2 cm pak 0,5 až 0,8 CCC a mangan. Kombinace fosforu s cukrem bude vysoce funkční nadstavbou.

ŘEPKA OZIMÁ: Po celou dobu prodlužovacího růstu až do konce do kvetení doporučujeme ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Řepky spotřebují po odkvětu 20 % dusíku. Proto potřebují mít až do konce výkonné kořeny. STIMUL silně podpoří tvorbu a udržení kořenové soustavy, 4x zvýší zpracování nitrátové formy dusíku, což je pro nitrátomilné řepky významné a zadrží vodu v rostlině.

Navštivte na YouTube kanál ENERGEN CZ, kde naleznete poradenská videa. Na webu www.energen.info jsou aktuální videa.

Na videu z Farmy Brodský z Liberecka se můžeme podívat na povídání o několikaletých zkušenostech s pěstováním clearfieldové řepky. https://www.youtube.com/watch?v=EcF8pwOyBIU&t=1s

Připomínáme i aktuální téma – využití ENERGEN STIMUL PLUS do řepek. https://www.youtube.com/watch?v=XrVJF34RYzs

KRÁCENÍ POROSTŮ PŠENIC A VÝZNAM POUŽÍVÁNÍ APIKÁLU:  Husté porosty pšenic krátíme trinexapacethylem, který nám pomáhá odhodit ty nejslabší odnože.  Řídké porosty pšenic krátíme CCC, které nám bude podporovat dotahování slabších odnoží a zahušťovat porost. Pšenice, které mají optimální počet silných odnoží, krátíme tak, abychom byli neutrální k hustotě. Můžeme například volit 0,2 l/ha trinexapacethyl a 0,5 až 0,8 l/ha CCC. Univerzální látkou, která neovlivňuje hustotu porostu je prohexadion calcium. Je zajímavý i tím, že se při jeho používání nemusíme ohlížet na délku klasu a neovliňuje hustotu porostu. (Pokud je k němu ve výrobku přidán trinexapacethyl, pak to již neplatí). U všech ostatních „krátidel“ by délka klasu v hlavním stéble měla být maximálně 1 cm.

Ke každému krácení má smysl přidávat 0,1 litru/ha ENERGEN APIKÁL, který v této dávce neovlivní hustotu porostu, ale vrací klasům podstatnou část asimilátů, které jim krácením bereme. Pokud se jedná o včasné výsevky hustých pšenic, můžeme je ředit zvýšením dávky APIKÁLU na 0,3 až 0,5 l/ha. Do každého krácení doporučujeme přidat 0,5 l/ha bóru, který zpevňuje pletiva.

Vše směřujeme k tomu nejdůležitějšímu. K produktivnímu klasu.

JEŠTĚ NĚKOLIK SLOV K POUŽÍVÁNÍ AUXINŮ.  Auxiny ve vyšších dávkách – například APIKÁL v dávce 0,5 l/ha, mají od fáze prvního kolénka jediný problém. Pokud současně přijde období sucha, které má také auxinový, mohlo by dojít k jejich přílišnému naředění. Pokud nejsou porosty hodně husté a jsme v přísuškové oblasti, je výhodné s aplikací vyšších dávek APIKÁLU počkat. Aplikační okno na ředění porostů APIKÁLEM začíná ve fázi BBCH 30 a končí v polovině sloupkování. Doporučujeme počkat, jak naředí porosty příroda a teprve potom zasáhnout. Je to hra na jistotu. Navíc u auxinů, na rozdíl od antigiberelinů krátících porosty, není v první polovině sloupkování délka klasu rozhodující. APIKÁLEM u hustých porostů omezíme redukce zrn v klasu, zvýšíme HTZ a obsah dusíkatých látek. Navíc má APIKÁL stejnou hladinu huminových látek jako FULHUM, a proto stejně kvalitně pracuje s kořeny, a to bude letošní jaro rozhodující.

Ing. Petr Král – poradenství Energen pro ČR a SR  

Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků Energen


POHLED NA POROSTY OZIMŮ OD POLOVINY DUBNA
NA JAŘE 2021 JE DOMINANTNÍ POTŘEBOU PODPORA PRÁCE KOŘENŮ
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist