Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekPODROBNÁ DOPORUČENÍ PRO KVĚTEN A PRVNÍ POLOVINU ČERVNA.

15.05.2021

ROZHODUJÍCÍ PRÁCE POSTŘIKOVAČŮ V ČASE „MEZI KAPKAMI DEŠTĚ“

V letošním roce se vytvořil poměrně velký prostor pro smysluplné ovlivňování vývoje porostů různých plodin. Je to dáno nejenom nepříznivým průběhem podzimu 2020 a dubna 2021 na straně jedné, ale také solidními cenami komodit, které dávají úsilí o dosažení vyššího výnosu i kvality smysl. V následujícím textu se budeme věnovat prioritám, které se nám od poloviny května začínají rýsovat. Víme, že mnozí agronomové účinky „vodiček“ berou jako věc víry, ale Ti, kteří si cílené a dlouhodobě testované fyziologické účinky našich přípravků odzkoušeli, ví, kolik peněz může být skryto v jednom jediném postřiku. Například v použití AKTIVÁTORU pro zvýšení produktivity klasu a obsahu dusíkatých látek v zrnu. Tato aplikace v roce 2020 napříč odrůdami zvyšovala výnos o 0,4-1,5t na ha.

OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU OZIMÝCH OBILNIN.

Od poloviny května metají v nížinách rané odrůdy ozimých pšenic a s postupem času bude do vyšších nadmořských výšek tento proces pokračovat. Již od fáze BBCH 37 můžeme aplikací přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,3 až 0,4 l/ha příznivě ovlivnit zvýšení toku asimilátů do zrn. Toto okno je otevřené až do poloviny mléčné zralosti. Z tohoto důvodu je smysluplné spojit AKTIVÁTOR například s fungicidem do klasu. Odrůdy nám v pokusech reagují různě, ale nejslabší navýšení HTZ bývá v přísušku okolo 0,5 gramu. U některých odrůd je reakce taková, že zvýší HTZ až o 3 gramy. Pokud není úplné sucho, je vždy reakce vysoká a jistá. A to se již enormně promítá i do tvorby výnosu. Navíc ENERGEN AKTIVÁTOR obsahuje i „3DÉČKO“, takže v těch 0,3 l/ha má skrytý účinek i 0,15 l/ha „3 DÉČKA“. A to je pro zadržení vody v rostlině a podporu práce s dusíkem plně postačující. U práce s dusíkem připomínáme podporu aktivity nitrátreduktázy a přibližně 4násobné zvýšení příjmu a zabudování dusíku. Tím zvýšíme obsah dusíkatých látek v zrnu. To je komplexní účinek, který je opravdu smysluplné do porostů pšenic použít. Agronomové, kteří si tuto aplikaci odzkoušeli v loňském roce v ČR i SR byli spokojeni. A jako bonus Vám napovíme, co již několik let v kombinaci s AKTIVÁTOREM někteří agronomové s velkým úspěchem používají v tankmixu. Aplikaci doporučujeme po 20.hodině z důvodu vyššího fyziologického účinku. Doporučujeme 0,3 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR, klasový fungicid, 500 až 700 gramů/ha P2O5, 3 až 4 kg/ha síranu amonného a 3 až 5 kg/ha cukru. Kdyby byly přes den vysoké teploty, tak jako ochranný faktor můžete použít 0,3 l/ha zinečnatého hnojiva. Cukr v kombinaci s fosforem a auxinem má velký význam v době plnění zrna. Je to totiž jediné období, kdy obilnina, i když neprodělala žádný stres, potřebuje dostatečný přísun rychlé energie, aby plnohodnotně přesunula asimiláty do zrna. Celý proces sice zvyšuje odpar vody, ale to ochrání účinek „3DÉČKA“ obsaženého v AKTIVÁTORU.

Budeme na toto téma natáčet videa, ale v předstihu přikládáme odkaz na video o ovlivnění produktivity klasu z loňského roku: https://www.youtube.com/watch?v=5szgng-tnbw&t=1s Asi jenom podotknu, že díky pokusům a mnoha výsledkům již dnes nedoporučujeme 0,5 l/ha AKTIVÁTORU, ale jako základní dávku 0,3 až 0,4 l/ha.

Sumarizace: Použití AKTIVÁTORU zvyšuje výnos prostřednictvím zvýšení HTZ, snižuje propad zrna pod sítem tím, že přesune více asimilátů do klasu, zvýší dusíkaté látky a chrání rostliny před ztrátou vody v suchu.

POZDNÍ VÝSEVY OZIMÝCH PŠENIC – slabé kořeny – to je stejný problém, co mají JARNÍ PŠENICE.

Do pozdních kořenů ozimých pšenic, zvláště ve vyšších nadmořských půdách a do pozdnějších odrůd stále doporučujeme opakovat postřik ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,25 až 0,5 l/ha. A doporučujeme zkontrolovat velikost kořenové soustavy i u porostů, které jsou dále ve vývoji. I tam bychom doporučili stále ještě použít 0,3 l/ha FULHUMU. Do jarních pšenic použijte všechno, co jsme před nějakou dobou doporučovali do pozdních výsevů ozimých pšenic. FULHUM, mangan, CCC, rozpuštěnou močovinu, fosfor a tam, kde je nadbytek vody i cukr.

Pšenice díky malým kořenům, které způsobily nízké teploty, nečerpají z hlubšího horizontu půdy dostatek živin, kořeny nepodporují dostatečně odnožování a často utíká hlavní stéblo. Takovéto porosty jsou zranitelné v momentě, kdyby ve finále přišlo sucho a ztratily by kontakt s kapilární vodou. Současně lze u nich předpokládat slabší vývoj klasu díky nedostatku výživy.

Přikládáme video z jarní pšenice, které má bohužel stále platnost i pro mnoho opožděných porostů ozimých pšenic.

https://www.youtube.com/watch?v=iCFBXdMu2GA

JARNÍ, SLADOVNICKÉ JEČMENY.

Co jde proti tvorbě výnosu?

  1. Zkrácený čas na vegetaci. Počet dní asimilace plně výkonných porostů znamená počet dní, kdy se v porostech bude ze slunce akumulovat energie, kterou nakonec rostliny použijí pro tvorbu výnosu.
  2. Prodlužující se den ovlivňuje směřování porostů jařin do prodlužovacího růstu. Naopak proti tomu jdou stále nižší teploty. Přísušky, které by brzdily odnožování zatím nehrozí ani v suchých lokalitách, kde mají jařiny, stále dobrý kontakt s kapilární vodou. Zatím nevytvořily velký objem hmoty, který by vodu razantně vyčerpal.
  3. Aktuálně opožděný vývoj rostlin a tím i kořenové soustavy neumožňuje dynamicky čerpat potřebnou sumu živin z půdy. Porosty navíc nemají dostatek času na odnožování.

Odkaz na krátké video z jarního ječmene. Porosty jsou často velmi pěkné, ale k datu o 20 dní zpátky. S jejich opožděným vývojem pomůže podpora tvorby kořenů. https://www.youtube.com/watch?v=LyJ0aQ8lwPs&t=56s

Jarní obilniny obecně, mají v letošním roce velké zpoždění ve vývoji a většinou málo odnoží, slabý růst a poloviční kořeny. Práce s kořeny bude mít u nich v letošním roce dvojnásobný význam. Zahuštění porostu bude také snižovat dusíkaté látky.

Doporučení do odnožování a jeho odůvodnění:

  1. ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 litru/ha. Podpoří tvorbu kořenů, které začnou čerpat více živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji. Produkce cytokininů z rostoucích kořenových špiček snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podpoří odnožení i vyrovnání porostů.
  2. Mangan – v dávce 0,3 až 0,5 l/ha okamžitě podpoří odbourávání auxinů v rostlinách a tím pádem i snížení apikální dominance, posílení slabších odnoží a celý proces odnožování.
  3. CCC – v dávce 1 l/ha – podpoří odnožování a dotahování slabších stébel. U jařin jsou dnes kořeny dostatečně veliké, že je CCC již nemůže inhibovat.
  4. 10 % roztok močoviny – Okamžitě v listech do 40 minut po aplikaci začíná indukovat tvorbu cytokininů a tím i působí velmi podobně, jako v delším čase, podpora růstu kořenů FULHUMEM. Nemusíme se bát do konce odnožování použít kapalnou močovinu ani do sladovnických ječmenů Tím, že podpoří růst odnoží paradoxně způsobí celkovým zvýšením výnosu snížení dusíkatých látek v zrnu. Tak nám vlastně do značné míry funguje i základní výživa dusíkatými hnojivy přes půdu. Pokud jí rostliny přijmou v době odnožování, podpoří nám tvorbu odnoží, výnosu, počtu zrn na m2 a sníží obsah dusíkatých látek v zrnu. Takže uvažovat i o doplnění základní dusíkaté výživy pro urychlení vývoje porostů.
  5. Nadstandartní ošetření – pokud opravdu chceme s porosty rychle podpořit v jejich odnožování a kvalitním růstu, přidáme například 3 až 5 kg cukru a k tomu 1,5 kg/ha P2O5. Je to o krátkodobě působící energii, kterou porosty jako silný impuls využijí k tomu, kam je směřujeme hlavními zásahy.

OCHRANA POROSTŮ PŘED PŘÍSUŠKY A PODPORA PRÁCE S DUSÍKEM– ENERGEN 3D PLUS.

„3DÉČKO“ je naším nejprodávanějším výrobkem v regionech s nedostatkem vláhy. A nejenom to. Mnoho agronomů, si již ověřilo že paušální přídavek opakované dávka 0,1 až 0,2 l/ha „3DÉČKA“ opravdu podpoří i zvýšení obsahu dusíkatých látek u potravinářských pšenic. Zvláště zajímavý je tento účinek u odrůd, které právě obsah NL nemají stabilní, nebo si dusíkaté látky snižují vysokými výnosy. Stejný problém může nastat i u porostů, které jsou nadměrně husté a nezvládají zrno doživit dusíkem. Zde všude má smysl „3DÉČKO“ opakovaně použít.

Další plodinou po potravinářských pšenicích, vhodnou pro použití „3DÉČKA“, je řepka v období od počátku kvetení přes růst šešulí. Je nitrátomilná, a proto velmi dobře reaguje na „3DÉČKO“ zvláště na konci vegetace. Současně tím dostává i protistresový deštník. Vzhledem k většímu objemu hmoty, funguje lépe v řepce vyšší dávka 0,2 až 0,3 l/ha „3DÉČKA“. Mnoho farem jej dnes po opakovaných zkušenostech má zařazeno jako pevnou součást svojí technologie v mnoha plodinách. Doporučujeme přidávat k postřikům proti hlízence, která zvláště v regionech s vláhovou jistotou může značně škodit. Abychom doložili, že i ve velmi těžkých podmínkách mělo letos smysl pracovat s kořeny, výživou a energií, přikládáme video z AGROSPOLU Staříč. Pro srovnání se můžete podívat i na výchozí stav porostů řepek 8 týdnů před natočením tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=eMI6MGxZzoM

Porosty řepek se vyplatí letos podpořit a chránit jejich tvorbu výnosu.

MÁK SETÝ – ZÚROČENÍ MNOHALETÝCH ZKUŠENOSTÍ

Vzcházení porostů máku proběhlo v letošním podivném jaře sice pomalu, ale poměrně bezpečně. Mák, stejně jako ostatní jařiny je ale oproti minulým rokům ve zpoždění ve svém vývoji. Proto má smysl s ním pracovat. Máme do máku několik postupů, které reagují zvláště na hustotu porostu. Ve fázi listových růžic doporučujeme do hustých porostů 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Husté porosty si navzájem redukují tvorbu kořenů, a to může být společně se zpožděním vývoje máku limitující pro tvorbu výnosu. Do řídkých porostů doporučujeme v listové růžici, nebo když začíná jít do prodlužovacího růstu, 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, který mimo razantní podpory tvorby kořenů a práce s dusíkem jako FULHUM, rostliny máku navíc pomáhá větvit a zvyšovat tak počet květů na rostlině. V pozdější fázi hlavního růstu máme odzkoušen ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. V mnoha pokusech i provozních aplikacích jsme si ověřili, že je výhodné na počátku prorůstání listových růžic spojit dávku FULHUMU nebo AKTIVÁTORU rovnou se STIMULEM. Zvláště v letošním roce, kdy je na doraz kapacita postřikovačů bude tato jednorázová dávka velkou výhodou. Poslední dva roky jsme testovali, co k ENERGENŮM do tohoto postřiku přidat. Mikroprvky v čele se zinkem a bórem jsou výbornou volbou, do 5 kg/ha močoviny podpoří buněčné dělení, do 1,5 kg P2O5 působí v kombinaci s cukrem (3 až 5 kg/ha), jako velmi silná dávka krátkodobě působící energie. Je toho možná pro někoho dost, ale pokud chceme porosty rychle posunout v čase a dát jim impuls, který je zavede do správných kolejí tvorby kořenů, nadzemní hmoty a tvorby výnosu, tak je to tak akorát. A to nemluvím o tom, že významně silnější účinek by měla dělená dávka, ale na to letos asi nebude čas.

Sumarizace: Využití systému ENERGEN do máku zvětšuje velikost makovic, HTZ a příznivě ovlivní dotažení velikosti menších semen na průměr.

BRAMBORY.

Brambory jsou plodina, která má podobně jako oves a hrách, velmi silnou pozitivní reakci na podporu růstu kořenů. Doporučujeme použít od fáze BBCH 20, (malý kopeček listů), 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Rostliny razantně zvětší objem kořenů a mírně prodlouží stolony. Výsledkem takovéto aplikace je proto i zvýšení počtu hlíz na rostlině. Pokud nezvýšíme výživu, pak je to postup velmi vhodný do sadbových brambor, protože logicky zvýšíme výnos větším počtem menších hlíz. Pokud současně navýšíme výživu, pak rostliny výnos lépe „utáhnou“ a silně zvyšujeme výnos vyšším počtem středních a poměrně vyrovnaných hlíz. To je již optimální i pro konzumní brambory. Aplikace má vysokou ekonomickou návratnost a vyplatí se odzkoušet i její opakování znovu po 10 dnech. Reakce je opravdu velmi vysoká. Pokud je vláhová jistota, nebo jsou porosty brambor pod zálivkou, pak opravdu silně ovlivní tvorbu výnosu aplikace 0,5 l/ha ENERGEN FOLIAR PLUS na počátku kvetení. V přísuškových regionech použijeme místo FOLIÁRU na počátku kvetení CLEANSTORM v dávce 0,3 až 0,5 l/ha.

Sumarizace: Opakovaná dávka FULHUMU nám v zahraničních registračních pokusech v různých vláhových podmínkách zvyšovala výnos o 5 až 21 tun/ha. Z tohoto důvodu, jsme v těchto zemích získali jako partnery pro budoucí spolupráci také bramborářské svazy.

Optimální fáze pro zahájení postřiku brambor FULHUMEM.

CUKROVÁ ŘEPA.

Na mladé, zvláště nevyrovnané a opožděné porosty cukrové řepy doporučujeme FULHUM v dávce 0,5 l/ha v menší dávce vody s kvalitní mimokořenovou výživou. Porosty cukrové řepy na konci května velmi dobře reagují na aplikaci ENERGEN STIMUL PLUS, který má z našich výrobků nejsilnější účinek na nárůst hmoty, a to zvláště v méně příznivém průběhu počasí. Doporučujeme kombinovat s bórem a komplexní mimokořenovou výživou. Pokud by byl nadbytek vody, pak má smysl nahradit STIMUL výrobkem FOLIÁR, který rychle zvětší listovou plochu a celkový výkon fotosyntézy. V přísušku je ale tato aplikace riziková a je výhodné využít STIMUL.

KUKUŘICE.

Kukuřice je plodinou, která postupně okolo 5.listu přechází z C3 do C4 cyklu. Od té doby většinu systémově působících látek dokáže v závislosti na průběhu počasí více či méně odbourávat. (To neplatí pro mimokořenovou výživu). Proto je výhodné fyziologicky působící látky nastříkat do kukuřic mezi 3. a 5.párem pravých listů. Z tohoto důvodu v tomto termínu doporučujeme ENERGEN APIKÁL v dávce 0,7 až 1 litr/ha. APIKÁL má v sobě podporu práce s dusíkem, protistresový deštník, stejný obsah huminových látek jako FULHUM a dávku auxinů, která zvyšuje apikální dominanci. A proč až 1 litr/ha? Protože kukuřice má svojí hranici citlivosti, za kterou začíná perfektně reagovat a menší dávky nejsou tak výrazné.

SLUNEČNICE.

Je plodinou, která opět potřebuje vyšší dávku, ale k termínu postřiku je tolerantní. Můžeme ji ošetřit mezi 3 až 12.párem pravých listů. Doporučujeme do slabších porostů 0,5 l/ha STIMUL v kombinaci s 0,5 l/ha FULHUM. Nebo do lepších porostů 0,7 až 1 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS. Účinek stojí za odzkoušení. Do kukuřice i slunečnice samozřejmě přidáváme do listových aplikací zinek, bór a v menším množství i další mikrorvky.

SUMARIZACE: Využití ENERGENŮ u kukuřice a slunečnice zesílí kořenovou soustavu a zvětší velikost rostlin. To způsobí větší schopnost jednotlivých rostlin dotahovat slabší semena do průměrné velikosti. Bonusem je ochrana proti suchu.

Pěkné počasí a dobré ceny přejí Jarda Mach a Petr Král


PODROBNÁ DOPORUČENÍ PRO KVĚTEN A PRVNÍ POLOVINU ČERVNA.
ENERGEN FULHUM VŽDY PRACUJE PRO VÁS
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist