Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekOSIVO MÁKU VYSOKÉ KVALITY

22.11.2020

MÁK SETÝ - OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2020

Ročník 2020 z pohledu pěstitele máku nás opět obohatil o další zkušenosti. Hned z počátku vegetace nás postihlo extrémní sucho, tudíž byl problém s rovnoměrným vzcházením máku. A to hlavně v závislosti na systému zakládání jednotlivých porostů. Sucho nás provázelo až do konce dubna. V tu chvíli se situace otočila a následovalo srážkově nadprůměrné období až do sklizně máku. Velké problémy nastaly na půdách těžších, kde nebyl tak dobrý odtok srážkové vody a docházelo k odumírání kořenů a vyvracení rostlin. Na půdách lehčích působily srážkové vody lépe. Zde bylo poškození mírnější. Potvrzuje se tedy, že mák je rostlina, která vyžaduje vzdušnou půdu pro optimální vývoj. Samozřejmě je možné mák pěstovat na půdách těžších, ale je třeba mít v případě vysokých srážek připravenou optimální pěstitelkou technologii.

Jsme za kolektiv LABRISU připraveni také diskutovat na témata různého zpracování půdy a zakládání porostů máku. Rozdělení těchto technologií může být například na orbu, kypření, pásové zpracování půdy nebo bez zpracování půdy. Každá z těchto technologií má své výhody a nevýhody. Samozřejmě je to vždy celý systém a nedají se vytrhávat z kontextu jednotlivé kroky. Tyto technologie máme vyzkoušené na vlastních pozemcích v posledních ne příliš jednoduchých sezónách.

Aktuální situace pesticidní ochrany máku (hlavně omezování použití jednotlivých přípravků) nás vedla v letošním roce založit vůbec nejrozsáhlejší pokusy v historii naší firmy, kde jsme ověřovaly různé alternativní přípravky. Již nyní lze konstatovat, že funkční alternativy existují. A budou Vám představeny v přednášce na YouTube na kanálu ENERGEN CZKomentář Ing. Jiří Čtvrtečka.

ODRŮDOVÁ SKLADBA 2021

MS HARLEKYN si po uvedení na trh získal velice rychle dominantní pozici. Jeho výnosové kvality jsou potvrzeny výsledky ÚKZÚZ v roce 2019 a 2020, kdy v každém roce překonal výnosem kontrolní odrůdy o 10 %. To je opravdu silný argument pro další posilování pozice této modrosemenné odrůdy máku setého. Zásadní faktory, které mají vliv na výnos odrůdy MS HARLEKYN jsou vysoká HTS a více lamel v makovici.

 

Video k odrůdě MS HARLEKÝN: https://www.youtube.com/watch?v=ph105Eet6ms&t=32s

V sezóně 2021 budou k dispozici další dvě nové modrosemenné odrůdy potravinářských máků z VŠS Malý Šariš. Jedná se o odrůdy MS Diamant a MS Zafir. Jedná se o silné partnery  odrůdy MS HARLEKYN.

Video k odrůdě MS ZAFIR: https://www.youtube.com/watch?v=r9iEpv7ztp4&t=45s

 

ÚPRAVY OSIVA MÁKU

Z hlediska výroby osiva máku máme mnoho zásad, které se dlouhodobě nemění.

  1. Začínáme prioritně nadstandartním vedením porostu během vegetace. Sklizeň máku většinově provádíme v celých makovicích. Osivo sklizené touto metou jsme označujeme PLUS. Je to obrovská přidaná hodnota v kvalitě budoucího osiva.
  2. Osivo je uskladněno po sklizni v makovicích, kde je přirozené klima pro optimální vývoj semene. Nedochází při sklizni k poškození semene máku, které má negativní vliv na budoucí vývoj porostu.
  3. Pro kalibraci osiva používáme nejprve velikostní třídění. Následuje gravitační kalibrace, kdy je vybíráno těžší osivo (to má předpoklad ve výsledku vyššího výnosu). V takto kalibrovaném osivu se mohou vyskytovat semena, která mohou mít určitá vývojová poškození.
  4. Proto naše orientace směřovala dále na třídění optické, tak abychom tato nežádoucí semena z osiva odstranili. Optickým tříděním dosáhneme sjednocení barevné vyrovnanosti semen.

OŠETŘENÍ OSIVA MÁKU PRO ROK 2021

Semeno máku je nejmenší z běžně pěstovaných plodin, a proto potřebuje zvláštní pozornost a ošetření.

V nové sezóně budeme osivo ošetřovat přípravkem CRUISER OSR. Tento přípravek je specialista na ochranu proti krytonosci kořenovému a plísni makové při vzcházení máku.

Pro potřebnou stimulaci osiva při vzcházení bude osivo ošetřeno přípravky ENERGEN GERMIN FH a ENERGEN FULHUM PLUSPotřebujeme, aby porosty máku bezpečně a vyrovnaně vzešly. Podpora tvorby kořenů je unikátní, protože v prvním okamžiku směřuje energii do tvorby bohatého kořenového vlášení a do rychlého budování cévních svazků.  Navíc v procesu klíčení rychle štěpí škroby na jednoduché cukry a tím dává vzcházejícím porostům rychlou energii a silnou vyrovnanost. Současně aktivuje hormonální hladiny. Takto ošetřené osivo máku má zvýšenou stabilitu klíčení a vzcházení i v horších podmínkách.

Obsah dusíku, fosforu a zinku bude doplněn přípravkem YARAVITA TEPROSYN NP+Zn. Dlouhodobě otestovaná kvalitní výživa, která maximálně ovlivní optimální výživový stav klíčících rostlin.

Mít vliv na další dění, mít vliv na vedení porostů, to je to, co dává agronomům jistotu na jaře. A tím nejlevnějším i nejvýkonnějším zásahem je právě kvalitní osivo.

Zpracovali Jarda Mach a Jiří Čtvrtečka


OSIVO MÁKU VYSOKÉ KVALITY
MS HARLEKÝN
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist