Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekMOŽNOST FYZIOLOGICKÝCH ZÁSAHŮ V PRVNÍ POLOVINĚ DUBNA

04.04.2021

Jarní pšenice a jarní ječmeny.

V letošním roce je počátek růstu jarních obilnin ovlivněn velkými výkyvy počasí. Na startu byly dlouhé úseky nízkých teplot a relativně vyšší vláhová jistota. To nám zpomalovalo celkový růst porostů. Proto bude toto jaro výhodné podpořit celkový růst i proces odnožování. Zvláště důležitá bude včasná podpora růstu kořenů. Mohutné kořeny svojí produkcí cytokininů podporují a dlouhodobě stabilizují proces odnožování. A co si budeme povídat, výnos jarních obilnin na silných kořenech a odnožích vždy závisí.

Naše doporučení směřujeme i do jarních pšenic, které v letošním roce zaujaly velké výměry.

Obecný model zásahu do porostů jarních pšenic a jarních ječmenů:

Doporučujeme plnou dávku 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, který podpoří tvorbu velkého objemu kořenů a zvýší až 4x příjem a zabudování nitrátové formy dusíku. Velké kořeny dlouhodobě stabilizují celý proces odnožování a vyšší výnosovou hladinu. 

Ing. Petr Král v jarním ječmeni – Morava 2020. No fotce vidíte, kde agronom vypnul trysky s FULHUMEM.

Doporučujeme použít i 1,5 kg /ha P2O5 ve fosforečném hnojivu nebo komplexním hnojivu s dominancí fosforu. Dokud je teplota půdy do + 10o C, je příjem fosforu kořeny minimální. A přitom právě nedostatek fosforu omezuje dynamický růst porostů. Rozpuštěná močovina v dávce od 5 kg/ha do 10 % podpoří buněčné dělení, zvýší koncentraci chlorofylu v listech a tím podpoří odnožování.

Do porostů, na kterých nám záleží doporučujeme přidat po 0,3 l/ha B, Zn, Mn a Cu –které silně ovlivní příjem makroživin a současně podpoří vyrovnaný vývoj porostu. Mít o 40% vyšší příjem N,P,K,Mg,S je otázka volby, jestli chci, nebo nechci abych efektivně využíval základní výživu. (Pokusy Ing. Karel Říha)

Bór ovlivňuje optimální příjem všech ostatních živin a zpevňuje pletiva. Vyšší dávku bóru v dávce okolo 0,5 l/ha je výhodné přidávat do krácení porostů obilnin. Jinak je výhodné do každé aplikace přidávat 0,1 až 0,2 l/ha bóru. Zinek v časné aplikaci v dávce 0,3 až 0,5 l/ha příznivě ovlivňuje vývoj pylových tetrád a tím v konečném důsledku i kvalitu kvetení u všech plodin včetně obilnin. Mangan snižuje apikální dominanci, a proto je výhodné okolo 0,3 až 0,5 l/ha manganu přidat na podporu odnožování obilnin.

ŘEPKY V PRODLUŽOVACÍM RŮSTU

Řepka má v letošním roce vysokou cenu jako komodita a opravdu se vyplatí do ní investovat.

Porosty řepek doporučujeme podpořit od výšky porostů 15 cm do kvetení výrobkem ENERGEN STIMUL PLUS. Ten obsahuje stejné množství huminových látek, jako FULHUM. Proto má excelentní práci s kořeny. A protože je postaven na práci s hmotou, tak má i nejsilnější účinek podporující příjem a rychlé zabudování nitrátové formy dusíku. To nitrátomilné řepky výborně využijí. Obsahuje také 3Déčko. Proto dokáže ochránit porosty řepek, ale i máků až do konce kvetení před případnými přísušky. Použití STIMULU v ranější fázi vývoje je výhodné vzhledem k podpoře tvorby kořenů. Vysoký efekt, ale přináší i v termínu ošetření proti blýskáčkovi.

Výsledky pokusu nám ukazují, co porost řepky nejvíce potřeboval. Řepky byly na podzim dobře založené a nebyl důvod, aby výrobky FULHUM a AKTIVÁTOR dosahovaly nejlepších výsledků. Ty mají ve slabých a opožděných porostech. Pokus ukazuje na výbornou práci STIMULU v dobře založeném porostu.

Doporučení na stimulaci řepek:  Porosty od 15 cm do počátku kvetení.

Do všech porostů budeme doporučovat ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 litru/ha. V kombinaci má vždy smysl použít fosfor v dávce 1,5 kg/ha, nebo hnojivo s dominancí fosforu, dále do 5% močoviny a vyšší dávku bóru.

MÁK V LISTOVÝCH RŮŽICÍCH A NA POČÁTKU PRODLUŽOVACÍHO RŮSTU

Mák je plodinou, kde máme dlouhodobé zkušenosti a stabilní, vysoce výkonnou metodiku. Máme za sebou práci se slabými, nevyrovnanými nebo poškozenými porosty a vždy s výborným výsledkem.

Doporučení do fáze listové růžice máku:

Do listové růžice doporučujeme ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Je to nejosvědčenější aplikace do včas a kvalitně založených porostů, které nejsou přehuštěné.

Do opožděných a hustých porostů doporučujeme ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. U nevyrovnaného porostu s malými listovými růžicemi snižujeme dávku vody na 80 až 100 litrů/ha, protože pro malou listovou plochu je účinnější vyšší koncentrace roztoku dopadajícího na list. K přípravkům ENERGEN doporučujeme přidat rozpuštěnou 5 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí P. (Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům).

Fáze prorůstání listových růžic až tvorba poupat.

V této fázi, stejně jako v řepce, je nejvýkonnější ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Pracuje s kořeny, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Zesílí aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významným účinkem, zvláště při nevyrovnaném průběhu počasí, je optimalizace hormonálních hladin, která umožňuje rostlinám bez problémů procházet různými stresy. Posledním účinkem je protistresové působení vůči suchu, jež chrání rostliny až do sklizně.

V minulých 3 letech se ukázalo jako velmi výhodné spojit ve fázi počátku prorůstání listových růžic první i druhou výše doporučenou aplikaci do jednoho postřiku. Výsledkem byl opravdu silný impuls, který posouval porosty máku do výrazně lepší kondice i vyšší hladiny výnosu.

Ing. Petr Král – poradenství Energen pro ČR a SR

Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků Energen


MOŽNOST FYZIOLOGICKÝCH ZÁSAHŮ V PRVNÍ POLOVINĚ DUBNA
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist