Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekMOŽNOST FYZIOLOGICKÉHO A VÝŽIVOVÉHO OVLIVNĚNÍ POROSTŮ NA PODZIM.

20.09.2019

Před ukončením podzimní vegetace v říjnu až listopadu, doporučujeme do některé z listových aplikací přidat do řepek i pšenic 0,2 až 0,3 l/ha přípravku ENERGEN 3D PLUS nebo ENERGEN CLEANSTORM.

Z pokusů, které byly v minulých letech prováděny na katedře fyziologie ČZU Praha Suchdol a z části v chladových komorách společnosti Selgen, vyplývá, že za normálních výživových podmínek tyto přípravky nezvyšují mrazuvzdornost. Tu významně zvyšují tehdy, když rostliny obsahují vyšší hladinu nitrátového dusíku. Je to dáno tím, že oba přípravky aktivují nitrátreduktázu, která urychluje odbourání nitrátového dusíku a jeho zabudování do aminokyselin.

Z pokusů vyplynula nová a významná informace. Protože oba přípravky silně podporují tvorbu energeticky bohatých látek v rostlinách, vedla jejich aplikace k razantnímu zvýšení rychlosti a míry regenerace po vyjmutí z chladových komor. To znamená významné zlepšení energetiky rostlin a jejich regenerace pro jaro. Proto tuto aplikaci doporučujeme i na podzim.

Zajímavé je zjištění, že zvýšení mrazuvzdornosti u obilnin ovlivňuje nejenom obsah P, K a B, ale také například koncentrace cukru v odnožovacím uzlu pšenice. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi zajímavým moment, kdy kombinujeme výše uvedené přípravky Energen s 3 kg cukru/ha a 2 až 3 kg/ha PK listové výživy – například KH2PO4 (např MKP Krista od Yara). Fosfor s cukrem jsou vždy silnou dvojkombinací, která výborně pracuje nejenom na podzim, ale i na jaře dokáže pozitivně ovlivnit vývoj generativních orgánů v nepříznivých podmínkách tím, že posílí práci s energetickými rezervami v rostlině.

Řepka ozimá

Do porostů řepek do 30 rostlin na m2 doporučujeme aplikaci přípravku ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha, který podporuje nejenom tvorbu kořenů, ale také řepky mírně morforeguluje a indukuje tvorbu silných postranních pupenů.

Do hustších porostů řepek doporučujeme aplikaci přípravku ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha.

Aplikační termín je poměrně široký. Můžeme jej již v září spojit s krácením ve 4. až 5. listu, pokud jsou vyřešené plevele, nebo jej v průběhu podzimu spojit s dalšími listovými aplikacemi (výživa, krácení, insekticid…). Velmi účinné jsou i dělené dávky 2x 0,25 l/ha, zvláště, pokud jsou spojené s kapalnou močovinou (do 10 %) a fosforem (1 až 1,5 kg P2O5/ha).

Řepka ozimá podzim 2019

Ozimé obilniny – ozimá pšenice

Do všech porostů od první odnože a dále v podzimním odnožování doporučujeme aplikovat 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, který velmi silně působí na tvorbu velkého objemu kořenového vlášení. Tím zvyšujeme příjem živin z půdního profilu, ale také fyziologicky, produkcí cytokininů podporujeme odnožování obilnin tím, že snižujeme apikální dominanci nadzemí části rostliny.

Vysoký synergický účinek mají přípravky ENERGEN s mimokořenovou výživou kapalnou močovinou, (do 15 %), dále mědí, bórem, manganem a s fosforem 1 až 1,5 kg P/ha.  Měď při nižších teplotách příznivě ovlivňuje příjem a zpracování dusíku. Bór podporuje příjem a zpracování veškeré další dostupné výživy a současně, společně s P a K zvyšuje mrazuvzdornost. Mangan podporuje odnožování tím, že snižuje apikální dominanci nadzemní části rostliny. Kapalná močovina je nejrychleji přijatelným dusíkem, který má silný fyziologický účinek. Podporuje v listech tvorbu chlorofylu a tím zvyšuje výkon celého fotosyntetického aparátu. Dále mírně zvyšuje v listech tvorbu cytokininů, což snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podporuje její větvení a odnožování. Současně zvyšuje apikální dominanci kořenů, což je zajímavé zvláště u řepek, kdy tímto podpoříme růst kůlového kořene. Hluboko kořenící řepky s výkonnou kořenovou soustavou mají vyšší fyzické předpoklady zvládat jarní přísušky.

Aplikace CCC na počátku odnožování v dávce 0,5 až 0,75 l/ha, podporuje tvorbu odnoží, pozdnější aplikace dominantně ovlivní jejich vyrovnanost.

Srovnání porostu ošetřeného přípravkem ENERGEN FULHUM s kontrolou.

Máte pocit, že ve druhé polovině října, nebo v listopadu nemá smysl již s porosty pracovat? Výsledky pokusů i provozních aplikací ukazují, že právě tyto termíny dokáží pozitivně ovlivnit stav slabších porostů řepek a obilnin. Porosty řepek přes zimu zvyšují hmotnost sušiny kořenového krčku a kořenové soustavy o 150 až 400 %. Podobně i ozimé obilniny. Je to dáno tím, že poporůstají ve dnech s vyššími teplotami v průběhu zimy. A pokud jim pomůžeme, pak zvyšujeme jejich schopnost lépe využít zimní růstová okna.

Přejeme Vám, aby Vaše porosty vstupovaly do jara v plné kondici s co nejlepšími předpoklady pro dosažení vysoké výnosové hladiny.

Ing. Jaroslav Mach – vývoj přípravků ENERGEN.

 


MOŽNOST FYZIOLOGICKÉHO A VÝŽIVOVÉHO OVLIVNĚNÍ POROSTŮ NA PODZIM.
Řepka ozimá podzim 2019
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist