Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekMETODIKY VEDENÍ POROSTU ŘEPKY.

01.02.2018

Rozhodující nepříznivé vlivy, které mohou negativně ovlivnit výnosovou hladinu řepky.

Obecně je řepka plodinou, u které je nutno dodržet několik zásad pro to, aby to dopadlo dobře. Samozřejmě, že jsou lokality, na kterých není možné nikdy dosáhnout vysokých výnosů. Na špatných půdách vzrůstá význam doplňkové listové výživy.  Dobrý výsledek může negativně ovlivnit i negativní průběh počasí. Z tohoto pohledu jsou nejdůležitějšími momenty asi průběh vláhových poměrů při setí a vzcházení, dále silné mrazy bez sněhové přikrývky v zimě, rozložení srážek a teplot v průběhu kvetení – delší kvetení je spojeno s lepším opylením a míra sucha v období růstu semen v šešulích. Samozřejmě, že v průběhu celého roku mohou nastávat i takové průběhy počasí, které napomáhají rozvoji škůdců a chorob. Mnohé negativní vlivy lze eliminovat, ale přiznejme si, že součet vlivů průběhu počasí je hlavním a rozhodujícím faktorem, který určuje průměrný ročníkový výnos řepky.

Které kroky nám mohou   pomoci   eliminovat   nepříznivé momenty ve vývoji řepky?

Pokud analyzujeme postupy těch dlouhodobě úspěšných agronomů, kteří mají vysoké výnosy a negativní průběh počasí se jich dotýká v daleko menší míře, pak zjistíme, že hlavní momenty v jejich postupech jsou následující:

Provést včasný výsevek, pokud je to možné z pohledu vláhových poměrů, tak v rozmezí od 2.8. do 20.8. dle oblasti. V období 4.listu provést včasné krácení například dávkou 0,5 až 0,7 l/ha tebuconazolu. Pokud volíme pozdější aplikaci v 5. až 6. listu, pak můžeme krátit silněji. Například 0,7 l/ha tebuconazolu + 0,3 l/ha Caryxu.  Základní podzimní výživu je výhodné provádět na slabší porosty v září ledkem, (řepka je nitrátomilná, dobře reaguje a nitrát není v tomto termínu nebezpečný z pohledu snížení mrazuvzdornosti). Ve fázi druhého krácení – většinou přelom září a října pracovat i s kořeny (FULHUM), přidat 10% roztok močoviny a bór. V říjnu do slabších porostů doplňkově aplikovat močovinu nebo močovinu se sírou (YARA VERA UREA S). Obecně lze tedy říci, že je důležité na podzim vytvořit silné porosty řepek o hustotě porostu 20 až 40 rostlin na m2.

Na jaře je výhodné, a to zvláště v přísuškových oblastech, aplikovat dusík včas a jen ve dvou dávkách.

První dávka – regenerační hnojení by měla být aplikována v momentě, kdy se objeví první bílé kořeny Druhou dávku výživy ve většině případů aplikujeme do 3 týdnů od regeneračního hnojení. Síra aplikovaná do řepky na začátku vegetace ovlivňuje počet šešulí na řepce, proto by jí první nebo druhá dávka dusíku měla v dostatečném množství obsahovat.

V praxi by to mohlo například znamenat, že do první, regenerační dávky výživy koncem února, volíme hnojiva bez nitrátového dusíku, abychom nesnižovali mrazuvzdornost (močovina, YARA VERA UREA S). Ve druhé dávce ještě doplníme síru na potřebou úroveň. (DASA, LAS, YARA VERA UREA S). A do slabších porostů využijeme přednostně nitrátová hnojiva. Takto celkově umístěná výživa má dva efekty. Rostlina jí maximálně využije v době, kdy jsou v půdě dobré vláhové poměry a takováto vysoká dávka dusíku má i mírně morforegulační účinek, protože pozdrží porosty ve vegetativní fázi a oddálí prodlužovací růst.

Správné jarní krácení má vztah k hustotě porostu. Řídké porosty potřebujeme nejenom zkrátit, ale také zahustit a rozvětvit u země. Proto u nich volíme termín krácení dříve – na začátku obrůstání listových růžic a přípravky se silnějším morforegulačním účinkem. Hustší porosty nepotřebujeme výrazně zahušťovat, protože by rostliny kontraproduktivně vynakládaly energii na zbytečné větvení a to by bralo energii generativním orgánům. Z tohoto důvodu realizujeme krácení až ve výšce porostu 35 až 60 cm, kdy rostliny již jenom zakracujeme. Vždy klademe důraz na kvalitní a spolehlivý fungicidní účinek. Řepku chráníme od bází, aby v době růstu šešulí byly kořeny i svazky cévní plně funkční.

Od jarního krácení přes celou fázi jarního růstu také pomůže nitrátomilným řepkám aplikace přípravků na podporu aktivity nitrátreduktázy. Takovouto aplikaci můžeme provést buď jednorázově v širokém intervalu od krácení do počátku kvetení přípravkem – (0,5 l/ha STIMUL PLUS), který navíc ochrání porosty před přísušky, podpoří růst kořenů a zelené hmoty. Nebo opakované nízké aplikace po celou dobu vegetace (3D PLUS v dávce 0,1 až 0,25 l/ha). Tento přípravek pracuje také se zadržením vody v rostlině. Účinek na zabudování nitrátového dusíku byl v měřeních až 4 násobně vyšší ve srovnání s kontrolou.

Před květem a v období květu je výhodné, zvláště v přísuškových oblastech, naplnit rostlinu dávkou dusíkaté výživy. Zvláště pokud neproběhne optimálně mineralizace v půdě, nebo je sucho a je nížený příjem výživy kořeny. Pak může mít takováto výživa rozhodující význam. V minulých letech se nám osvědčila na první žlutá, zavřená poupata aplikace 10 až 15% roztoku DAM ve 200 listech vody. Doporučujeme neprovádět za slunečného počasí a raději k večeru na ještě nekvetoucí porosty. Takováto aplikace naplňuje rostliny dusíkem a ty tento dusík čerpají po dokvětu do rostoucích šešulí. Další doplňkovou a velmi osvědčenou aplikací je dávka 30 l/ha LovoCaN společně s fungicidem do květu. Velký význam pro tvorbu semen má i vápník. V letošním roce budeme zkoušet i vliv LovoCaN při aplikaci po odkvětu na šešule. V této aplikaci má rozhodující význam i ENERGEN 3D PLUS ve vyšší dávce svojí schopností zadržet vodu v rostlině a razantně ovlivnit práci s nitrátovým dusíkem. 

Jakýkoli tankmix aplikujte mimo letovou aktivitu včel.


METODIKY VEDENÍ POROSTU ŘEPKY.
Ilustrační foto řepka
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist