Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekKrácení obilnin, jařiny a řepka 16.4.2018

16.04.2018

Pšenice ozimá a ozimé obilniny obecně: Porosty mají rychlý vývoj. Hlavně v nižších nadmořských výškách. V letošním roce bude vývoj kolínek velmi rychlý, ale pokud bude teplo a sucho, tak ještě rychleji bude růst klas. Zvláště v hlavním stéble, protože v suchu probíhá redukce kořenů, které by jinak odnože silně vyrovnávaly produkcí cytokininů a příjmem vyšší hladiny dusíku. Metodiky, které doporučujeme do jednotlivých typů porostů jsem Vám popsal v minulých zpravodajích. Stále platí plno pravidel, které jsem Vám posílal již ve videu z 11.3.2018. K těmto postupům bych si Vám dovolil poslat souhrn v současnosti nejpoužívanějších aplikací, které můžete používat jednotlivě i společně:

V TÝDNU OD 16.4.2018 BUDOU V NÍŽINÁCH AŽ STŘEDNÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH ODRŮDY PŠENIC A OZIMÝCH JEČMENŮ VSTUPOVAT DO FÁZE BBCH 29 AŽ 31. NEŘEŠTE JIŽ ODNOŽOVÁNÍ – SKONČILO. ZAČNĚTE KRÁTIT A ŘEŠTE UDRŽENÍ NEBO ODHOZENÍ ODNOŽÍ.

NÁSTROJE K OVLIVNĚNÍ HUSTOTY A STAVU POROSTŮ OZIMÝCH OBILNIN.

ENERGEN FULHUM PLUS - patří v dávce 0,3 až 0,5 l/ha do slabších až velmi slabých porostů, zvláště tam, kde je malá kořenová soustava a málo odnoží. U řídkých porostů bude dotahovat odnože. Velká suma dusíku byla v proplavném režimu splavena do hloubky okolo 60 cm. Tam chceme mít co nejdříve špičky kořenů, aby jej začaly čerpat. To bude jeden z velmi významných okamžiků tvorby výnosu letošního roku. Využití N za který nemusíte platit. Na mnoha místech je okolo 60 cm od 80 do 120 kg N/ha.

ENERGEN APIKÁL - patří v dávce 0,1 l/ha do všech krácení, kde používáme trinexapac ethyl a/nebo CCC, kvůli eliminaci antiauxinového účinku těchto látek, které berou asimiláty klasům. (Samotný prohexadion calcium nemá antiauxinový účinek a neovlivňuje negativně tok asimilátů do klasu, pokud není v kombinaci s jiným antigiberelinem. )

ENERGEN APIKÁL - patří v dávce 0,3 až 0,5 l/ha do krácení hustých a velmi hustých porostů. Podporuje odhazování odnoží. Viz videa na Youtube, kanál ENERGEN CZ. Snížení počtu odnoží významně ovlivní snížení propadu zrna pod sítem, zvýšení HTS, omezí redukce zrn v klasu a zvýší obsah dusíkatých látek v zrnu.

Mangan - například 0,2 až 0,4 l/ha Mantrac, používáme společně s krácením tehdy, kdy potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. 

​Měď - například 0,2 až 0,3 l/ha Coptrac​,  používáme společně s krácením tehdy, kdy potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. Zlepšuje práci s N v chladu.

Molybden - například 0,1 l/ha Molytrac,  používáme společně s krácením tehdy, kdy potřebujeme podržet odnože ve špatně odnožených porostech. Zlepšuje práci s N.

​Fosfor - v dávce do 1,5 kg fosforu/ha​, například 3 až 5 kg/ha MKP Krista od Yary doporučujeme do porostů, které mají opravdu slabé kořeny, které jsou v přísušku, které generuje automaticky deficit P.

Hořčík - například v dávce od 5 do 10 kg hořké soli doporučujeme do všech porostů, které jsou slabší a současně aplikujeme kapalnou močovinu. Neaplikovat společně s fosforem - společně může vytvářet "vzácné tvrdé minerály".

Močovina – například v dávce 10 až 12% roztoku výrazně zesiluje účinek krácení. Silně podporuje udržení slabších odnoží. Do hustých porostů, do krácení použijeme od 3 do 5 kg/ha kapalné močoviny, která v této dávce již nebude významně ovlivňovat udržení odnoží, ale zesílí pronikání účinných látek do rostlin.

Bór – do krácení s CCC, prohexiadion calciem a nízkou dávkou (0,1 l/ha) trinexapacethylu je vhodný přídavek 0,5 až 0,7 l/ha B 150. Do kombinací krácení s účastí trinexapacethylu je vhodná dávka B 0,2 až 0,3 l/ha. Vyšší dávka B v krácení je odůvodněna potřebou zpevnění pletiv. To je důležité zvláště u poléhavých odrůd a vyšších hustot porostů. Tam, kde hrozí riziko poléhání opakujeme v dalších aplikacích 0,2 l/ha B. Jinak aplikujeme v opakovaných aplikacích 0,1 l/ha B pro zlepšení práce s ostatní výživou.

KRÁCENÍ POROSTŮ.

CCC podporuje udržení odnoží, dotahuje slabší odnože. Vhodný k samostatné aplikaci do řídkých porostů. Nezesiluje významně buněčné stěny. Kombinovat s B. Bere asimiláty klasu antiauxinovým účinkem. Přidat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Vhodný ke krácení do délky klasu 1 cm.

Samotný Prohexadion calcium a etephonmají neutrální vliv na hustotu porostu. Krátí dobře, ale postřiková jícha musí být u PC kyselejší. (+ síran amonný 3 až 5 kg/ha). Nemají antiauxinový účinek. Nezesilují stěny stébel tak jako trinexapacethyl – lepší přidávat 0,5 l/ha B. Velmi dobře krátí. Vhodný ke krácení po celou dobu sloupkování. Není nutno přidávat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL.

Trinexapacethylředí porost – odhazuje slabší odnože. Velmi silně krátí a zesiluje stěny stébel. Silný antiauxinový účinek. Přidat 0,1 l/ha ENERGEN APIKÁL. Vhodný ke krácení do délky klasu 1 cm. Stačí přidat jen 0,1 l/ha B.  Jeho účinek se zvyšuje s UV zářením. To znamená v nížinách přidávat a v 600 m nad mořem krátit poloviční dávkou. Jeho účinek zesiluje také slunečné počasí, dále přídavek močoviny a významně jeho účinek zesilují i azolové fungicidy (např. epoxiconazol…)

Neutrální kombinace na hustotu porostu je například 0,5 až 0,7 l/ha CCC a 0,1 až 0,2 l/ha trinexapacethylu. Celková dávka závisí na nadmořské výšce a poléhavosti odrůdy pšenic.

VLIV VÝŽIVY NA HUSTOTU POROSTU.

Husté porosty ozimých obilnin, které ředíme APIKÁLEM a  trinexapacethylem by neměly být silně krmeny N. Teprve až potom, co odhodí odnože můžeme rychle dosypat N. Optimálně DASA (tam, kde je vláha) nebo SAM v přísuškových oblastech. (oba s rychle přístupnou sírou). Nebo řešit síru samostatně listovou výživou.

U středně hustých a řídkých porostů nemusíme výživu oddalovat s ohledem na snížení počtu odnoží. U řídkých a slabých porostů klademe důraz na spíše včasnou a dobře dostupnou dusíkatou výživu s obsahem nitrátového dusíku.

VLIV PRŮBĚHU POČASÍ NA VÝVOJ POROSTŮ.

Sucho bude mít díky redukci kořenů auxinový účinek. Bude znamenat rychlé odhazování odnoží. Protože je hlášeno srážkově podnormální období měli bychom preventivně začít do všech plodin začít používat ENERGEN 3D PLUS v dávce 0,1 l/ha. V této dávce řeší sucho. V dávce 0,2 až 0,3 l/ha velmi silně (dle měření 4x) zvyšuje příjem, zabudování nitrátové formy dusíku. To je v současné době také velmi významné. Za vegetaci doporučujeme do 0,6 l/ha celkové sumy postupných aplikací ENERGEN 3D PLUS.

Vysoké teploty – zrychlují růst klasu. Tím se pak velmi rychle zavírá časové okno na správný termín krácení, protože klas přeroste délku 1 cm. Potom krátit již jen čistým prohexadion calciem.

Nízké teploty – zpomalují růst klasu a otevírají prostor pro delší dobu krácení.

Nízké teploty a vláhová jistota mohou vést k tomu, že se předbíhá vegetativní fáze před fází generativní. Letos to není pravděpodobné mimo některých částí Slovenska. Porost pak může vypadat i tak, že za 2.kolínkem je klas dlouhý třeba jen 0,3 cm.

Dostatek vláhy – zahušťuje porosty, tím že zlepšuje nárůst kořenů, příjem výživy N a udržení odnoží.

JAŘINY – jarní ječmen, pšenice, oves…

Jsou většinou opožděné. Doporučujeme plnou dávku ENERGEN FULHUM PLUS 0,5 l/ha. Podporu odnožování, močovinu přes list a celkovou podporu rychlého růstu výživou.

OZIMÉ ŘEPKY.

Silně a kvalitně založené řepky nejsou ohrožené. Stále lze vidět přidávání různých přípravků do DAMu. Je to vyhazování peněz okny. DAM aplikujeme samotný, rostliny jej přijímají kořeny a v jeho plné koncentraci ne listy. Pokud do něj dáme insekticid …., pak je účinek opožděný a velmi nízký.

Krácení, výživa a stimulace porostů řepek – viz minulý zpravodaj.

Z našich přípravků do velmi slabých porostů řepek doporučujeme plnou dávku ENERGEN FULHUM PLUS 0,5 l/ha. Velká suma dusíku byla v proplavném režimu splavena do hloubky okolo 60 cm. Tam chceme mít co nejdříve špičky kořenů, aby jej začaly čerpat. To bude jeden z velmi významných okamžiků tvorby výnosu letošního roku. Využití N za který nemusíte platit. Na mnoha místech je okolo 60 cm od 80 do 120 kg N/ha.

Do řidších, slabších až středně silných porostů řepek ve vyšších nadmořských výškách, které teprve začínají jít do prodlužovacího růstu velmi dobře funguje ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, protože podpoří tvorbu kořenů, práci s dusíkem a morforegulaci porostů.

Do prodlužovacího růstu řepek – hlavního období růstu doporučujeme velmi silnou trojkombinaci účinků: podpora tvorby kořenů, silná podpora příjmu a zabudování nitrátové formy dusíku a zadržení vody v rostlině. Doporučujeme ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha.

Dále do hlavního období růstu opakovanou aplikaci ENERGEN 3D PLUS v dávce 0,1 l/ha (sucho) a nebo 0,2 až 0,3 l/ha (podle počtu aplikací – na podporu příjmu a zpracování nitrátového dusíku).

Protistresové účinky přípravků ENERGEN vytvářejí v rostlinách paměťové látky na sucho. Od okamžiku aplikace rostliny umí při příchodu sucha rychleji a silněji aktivovat mechanismy na zadržení vody v rostlině.

Pěkný den přeje Jarda Mach – vývoj přípravků ENERGEN


Krácení obilnin, jařiny a řepka 16.4.2018
Trebišov Petr Král, Jarda Mach a František Tomáš
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist