Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekKOMENTÁŘ KE STAVU POROSTŮ ŘEPEK A PŠENIC K DATU 17.10.2014

17.10.2014

OZIMÁ ŘEPKA:

Současný stav prorostů ozimých řepek se odvíjí od následujících faktorů.

Na úvod je nutné konstatovat, že níže provedený popis porostů odpovídá průměru ČR a stav porostů v konkrétní lokalitě se může, zvláště díky propustnosti půd a nebo odlišné sumě srážek, odlišovat od následujícího popisu. Hlavním faktorem je dlouhodobý nadbytek vody a nedostatek vzduchu v půdě, který neumožňuje kořenům dýchat. Vývoj počasí byl takový, že hlavní sumy dlouhodobých srážek přišly po 10.8.2014. Kdo do tohoto data stihl výsev řepek, má většinou porosty velmi pěkné.

Půda  a stav porostů.

Nadbytek srážek a vody se projevuje nejvýrazněji na středně těžkých až těžkých půdách. Na lehčích, písčitých půdách s dobrou propustností, jsou porosty velmi pěkné, jejich zakládání a dlouhodobá práce s půdou jsou   zřejmé na první pohled. Tam, kde je půda utužená koly aut a traktorů, se prohlubují růstové deprese, protože je tam ještě větší nedostatek vzduchu v půdě a kořeny se dusí. Letos na poli dobře vidíme, kde jsou v půdě desky. Jsou to menší i rozsáhlé plochy, kde jsou rostlinky velmi malé a inhibované v růstu. Měli bychom si proto na podzim pole projít a udělat poznámky, která pole jsou na tom nejhůře a tam začít v příštím roce s podrýváním (pokud je to hloubkou profilu půdy možné), tak do 30 až 35 cm hloubky. Nejlepší je začít podrytím všech souvratí. Na těchto polích by bylo vhodné provést i kontrolu pH a potřebu vápnění pro zlepšení drobtovité struktury. Zrušení půdní desky je hlavním faktorem intenzifikace, protože často přináší navýšení výnosu až o 30%. Pokud máme v půdě utuženou desku, pak nejenomže nemohou kořeny prorůstat do hloubky, ale nekomunikuje povrchová a spodní kapilární voda. Důsledkem je pak takový stav, že po dešti stojí na poli voda a dusí porosty a v přísušku nemůže kapilární voda vzlínat k povrchu a rostliny trpí dříve suchem. Z pohledu kvality půdního profilu byla v letošním roce rozhodující příprava půdy před výsevem řepek. Zvláště na těžších a středně těžkých půdách bylo hluboké zpracování půdy rozhodující, protože vneslo do půdy vzduch, který byl limitující. Dokonce je  zcela jasně viditelné, že po zpracování půdy do 20 cm jsou na mnoha místech porosty velmi špatné a teprve hloubka zpracování 30 cm zajistila porostům dobrý start a růstovou dynamiku. Uválení porostů po výsevku těžkými válci celkový stav výrazně zhoršilo.

Vztah organických zbytků, jejich zpracování a výživy.

Stejně jako půdní desky, utužení půd a nadbytek vody působí letos mimořádně negativně špatně zapracovaná sláma. A to dokonce i vyšší strniště. Byly vysoké výnosy obilnin a byla i slušná suma slámy. Tam kde byla sláma kvalitně rozdrcena a rovnoměrně rozprostřena a zapravena  s dostatkem dusíku na její rozklad, je stav porostů v pořádku. Tam, kde je sláma v celku a nerovnoměrně rozprostřena, dochází k inhibici porostů. Za prvé v těchto místech sláma odebírá rostlinám dusík, za druhé není její rozklad ideální, ale spíše hnilobný a hnilobné produkty tohoto rozkladu dále brzdí růst rostlin.

Něco teorie z části procesů, které probíhají při klíčení.

Osivo začíná v půdě klíčit v okamžiku, kdy dostane určitou sumu teplot, vláhy a má k dispozici dostatek kyslíku. Na rozdíl od jiných rostlinných částí obsahují semena málo vody. Proto je voda prvním impulsem, který semena potřebují k zahájení bobtnání. V této fázi začínají semena i zesíleně dýchat. Proto nutně potřebují mít optimální poměr vzduchu a vody v půdě. Pro vyklíčení všech druhů rostlin je mimo dostatečné vlhkosti nutná i určitá minimální teplota. Kvalitní seťové lůžko s optimálním poměrem vody a vzduchu začíná být pro klíčící semena důležité od 3. dne klíčení, kdy se startují oxidační procesy, které jako motor potřebují kyslík.

Foto vlevo - Řepky díky redukovaným kořenům velmi ochotně vstupují do prodlužovacího růstu.

Řepky díky redukovaným kořenům velmi ochotně vstupují do prodlužovacího růstu. Foto 16.9.2014 Silné řepky na těžších půdách, s přípravou 30 cm prokypření před setím,  vpravo pro kontrolu velikosti špičky holinek.

Vpravo - Foto 16.9.2014 Silné řepky na těžších půdách, s přípravou 30 cm prokypření před setím, vpravo pro kontrolu velikosti špičky holinek.

Krácení.

Tam, kde jsou porosty řepek silné a vyrovnané (cca 20%) velmi dobře působil, či ještě může působit, metconazol nebo tebuconazol aplikovaný od 4.listu. U nevyrovnaných porostů velmi dobře fungovala aplikace 0,3 l/ha přípravku postaveného na kombinaci metconazolu a mepiquat chloridu + 0,5 l/ha přípravku na bázi tebuconazolu. Kombinace těchto 3 účinných látek má dlouhodobý účinek v čase, kvalitně krátí a přitom nechává dorůstat malé rostlinky.

Kapalná výživa a stimulace.

Redukované kořeny mají nízkou produkci cytokininů a z tohoto důvodu se řepky v nadzemní části přirozeně tlačí více do prodlužovacího růstu. V kombinaci s krácením je velmi vhodné přidávat od 5 do 10% kapalnou močovinu na list. Její hlavní výhodou je rychlost příjmu rostlinami a indukce tvorby chlorofylu a cytokininů v listech. Tento efekt má podpůrný morforegulační účinek a podporuje tvorbu postranních pupenů. Současně s krácením a močovinou na list doporučujeme přidávat ENERGEN FULHUM v dávce 1 litr/ha. Tento podzim je o kořenech, které jsou díky nadbytku vody v půdě redukované i u v nadzemní části pěkných porostů řepek (nebezpečí v jarních přísušcích) a velmi slabé až katastrofální u většiny založených porostů. (mimo lehkých půd). Podporou tvorby kořenů podpoříme nejenom lepší čerpání výživy, ale i tvorbu cytokininů v kořenových špičkách, které začnou pomáhat morforegulovat porost ve chvíli, kdy bude končit účinek močoviny aplikované na list. Velmi důležitým momentem je i skutečnost, že ENERGEN FULHUM obsahuje kvalitní huminové látky. A všechny produkty obsahující huminové látky významně zvyšují účinek fungicidů, protože podporují jejích příjem rostlinami. U velmi slabých porostů, které stagnují v růstu je velmi výhodné přidat ke stimulaci a močovině 5 kg cukru/ha. S touto kombinací dosahujeme  vynikajících výsledků na rychlé zlepšení stavů porostů. V každém případě doporučujeme na podzim do 300 gramů (2 litry) bóru /ha. V postupných aplikacích od 0,5 do 1 l/ha. Vysoká intenzita pěstování řepky vede i k vyčerpávání B z půd a standardem intenzity jsou dnes 2 l/ha B na podzim a 3 l/ha B na jaře.

Pevná výživa.

Pokud bychom měli doporučit alespoň jeden významný výživářský zásah do současného stavu porostů, pak do všech porostů, které jsou inhibované a i do silnějších, kde jsou již viditelné deficience dusíku, doporučujeme 100 až 150 kg/ha močoviny. Jedná se o relativně levný zásah s vysokou návratností. Optimální suma podzimního N, (včetně toho na rozklad slámy), by letos měla být o něco vyšší, a to od 50 do 70 kg N/ha.

OZIMÁ PŠENICE (platí i pro ostatní ozimé obilniny).

Současný stav prorostů ozimých pšenic.

Dlouhodobé srážky v mnoha regionech zabránily včasnému provedení raných výsevků v termínech od 10.9. Přitom právě rané odrůdy pšenic a hybridy vyžadují včasný výsevek, protože jistý výnos dávají hlavně na podzimních odnožích. Obecně probíhalo zakládání porostů pšenic za velmi nevhodných vláhových i půdních poměrů s velkým nadbytkem vody. Lze předpokládat, že cca 25% porostů bylo při výsevu zamázlých a to do té míry, že zde mohou podniky přicházet o 2 t/ha, v těch nejhorších případech až o 3 t/ha na budoucích výnosech. Tam, kde porosty nepíchají do 7 až 8 dnů po výsevu, lze předpokládat, že již ztratily klíčící rostliny mnoho energie a budou slabé s vysokou náchylností k houbovým onemocněním. Ten, kdo počkal do poloviny října udělal velmi dobře, protože v té době se vláhové poměry v půdě velmi zlepšily. Rýsují se i odlišné nároky porostů na další průběh počasí. Dobře založeným porostům bude vyhovovat  prodloužený podzim, kdy mohou  tvořit kvalitní podzimní odnože. Těch cca 25% velmi špatných a zamázlých porostů by uvítalo příchod mrazů do několika dní, které by zlepšily drobtovitou strukturu půdy a vyřešily aktuální problém.

Doporučení kapalné výživy a stimulace do pšenic.

Základním problémem nejslabších porostů jsou inhibované kořeny, které mají slabý příjem živin a tím pádem i neumí podpořit nárůst nadzemní hmoty a cenných podzimních odnoží. Redukované kořeny tím, že mají nízkou produkci cytokininů, způsobují zvýšení apikální dominance a tím i zesílení hlavního stébla na úkor vývoje odnoží.  Z tohoto důvodu doporučujeme do slabších porostů, od fáze 2 až 3 listů, aplikaci přípravku ENERGEN FULHUM v dávce 1 litr/ha. Přednostně doporučujeme ENERGEN FULHUM do slabých porostů, do pšenice po pšenici, kde dochází k vysoké redukci kořenové soustavy, do regionů, kde jsou na jaře silné přísušky a do později vysetých raných odrůd pšenic a hybridů. V kombinaci s ním dále doporučujeme kapalnou močovinu přes list v dávce od 5  do 10% roztoku močoviny. Močovina indukcí cytokininů v listech snižuje apikální dominanci a podporuje tvorbu odnoží. Pro Ty z Vás, kteří máte problém s rozpouštěním močoviny můžeme doporučit náš sezonní výrobek FULUREUM, který v sobě spojuje výhody kapalné močoviny a přípravků ENERGEN FULHUM a ENERGEN 3D SMÁČEDLA. Podrobnosti o přípravku naleznete v jeho výrobkovém listu. Na konci výrobkového listu naleznete aktuální ceny i dodací podmínky. 

Pozdní aplikace listové výživy a stimulace (až do poloviny listopadu) vycházely výborně i v letech, kdy byly přes zimu velmi nepříznivé podmínky pro přezimování porostů. (zima 2012/2013). Na podzim má půda dlouhou tepelnou setrvačnost a dává tím porostům  možnost pozitivně reagovat na pozdní stimulaci. Máme zkušenost, že močovina nesnižuje mrazuvzdornost na rozdíl od podzimní aplikace nitrátového dusíku.

 

Foto 14.10.2014 Pšenice ozimá s přídavkem přípravků ENERGEN GERMIN A FULHUM k mořidlu. Zde je vliv stimulace maximální. Výsevek byl do 10.9.2014.  Na zamázlých porostech jejichž vzcházení bylo limitováno nedostatkem vzduchu by stimulace  osiva žádným přípravkem nepomohla.

Pevná výživa.

Z výše popsaných důvodů bude výživářské doporučení do slabých a slabších porostů stejné jako do řepek - 100 až 150 kg/ha močoviny. Jedná se o relativně levný zásah s vysokou návratností. Optimální suma podzimního N, (včetně toho na rozklad slámy), by letos měla být i u obilnin o něco vyšší, a to od 50 do 60 kg N/ha.

Mrazuvzdornost.

Výsledky z provozů nám ukazují, že pokud porosty pšenic na podzim zásobíme buď pevnou nebo doplňkovou, kapalnou výživou fosforem, draslíkem a bórem, pak jsme schopni zvednout aktuální mrazuvzdornost odrůdy až o 3 stupně. A to může být v nepříznivém průběhu zimy rozhodující pro jejich přezimování.   

I toto je malou nápovědou, že se letos bude houbám v porostech velmi dařit.

Zdravotní stav – podzimní fungicid.

Při normálním průběhu podzimu máme jako adepty pro podzimní aplikaci fungicidu ty odrůdy, které lze charakterizovat jako více nemocné. Současně jsou dalšími adepty pro podzimní aplikaci fungicidu ty porosty pšenic, které jsou založené po pšenici, nebo po kukuřici. U těchto porostů je vysoká pravděpodobnost zvýšeného výskytu chorob v půdě. V letošním roce do ohrožené skupiny přibývá i těch 25% ploch špatně založených a zesláblých porostů. V neposlední řadě i na Českomoravské Vysočině ve velmi pěkných a silných porostech se objevuje takový výskyt septorióz, že si zasluhují fungicid. Prostě je vlhký podzim a je potřeba porostům pomáhat.

Herbicidní ošetření na podzim.

Pokud je to možné doporučujeme podzimní ošetření herbicidy. I poměrně vysoké poškození porostů herbicidy na podzim ve vegetativní fázi je pro pšenice triviální oproti většině jarních herbicidních aplikací, které porosty zpožďují a negativně zasahují do generativní fáze a tím i do tvorby výnosu.

DŮVODY PRO PODZIMNÍ INVESTICE DO POROSTŮ.

Přiznám se, že psaní informací z tohoto odstavce již několik let považuji za házení hrachu na zeď. Situace se neúprosně opakuje. Cca 70% zemědělských podniků podceňuje každoročně podzimní investice do porostů. Důvody jsou stále stejné – agronom chce a ekonom nedá, někdy je brzdou předseda nebo majitel, který má ekonomické, zootechnické nebo jiné než agronomické vzdělání. V neposlední řadě jsou to však sami agronomové, kteří nejsou ochotni se často ani zajímat o informace úspěšnějších sousedů. Faktické argumenty jsou také stále stejné – nemáme peníze, je špatná cena komodit, ono to nějak dopadne a na jaře se uvidí. Dobrá je také odpověď - udělali jsme pro porosty již maximum, ať to bylo cokoli. Nechci zde působit jako vševědoucí hlupák. Jenom jsem chtěl trochu zoufale říci, že když jezdím po různých podnicích, tak se snažím vnímat, vidět, ptát se, dávat do souvislostí, přemýšlet a pak předat dál. Pravdou je pak skutečnost, že když se začnete zajímat o podniky, které mají meziročně vysoké výnosové hladiny a zisk, pak zjistíte, že tyto podniky velmi dbají na kvalitní zakládání ozimých porostů a na investování do nich již na podzim. Protože kvalitní a silné porosty obilnin a řepek jsou po zimě zárukou toho, že se dobře vypořádají i s velmi nepříznivým průběhem jara. Takovéto porosty často, díky dobrému zdravotnímu stavu, šetří na jaře jak na prostředcích na ochranu rostlin, tak i na stimulaci. Mají sice na podzim vyšší náklady, než bývá v kraji zvykem, ale jejich dlouhodobá tvorba zisku na 1 ha je cca o 3500 Kč vyšší. V přísuškových oblastech to mohou být i násobky uvedené částky. Firmy s dominantním investováním do porostů na podzim, mají například v pšenici celkovou menší spotřebu stimulace za vegetaci než jejich protipóly. Je to dáno i tím, že když je na jaře mizerný porost, pak bývá i kratší čas na nápravu tohoto stavu a farmář či agronom je ve vyšším stresu. Pak jsou podniky schopny investovat i neúměrně vysoké prostředky pro záchranu svých porostů a přitom by stačila 1/3 na podzim.  Pokud agronom díky našim výrobkům a poradenství dostane pšenici  do vyššího výkonu a zisku, pak je ochoten nás použít i do dalších plodin. To je náš bonus, který vyvažuje úspory v hlavní plodině.

Věty na závěr.

Investujte do výživy a podpory tvorby kořenů na podzim. Ušetříte na jaře. Letošní podzim i příští jaro budou o silných kvalitních kořenech, které budou schopny vytáhnout porosty z průšvihů do kterých se letos směřují.

Dobré ceny komodit, optimální průběh počasí, energii vzcházejícím rostlinám i Vám.

To vše a ještě pěkný den přeje

Jarda Mach, vývoj přípravků ENERGEN.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist