Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekJARO 2013

24.03.2013

ENERGEN FULHUM – tvorba kořenů mladých rostlin, podpora příjmu dusíku, zadržení vody v rostlině.

Optimální umístění: Odnožování obilnin – tam kde potřebujeme zesílit kořeny a přidat odnože, husté porosty řepek, máku, hořčic. V přísuškových oblastech– vytvořit rezervu, protože sucho redukuje kořeny. V přísuškových oblastech – nízké opakované dávky s 3D smáčedlem. Nejvyšších účinků bude tedy ENERGEN FULHUM dosahovat ve středně hustých a hustých porostech všech plodin, v přísuškových oblastech,  v pozdních výsevech, či opožděných a slabších porostech. Letošní jaro bude velmi významný i ten z účinků přípravku FULHUM, který podporuje aktivitu nitrátreduktázy. Porosty mohou mít z chladného počasí přijatou velkou sumu dusíku, kterou budou nedostatečně rychle zpracovávat. Podpora zpracování přijatého N může být rozhodující pro dynamiku nárůstu porostů v počátku jara.

 

ENERGEN AKTIVÁTOR – tvorba masivních kořenů, podpora příjmu dusíku, zadržení vody v rostlině. U dvouděložných rostlin má morforegulační účinek (řepka, hořčice, mák). Optimální použití do listových růžic. Má auxinový účinek – u obilnin odstraňuje nadbytečné odnože.

ENERGEN APIKÁL – velmi silný auxinový účinek, bez morforegulace na dvouděložné rostliny. Speciální použití – do hrachu a soji pro zvednutí spodního patra, do obilnin na konci sloupkování – zvýšení HTS.

ENERGEN STIMUL – tvorba kořenů, podpora příjmu a zpracování dusíku, ochrana rostlin před suchem a zvýšení HTS. Přípravek patří do hlavního období růstu řepky, pylových tetrád máku, okolo 10 listu kukuřice a slunečnice. V řepce má velmi vysoký účinek, protože ji chrání před prvními přísušky a současně ovlivňuje dynamiku jejího růstu svojí prací s dusíkem.

ENERGEN 3D SMÁČEDLO – je přípravkem s ekonomicky nejvyšší návratností, a to zvláště v přísušcích. Má nejsilnější účinek v suchu. V období sucha dokáže v ošetřené rostlině zadržet až o 25% více vody než v neošetřené tím, že ovlivní snížení odparu vody průduchy. Velmi silně ovlivňuje i kvalitu potravinářské pšenice, kde podporuje příjem a zabudování dusíku do rostliny. Doporučujeme v dávce 0,2 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLO přidávat do všech aplikací přípravků s green efektem, které jsou prováděny ve druhé polovině vegetace. Zabrání se tím ztrátě vody a pomůže udržet HTS, kterou by zrychlený odpar vody podtrhl.

ENERGEN FRUKTUS – způsobuje snížení dusíkatých látek v zrnu obilnin (v polovině sloupkování do sladovnických ječmenů s vyššími dusíky), slabší auxinový účinek podporuje zvýšení HTS, má vysoký účinek proti suchu – zadržení vody v rostlině.

 

Prodej přípravků ENERGEN spojujeme s poradenstvím. Proto se snažíme získat co nejvíce informací i o jejich působení v odrůdách. Jsme si vědomi toho, že naše informace nejsou samozřejmě komplexní, jsme omezeni časem i prostředky. Protože nejsme schopni získávat všechny potřebné informace, smeřujeme naše pokusy do porovnávání odrůdových reakcí ve srovnatelných podmínkách. Tyto výsledky pak prezentujeme jak na polních dnech, tak i ve zpracovaných výsledcích.

PLODINY:

Pšenice ozimá - aplikace přípravků energen:

Aplikaci do odnožování je nutné upřesnit !!! FULHUM do odnožování aplikujeme tam, kde jsou přísuškové lokality (sucho bude redukovat odnože), do opožděných, slabých a nevyrovnaných porostů. Prostě tam, kde nám chybí odnože na m2. 

Husté porosty a omezený příjem výživy: Jestliže hovoříme o tom, že husté porosty pšenic (obecně obilnin), mají redukované kořeny a tím pádem i silně snížený příjem výživy, pak aplikací přípravku FULHUM do odnožování, bychom je dále zahustili. Pro zvětšení objemu kořenů a zvýšení příjmu v hustých porostech musíme se zásahem počkat do okamžiku, kdy je proces odnožování ukončen a stav je definitivní. Optimální fáze začíná od 1.kolénka a popřípadě i v dělených dávkách a v kombinaci FULHUM + 3D SMÁČEDLO, až do druhé poloviny sloupkování.

Doporučený tankmix pro podporu odnožování: ENERGEN FULHUM 1 l/ha, Mn - (např.Mantrac 0,3 l/ha) – podpoří odnožování, Cu (např. Coptrac 0,3 l/ha) při nízkých teplotách zvýší příjem N, až 14% roztok močoviny, která také fyziologicky podpoří odnožování a samozřejmě CCC. Neaplikujeme dříve, dokud nemají rostliny 2,5 cm dlouhé, nové jarní kořeny, jinak je předčasně vyčerpáme a tím i vystavíme tlaku chorob.

Auxinové přípravky (Aktivátor, Apikál) letos aplikujeme nejdříve ve druhé polovině sloupkování (BBCH 37). Není nadbytek odnoží. Jak vyplývá z výsledků 4 letých pokusů, je pozdní auxinová aplikace v obilninách výrazně bezpečnější, než všechny opticky zajímavé rané aplikace. Pozdní aplikace přesunuje asimiláty do hlavních stébel a v průměru o 3 gramy zvyšuje HTS.  Ale i pozdní auxinová aplikace je vhodná pouze tam, kde není sucho a je mírný nadbytek odnoží!!! A použitý přípravek v sobě musí mít protistresové látky proti suchu a látky zvyšující příjem dusíku.(APIKÁL) Jinak hrozí nadměrný odpar vody a snížení dusíkatých látek v zrnu.

Nejvýkonnější systém do sucha: Ověřený postup opakovaných aplikací kombinace FULHUM + 3D SMÁČEDLO. Nejspolehlivější a nejbezpečnější postup v přísuškových oblastech. Model je plastický. Buď 3 až 5x  aplikujeme kombinaci  0,3 l/ha FULHUM + 0,1 l/ha 3D SMÁČEDLO. Nebo dávky více přizpůsobíme dynamice růstu a potřebám rostlin a v počátku aplikujeme FULHUM v dávce 0,5 až 1 l/ha, pak na počátku sloupkování (BBCH 31) kombinaci 0,3 l/ha FULHUM + 0,1 l/ha 3D SMÁČEDLO. Ve sloupkování můžeme tuto aplikaci opakovat a na konci buď v kombinaci snížit dávku přípravku FULHUM na 0,2 l/ha + 0,2 l/ha 3D SMÁČEDLA, nebo aplikujeme jenom 3D SMÁČEDLO v dávce 0,2 l/ha. Jednoduše řečeno: V počátku podporujeme více tvorbu kořenů, pak udržení kořenů a zadržení vody v rostlině a nakonec pouze zadržení vody v rostlině.

Proč je tento systém tak výkonný? Protože synegicky působí na několik důležitých oblastí a těmi jsou podpora a udržení kořenů na rostlině, zadržení vody v rostlině, razantní zvýšení příjmu a zabudování dusíku ve prospěch tvorby výnosu.

Jestliže máme porost ošetřen například ENERGEN 3D SMÁČEDLEM, pak rostliny dokáží navodit úsporný vodní režim, silně přivřou listové průduchy a omezují ztrátu vody odparem. Takto dokáží uspořit po dobu 2 měsíců až o 25% vice vody, než neošetřená kontrola. Tento protistresový účinek se v přímé úměře  promítá do tvorby výnosu.

NĚKOLIK SLOV K VÝŽIVĚ PŠENICE A JEJÍ VAZBĚ NA FYZIOLOGII.

Strategie přihnojení ve vztahu ke stavu porostu a zásobě živiny v odnožování:

Aktuální stav většiny porostů: V průběhu zimy již proběhl proplavný režim a porosty odebraly určitou sumu živin, proto musíme, (případ tohoto jara), počítat s tím, že N, Ca a S jsou již ve spodních patrech půdních profilů. Protože na většině porostů není velký nadbytek odnoží, aplikujeme nitrátový N v kombinaci se sírou a vápníkem. Doporučujeme začít rovnou s vyššími dávkami, protože pokud by v dubnu přešla zima rovnou do léta, mohla by se rychle začít ztrácet vláha a porosty by nestačily kvalitně narůst.

Poslední - kvalitativní přihnojení pšenic:

Při kvalitativním přihnojení pšenic musíme brát v úvahu aktivitu enzymu nitrátreduktáza, který je zodpovědný za zpracování dusíku – jeho přenos do zrn. Některým odrůdám (Mulan, Cubus, částečně i Bohemii...), končí aktivita tohoto enzymu dříve. Obecně však platí, že včasným posledním přihnojením nehnojíme následnou plodinu. Velký rozsah pokusů s kvalitativním přihnojením provedl ing. Josef  Migdau. Z jeho informací a s jeho svolením čerpám.

Přihnojení ledkem: Pokud jsme ve vláhově jisté oblasti, nebo nemáme k dispozici jinou mechanizaci, je možné zvolit kvalitativní přihnojení ledkem. Pokud se nechceme spoléhat na průběh počasí, pak je vhodné mít poslední ledek aplikovaný do poloviny sloupkování. Jinak se nemusí dostat včas do půdních roztoků a do rostliny.

Přihnojení DAM: Doporučujeme do všech oblastí s mírnými až silnými přísušky, jako velmi bezpečný postup. Aplikujeme přednostně damovými hadicemi (DAM patří do země ke kořenům), nebo šestiotvorovými tryskami na DAM. V přísušku dopoučujeme přidat Stabiluren, který poměrně levně zadrží v horku dusík v půdě. Aplikační termín je rozhodující. Postřik provedeme v období tvorby podpraporce, nejpozději když je vidět maximálně 1/3 praporce. Pak to stihnou zabudovat všechny odrůdy.

Průběžné přihnojování močovinou na list: Je nejvýkonnějším postupem. Prvním důvodem je skutečnost, že příjem dusíku z močoviny přes list do celé rostliny trvá 40 minut. Druhým důvodem je suma přijatého dusíku z močoviny přes list.  Ve srovnání s DAM, (který ji také obsahuje), je příjem cca 2x vyšší. Ve srovnání s ledkem je příjem cca 4x a v suchu až 8x vyšší. Pokud se nám povede za život pšenice dodat  v základní výživě například 150 kg N/ha a k tomu v močovině přes list dalších 25 kg N/ha, pak lze předpokládat, že se nám porost bude chovat, jako na 200 kg N.

Aplikační koncentrace používané na farmách v praxi:

- odnožování - do 14% močoviny až ve 200 l vody/ha,

- konec odnožování až počátek sloupkování (termín krácení porostů) - 10 až 12% močoviny,

- první polovina sloupkování  - 7 % močoviny,      

- druhá polovina sloupkování - 5% močoviny,  

-aplikace s posledním fungicidem - 4% močoviny.

Aplikaci neprovádíme za slunečných dnů (pálí špičky až poloviny listů). Optimální je aplikace po 17 hodině. Většina moderních postřikovačů má již domíchávací násypky, které usnadňují práci. Při aplikacích ve druhé polovině sloupkování je močovina v přísuškových oblastech riziková, protože zvyšuje odpar vody. Proto doporučujeme přidávat ENERGEN 3D SMÁČEDLO v dávce 0,2 l/ha, které je velmi silným protistresovým deštníkem.

Sumarizace: Včasná aplikace dusíku nestojí ani korunu navíc a přináší spolehlivé navýšení výnosu a kvality. Aplikace močoviny na list je momentem, který ovlivňuje ekonomiku dusíkaté výživy a tvorbu výnosu na farmě.

Výživa porostů a přísušky: Jestliže období sucha není delší než měsíc, pak z nedostatku vláhy dochází k redukci výkonu kořenů. Důsledkem je snížení tvorby výnosu. Kořeny přestávají plnohodnotně vyživovat rostliny a my musíme začít výživu dodávat přes list. Jak mikroprvky, tak makroprvky. Když neberou výživu kořeny, musíme jí dodat listy. Současně má smysl aplikovat FULHUM pro podporu tvorby kořenů v kombinaci s  3D SMÁČEDLEM, pro zadržení vody v rostlině.

Výživa porostů a jejich hustota: V porostech pšenic s hustotou nad 3 MKS si rostliny navzájem produkcí inhibičních látek redukují kořeny. To má za důsledek nižší příjem živin. Z pokusů jednoznačně vyplývá, že husté porosty nejsou schopné přijmout, ve prospěch tvorby výnosu, poměrně velkou část dodané výživy. Pokud těmto porostům pomůžeme zvětšit kořeny aplikací ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha, v intervalu od konce odnožování do druhé poloviny sloupkování, pak dojde k velmi výraznému navýšení výnosu, v důsledku dodatečného čerpání živin. Takto můžeme v hustých porostech velmi jednoduše, levně a důrazně zasáhnout do ekonomiky výživy a tvorby výnosu.

Obecně lze k hustotě porostů pšenic konstatovat: Husté porosty mají díky redukovaným kořenům nižší výnosový potenciál, ale vyšší výnosovou stabilitu. (I vůči nepříznivému průběhu počasí, nevhodné lokalitě ...). Nižší hustoty pod 2,7 MKS mají vysoký výnosový potenciál, ale jejich vedení je rizikovější. Nejvyšším rizikem  je ztráta odnoží, která může u nízkých hustot extrémně snížit výnos.

Pěstování pšenice po pšenici: Volíme zdravé odrůdy.Pšenice pěstovaná v pořadí jako druhá, má většinou díky kořenovým reziduím inhibitorů bržděný růst kořenů, proto potřebuje aplikaci ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha.

ŘEPKA OZIMÁ:

Fáze obrůstání listových růžic po zimě: Je období spojené s regenerací porostů. Je vhodné projít porosty řepek zvláště s ohledem na jejich zdravotní stav a pokud je to nutné, zasáhnout fungicidem.

Do hustých porostů nad 40 rostlin/m2 - doporučujeme ENERGEN FULHUM  v dávce 1 l/ha. Jak jsme již hovořili v pšenici, v hustých porostech je limitovaná výživa a zvětšení kořenů je tím nejlevnějším zásahem, který vrátí porostům velkou sumu živin pro tvorbu výnosu.

Do řídkých porostů pod 40 rostlin/m2 - doporučujeme 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM  + 0,7 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR. Tato kombinace nám porosty optimálně zahustí. Do řídkých porostů s velmi silnými rostlinami, nemá smysl časnou jarní stimulační regeneraci aplikovat, protože se zregenerují i bez tohoto zásahu. S cílenou stimulací je lepší počkat do hlavního období růstu.

Fáze období hlavního růstu: Aplikaci v tomto období jsme dlouhou dobu podceňovali a zdůrazňovali aplikace pozdnější okolo období květu. V jednom roce nám však ve dvou regionech velmi silně začala narůstat spotřeba přípravku ENERGEN STIMUL. Když jsme začali zjišťovat, kam je přednostně umísťován, tak mimo máku v pylových tetrádách, to bylo z nejvyššího procenta do řepky, přesně dle našich metodik. Účinek této jediné aplikace ENERGEN STIMUL v dávce 1 l/ha byl velmi vysoký. Když jsme analyzovali důvody zjistili jsme následující: Pomáhá na rostlině udržovat kořeny (důležité v přísušku), zadržuje vodu v rostlině (chrání ji tedy i před časnějšími přísušky), obsahuje systém zvyšující příjem a zabudování dusíku (v hlavním období růstu rozhodující) a zvyšuje HTS. U velmi hustých porostů (nad 55 rostlin/m2), můžeme doporučit i kombinaci 0,7 l/ha ENERGEN STIMUL s 0,3 l/ha ENERGEN FULHUM, pro zvýšení účinku na tvorbu kořenů a zvýšení příjmu výživy.

Fáze období kvetení: Před květem, v jeho průběhu a po odkvětu je možné aplikovat v dávce 0,5 až 0,7 l/ha ENERGEN FRUKTUS, který je slabším auxinovým přípravkem s vysokou schopností zadržet v přísušku vodu v rostlině. Jeho aplikace má význam v oblastech nejvíce postižených suchem. 


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist