Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekJARNÍ JEČMENY, PŠENICE A ŘEPKY ZAČÁTKEM KVĚTNA 2020

02.05.2020

JARNÍ JEČMEN.

Rizikový vývoj porostů jarního ječmene je dán nevhodnými podmínkami pro vzcházení porostů s následným nedostatkem vláhy. Dobře se vyvíjejí pouze porosty, které byly vyseté velmi časně před mrazy. To byla, ale po pravdě trochu loterie. Příkladem takovéhoto typu porostu je jarní ječmen na Farmě Chmel – přidávám odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=F3pJs4-qX4M&t=207s

Zásadním problémem je aktuální stav většiny porostů jarního ječmene. Prošly obdobím sucha, kde v extrémních případech docházelo ve finále až k redukcím kořenů ze sucha, rostliny vytvářely nové korunkové kořínky, které čekaly nebo čekají na vláhu.

Důsledkem tohoto stavu je postupné zvyšování apikální dominance hlavního stébla a odpadávání odnoží. Ukazuji příklad rostliny, která se začíná do takovéhoto problému směřovat. Viz hlavní stéblo nahoře.

Tato situace sebou přináší riziko nevratného naředění porostu. Dnes je již jasné, že porosty jarních ječmenů mohou být v mnoha regionech ohrožené nejenom snížením výnosu v důsledku nadměrného naředění, ale také zvýšením obsahu dusíkatých látek. To může způsobit opožděná mineralizace z opožděných srážek, zvláště pak v kombinaci s menším počtem klasů na m2. Proto v období od odnožování, (vyšší nadmořské výšky a pozdější výsevy), do poloviny sloupkování má smysl důrazně podpořit udržení hustoty porostu. Tam, kde spadly srážky již budou porosty přirozeně v růstu. Do porostů jarního ječmene doporučujeme silný impuls:

  1. ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha pro podporu tvorby kořenů, které nám pomohou udržen hustotu porostu i jeho maximální výkon.
  2. 0,5 až 0,7 l/ha CCC – pro vyrovnání odnoží v odnožování (v BBCH 31 krátit přednostně CCC pro udržení odnoží).
  3. Kapalná močovina na list 5 až 7% roztok. Velmi rychle indukuje v listech tvorbu cytokininů a tím snižuje apikální dominanci, pomáhá udržet slabší odnože a rozpohybuje porost. Přidávat k ní alespoň 0,1 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, protože močovina razantně zvyšuje odpar vody a FRUKTUS ji zadrží. Pak můžeme o 0,1 l/ha snížit FULHUM.
  4. Fosfor, který je v přísušku v deficitu. Opakovaně 1,5 kg/ha P2O5. (Poslední dobou se setkávám buď s aplikací vodorozpustného amofosu (MAP), nebo s velmi dobrými výsledky Kristalon žlutý (13:40:13).)

Jako příklad účinku části výše uvedeného doporučení jsou fotografie, kde byl aplikován do jarního ječmene cca 2 týdny předtím 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS a CCC. Majitel farmy při postřiku zastavil postřikovač, a když se znovu rozjel, tak chvíli trvalo, než trysky znovu začaly stříkat. Takže je v porostu vidět vynechávka postřiku. Myslím, že takovýto účinek za 14 dní má vysokou výpovědní hodnotu.

Foto porostu jarního ječmene ze dne 29.4.2020. Kroměřížsko, špatné půdy, nadmořská výška mezi 200 až 300 metry nad mořem, mrazová, studená lokalita – podhůří Chřibů.

Proč má takovéto ošetření aktuálně tak velký význam? Protože hustota porostu tvoří u jarního ječmene výnos. Protože vyšší hustota porostu bude v letošním roce i rozhodující pro naředění dusíku v zrnu. A také proto, že pokud jarní ječmeny v příštích 14 dnech začnou odhazovat odnože, bude tento proces nevratný. Ve vyšších nadmořských výškách bude časové okno delší.

Pozor – do slabších až středních porostů jarního ječmene nedoporučujeme používat auxiny a jejich prekurzory. Platí to i pro nitrofenoláty, které mají pomalý, kumulativní auxinový účinek a v konečném důsledku pak porosty ředí. Zbytečně bychom porost naředili. Naopak přípravky obsahující čistě huminové látky anebo řasy a neobsahují látky s auxinovým účinkem budou přínosem. Potřebujeme jenom tvorbu kořenů.

OZIMÝ JEČMEN.

a) Sladovnický – v přísušku doporučujeme aplikovat 0,2 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, jako náhradu 3DÉČKA. Pokud je porost po dešti a lze předpokládat silnou mineralizaci dusíku, pak bude mít význam zvýšit dávku FRUKTUSU na 0,5 l/ha pro zvýšení HTZ a snížení obsahu dusíkatých látek. Pokud bude proces mineralizace dusíku po dešti silný, pak lze očekávat, že zvýšíme silně HTS, ale dusíkaté látky budou stejně vyšší.

b) Krmný - v přísušku doporučujeme aplikovat 0,2 l/ha 3DÉČKA. Pokud je porost po dešti, lze předpokládat silnou mineralizaci a pak bude mít význam využít 0,3 až 0,5 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS pro zvýšení HTZ a celkového výnosu.

OZIMÁ PŠENICE.

Tam, kde jsou porosty pšenic ve sloupkování a klas je do 3 cm délky, doporučujeme aplikovat ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,3 až 0,5 l/ha do všech porostů, které stále ještě obnovují kořeny. Účinky jste viděli na jarním ječmenu. Porosty pšenic opravdu potřebují podpořit růst kořenů. Samozřejmě, že doporučujeme stále používat mimokořenovou výživu s dominantním obsahem fosforu. Dominantním tématem tohoto jara jsou kořeny, fosfor a zadržení vody v rostlině. Abychom udrželi v kondici vývoj klasu i přes nepříznivé období a omezili redukce zrn v klasu.

Přikládám tematická aktuální videa:

https://www.youtube.com/watch?v=yyVmBD213W4

https://www.youtube.com/watch?v=5hOEMsVZU60&t=57s

Průběžně doporučujeme používat jak v přísušku, tak i po srážkách 3DÉČKO v dávce 0,1 až 0,2 l/ha. To můžeme kombinovat s močovinou o koncentraci do 5 %. Zadržíme si tím vodu v rostlinách a podpoříme práci s dusíkem.

Porosty raných odrůd pšenic v pokročilejší fázi vývoje ošetřujeme 3DÉČKEM a pokud bude v době aplikace posledního fungicidu dostatek vláhy, můžeme nahradit 3DÉČKO výrobkem ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS v dávce 0,5 l/ha. V přísušku snížíme dávku AKTIVÁTORU na 0,3 l/ha a v suchu jej nahradíme 3DÉČKEM. Za splnění těchto podmínek AKTIVÁTOR významně zvýší HTZ a produktivitu klasu. Můžeme jej začít používat od fáze BBCH 37, kdy dominantně ovlivní omezení redukcí zrn v klasu a mírně i HTZ až po aplikaci s posledním fungicidem do klasu, kdy již dominantně ovlivní HTZ a obsah dusíkatých látek.

U všech porostů pšenic bychom do fáze podpraporce měli mít vyřešené kvalitativní přihnojení dusíkem. Pokud budeme hnojit pevnými hnojivy, pak bychom měli mít hotovo do poloviny sloupkování. Pevná hnojiva upřednostníme tam, kde je vláha nebo před srážkami. Hnojení damovými hadicemi můžeme provádět do počátku růstu praporce. Hlavním principem je včasnost, aby se dusík včas dostal do půdních roztoků a pšenice ještě měly funkční nitrátreduktázu. Abychom nehnojili následnou plodinu. K tomuto tématu přikládám video z Jižní Moravy, kde se i k tomuto tématu Petr Král vyjadřuje: https://www.youtube.com/watch?v=vpgFvDzi8z8&t=2s

ŘEPKA OZIMÁ.

Řepka v době po odkvětu spotřebuje pro vývoj semen 20 % dusíku. Pokud bude dostatek srážek, tak proběhne opožděná mineralizace, která porostům tento dusík uvolní. Pokud bude nedostatek vody, pak je výhodné i po odkvětu nasytit porosty výživou, aby ji semena mohla čerpat. Dalším momentem je podpora toku asimilátů do semen pro zvýšení HTS a zadržení vody v rostlinách, pro udržení HTS v suchu.

Doplňkovou a velmi osvědčenou aplikací je dávka 30 až 50 l/ha LovoCaN společně s fungicidem do květu. Velký význam pro tvorbu semen má i vápník. I po odkvětu má stále ještě velký význam aplikovat takovouto mimokořenovou výživu na mladé rostoucí šešule, třeba i 12% roztok DAM.  V této aplikaci má rozhodující význam i ENERGEN 3D PLUS v dávce 0,25 l/ha, svojí schopností zadržet vodu v rostlině a razantně ovlivnit práci s nitrátovým dusíkem. Pokud chceme podpořit zvýšení HTS, pak můžeme aplikovat 0,3 až 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS, který stejně silně zadrží vodu v rostlině a ovlivní i tok asimilátů do generativních orgánů. Jakýkoli tankmix aplikujte mimo letovou aktivitu včel.

Aktuální povídání k řepce naleznete v přiloženém videu, kde Petr Král s Kamilem Poulem mimo jiné hovoří i o účelnosti termínování postřiku proti hlízence. https://www.youtube.com/watch?v=I-AU3LZijVk

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král


JARNÍ JEČMENY, PŠENICE A ŘEPKY ZAČÁTKEM KVĚTNA 2020
Ječmen Jarní - Petr Král stojí u aplikačního rozhraní, kde je vidět účinek Fulhumu
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist