Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekJaká významná opatření můžeme provádět při založení a vedení porostů řepky ?

31.07.2011


a)      Kvalitní zpracování půdy a správně provedený výsev jsou vždy velkou výhodou. Máme-li nevyrovnanou hloubku setí a špatnou přípravu půdy, získáme porost s rostlinami různé velikosti. U řepky je však nevyrovnanost porostu menším problémem než u obilnin. U nevyrovnaných porostů je výhodné (až do úplného srovnání porostu na jaře), opakovaně podporovat tvorbu velkého objemu kořenů. (Energen Fulhum).

 


b)      Půdní profil a vodní režim. Riziková je varianta, kdy si v půdním horizontu vytváříme desku. Důsledek pro vodní režim je katastrofální, protože  nám nekomunikuje vrchní a spodní voda. Při nadbytku vláhy je v oblasti kořenů málo vzduchu a dochází k jejich rychlé redukci. (viz. podzim 2010). Při přísušku voda rychle dojde a porosty dříve trpí suchem. (viz. podzim 2009). Redukce kořenů suchem nebo nadbytkem vody je pro rostlinu vždy zcela zásadní. Rostliny s nedostatečnou kořenovou soustavou mají jen omezenou schopnost  pracovat s vláhou a výživou a dosáhnout tak kvalitního výnosu. Spojíme-li podrytím spodní a vrchní vodu, zpřístupníme kořenům celý půdní horizont a výnos se nám může zvýšit až o 30%.

 


c)      Hustota porostu. Při zakládání porostů bychom si měli uvědomit, že výnosnost moderních odrůd závisí především na větvení. Pokusnicky ověřený, nejvyšší výnosový potenciál těchto odrůd je při koncentraci 15 rostlin na m2. Mezi takovéto odrůdy pro představu patří PR46W31, PR45D03, PR45D06, Recordie, Sitro, Pulsar, Rohan, DK Exquisite, Ladoga a další. Jestliže vysejeme maximálně na 0,6 až 0,7 výsevní jednotky, pak se budeme teprve pomalu blížit výnosovému maximu těchto odrůd, a to i když nám na jaře zůstane na m2 25 až 35 rostlin. Je zajímavé si tuto zkušenost v praxi vyzkoušet například na 10 ha výměry. Úsporu za osivo pak můžeme investovat do dalších intenzifikačních faktorů.

 


d)      Výživa porostu. Jestliže porost řepky nemá na podzim k dispozici minimálně 60 až 80 kg N, PKS výživu a Bór, není podzimní výživa dostatečně intenzivní. Při výživě N bereme logicky v úvahu i „starou půdní sílu“ z předchozí organické výživy a klasickou organickou výživu.

Dávku N můžeme rozdělit na aplikaci dusíku na slámu, kam můžeme aplikovat DAM nebo močovinu a na aplikaci dusíku k porostu, kde na půdách s vyšším pH je optimální aplikace síranu amonného v dávce 150 až 300 kg/ha. Na půdách s nižším pH můžeme použít močovinu s inhibitorem ureázy. Je zřejmé, že zákaz vyšších podzimních dávek dusíku bez ohledu na velikost biomasy porostu je limitujícím faktorem, který si na intenzivně hospodařících podnicích musí vyřešit po svém. Při výživě fosforem je nutné mít stále na paměti, že jestliže máme v půdě dlouhodobý deficit fosforu, pak musíme nejprve nakrmit bakterie, které jej zpracují a teprve po nějaké době je část tohoto fosforu poskytnuta rostlinám. Proto musíme fosfor aplikovat již v dostatečném množství na podzim. Podzimní aplikace 150 až 300 g/ha bóru je v našich končinách snad již samozřejmostí.

 


e)      Při zakládání porostů bychom se měli vyvarovat rizik. To znamená vysévat řepku co nejčasněji, pokud je to možné, tak před 10. srpnem. Vlastní zakládání by mělo být prováděno s maximálním ohledem na úsporu vláhy. To znamená hned po sklizni předchozí plodiny. Půda by neměla být otevřená ani jeden den, protože vždy může přijít sucho, jako na podzim 2009. Je totiž lepší  řepku 2x krátit, než ji mít vyklíčenou v děložních lístcích  na konci října.

 


f)        Důležité je kvalitní fungicidní ošetření, cílená stimulace a morforegulace porostu vedoucí k zesílení kořenového krčku a snížení vegetačního vrcholu, vytvoření bohaté kořenové soustavy a zvýšení mrazuvzdornosti. 

 


Jako univerzální kombinaci  doporučujeme:

ENERGEN AKTIVÁTOR  0,6 l/ha + ENERGEN FULHUM  0,4 l/ha.

 

Na velmi silné rostliny řepky doporučujeme:

ENERGEN AKTIVÁTOR  1 l/ha.

 

Do velmi hustých porostů (nad 50 rostlin na m2 ), doporučujeme:

 ENERGEN FULHUM v dávce  1 l/ha.


Termín a růstová fáze aplikace.

 

Účinek. Oba přípravky podporují zesílení kořenového krčku.

Aktivátor podporuje tvorbu silnějších kosterních kořenů, tvorbu postranních pupenů a má synergický účinek na zpomalení růstu se všemi běžně používanými antigibereliny (metconazol, tebuconazol…).

Fulhum podporuje rychlý nárůst velkého objemu jemných kořenů. Na těžších půdách doporučujeme navýšení dávek obou přípravků použitých v kombinaci až na ENERGEN AKTIVÁTOR  0,7 l/ha + ENERGEN FULHUM  0,7 l/ha.


Pro jednotlivé aplikace přípravků ENERGEN doporučujeme využít poradenství našich obchodních zástupců, kteří Vám doporučí optimální a často i úspornou variantu. (Včetně kombinací s konkurenčními přípravky).

Optimální růstová fáze pro aplikaci přípravků ENERGEN  je od 4 listů po celou dobu podzimního růstu. Neaplikovat společně s herbicidy!!!

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist