Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekINVENTURA MOŽNÝCH APLIKACÍ POČÁTKU ČERVNA 2013

27.05.2013

Průběh počasí tohoto jara byl velmi komplikovaný a neumožňoval na mnoha farmách provádět ani ty nejzákladnější aplikace ve správných termínech. V tomto okamžiku by tedy bylo vhodné udělat inventuru aktuálních možných aplikací v plodinách, kde to má ještě význam. Na úvod bychom si dovolili několik slov ke kapacitě postřikovačů na farmách.

Kapacita postřikovačů na farmách: V minulých týdnech jsme mohli názorně sledovat, jak jsou mnohé farmy poddimenzované v kapacitě postřikovačů. Zajímavým srovnáním například je, že majitel 200 ha farmy vlastní 24 metrový postřikovač s tím, že to má spočítané, a vyplatí se mu to a na druhé straně společnost, která má 2000 ha, má problém koupit druhý postřikovač. Pro rostliny je životně důležité, aby všechny zásahy byly prováděny v potřebných růstových fázích. Pokud to neděláme, nejenomže rezignujeme na intenzivní zemědělství, ale i na alespoň trochu kvalitní vedení porostů. Aplikace fyziologicky aktivních látek, fungicidů, insekticidů, herbicidů a hnojiv, které jsou provedeny včas, jsou tak velkým přínosem v úsporách i ve tvorbě výnosu, že je další diskuze zbytečná.

Doporučení do cukrové řepy - přípravky ENERGEN a jejich účinky:

ENERGEN FULHUM – podpora tvorby jemných kořenů vytváří silné čerpadlo, které umožňuje rostlinám lépe pracovat s výživou a urychluje jejich vývoj v čase. Význam má i podpora příjmu a zpracování dusíku.

ENERGEN FOLIAR – podporuje rychlý nárůst zelené hmoty v první fázi intenzivního růstu cukrové řepy. Podporuje růst kůlového kořene a omezuje větvení kořene. Při alespoň průměrném dostatku vláhy silně podporuje růst listů, brání odumírání starších listů a zvyšuje výkon fotosyntézy. Letos, v regionech s dostatkem vláhy by mohl být velmi cenným pomocníkem v urychlení nárůstu zelené hmoty. V regionech s přísušky by jej měl nahradit ENERGEN FULHUM.

ENERGEN STIMUL – razantně podporuje růst zelené hmoty, aktivitu nitrátreduktázy, chrání rostliny před suchem a podporuje tvorbu cukrů.

ENERGEN CLEANSTORM – multifunkční, univerzální přípravek se stimulačním účinkem. Pomáhá zadržovat vodu v rostlinách, chrání je před přísušky, podporuje zvýšenou biosyntézu cukrů a má silný, podpůrný fungicidní účinek.

ENERGEN FRUKTUS – má nejvyšší účinek podporující tvorbu cukru, obsahuje vysokou hladinu protistresových látek a je vhodný do období a do oblastí silného sucha. 

V letošním roce je v červnu dostatek vláhy, proto je možno jít v aplikacích ENERGENŮ do intenzivnějšího systému.

Doporučení aplikací do cukrové řepy:  Vzhledem k průběhu počasí je možné se v letošním roce vrátit k nejvýkonějšímu sledu aplikací z metodik roku 2010. (Foliár, Stimul, Fruktus). V průběhu června doporučujeme aplikaci ENERGEN FOLIÁR v dávce 1 l/ha. V porostech kde se po deštích vytvořila silná krusta nebo do opožděných a nevyrovnaných porostů doporučujeme výkonnější kombinaci přípravků ENERGEN FOLIÁR v dávce 0,5 l/ha a ENERGEN FULHUM v dávce 0,5 l/ha. Na přelomu června a počátkem července doporučujeme aplikaci ENERGEN STIMUL  v dávce 1 l/ha. S posledním fungicidem doporučujeme ENERGEN FRUKTUS v dávce 1 l/ha. Ke všem přípravkům doporučujeme přidat 3 až 5% močoviny.

Od června do poloviny září je možné do všech  porostů také aplikovat univerzální přípravek ENERGEN CLEANSTORM v 1 až 3 dávkách od 0,4 do 0,6 l/ha v kombinaci s 5% roztokem močoviny. Tento přípravek doporučujeme příznivcům univerzálních řešení s velmi vysokým výkonem. Předpokládáme, že při normálním průběhu roku bude tento vysoce výkonný a univerzální přípravek možná tím jediným z našeho sortimentu, který budeme do cukrové řepy, po dobu vegetace doporučovat a Vy po zkušenostech s ním chtít aplikovat. Všechny přípravky ENERGEN jsou mísitelné s fungicidy, insekticidy, nematocidy a listovou výživou. Poslední aplikaci přípravků ENERGEN pro podporu tvorby cukru je smysluplné provést nejpozději měsíc před sklizní.

Mák: V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice aplikovat ENERGEN AKTIVÁTOR, v dávce 1 l/ha. Je to nejosvědčenější aplikace do včas a kvalitně založených porostů, které nejsou přehuštěné. V případě slabších a opožděných porostů, bude velmi výhodné kombinovat ENERGEN AKTIVÁTOR, v dávce 0,7 l/ha, s podporou kořenů ENERGEN FULHUM, v dávce 0,3 l/ha. Do velmi opožděných a hustých porostů doporučujeme přednostní aplikaci přípravku ENERGEN FULHUM, v dávce 1 l/ha. Podpora kořenů je nejefektivnějším způsobem posunutí vývoje porostů v čase.

Aplikace v pylových tetrádách. Tento termín nastává v okamžiku kdy se nad rostlinou objeví háčkující poupě. V tomto termínu aplikace máme předchozími roky osvědčenou aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL v dávce 1 l/ha. V hustých a opožděných porostech jej můžeme kombinovat, nebo i zcela nahradit, (stejně jako v listové růžici), přípravkem ENERGEN FULHUM. Aplikace přípravku ENERGEN STIMUL v kombinaci s přípravkem FULHUM v kombinaci například 0,7 + 0,3 l/ha přináší mnoho pozitivních účinků. Prvním je podpora tvorby kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Druhým účinkem je podpora aktivity nitrátreduktázy a tím i příjmu a zpracování dusíku. Velmi významným účinkem, zvláště při nevyrovnaném průběhu počasí, je rychlá optimalizace hromonálních hladin, která umožňuje rostlinám bez problémů procházet různými stresy. Posledním účinkem je protistresové působení vůči suchu, jež chrání rostliny až do sklizně. Vzhledem k průběhu počasí a vývoji porostů bychom v obou aplikacích doporučovali kombinaci AKTIVÁTORU i STIMULU s přípravkem FULHUM.

Kukuřice a slunečnice: Do porostů, které mají zpomalený růst z důvodu silné krusty po deštích, nebo porostů poškozených herbicidy doporučujeme aplikaci ENERGEN FULHUM v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s ENEGEN FOLIÁR  v dávce 0,5 l/ha s přídavkem močoviny. Do obou plodin doporučujeme v růstové fázi od 6 do 10.listu aplikaci ENERGEN STIMUL v dávce 1 l/ha společně s kapalnou močovinou. Aplikace podporuje tvorbu kořenů, zlepšuje práci s dusíkem, optimalizuje hormonální hladiny a tím umožňuje porostům rychleji a lépe se přizpůsobit měnícím se podmínkám počasí. Chrání porosty před pozdními přísušky.

V pevné půdní krustě se v mnoha lokalitách trápí nejenom kukuřice, ale i slunečnice, máky a hrachy.

Jarní ječmen:  V minulých týdnech bylo na mnoha porostech jarního ječmene zřetelné, jak výrazně se na něm podepisuje kombinace pozdního výsevu a nadbytku vody v půdě. Je to otázka kořenů a výživy. Z tohoto důvodu jsme až do fáze 2.kolénka doporučovali ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha. Ve druhé polovině sloupkování, do porostů, kde by hrozil nadbytek dusíkatých látek v zrnu, doporučujeme ENERGEN FRUKTUS v dávce 1 l/ha, který zvyšuje HTS a pomáhá snižovat obsah dusíkatých látek v zrnu. Současně chrání porosty i před ztrátou vody v pozdních přísušcích v počátku zrání.

Oves: Z pohledu tvorby výnosu má oves dvě špatné vlastnosti. Tou první je, že redukuje klásky v latě. Druhý problém má oves společný s hrachem a tím je špatné plnění asimilátů do semen. Oba dva problémy lze odstranit jednoduše tak, že rostlinám uděláme v půdě mohutné čerpadlo kořenů. K tomuto výborně poslouží ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha. Aplikace může být provedena od odnožování do poloviny sloupkování. Dělené dávky a přídavek močoviny jsou vždy výhodou.

Hrách: Hrách je plodinou, která podobně jako mák a soja, nemá rychlé začátky. Jestliže mu však pomůžeme, bude jeho odezva velmi rychlá a velmi silná. Na mladé rostliny doporučujeme aplikaci ENERGEN FULHUM  v dávce 1 l/ha. Na počátku kvetení pak aplikaci ENERGEN FRUKTUS v dávce 1 l/ha. 

 

Fotodokumentace účinků ENERGEN FULHUM v hrachu. Foto dne 13.6.2011, Farma Chmel Třebusice.Vlevo kontrolní porost, vpravo ENERGEN FULHUM 1 l/ha. V porostu Mgr.Lenka Vinšová pokusnice EGT systém.

Jak dobře a jistě přípravky ENERGEN fungují si můžete nastudovat na našem webu v části věnované pokusům, kde je mnoho podrobných pokusů s přípravky ENERGEN z České Republiky a zahraničí.


INVENTURA MOŽNÝCH APLIKACÍ POČÁTKU ČERVNA 2013
ENERGEN FULHUM ODVÁDÍ POCTIVOU PRÁCI
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist