Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDůležité zásahy do vývoje porostů jarního ječmene.

03.03.2020

Důležité zásahy do vývoje porostů jarního ječmene.

V posledních letech jsou porosty Jarního ječmene sužovány silnými jarními suchy. Dochází k masivní redukci odnoží a navyšování dusíkatých látek. Je to dáno sníženým počtem klasů na m2 a současně častým nedostatkem vody v době plnění zrna, kdy klesá HTS a přirozeně se zvyšuje obsah dusíkatých látek.

Jařiny na rozdíl od ozimů mají při vzcházení a dalším vývoji daleko menší prostor pro chyby a současně mají daleko větší pravděpodobnost setkat se se stresem ze sucha.  Z tohoto důvodu bychom se měli snažit v prvních fázích vývoje vytvořit co nejsilnější porost s mohutnou kořenovou soustavou a silnými a vyrovnanými odnožemi.

Ošetření osiva: Velmi důležité je přidat k mořidlu kvalitní stimulaci obsahující výživu. Špičkou v této oblasti jsou naše přípravky ENERGEN GERMIN FH v dávce 0,5 l/tunu v kombinaci s přípravkem ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/tunu. Patříme k vyšší cenové kategorii, a proto se mne agronomové ptají, proč použít nás a chtějí srovnání s konkurencí. Moje odpověď je vždy stejná. Jakýkoli stimulátor, který použijete na osivo je správným krokem, protože dá osivu počáteční dynamiku. Pokud budou dobré podmínky pro vzcházení a dobrá kvalita osiva, tak rozdíl mezi námi a konkurencí nepoznáte. Jestliže jsou ale podmínky nepříznivé, pak je rozdíl významný a viditelný. Naše přípravky obsahují huminové látky, které indukují tvorbu kořenů, nízké dávky auxinů s prodlouženým účinkem v optimální koncentraci, doplňkovou výživu a látky podporující příjem a zpracování dusíku. Za nejvýznamnější, ale považuji dva účinky, které nás odlišují od konkurence. Prvním je podpora štěpení škrobů na cukry a rychlé uvolnění energie při vzcházení porostů. To jim dává dynamiku a vyrovnanost. Druhým je podpora štěpení zásobních bílkovin v zrnu a s tím spojená aktivace hormonálních hladin. Je to prostě o tom, jak kvalitní účinek si chci koupit. Když se nakonec přepočte cena stimulace osiva na hektar, tak je cenový rozdíl mezi levným a dražším přípravkem neveliký. Rozdíl v účinku v nepříznivém průběhu počasí je však zásadní. Navíc od roku 2019 obsahuje GERMIN nový účinek, který velmi silně ovlivňuje energii klíčení.

Počáteční růstové fáze: Mladé porosty ječmene přivítají kvalitní výživu před setím. Nemusíme se bát 100 kg/ha NPK například v kombinaci s 50 až 70 kg/ha močoviny. Nebo např. 100 kg/ha Amofos + 100 kg/ha LAD. Takováto startovací dávka výživy nám dává po období odnožování prostor k listovým aplikacím a rostlinám dostatek výživy pro růst a odnožování.  V průběhu odnožování můžeme bez obavy využít doplňkovou výživu a stimulaci. Do středně silných porostů můžeme aplikovat v průběhu odnožování 15 % roztok močoviny v kombinaci s 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS a přidat 0,1 l/ha bóru. Do slabých porostů můžeme v průběhu odnožování tuto aplikaci provést 2x s tím, že snížíme dávku ENERGEN FULHUM PLUS na 0,3 l/ha. Účinek opravdu stojí za to. Je důležité si uvědomit, že do konce odnožování tvoříme dusíkatou výživou předpoklady pro tvorbu vysokého výnosu. Od počátku sloupkování začínáme dusíkatou výživou silně ovlivňovat tvorbu dusíkatých látek, což je u sladovnického ječmene nežádoucí. Sladovnický ječmen může vytvářet v přísuškových regionech zajímavý paradox. Vysoká dusíkatá výživa na počátku vegetace, tím, že zvyšuje výnos, často silně ředí dusíkaté látky v zrnu. Jednou z cest v oblastech s vysokými přísušky je i vysoký výsevek na konečný počet jedinců s kalkulací pouze na 1 hlavní stéblo. Nadbytečné odnože společně se suchem redukujeme na počátku sloupkování auxinovou aplikací. (ENERGEN APIKÁL 0,5 l/ha)

BBCH 29-31 – konec odnožování až začátek sloupkování: Doporučujeme přídavek 0,1 l/ha přípravku ENERGEN APIKÁL, který zvyšuje apikální dominanci a vrací část asimilátů klasům, které jim většinou bereme souběžným antiauxinovým účinkem krácení. 

Sloupkování až mléčná zralost: V období hlavního růstu bychom měli již řešit přednostně fungicidní a insekticidní aplikace, popřípadě doplňkovou listovou výživu. Dusíkatá výživa, a to ani kapalná močovina by již preventivně neměla být aplikována kvůli nebezpečí zvýšení dusíkatých látek v zrnu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme ani naše ENERGEN 3D PLUS, které silně zvyšuje obsah dusíkatých látek v zrnu. V přísuškových oblastech se nám velmi osvědčily opakované aplikace ENERGEN FRUKTUS PLUS, který v opakovaných nízkých dávkách 0,1 l/ha velmi kvalitně pomáhá řešit stres ze sucha a v opakovaných dávkách 0,25 l/ha navíc využívá i svůj slabší, ale déle trvající auxinový účinek, který pomáhá odstraňovat z porostu parazitické odnože a směřovat asimiláty do hlavních klasů. Tím nejenom ovlivňuje celkovou HTS, ale také zrno vyrovnává a snižuje propad zrna pod sítem. V dávce 0,5 l/ha FRUKTUS mírně snižuje obsah NL v zrnu.

Příznivý průběh počasí a dobré ceny komodit přeje

Jarda Mach, vývoj přípravků ENERGEN.


Důležité zásahy do vývoje porostů jarního ječmene.
Kvalitní stimulace osiva je předpokladem pro dobrý počáteční růst porostů.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist