Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDŮLEŽITÁ AKTUALIZACE A DOPORUČENÍ STAVU POROSTŮ K 17.4.2020

17.04.2020

1. VELKÁ ZTRÁTA KOŘENŮ OZIMÝCH OBILNIN

Porosty ozimých obilnin v mnoha lokalitách ztratily funkční staré kořeny a nové jarní kořeny ještě nefungují. Pojdme se podívat na naše doporučení a v souvislosti s jednotlivými momenty, které hrozí snížit výnosovou hladinu. Musíme vzít v úvahu nejenom ztrátu kořenů, ale také poškození rostlin mrazem a masivní omezení příjmu fosforu.

PRÁVĚ NYNÍ JE JEDNO Z DŮLEŽITÝCH OBDOBÍ, KTERÉ OVLIVŇUJE VÝNOS.

JAK POROSTŮM OZIMÝCH OBILNIN CO NEJRYCHLEJI POMOCI? PŘÍČINY A DŮSLEDKY.

1.   Podpořit rychle růst kořenů.  0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Pracovat s kořeny, dokud bude v půdě alespoň trochu vláhy. Jinak může dojít k masivnímu naředění porostu a redukcím zrn v klasu v důsledku nedostatku výživy.

2.     Energie – rostliny po mrazech růstově stagnují, protože musí opravovat škody po mrazech. Proto doporučujeme 3 až 5 kg cukru/ha. Není to moc peněz a má to opravdu význam. Můžete použít i melasu. Pokud nevyužijete této jednoduché a levné možnosti, ztratíte čas, ve kterém by se mohl přirozeně tvořit výnos.

3.     Fosfor – Do dnešních dnů byl vzhledem k teplotám půdy do 10oC jeho příjem blokován. Z tohoto důvodu v rostlinách může chybět. Při vstupu do sucha je to první prvek, který se zase dostane do deficitu. Přitom jeho dostatek v rostlinách má rozhodující vliv na kvalitní vývoj klasu a vlastně i všech generativních orgánů. Souvisí i s rychlou dostupnou energií, protože se po aplikaci ukládá do ATP, která je zdrojem pohotové energie. To úzce souvisí i s aplikací cukru. Proto doporučuji alespoň 1,5 kg P2O5 opakovaně v mimokořenové výživě. V praxi například 3 až 5 kg MKP Krista. Jeho nedostatek jednoznačně negativně ovlivní redukce zrn v klasu. A ten letos opravdu hrozí.

4.    Kapalná močovina – v dávce od 5 kg/ha do 10 % doporučujeme přidat i kapalnou močovinu. Je z fyziologického hlediska zajímavá tím, že prakticky okamžitě indukuje v listech tvorbu cytokininů i chlorofylu a tím snižuje apikální dominanci a vyrovnává odnože. Pokud rychle nerozhýbeme porosty, budeme, podobně jako u cukru,  ztrácet cenné dny pro tvorbu výnosu.

5.     Do porostů, na kterých nám záleží bych doporučil přidat po 0,3 l/ha B, Zn, Mn a Cu – které silně ovlivní příjem makroživin a současně podpoří vyrovnaný vývoj porostu. Mít o 40% vyšší příjem NPKMgS je otázka volby, jestli chci nebo nechci abych efektivně využíval základní výživu.

Mimo tohoto doporučení můžeme do slabých a opožděných porostů doporučit následující regenerační kůru, která z nich udělá kvalitní základ.

Porosty z pozdních výsevů mohou vypadat i takto.

Do takovýchto slabých porostů doporučujeme 0,25 až 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS + 10% roztok rozpuštěné močoviny, 0,5 l/ha CC a 3 kg MPK Krista.  Aplikaci provést co nejdříve a po 7 až 10 dnech opakovat. Je to hra na jistotu.

Příklad pšenice tvrdé odrůda Lunadur z loňského roku a letošního roku

2. POŠKOZENÍ KLASŮ U RANÝCH ODRŮD PŠENIC.

Doporučujeme zkontrolovat klasy všech raných odrůd pšenic a středně raných pšenic, které byly časně seté. Došlo u mnoha odrůd a na mnoha lokalitách k poškození pletiv a klasu. K poškození došlo u porostů, které jsou hodně vývojově vpředu a v nižších nadmořských výškách. Míra poškození klasů a vodivých pletiv těchto porostů se pohybuje od 30 do 100 %. Méně poškozené porosty doporučujeme ošetřit fungicidem a regenerovat dělenými dávkami přípravku ENERGEN FULHUM PLUS a močoviny dle výše uvedené metodiky do slabých porostů. Vynechat v první aplikaci krácení (stresuje) a přidat bór.

Doporučujeme shlédnout video s Petrem Králem z 16.4.2020 – tam jsou podrobné informace.

3. POŠKOZENÍ A RŮSTOVÁ STAGNACE ŘEPEK.

Regenerace řepek po mrazech ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha, cukr, fosfor, močovina (od 5 kg/ha do 5 %) a fungicid. Potřebujeme podpořit růst a zavření ran. Opět je to o energii a ostatních souvislostech popisovaných výše v ozimých obilninách. Doporučujeme upřednostnit ENERGEN STIMUL před ENERGEN 3D PLUS, právě proto, že navíc pracuje s kořeny, které v celých regionech po mrazech přišly o kořenové vlášení. To je výhodné rychle obnovit.

Sledujte videa z 15.4.2020 kde naleznete jak problémy v řepkách, tak návrhy jejich řešení.

Pracujte s porosty, dokud Vám to půdní vláha dovolí.

NA ZÁVĚR SI DOVOLUJI PŘIPOJIT ODKAZ NA TECHNOLOGII PĚSTOVÁNÍ MÁKU S POMOCNOU PLODINOU.  Publikace je volně ke stažení ve formátu PDF na:

https://cpz.czu.cz/cs/r-13355-aktualni-aktuality/pestovani-maku-seteho-s-pomocnou-plodinou.html

Název publikace: Pěstování máku setého s pomocnou plodinou – pěstební technologie

Autorský kolektiv: Václav Brant, Jindřich Šmöger, Josef Čejka, Milan Kroulík, David Ryčl, Jiří Kunte

 

Pěkný den a trochu srážek přejí Jarda Mach a Petr Král  

 

Odkazy na videa:

Doporučení do současných stavů pšenic 15.4.2020

Řepka - základní doporučení 15.4.2020

Řepka - vliv výživy a stimulace na míru poškození porostů mrazem

Doporučení ošetření jarního ječmene

Listopadový výsev jarního máku - doporučení do jarních i ozimých maků

 

 


DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE A DOPORUČENÍ STAVU POROSTŮ K 17.4.2020
Příklady poškození klasu a pletiv pšenic mrazem
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist