Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDOPORUČENÍ STIMULACE DO PODZIMNÍCH APLIKACÍ ŘEPKY.

15.09.2013

Počáteční fáze růstu řepky je rozhodující pro vytvoření předpokladů kvalitního výnosu. Často se mne agronomové ptají, kdy má největší význam ošetřovat porosty. Vzhledem ke stále různorodějšímu průběhu počasí se mi  hůře odpovídá. Nicméně jednou z nejdůležitějších konstant, kdy můžeme opravdu dlouhodobě a významně zasáhnout do vývoje porostu je podzim. Pokud se vyplní prognózy vlhkého a chladného průběhu podzimu, pak podpora tvorby kořenů na normálních až těžkých půdách bude pro vývoj porostů rozhodující.

Je velmi důležité znát souvislosti mezi tím, co vidíme na vlastní oči a co se v tom okamžiku s rostlinou děje a kam se tím pádem i celý porost směřuje. Stejně důležité je vědět, jaké jsou alespoň ty nejzákladnější odezvy rostlin na stimulační zásahy. Tyto znalosti se velmi silně podílí na rozhodování o konečné ekonomice porostu.

Konkurence rostlin a hustota porostu:

Konkurence rostlin v porostu souvisí s jeho hustotou a rovnoměrností hustoty. Je určující pro veškerý další vývoj. Ovlivňuje růst a jeho charakteristiku, výživové, vláhové i zdravotní poměry. Hustota porostu v 90% případů i předurčuje, jaký stimulační přípravek bude vhodný.

Základní pravidla konkurenčních vztahů jsou velmi jednoduchá – uvedeme je na extrémech.

  1. Řídký porost řepky (25 rostlin/m2).
  2. Hustý porost řepky nad 50 rostlin/m2).

Jaký bude fyzický rozdíl?

Rostlina řepky vlevo je z hustého porostu cca 55 rostlin/m2. Rostliny svými kořeny produkují inhibiční látky, které přednostně brzdí růst kořenů rostlin stejného druhu. Z tohoto důvodu v hustých porostech dochází k redukci kořenové soustavy. Důsledkem toho se snižuje hladina cytokininů v nadzemní části rostliny – kořeny jsou menší a produkují cytokininů méně. To vede k tomu, že nadzemní část rostliny začíná preferovat prodlužující růst a přirozeně omezovat tvorbu a růst postranních pupenů a větví.

Rostlina řepky vpravo je z řídkého porostu cca 25 rostlin/m2. Na rostlině je zřetelné, že větší objem kořenů pracuje nejenom lépe s živinami, ale má i přirozený morforegulační účinek. Ano, kořeny tím, že produkují větší sumu cytokininů, snižují apikální dominanci nadzemní části. Jinými slovy, omezují prodlužující růst hlavního výhonu, ve prospěch tvorby postranních pupenů a větví. Hustý porost má limit příjmu dusíku přibližně okolo 160 kg/ha. Vyšší sumy dusíkaté výživy se významně promítají do tvorby výnosu pouze v okamžiku, kdy výrazně podpoříme tvorbu kořenů například přípravkem ENERGEN® FULHUM®  . 

  

Vytvoření velkého objemu jemných kořenů vytváří mohutné půdní čerpadlo, které kvalitně přijímá vláhu i živiny a pomáhá tím rostlinám rychle sílit. Letošní průběh jara přinesl tolik obratů a nepříznivých momentů v průběhu počasí, že je obtížné komentovat, který z nepříznivých vlivů byl, ve které lokalitě, významnější. Jako červená linka se přes farmy, které výnosově obstály, nese několik slov. Jaro bylo nepříznivé, ale ještě štěstí, že jsme měli z podzimu kvalitní porost.

Aktuální stavy porostů v září 2013:

V letošním roce nebylo na mnoha místech zakládání porostů jednoduché. Vláhové poměry v půdě na mnoha lokalitách zhoršovaly zpracování půdy před výsevem. Důsledkem pak byla skutečnost, že řepky nebyly vysévány do ideálně připravené půdy. V současné době je většinový stav na farmách takový, že je velký časový rozptyl termínu výsevu. První polovina časných výsevů vypadá velmi dobře. Pozdní výsevky (druhá polovina ploch), vysévaných po 20.8. ukazuje v různé míře obvyklé problémy nerovnoměrného a slabšího vzcházení. Nerovnoměrnost vzcházení je také významným rysem aktuálního stavu porostů. U pozdních, slabších a nevyrovnaných porostů bychom zcela jistě doporučili podporu růstu kořenů, současně  doplňkovou výživu kapalnou 5 až 7% močovinou na list a celkově zvýšenou výživu dusíkem.

Jaké ošetření přípravky ENERGEN doporučujeme na podzim?

Univerzální kombinace  ENERGEN® AKTIVÁTOR  0,6 l/ha + ENERGEN® FULHUM®  0,4 l/ha.

Na velmi silné rostliny a řidší porosty řepek aplikovat  ENERGEN® AKTIVÁTOR  1 l/ha. 

Do velmi hustých porostů (nad 45 rostlin na m2 ) nebo růstově opožděných porostů, aplikovat ENERGEN® FULHUM®  v dávce  1 l/ha. 

Často slyším názor, že je jedno, který přípravek se použije a v jaké kombinaci. Každá z doporučených aplikací má svojí logiku. ENERGEN® FULHUM®  v hustých porostech dominantně podporuje tvorbu kořenů. Je to důležité právě proto, že si rostliny v hustých porostech svými kořenovými výměšky vzájemně redukují objem kořenů. Důsledkem je pak menší příjem živin i vláhy a celkově slabší růst. Je pokusnicky ověřeno, že husté porosty velmi špatně reagují na zvýšenou výživu. Jestliže takovémuto porostu zvětšíme velikost kořenů, pak je účinek okamžitý. U řidších porostů ENERGEN® AKTIVÁTOR souběžně s tvorbou kořenů podporuje i tvorbu postranních pupenů a proto v kombinaci s morforegulací je optimálním zásahem do řidších porostů s hustotou pod 30 rostlin na m2. U normálně hustých porostů od 30 do 45 rostlin na m2, je optimální kombinace obou přípravků.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Všem, kteří nás používají a zvláště pak těm z Vás, kteří nám volali výnosové rozdíly oproti neošetřené kontrole. Je velmi příjemné mít takto širokou, zpětnou vazbu s tak pozitivní sumou informací. Dodává nám to energii i chuť do další práce. Děkujeme.


DOPORUČENÍ STIMULACE DO PODZIMNÍCH APLIKACÍ ŘEPKY.
Řepka
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist