Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekDOPORUČENÍ JARO 2024 - REGENERACE KOŘENŮ PO ZAMOKŘENÍ A MRAZECH

18.02.2024

ZÁKLADNÍ MOMENT – velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu.

Tento článek je cíleně věnován regionům a lokalitám kde byl velmi vlhký průběh letošní zimy. Tato teritoria jsou v roce 2024 významně větší než v předchozím roce. V těchto regionech hrál velkou roli nadbytek vody v půdě, který zvláště v těžších půdách měl negativní vliv na tvorbu, ale i udržení funkčních kořenů. Následovalo období mrazů, které takto oslabené porosty mohly poměrně citelně zasáhnout.

Součástí tohoto článku je přednáška, kde hovoříme o tom, co se děje s kořenovou soustavou a v kořenové soustavě po zamokření a jak pracovat s takovýmito porosty. V této přednášce naleznete základní informace k regeneraci kořenů po zamokření, popřípadě v kombinaci s poškozením porostů mrazem. Mimo teoretických částí v této přednášce hovoříme s Radkem Kašíkem i o ekonomických prioritách. Obsahuje i čistě agronomický pohled Petra Krále.

Odkaz na přednášku:

https://youtu.be/tl_mQeBCZEI?si=yEOaM2MWMsX1EwCU

Co je nutné si v tomto období uvědomit?

 1. Půda je na jedné straně relativně velmi dobře saturována vodou.
 2. Dle předpovědi Intersucha je pravděpodobné, že se situace bude směřovat do normálu.
 3. Přikládáme do článku mapku dvouměsíční předpovědi vláhových poměrů (Intersucho)

 

A co to znamená?

 1. Že má význam s porosty pracovat, protože lze předpokládat, že v mnoha regionech jsou zamokřené kořeny.
 2. Že je třeba na těchto plochách stimulovat tvorbu nových kořenů, které budou dobře přijímat výživu.
 3. Že potřebujeme nové, velké kořeny, abychom si vytvořili předpoklad vysokého výnosu.

OBECNÉ DOPORUČENÍ DO POROSTŮ PŠENIC A ŘEPEK.

Doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, dále 3 až 5 kg/ha vodorozpustné mimokořenové výživy s dominancí fosforu. Porosty, které jsou poškozené mrazem a budou potřebovat energii na opravu můžeme ošetřit přidáním 5 kg/ha cukru. To jim pomůže urychlit růst a tím pádem i jarní start v čase.

VÝRAZNĚ LEPŠÍHO VÝSLEDKU DOSÁHNEME, POKUD DÁVKU FULHUMU ROZDĚLÍME NA DVĚ A SPOLEČNĚ S VÝŽIVOU OPAKUJEME. Teprve do druhé dávky přidáme u pšenic po zvýšení teplot CCC.

Logika časové souslednosti práce s porosty:

V tomto nenápadném tématu je skryto, při jeho správném provedení mnoho finančních prostředků. Proč? Protože rostliny reagují vždy tak, v jakém jsou stavu a některé aplikace provedené příliš brzo jsou neúčinné (stimulace porostů bez kořenů a kvalitních listů), jiné rizikové, (vysoká dávka nitrátového dusíku s následujícím silným jarním mrazem). Proto bych doporučil poslechnout si v přednášce agronomický pohled Petra Krále.

A ta logika časové souslednosti?

 1. Nerostoucí poškozené porosty potřebují primárně energii a fosfor (3 až 5 kg cukru nebo melasy a 3 kg listového hnojiva s dominancí fosforu). Cukr na opravy po mrazech a fosfor, protože skoro není přijímán kořeny při teplotách pod 100 C.
 2. Základní výživa N,P,S,Ca – proč i S a Ca ? Protože byl proplavný režim a nejsou v dosahu kořenů.
 3. Až budou mít rostliny bílé kořeny, pak použijeme FULHUM na kořeny, trochu močoviny 5 až 15% porosty brzo na jaře snesou a nesnižuje se mrazuvzdornost, 3–5 kg listového hnojiva s dominancí fosforu a do slabých porostů znovu cukr.

Doprovodné informace:

 1. Důkladná inventarizace porostů. Protože i na jedné farmě mohou být současně těžké, zamokřené půdy a současně lehké písčité půdy, kde jsou pšenice vytažené mrazem, můžeme po odeznění mrazů zvolit i individuální přístup práce s půdou. Do těžkých půd můžeme vstoupit prutovými nebo hvězdicovými branami, abychom do půdy dostali vzduch a podpořili prohřátí. Lehčí a překypřené půdy můžeme k půdní kapilaritě přikulit válcem.
 2. Protože od našich obchodních zástupců slyšíme informace z terénu, že listová výživa fosforem není účinná, musíme to komentovat. Pokud někdo agronomům říká takovouto informaci, tak je účelová a není to pravda. Jsme schopni v případě potřeby zdokumentovat z prestižního vědeckého portálu web of science články o mechanismu příjmu a působení listové výživy fosforem.
 3. Další informace z terénu je, že listová výživa fosforem neokyseluje. Většina NPK s dominancí fosforu má výrazný okyselující účinek a je výhodné je přidávat k většině pesticidům (např. insekticidům). Každý si to může snadno změřit, tak si myslím, že o tak snadno ověřitelné skutečnosti je zbytečné diskutovat.

Které plodiny vidíme v příštím roce jako perspektivní z pohledu ekonomiky pěstování?

Mák je zajímavý do dobrých lokalit se středně propustnou půdou. A přednostně pro ty pěstitele, kteří spolehlivě umí vést porosty nad 1 tunu výnosu. V současné době se objevují informace na relativně vyšší nabídky cen z příští sklizně, a to je velmi dobrý signál. Sledujte nabídky pro sklizeň 2024 a uvidíme.

Sladovnický ječmen by mohl být také dobrým rozhodnutím, ale opět platí, že jej nesmí být v Evropě extrémně vysoké plochy, musím umět na svých polích udělat sladovnickou kvalitu, solidní a stabilní výnos.

Cukrová řepa – je pro zkušené a zavedené pěstitele cukrové řepy stabilizujícím momentem v jejich ekonomice.

Pšenice měkká – kvalitní potravina – vzhledem k přetlaku krmné a nekvalitní pšenice to může být cesta. S rozumnou intenzitou a cílenými zásahy směřujícími porost do kvality.

Pšenice tvrdá – to je kategorie pro zkušené pěstitele s dobrou půdou, kteří umí dotahovat vysokou kvalitu u měkkých pšenic. Obecně ten, kdo umí „éčko“ má předpoklady pro pěstování pšenice tvrdé, jinak je to loterie. Plodina má zatím velmi dobrou ekonomiku.

Slunečnice – poslední informace z naší návštěvy Slovenska jsou o tom, že by se ceny mohly zlepšovat. Sledujte nabídky pro sklizeň 2024 a uvidíme.

Sója – je stále ekonomicky perspektivní plodinou a tlačí se díky oteplení i do vyšších nadmořských výšek. Zásadním momentem je pro sóju dostatek vláhy v době kvetení.

Řepka ozimá na rozumné intenzitě by mohla stabilizovat ekonomiku na velkých plochách. Ale z pohledu tvorby zisku to bude – (o výběru lokality, odrůdy, průběhu počasí a dobrých, cílených zásazích) - plodina, která může držet kladnou nulu, ale i dát dobrý zisk.

Pěkný den přejí Jarda Mach, Petr Král, Radek Kašík


DOPORUČENÍ JARO 2024 - REGENERACE KOŘENŮ PO ZAMOKŘENÍ A MRAZECH
Podívejte se na přednášku k jaru 2024
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist