Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekCO SE DĚJE S POROSTY ŘEPEK A OBILNIN ? VIDĚLI JSTE KOŘENY SVÝCH ROSTLIN ?

28.04.2013

Modelová situace na farmě v těchto dnech. Místo – porost pšenice (ČR,Polsko,Slovensko). Agronom mi říká: „Ta pšenice je pěkně zelená a hezky roste“ Vezmu rýč a vyndám ze země několik rostlin pšenice. Agronom říká: „ Nemá úplně špatné kořeny“. Odstraním mrtvé kořeny z podzimu a pod velkou nadzemní částí na nás zírají 3 nové kořínky. První má 2,5 cm. Druhý má 1,5 cm. Poslední nemá ani centimetr. Tato tendence se v ČR k datu 24.4.2012 týkala asi 60% porostů. Vývoj porostů řepek není v takové míře rizikový.

Popis stavu porostů pšenic.

Významným spojujícím momentem mnoha lokalit je skutečnost, že půda velmi dlouhou dobu chladila kořeny. To způsobilo jejich opravdu opožděný růst. Pokud nebudu hovořit o hormonech, ale pouze o důsledcích toho co vidíme, pak se děje přibližně v 60% porostů následující:

Rostliny mají malé kořeny. (Prohlédněte si kořeny svých rostlin.)

Důsledkem toho zesiluje hlavní stéblo a potlačuje v růstu vedlejší stébla. Porosty jsou nevyrovnané. Nadzemní část narůstá, je zelená, ale malé kořeny ji budou limitovat v příjmu výživy. Důsledkem je menší růst zelené hmoty a pomalý nárůst klasu. Kde není přísun živin z půdy, tam nebude výnos.

Malé kořeny se proto stávají rozhodujícím rizikem vývoje porostů !!!!! Mohou ohrozit výkon porostu a také jeho schopnost zvládat období přísušků.

Pěkně  vypadající nárůst nadzemní části, je velkou optickou pastí. V tomto okamžiku ještě stačí malé kořeny zásobovat nadzemní část výživou. Brzy však výkonem nebudou stačit a to se prudce promítne do odhazování odnoží a redukce zrn v klasu. Je proto třeba reagovat právě nyní a co nejdříve.

Na přednáškách jsem slyšel, že je povídání o fyziologii zajímavé, ale že chybí jednoduché návody.

V tomto okamžiku nám samotný stav porostů obilnin i většiny dalších plodin přináší to nejjednodušší řešení. Pro porosty obilnin je rozhodující rychle vytvořit velké silné kořeny. Kořeny se stávají prioritou celého vedení porostu.

Důsledky tohoto kroku (možný nadbytek klasů/m2), je možné dořešit aplikací auxinového přípravku ve druhé polovině sloupkování. (Ve druhé polovině sloupkování popíšu výhody, podmínky aplikace i její poměrně snadno popsatelná rizika). Předtím musíme vytvořit silný porost, aby pšenice nevymetaly ve 25 cm výšky porostu.

Příklady z praxe.

24.4.2013 jsem navštívil pana ing. Františka Krupičku na ŠS Humpolec. S jeho svolením jsem provedl fotodokumentaci pšenic, které odpovídaly mnoha porostům, které jsem poslední dobou viděl v ČR a Polsku. Potěšilo mne, že porosty byly přípravkem ENERGEN FULHUM ošetřeny až nyní, protože neměly kořeny a ranější aplikace by je pouze vyčerpala. Vysokou výpovědní hodnotu má fotodokumentace pořízená v odrůdě Avenue. Zajímavé je to pro její ranost, kdy tato odrůda s jistým předstihem může napovědět budoucí chování odrůd pozdních.

24.4.2013  pšenice ozimá Avenue. Slabé kořeny vedou ke zvýšení apikální dominance hlavního stébla a počátku odhazování odnoží. Sucho může tento proces prohloubit.

Cca 40% porostů v ČR má dostatek až nadbytek odnoží. I zde je různá kořenová výbava. Nejlépe jsou na tom porosty, kde nevymrzly podzimní kořeny a porosty, které měly po zimě velkou nadzemní hmotu, jejíž produkce auxinů pomohla vytvořit větší kořeny.

26.4.2013 jsem navštívil odrůdové pokusy na Lukavci a na 25 odrůdách zjišťoval jejich stav. Nejlépe jsou na tom odrůdy s velkou kořenovou soustavou – Forhand, Federer, Turandot, Potenzial kde produkce cytokininů z kořenů mírně podporuje vyrovnanější růst odnoží. I zde je však viditelná tendence zesílení hlavního stébla. Ostatní odrůdy se střední a slabší kořenovou soustavou bohužel v plné míře naplňovaly výše popisovaný negativní stav.

Jednoduchá doporučení aplikací přípravků ENERGEN®:

Do obilnin (pšenice, ozimé ječmeny, triticale, žita) doporučujeme 2 aplikace.

První aplikaci doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději v polovině sloupkování. V této aplikaci klademe vysoký důraz na podporu tvorby kořenů. Zvyšujeme v doporučení dávku ENERGEN® FULHUM® na 1 l/ha. (Zvláště u opožděných porostů, nebo v regionech se silnějšími přísušky). Po této aplikaci by porostům nejvíce prospěl dostatek vláhy, aby mohly rychle dorůstat kořeny. Doporučujeme přidávat 10% roztok močoviny. Ta indukuje v listech cytokininy a snižuje apikální dominanci. Tím může nahrazovat nedostatek cytokininů z kořenových špiček.

Ve druhé polovině sloupkování doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN® FULHUM® + 0,2 l/ha ENERGEN® 3D SMÁČEDLO. V regionech se silnými přísušky můžeme zařadit k poslednímu fungicidu 0,2 l/ha ENERGEN® 3D SMÁČEDLO, které nám zadrží vodu v rostlině, podpoří práci s dusíkem a zlepší přizpůsobení rostlin na prudké změny počasí.

Do řepek doporučujeme od výšky porostu 15 cm do počátku kvetení aplikovat ENERGEN® STIMUL v dávce 1 l/ha. Toto doporučení vychází z výsledků na mnoha Vašich farmách i v pokusů posledních dvou velmi neobvyklých let. Včasná ochrana před suchem, podpora tvorby kořenů a podpora práce s dusíkem v jedné aplikaci provedené ve správný čas, mohou rozhodnout o výnosu. Účinek této aplikace je vysoký a stabilní. Do hustých porostů řepek doporučujeme ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha. Podpoří růst zredukovaných kořenů a tím dá porostu k dispozici další půdní výživu. Poznámka k řepkám – většinou mají slušné kořenové kostry, ale objem jemného vlášení kořenového čerpadla není velký. Není to tak razantní problém jako u obilnin, zatím nás lépe klamou nadzemní částí, ale silné sucho by kořeny neutáhly.

Do odnožování jarních ječmenů doporučujeme 1 l/ha ENERGEN® FULHUM® - jsou opožděně a potřebují dohnat čas.

Do máku od 6 pravých listů 1 l/ha ENERGEN® FULHUM® opět jsou opožděně vyseté a potřebují dohnat čas.

Situace se nám tedy ve většině plodin značně zjednodušuje, protože jenom rychlý nárůst kořenů, bez negativních vlivů může posunout porosty v čase do kondice, která je pro dobrý výnos nutná.

Jaké má včasný zásah fyzické důsledky?

   

Pšenice ozimá, odrůda Magister. Vlevo kontrolní neošetřený porost, vpravo porost ošetřený ENERGEN FULHUM v dávce 1l/ha. Důsledkem je vyrovnání odnoží, vyšší výnos, ale i potřeba navýšení výživy.

Opakování faktorů, které v příštích týdnech můžeme ovlivnit:

Podpora tvorby a udržení kvalitních kořenů a odnoží na rostlině. Zvýšení příjmu živin v hustých porostech zvětšením kořenů. Zrychlení růstu nadzemní hmoty podporou tvorby kořenů. Podpora příjmu a zpracování dusíku podporou aktivity nitrátreduktázy Včasná ochrana porostů před přísušky. Optimalizace hormonálních hladin v prudkých změnách počasí. To vše umí ENERGENY.

(Do obilnin nedoporučujeme používat přípravky s  auxinovým účinkem ani zinek, které zvyšují apikální dominanci, protože by nás mohly připravit o odnože.) Důvodem je skutečnost, že dlouhodobý vývoj počasí je nečitelný. Navíc můžeme, při nadbytku odnoží, vždy provést opožděnou auxinovou aplikaci pro zvýšení HTS ve druhé polovině sloupkování, kdy je aplikace významně bezpečnější. (Výjimkou jsou přehoustlé porosty s velkým nadbytkem odnoží nad 1500 stébel/m2 , ty můžeme slabší auxinovou aplikací ošetřit hned.)

Závěr je vyjímečně jednoduchý: 

Jediné co pomůže dohnat porostům obilnin  velké růstové zpoždění je masivní a pokud možno  opakovaná podpora tvorby kořenů.

Jak silně ENERGEN® FULHUM® FUNGUJE?

Pro příklad účinků se vrátím do Školního statku Humpolec k panu ing. Františku Krupičkovi. Zajímavá deklarace účinků většinou přijde v okamžiku, kdy se něco stane. Dne 5.10.2012 se rozbila sečka při výsevu nové, velmi rané odrůdy Tacitus. Zbytek pole byl doset 10.10.2012. Po 20.11.2012 byl na později vyseté části porostu aplikován ENERGEN® FULHUM®  s močovinou v dávce 1 l/ha. Výsledek dne 24.4.2013 vypadal takto.

Pšenice ozimá, odrůda Tacitus Vlevo kontrolní dříve vysetý, ale na podzim neošetřený porost, vpravo porost ošetřený ENERGEN FULHUM v dávce 1l/ha.

Příklady odrůd z Pokusnické stanice Lukavec.

 
   

Odrůdy na Lukavci. Vzadu rané odrůdy. Na první pohled uspokojivý stav. Ale jaká je realita ?

Odrůda Baletka

odrůda Sultán

 

Na podzim včas a kvalitně založené silné rostliny produkcí auxinů z velké nadzemní hmoty podpořily včasnou tvorbu velkých kořenů a posunuly porost v čase. Odrůda Federer.

Právě ve chvíli, kdy jsem dopsal tento text, mi přišel následující email, který se souhlasem agronoma zveřejňuji:

Dobrý den pane Machu,  konečně se chystám postřikovačem do porostu Panonnie s fungicidem a chtěl bych přidat 0,5 fullhumu a pokud bude sucho, tak i s 3D smáčedlem.

Přijde mi že rostliny mají malé  kořeny.

Chci se zeptat kolik v této fázi rostlin mohu přidat  močoviny s hořkou solí? V příloze zasílám  listové rozbory a  fotku pšenice. Počítal jsem hustotu porostu a vychází mi cca 750 r/m2.

S pozdravem  Pavel Pleiner Nová ves pod Pleší

Pěkný den, kvalitní výnos a dobré ceny přeje Jarda Mach

 

 
   

 

 


CO SE DĚJE S POROSTY ŘEPEK A OBILNIN ? VIDĚLI JSTE KOŘENY SVÝCH ROSTLIN ?
Odrůda Avenue se slabými jarními kořeny
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist