Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekCo nového jsme se za poslední rok naučili o používání stimulátorů do řepky?

30.07.2011

Jak vlastně proběhl minulý pěstitelský rok řepky?

Na podzim roku 2010 bylo extrémní vlhko, které přispělo v mnoha lokalitách k opožděnému termínu setí. Dalším problémem byl nadbytek vody a tím i málo vzduchu v půdě. Kořeny špatně dýchaly a to silně omezilo jejich růst. Podzimní aplikace látek podporujících tvorbu kořenů (např. Energen Fulhum v dávce 1 l/ha), tento problém do značné míry u většiny porostů vyřešila. Tam, kde byla použita opakovaná dávka Fulhumu, byly na jaře porosty ve velmi dobrém stavu. Na dobře propustných půdách proběhlo založení porostů díky optimálnímu vodnímu režimu velmi dobře.

Pro celý průběh jara byl typický plošně nerovnoměrný vývoj vláhových poměrů.

Jedna lokalita měla vláhy tolik, že se sucho porostů skoro nedotklo a lokalita vzdálená 10 km měla tak extrémní nedostatek vláhy, že porosty usychaly před očima. Mnohdy byl vidět rozdíl vláhových poměrů i na 2 stranách jedné cesty, která přerušovala drobné dráhy podzemních toků vod. Na jaře 2011 se porostů na mnoha lokalitách významně dotkla dvě období sucha. První bylo poměrně dlouhé a na mnoha lokalitách trvalo od ledna, přes celý únor a zasahovalo nerovnoměrně až do poloviny dubna. Poměrně dlouhá doba trvání způsobila silné redukce kořenového vlášení  i tam, kde byly z podzimu velmi dobře založené porosty.

Druhé období přísušku proběhlo na mnoha lokalitách v květnu. Bylo typické velmi nerovnoměrným rozdělením srážek v čase. Lze říci, že na mnoha lokalitách napadlo v květnu okolo 50 mm srážek, nicméně jejich rozložení v čase napomáhalo dalším projevům sucha. V červnu byl relativní dostatek srážek. Následná suma srážek v červenci se na mnoha lokalitách pohybovala na 150 mm.

Jak porosty reagovaly na takovýto průběh počasí?

Porosty bez stimulace: Porosty, které neměly z podzimu dostatečný objem kořenového vlášení redukovaly v suchu objem jemných kořínků na minimum. To minimalizovalo produkci cytokininů kořenovými špičkami. Rostliny pak málo větvily. Díky vysokým teplotám a suchu neproběhla pozitivně podpora větvení většinou ani po morforegulaci. To vedlo zvláště ve vyšších nadmořských výškách často k extrémnímu zakrácení hlavního výhonu. Květnový přísušek v kombinaci s mrazy na mnoha místech snížil předpoklady pro tvorbu výnosu až o 20%. Porosty však stále vypadaly až do květu fyzicky dobře. Po odkvětu velmi často na mnoha lokalitách výnosově velmi propadly. V některých regionech můžeme registrovat až 150 km dlouhé pásy propadů výnosu. Jestliže porosty mají redukované kořenové vlášení, pak se tento problém projeví teprve v okamžiku, kdy mají rostliny vynaložit energii na tvorbu semen. Výnos se propadal až ke 2 t/ha. I poměrně špatně vedené porosty, v lokalitách, kde včas zapršelo, dosahovaly až o 2 t vyšších výnosů.

Částečně stimulované porosty: Porosty u kterých byl na podzim podpořen růst kořenů a na jaře použity stimulátory k regeneraci po zimě, dopadly znatelně lépe. . O jejich osudu však velmi často rozhodovala schopnost půdy zadržet vláhu, lokální srážky, které zachránily část jemných kořenů a další faktory.  I tyto porosty často vypadaly lépe až do samotného kvetení a pak u nich nastal částečný propad v HTS, protože měly redukované jemné kořeny a ztratily sílu dotáhnout výnos. Nicméně vzhledem k tomu, že porosty měly na počátku větší objem kořenů pohybovala se výnosová hladina okolo 2,5 až 3,1 t/ha. Na jaře hrála rozhodující úlohu správně časově umístěná regenerace kořenů  přípravkem FULHUM.

Tam kde se sešly všechny nepříznivé faktory, bylo tento rok velmi náročné i na kvalitních farmách dosáhnout výnosu nad 3,5 t/ha. Jaká byla strategie používání stimulace těch, kteří i v těchto podmínkách dosáhli výnosu nad 4 t/ha?

Po pravdě řečeno nebyla tak finančně náročná, jak by se na první pohled mohlo zdát. U příkladů výrobků si dovolím zůstat u přípravků Energen, již z toho důvodu, že je vyrábíme.

Podzimní aplikaci doporučujeme stále stejnou:

Univerzální kombinace ENERGEN AKTIVÁTOR 0,6 l/ha + ENERGEN FULHUM 0,4 l/ha.

Na velmi silné rostliny a řidší porosty řepek aplikovat  ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha. Do velmi hustých porostů (nad 45 rostlin na m2 ) nebo růstově opožděných porostů, aplikovat ENERGEN FULHUM v dávce  1 l/ha. 

K těmto aplikacím patří samozřejmě i soubor doporučení, které lze nalézt na webu www.energen.info .

 Porost řepky po zimě:      
Na levém snímku je řepka s podzimní aplikací ENERGENŮ , vpravo je kontrola.

       

Jarní aplikace:
Velmi silné porosty s dostatkem kořenů nepotřebují regeneraci po zimě. Úspěšnou strategií v době přísušku je ta, která rychle řeší jeho důsledky. A jedním z hlavních důsledků je redukce kořenů ze sucha. Pro tento účel byl na jaře 2011 použit Energen Fulhum. Výborných výsledků bylo dosaženo v období hlavního růstu po aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL, který podporuje růst a chrání porost proti suchu. Když udržíme na rostlinách kořeny, je smysluplné použít v období před nebo po odkvětu ENERGEN FRUKTUS, který zvýší tok asimilátů do semen a zabraňuje ztrátě vody, pokud přijdou letní sucha. ENERGEN FRUKTUS nemá význam aplikovat, pokud nejsou v půdě kořeny s funkčním kořenovým vlášením. Na to aby tato aplikace fungovala, musíme mít k dispozici plnohodnotnou, celistvou rostlinu. Tam, kde sucho zredukovalo jemné kořeny, tato aplikace již nebyla schopná v poslední růstové fázi nic vyřešit.

 Co nám z toho vyplývá? Máme zákazníky, kteří jsou schopni ušetřit až 30% nákladů na Energeny a přitom je efektivně využívat ke zvýšení výnosu. Jak toho dosahují?

a)     
Tyto farmy používají ENERGENY na podzim společně s doporučenou výživou a dalšími opatřeními pro kvalitní založení silných porostů. Tam, kde jsou na farmách podzimní aplikace Energenů, vzrůstají výnosy a silně klesá jejich potřeba na jaře.

b)      Na jaře aplikují ENERGENY dle skutečné potřeby porostu a našeho poradenství. Pravidelně chodí do porostů a co je nejdůležitější OPAKOVANĚ KONTROLUJÍ STAV KOŘENOVÉ SOUSTAVY. Může se to zdát jako fráze, ale je to podstatou jejich úspor i úspěchu. Jestliže vím, co se mi děje pod zemí, mohu předem odhadnout, co se mi bude dít i nad zemí. Pak aplikuji stimulaci jenom v okamžiku, kdy ji skutečně potřebuji.

c)      Dokáží dovést porost i s kvalitními kořeny až do květu. Pak mohou využít aplikace FRUKTUSU a jeho podpory toku asimilátů do semen i protistresových účinků, protože celistvá rostlina na tuto aplikaci umí kvalitně zareagovat.

d)     Tyto farmy mají celkově vyšší náklady výživy a ochrany na ha, ale nízké náklady na vyrobenou tunu.

výkon kořenové soustavy a udržení tohoto výkonu až do tvorby semen určují výnos.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist