Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ STAVY POROSTŮ NA ZAČÁTKU KVĚTNA 2021

06.05.2021

NĚKOLIK SLOV O KRÁCENÍ A VYUŽITÍ ENERGEN APIKÁLU.

ENERGEN APIKÁL již dlouhou dobu doporučujeme do všech stavů porostů ozimých obilnin. Jen je nutné jeho dávku podřizovat hustotě porostu. Do velmi řídkých až středních porostů pšenic a ostatních ozimých obilnin doporučujeme ENERGEN APIKÁL v dávce 0,1 l/ha. Tato dávka auxinů nezasahuje do hustoty porostu, a přitom vrací klasu až 80 % asimilátů o které by na nějakou dobu přicházel. A to by mohlo snížit počet řad v klasu.

V hustých porostech můžeme být razantnější ve vláhové jistotě a u odrůd s pěkným klasem. Tam můžeme do hustých porostů pro jejich naředění použít 0,5 l/ha ENERGEN APIKÁLU. Pokud jsme v přísuškové oblasti, kde by sucho mohlo dořeďovat porosty samo, snížíme dávku APIKÁLU na 0,3 l/ha. Vždy můžeme po poměrně dlouhou dobu ještě porost doředit. Až do poloviny sloupkování. Často se mne agronomové ptají, jestli je bezpečné u hustých porostů obilnin použít APIKÁL potom co již mají dílku klasu nad 1 cm anebo, když jsou ve velké periodě. Auxiny mohou poškodit jen řídké porosty, tím, že jim odhodí odnože, ale klasu zvláště u vyšších hustot porostů vždy prospějí ve všech jeho fázích vývoje. Je to tím, že podpoří tok asimilátů do klasu, a to není nebezpečné v žádné fázi vývoje obilnin.

POZNÁMKA: PODÍVEJTE SE NA KOŘENY I U POROSTŮ S HEZKOU NADZEMNÍ ČÁSTÍ.

I pěkné porosty mají letos poměrně slabé kořeny a má smysl přidat do krácení 0,3 až 0,5 l/ha FULHUMU.

V následujícím videu naleznete popis postupu krácení různých porostů. A nezůstaneme v diskuzi jenom u toho. Naleznete tam i diskuze o možnostech a důvodech používání auxinů v hustých porostech obilnin a souhrn aktuálních doporučení do ozimých plodin.   Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=lI9ouZFQnBk

Krácení CCC opožděných a slabších porostů pšenic + podpora kořenů – ENERGEN FULHUM PLUS.

Tam, kde jsou pozdní výsevy pšenic stále slabé je důležité pracovat s kořeny, které jsou důležitým předpokladem pro tvorbu vysokého výnosu. Slabé a řídké porosty krátíme výhradně CCC – v dávce 1 l/ha – podpoří dotahování a udržení slabších a středně silných stébel. CCC bude porosty nejenom krátit, ale podobně jako mangan i snižovat apikální dominanci hlavního stébla a pomáhat k dotažení slabším odnožím. Komplexní ošetření těchto slabších porostů je důležité i proto, že máme již delší den a zvyšují se konečně teploty. To bude nekompromisně tlačit do dominance hlavní stéblo a my jej potřebujeme zdržet a pomoci dalším, slabším odnožím jej dohnat. Tomu pomůže i zvýšená dusíkatá výživa na počátku sloupkování/května.

Doporučujeme ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 litru/ha. Podpoří tvorbu kořenů, které začnou čerpat více živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji. Produkce cytokininů z rostoucích kořenových špiček snižuje apikální dominanci nadzemní části a tím podpoří odnožení i vyrovnání porostů.

Mangan – v dávce 0,3 až 0,5 l/ha okamžitě podpoří odbourávání auxinů v rostlinách a tím pádem i snížení apikální dominance, posílení slabších odnoží a jejich vyrovnání se silnějšími. 

10 % roztok močoviny – okamžitě v listech do 40 minut po aplikaci začíná indukovat tvorbu cytokininů a tím i působí velmi podobně, jako v delším čase, podpora růstu kořenů FULHUMEM.

Nadstandartní ošetření – pokud opravdu chceme s porosty rychle podpořit v jejich odnožování a kvalitním růstu a příznivě ovlivnit vývoj klasu, přidáme například 3 až 5 kg cukru a k tomu 1,5 kg/ha P2O5. Je to o krátkodobě působící energii, kterou porosty jako silný impuls využijí k tomu, kam je směřujeme hlavními zásahy. Často jsem letos slyšel, že díky nízkým teplotám pšenice nereagovaly na fyziologické zásahy. Nejlepší odpovědí je ukázat porost pšenice a nechat o jeho postupech a zkušenostech mluvit samotného agronoma. Pšenice i ve vyšších nadmořských výškách reagoval a stále mají prostor reagovat. Je jenom na nás, kam a jak je budeme směřovat.

Podívejte se na video z Agrospolu Malý Bor v odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=QOrLLf2dgAs

ŘEPKA OZIMÁ je letos plodinou, do které má smysl díky vysoké ceně investovat.

V odkazu videa naleznete naše doporučení do řepek na začátku května. Mimo významu použití ENERGEN STIMULU PLUS hovoříme s Petrem Králem o momentech, které mohou řepce pomoci, ale které ji mohou ve vývoji i ohrozit. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=JytMNjnJUxI&t=226s

Upozornil bych u STIMULU nejenom na práci s kořeny, dusíkem a na to, že obsahuje „3DÉČKO“, ale také na to, že je to náš nejsilnější přípravek na regeneraci porostů po poškození, a to se u řepek poškozených mrazem může hodit.

ZADRŽENÍ VODY V ROSTLINĚ A PODPORA PRÁCE S DUSÍKEM – ENERGEN 3D PLUS

Přesto, že se to agronomům z mnoha lokalit nebude zdát pravděpodobné, tak poměrně rozsáhlá území ČR a SR jsou již v hraničním stavu s vodou. Ale to není jediný moment. Mimo loňského roku nám porosty několik let vstupovaly do přísušků. Hlavním momentem byl nenápadný přechod z přebytku vody do nedostatku. Z tohoto důvodu se vyplatí do ozimů, které již jsou v růstu postupně používat „3DÉČKO“, protože i nízká dávka 0,1 l/ha výborně preventivně navozuje úsporný vodní režim a chrání porosty před případným přicházejícím suchem. A pokud chceme významně ovlivnit práci s dusíkem a až 4x navýšit příjem a zpracování nitrátové formy dusíku, pak použijeme 0,2 až 0,3 l/ha nebo opakovanou dávku 0,1 l/ha „3DÉČKA“. To se nám vyplatí zvláště u vzrostlejších rostlin, jako je řepka…

„3DÉČKO“ je nejsilnější protistresový deštník na trhu. A prodáváme jej v tomto složení jenom pro ČR a SR. Využijte toho.

Ozimé sladovnické a krmné ječmeny.

Některé porosty mají díky mrazům redukce zrn v klasu a z dubnové zimy slabší kořeny. Tyto porosty nyní, zvláště v přísuškových regionech nevypadají dobře. Redukovaným klasům hrozí i větší příděl dusíku a vyšší dusíkaté látky. Pokud do těchto porostů použijeme 0,5 l/ha ENERGEN FRUKTUS, který má stejnou práci s kořeny jako FULHUM, pak razantně zvětšíme růst a stabilizaci porostů v nepříznivých podmínkách. Současně podpoříme produktivitu klasu a zvětšením zrn, naředíme obsah dusíkatých látek. U krmných ječmenů doporučujeme ve stejné dávce FULHUM.

Pěkný den a dobrý vývoj počasí přejí Jarda Mach a Petr Král


AKTUÁLNÍ STAVY POROSTŮ NA ZAČÁTKU KVĚTNA 2021
PRÁCE ENERGEN FULHUM PLUS S ODRŮDOU LG MOCCA
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist