Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekAktuální stavy porostů a priority zásahů k 20.4.2014.

20.04.2014

Ozimá řepka

Porosty poškozené mrazem – žádný přípravek nemá schopnost regenerovat mrazem spálené blizny. Pokud jde o rostliny, pak je můžeme rychle dostat do dobré fyziologické kondice. Nejlepších výsledků dosáhneme u odrůd, které umí výpadky šešulí eliminovat zvýšením HTS – Rohan, Jimy, Labrador.

  1. Porosty v poupatech a na počátku kvetení – doporučení: ENERGEN STIMUL 1 litr/ha, močovina 5% roztok, bór a zinek. (ENERGEN STIMUL podpoří tvorbu kořenů, práci s dusíkem, zadržení vody v rostlině po dobu 1,5 měsíce a rychle optimalizuje hormonální hladiny a tím přizpůsobí stav rostliny aktuálním podmínkám. STIMUL podporuje regenerační procesy.
  2. Plně kvetoucí porosty - – doporučení: ENERGEN FRUKTUS 1 litr/ha, močovina 5% roztok, bór a zinek. (ENERGEN FRUKTUS pozitivně ovlivní kvetení a opylení, zvyšuje HTS, zadrží 20% vody v rostlině po dobu 2 měsíců, rychle optimalizuje hormonální hladiny a tím přizpůsobí stav rostliny aktuálnímu počasí.

Do nepoškozených porostů řepek doporučujeme plošně jako preventivní aplikaci 0,7 l/ha ENERGEN FRUKTUS pro zvýšení HTS bez vedlejších účinků (nedochází ke zrychlení vodního provozu /samotné prekurzory auxinů, auxiny, nitrofenoláty/ a ani nedochází při nedostatku vláhy k extrémnímu zpevnění šešulí v rozsahu, že to snižuje tok asimilátů do semen /nitrofenoláty/)  ENERGEN FRUKTUS má vysoký obsah látek zadržujících vodu v rostlině. To se nejvíce projeví po přísušku, který přichází po dostatku vláky.

Pšenice ozimá a další ozimé obilniny -  zde se situace z pohledu fyziologických ošetření zjednodušuje.

Aktuálně:

Slabé a opožděné porosty pšenice se slabšími kořeny a v suchých oblastech – do těchto porostů doporučujeme přípravek ENERGEN® FULHUM® v dávce 1 l/ha. U těchto porostů je potřeba pomoci tvorbě kořenů a tím i podpoře růstu a odnožování. Takovýchto porostů však nejsou velké plochy.

Termín – kontrola porostu těsně před BBCH 37 – před druhým termínem krácení etephonem.

Porosty do 900 stébel/m2 – porosty s optimem nebo mírným nadbytkem odnoží. Mírně zvýšit dusíkatou výživu u hustot od 700 do 900 stébel/m2 . Cca o 25 kg N/ha.

Porosty nad 900 stébel/m2těchto porostů je 50%. Do těchto porostů doporučujeme v termínu 2. krácení, (BBCH 37), jednoznačně aplikovat ENERGEN®AKTIVÁTOR 1 l/ha.

V sušších oblastech doporučujeme do všech porostů ozimých obilnin přidávat ke každé aplikaci 0,2 až 0,3 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLA – zadržení vody v rostlině, podpora příjmu a zrpacování N.

Kvalitativní výživa porostů pšenic.

Platí jednoduché pravidlo – dodat výživu včas, dokud je vláha a dokud je záruka, že rostliny jsou aktivní a budou schopny výživu přijmout a zabudovat. Mnoho farem má již 100% výživy přes 10 dní v porostech. Není na co čekat. Pro ledek je posledním termínem polovina sloupkování a pro DAM podpraporec. Pozdější termíny mohou vyjít, ale je to již jenom loterie. Močovina na list může být postupně aplikována až do posledního fungicidu. (Viz web a naše firemní propagace, kde je tento problém rozepsán)

Jarní ječmen, jarní pšenice, mák, hořčice, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa... jařiny.

Strategie vedení porostů jařin v suchu. Při úvahách o jařinách je nejvýraznějším momentem aktuální nedostatek vláhy. Z tohoto důvodu doporučujeme strategii, kterou máme dlouhodobě odzkoušenou a ověřenou u našich zákazníků v přísuškových oblastech. Strategie je jednoduchá – vytvořit na rostlině silné kořeny, udržovat je v průběhu celého růstu a po celou vegetaci zadržovat vodu v rostlině.

Do jarního ječmene doporučujeme ve fázi od 3 listu do odnožování aplikaci přípravku ENERGEN® FULHUM® v dávce 1 l/ha. Pak v polovině sloupkování doporučujeme ENERGEN® FRUKTUS v dávce 1 l/ha.

Do jarní pšenice a ovsa doporučujeme ve fázi od 3 listu do poloviny odnožování aplikaci přípravku ENERGEN® FULHUM® v dávce 1 l/ha. Následně v období sloupkování opakovaný přídavek ENERGEN® 3D SMÁČEDLA v dávce 0,2 l/ha.

Do máku a hořčice doporučujeme v období listových růžic kombinaci přípravku ENERGEN® AKTIVÁTOR v dávce 0,7 l/ha s přípravkem ENERGEN® FULHUM® v dávce 0,3 l/ha. V počátku tvorby poupat pak 1 l/ha přípravku ENERGEN® STIMUL.

Kukuřice a slunečnice – zde jsou dvě možnosti.

První možností je v termínu 3 až 4 listu aplikovat ENERGEN FULHUM v dávce 1 l/ha a pak v 10. listu aplikovat ENERGEN STIMUL v dávce 1 l/ha společně s močovinou a mikroprvky.

Druhou možností je ošetření porostu v 6. listu jednorázovou kombinací 1 l/ha ENERGEN FULHUM + 0,7 l/ha ENERGEN STIMUL. Tato aplikace má velmi silný účinek a v přísuškových oblastech přináší u silážní kukuřice okolo 15% navýšení výnosu a u kukuřice na zrno navýšení okolo 0,7 t/ha.

Cukrová řepa – zde máme osvědčený model. (Do slabých a nevyrovnaných porostů 1 l/ha ENERGEN FULHUM s 5% močovinou. Do všech porostů v dostatku vláhy plošně v červnu ENERGEN FOLIÁR 1 l/ha. Do všech porostů v příšuškových oblastech plošně v červnu ENERGEN STIMUL 1 l/ha. V červenci a srpnu opakovaně po 1 l/ha ENERGEN FRUKTUS. (U pozdních termínů sklizně může být poslední aplikace FRUKTUSU až do 15.září, ale nejpozději 1 měsíc před sklizní).

ENERGEN FRUKRUS silně podporuje tvorbu cukrů a zadržuje přes léto vodu v rostlině.

Pěkný den přeje Ing. Jaroslav Mach, vývoj přípravků ENERGEN®


Aktuální stavy porostů a priority zásahů k 20.4.2014.
mák setý
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist