Energen


Mezinárodní projekty: RU UA MN GE ES

Mapa stránekAktuální stanovisko k 15.3.2014

01.03.2014

Obilniny – pšenice – popis stavu.

Pšenice vyseté po 10.10.2013 jsou zvláště u pozdějších datumů vysevu a vyšší nadmořské výšce  opožděné a budou na jaře potřebovat pomoci posunout v čase. To znamená podporu tvorby kořenů (ENERGEN FULHUM 1 l/ha), kapalnou močovinu do 14%, měď, mangan a bór. Rizikové pro pozdní výsevky budou všechny auxinové aplikace, které by je mohly zabrzdit odnožování. Současně pomůže i rychlý dusík (ledek, vhodná je i DASA) pro podporu růstu odnoží.

U výsevků provedených v září bude nutné, dle současného vývoje porostů, aplikovat ve fázi BBCH 29 až 32 auxinové přípravky, (ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha, nebo ENERGEN APIKÁL 0,5 l/ha), protože bude hrozit nadbytek odnoží. To se ještě může změnit díky suchu, proto doporučujeme rozhodovat se dle aktuálního stavu porostu až v době krácení porostů, kdy bude ukončeno odnožování. Je pravděpodobné, že časně seté, silně odnožené porosty se budou přirozeně směřovat do 1200 až 1700 stébel/m2. U silných, kvalitních porostů doporučujeme po dobu odnožování po kvalitní předplodině maximálně 25 kg N, po horší předpolodině do 40 kg N. Nemá smysl dávat více a tím podporovat další výrobu odnoží (slámy). Má smysl dát hlavní dávku dusíku až po ukončení odnožování, kdy začínáme hnojit na klas.

Porosty pšenic – zásahy parametricky:

Slabé a opožděné porosty se slabšími kořeny – ENERGEN FULHUM 1 l/ha

Porosty od 900 do 1200 stébel/m2 – počkat do prvního termínu krácení – sucho může odnože zredukovat, chladno a vlhko může přidat. Při udržení uvedeného počtu odnoží do termínu krácení, doporučujeme společně s antigiberelinem aplikovat 0,3 l/ha Přípravku ENERGEN APIKÁL. Pokud budou počty stébel na spodní hladině a bude se jednat o přísuškovou oblast, je bezpečnější počkat

Porosty od 1200 až 1700 stébel/m2 – těchto porostů je skoro 50% - doporučujeme v termínu 1. krácení aplikovat ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha, nebo ENERGEN APIKÁL 0,5 l/ha.

Porosty nad 1700 stébel/m2 – doporučujeme v termínu 1. krácení aplikovat ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha, nebo ENERGEN APIKÁL 0,5 l/ha. Zde bude pravděpodobně potřeba, zvláště u porostů nad 2500 stébel/m2 ještě i druhá auxinová aplikace v termínu druhého krácení v BBCH 37 s etephonem – ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha.

 Řepka ozimá.

U mnoha porostů řepek bude mít toto jaro dominantní význam aplikace přípravku ENERGEN STIMUL v hlavním období růstu. Do řidších a slabších porostů doporučujeme v počátku obrůstání listových růžic  ENERGEN AKTIVÁTOR 1 l/ha. Do slabších a hustších porostů ve stejném termínu ENERGEN FULHUM 1 l/ha.

Doporučení k vláhovým poměrům pro řepku i pšenici.

Nutno konstatovat, že plošně není dostatek vláhy. Pokud si v půdě uděláte sondu, zjistíte na mnoha lokalitách, že navrchu je sice vrstva půdy kde vláha je, ale v hlubším horizontu je sucho. To je nepříznivý předpoklad pro růst a tvorbu výnosu.  Doporučujeme aplikovat  1 l/ha ENERGEN FULHUM pro zvětšení objemu kořenů a od samého počátku i nízké a opakované dávky 0,2 l/ha ENERGEN 3D SMÁČEDLA.

Pro porosty může být rozhodující, jestliže jim vytvoříme bohaté kořeny, které budou lépe přijímat vláhu a současně budeme od samého počátku podnikat kroky pro zadržení vody v rostlině. Pokud tak neučiníme, nemusí se nic stát v případě, že budou optimální vláhové poměry.  Pokud nebudou, pak se bude letošní jaro křivka tvorby hmoty a tím i potenciální tvorby výnosu rychle lámat dolů a brzdit svůj růst. Může nastat situace, že bude toto jaro voda velmi drahá a vyhraje ten, kdo ji v porostech udrží.

Vlevo kontrola, vpravo ENERGEN FULHUM.

Hustota porostů.

U mnoha porostů řepek i obilnin došlo z důvodu špatných podmínek při zakládání porostů (řepky) nebo z důvodu opožděných výsevů (pšenice) k výraznému navýšení výsevků. Zde připomínáme, že husté porosty mají redukované kořeny a ty neberou cca 20% dodané výživy. Pokud chceme, aby nám porosty správně a dostatečně přijímaly výživu, pak musíme podpořit tvorbu kořenů (FULHUM). Jedná se o ekonomicky vysoce návratný zásah, protože nám vrací do hry velkou sumu dodané výživy. Jedna aplikace (1 l/ha ENERGEN FULHUM), může  v hustých porostech řepek (nad 40 rostlin/m2) a pšenic (nad 3,5 MKS/ha) zvýšit příjem až o 20% dodané dusíkaté výživy. To je ekonomicky velmi významný zásah.

Poznámka k hustým porostům obilnin: Pokud budeme mít vysoký počet jedinců a ještě i vysoký počet odnoží, (výsevy ze září), bude vhodné provést podporu tvorby zredukovaných kořenů. Zásah ale neprovádíme v odnožování, (nemá smysl zahušťovat husté porosty), ale třeba v první polovině sloupkování, nebo v termínu krácení společně s auxinem. (Například 0,6 l/ha AKTIVÁTOR + 0,4 l/ha FULHUM).

Poznámka k typům pšenic:

Pšenice přímořského typu: V této zimě získaly velký růstový náskok odrůdy pšenic přímořského typu, které měly možnost po celou zimu vegetovat. Mezi typické odrůdy přímořského typu patří například odrůdy Karolinum, Potenzial, Chevalier, Elan, Premio, Altigo... které mají schopnost po celou zimu vegetovat. Proto mají dnes velký náskok a lze u nich očekávat rekordní výnosy. U těchto odrůd a také u velmi ranných odrůd bude současně nutné hlídat termín krácení protože již 4.3.2014 jsem na Slovensku nalezl porost odrůdy Karolinum, která měla 2 mm klas a spodní internodium bylo dlouhé 0,5 cm. U těchto typů odrůd doporučuji kontrolu růstu hlavního stébla, aby byly kráceny včas.

Pšenice vnitrozemského typu – mrazuvzdornost nad 6. Tyto pšenice přes zimu zatáhly a nerostly. Nyní začínají regenerovat. Nedá se nic dělat, za všechno se platí a za vyšší mrazuvzdornost se platí nižším obecně výnosem a v letošním roku se tato skutenost může ještě prohloubit.

Oba typy pšenic a vláha: Pokud bude na jaře dostatek vláhy (moc to však zatím na dostatek nevypadá), pak budou prohlubovat svůj náskok pšenice přímořského typu. Pokud bude sucho, pak je mohou pšenice vnitrozemského typu (u kterých je často mrazuvdornost spojena i s vyšší odolností k suchu), růstově i výnosově dohnat.


Aktuální stanovisko k 15.3.2014
 
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist