Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVKY ENERGEN - ZAČÁTEK KVĚTNA

29.04.2023

OZIMÉ PŠENICE – ŘIDŠÍ POROSTY

Do těchto porostů má stále význam použít až do poloviny sloupkování právě z výše popsaných důvodů ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,3 až 0,5 l/ha. Močovinu a NPK hnojivo s dominancí fosforu. (dodat alespoň 1 kg, optimálně 1,5 kg P2O5), Krátíme jenom CCC pro zahuštění porostu.

OZIMÉ PŠENICE – HUSTÉ POROSTY

Hustých porostů začíná být většina. Takovéto porosty budou mít velkou tendenci zvyšovat propad zrna pod sítem, mít nižší dusíkaté látky a nižší HTZ obecně. Protože to neutáhnou. To znamená z jedné strany ředit APIKÁLEM a z druhé strany přidat dusík. Mají na to výnosový potenciál a výnosová i kvalitativní reakce bude v těchto porostech letos vysoká. APIKÁL bude mít význam i proto, že budeme letos hodně porostů krátit ve vztahu k vývoji klasu opožděně, a proto bude chránit klas před redukcemi klasu. Riziko používání auxinů je v takovéto vysoké vláhové jistotě velmi nízké a přínos vysoký. Ověřeno 12letými pokusy v různém průběhu počasí, křížem přes odrůdy. Velmi důležitou roli bude mít i vliv APIKÁLU na tvorbu kořenů, protože je srovnatelný s FULHUMEM

(Velkou roli pro vývoj klasu, bude v této fázi, hrát i mimokořenová výživa fosforem.)

Dávku APIKÁLU volíme dle hustoty porostu.

Do hustých porostů, (vysoký výsevek, časný výsev, lehčí pozemek, hodně N, optimum vody…), doporučujeme dávku APIKÁLU 0,4 až 0,5 l/ha. Bude to mít smysl, jak pro kořeny, tak pro zvýšení a udržení produktivity klasu.

Do středně hustých porostů s ohledem na vývojovou fázi klasů, které jsou již daleko, doporučujeme mírně vyšší dávku APIKÁLU na 0,2 až 0,3 l/ha. A můžeme do 0,5 l/ha doplnit FULHUMEM. (význam pro kořeny).

Do řidších porostů pak doporučujeme obvyklou dávku APIKÁLU 0,1 až 0,15 l/ha pro udržení produktivity klasu, zde bude vhodné do řídkých porostů přidat i 0,2 až 0,4 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS pro regeneraci kořenů.

U hustých porostů ozimých pšenic a ozim. ječmenů je při použití APIKÁLU vysoká ekonomická návratnost.

APIKÁL – video s informacemi o výrobku a jeho použití: https://youtu.be/dTwOzR0rVdA

A odkaz na dvě videa o APIKÁLU z terénu. Ozimý Ječmen u Petra Klečky a ozimá pšenice u Honzy Kováře.

https://youtu.be/PZkI_bIRX3s 

https://youtu.be/MsVTn_y86HU

U hustých porostů ozimých pšenic a ozim. ječmenů je při použití APIKÁLU vysoká ekonomická návratnost.

Právě nyní pracujeme s produktivitou celého klasu. Pšenice ozimá, Farma Chmel

OZIMÉ PŠENICE – ČASTÝ DOTAZ – JAKÝ JE INTERVAL POUŽITÍ APIKÁLU?

Pokud nestihneme použít APIKÁL do krácení, máme ještě čas do poloviny sloupkování kdy jej můžeme použít společně s fungicidem nebo se 7% močoviny a NPK hnojivem s dominancí fosforu. (dodat alespoň 1 kg, optimálně 1,5 kg P2O5). Tímto několika způsoby pozitivně ovlivníme zvýšení výnosu, jeho výtěžnost i kvalitu.

ŘEPKA OZIMÁ – DALŠÍ ČASTÝ DOTAZ – DO KDY, PROČ A V JAKÉ DÁVCE POUŽÍT DO ŘEPKY ENERGEN STIMUL PLUS?

Řepky velmi rychle vstoupily do květu, vidíme na nich dva momentálně dva momenty, které pro ně byly důležité. Dobré založení, ošetření a výživa na podzim. A druhý moment včasná a silná výživa před krátkým teplým oknem. To rozhodlo. A nyní zpět k otázce významu STIMULU do květu. Je to podobné jako když používáme dávku 0,3 l/ha ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS s posledním fungicidem do pšenic, nebo ve stejném termínu dávku 0,3 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS do jarních i ozimých sladovnických ječmenů.

ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,3 l/ha v období kvetení řepek zvýší tok asimilátů do šešulí – to znamená zvýšení a vyrovnání HTS. A protože má v sobě „3DÉČKO“, tak zlepší příjem a zabudování dusíku a v přísušcích pomůže zadržet v porostech vodu. Což při aktuální vnitřní struktuře kořenů může být velkou ochranou před propadem. Protože letos může být kvetení řepek opravdu delší, je možné, že budeme muset opakovaně použít dva fungicidy. STIMUL může být jak v prvním, tak ve druhém fungicidu. Oba termíny aplikace svým účinkem velmi dobře zasáhnou vývoj šešulí.

Řepka počátek kvetení, firemní archiv

STIMUL – video s informacemi o výrobku a jeho použití:  https://youtu.be/YZeG3e-iswQ

 

JARNÍ JEČMEN, JARNÍ PŠENICE, OVES – SLABÝ A OPOŽDĚNÝ RŮST

Jarní obilniny vykazují díky nízkým teplotám a zamokření velmi pomalý vývoj a dost se poslední týdny díky špatné práci kořenů trápily. Vypadá to, že cena sladovnických ječmenů nebude tak tragická jako u pšenice, a proto bude mít význam se o ně postarat. Doporučujeme v odnožování 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS. Velký význam bude mít i mimokořenová výživa močovinou, manganem, NPK s dominancí fosforu a CCC.

FULHUM – video o fungování a využití výrobku a doporučeném dávkování: https://youtu.be/aaoGXkGfyH8

Dělené dávky ENERGEN FULHUM PLUS například 2 x 0,25 l/ha mají vždy vyšší účinek než jedna plná dávka. Pokud by se nestihla dávka rozdělit, pak použít jednorázově plnou dávku.

Jarní ječmen, archiv firmy

MÁK SETÝ – OPOŽDĚNÝ RŮST A VĚTŠÍ PROPADY V ROSTLINÁCH

Poslední období máku neprospělo, chladno a vlhko při klíčení a vzcházení porosty mírně decimovalo. Je letos nižší výměra, a proto nebude cena tragická. Je to další plodina, kde bude mít rozumná intenzita smysl.

POUŽITÍ VÝROBKŮ ENERGEN V LISTOVÉ RŮŽICI

V počátečních fázích růstu doporučujeme do listové růžice řidších porostů ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Do opožděných, hustých porostů doporučujeme přednostně ENERGEN FULHUM PLUS, v dávce 0,5 l/ha. Do tankmixu s přípravky ENERGEN doporučujeme přidat 7 % močovinu a komplexní mimokořenovou výživu s dominancí fosforu. (Postřik provádíme k večeru a vyhýbáme se slunečným dnům). Pokud by postřik probíhal v počátku prorůstání listových růžic, je výhodné přidat do řidších porostů i fungicid s větvícím účinkem. (např. metconazol). Velký význam u takto oslabených porostů bude mít přidání 3 až 5 kg cukru na ha. Zvláště na zamokřených lokalitách.

FÁZE POČÁTKU PRORŮSTÁNÍ LISTOVÝCH RŮŽIC MÁKU

Pro tuto fázi máme výkonnou aplikaci přípravku ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha. Příznivě ovlivní tvorbu kořenů, které jsou pro tvorbu výnosu, příjem živin a vláhy u máku rozhodující. Silně podporuje aktivitu nitrátreduktázy, a tím i příjem a zpracování dusíku. Významné je i protistresové působení vůči suchu.

V praxi se osvědčilo oba termíny aplikace spojit (Fulhum 0,5 l/ha a Stimul 0,5 l/ha), ve fázi počátku prodlužovacího růstu, do jednoho takmixu v celkové dávce 1 l/ha. Výsledkem je silný stimulační impuls. Ten podpoří růst kořenů a tvorbu výnosu. Zvláště v kombinaci s močovinou, fosforem a cukrem.

CUKROVÁ ŘEPA – NA TĚŽŠÍCH PŮDÁCH VĚTVENÍ KOŘENŮ

Cena cukrové řepy je letos zajímavá a má smysl jít do intenzity.

V současném průběhu počasí mají kořeny cukrové řepy tendenci k větvení. Zvláště tam kde je nadbytek vody a kořeny jsou v anoxii. Do porostů doporučujeme ENERGEN FOLIAR PLUS v dávce 0,5 l/ha. Až budou porosty ve fázi 5 až 10 cm šířky listových růžic. To zvýší apikální dominanci kořene a tím pádem i růst hlavního kořene dolů. Současně zvětší listovou plochu, zvýší koncentraci chlorofylu a výkon fotosyntézy. V letošním dostatku vláhy je tato aplikace bez rizika. Vysoký účinek bude mít opět přidání močoviny, fosforu, bóru. Dělená dávka přinese vyšší účinek. Na malé rostliny snižujeme dávku vody na ha na 50 až 120 litrů. Dle postřikovače.

Cukrová řepa, archiv firmy

Pěkný den přejí Jarda Mach a Petr Král

 


AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVKY ENERGEN - ZAČÁTEK KVĚTNA
Aktuálně pracujeme s produktivitou klasu.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist